Положення про офіційні видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності I. Загальні положенняСкачати 185.72 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір185.72 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби інтелектуальної власності Українивід 8 грудня 2011 року № 243-н

ПОЛОЖЕННЯ
про офіційні видання державної системи правової

охорони інтелектуальної власності

I. Загальні положення

1. Це Положення про офіційні видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності (далі – Положення) підготовлено на підставі законів України у сфері правової охорони інтелектуальної власності й стандартів Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) та регламентує номенклатуру офіційних видань, їх структуру й склад відомостей, що публікуються в них.


2. Офіційні видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об'єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.
3. Порядок та строки підготовки відомостей для публікації в офіційних виданнях визначаються відповідними розпорядчими документами Державної служби інтелектуальної власності України (далі – Державна служба).
II. Номенклатура офіційних видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності
1.  Офіційний бюлетень "Промислова власність" – друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць.

Аналогом офіційного друкованого видання є електронне видання, оснащене інтегрованою пошуковою системою.

Річний покажчик до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" – друковане періодичне видання, яке виходить 1 раз на рік.
2.  Офіційний бюлетень "Авторське право і суміжні права" – друковане періодичне видання, яке виходить 4 рази на рік.

Аналогом офіційного друкованого видання є електронне видання, оснащене інтегрованою пошуковою системою.


3. Описи до патентів України на винаходи (корисні моделі) – друковане та електронне видання, яке видається з періодичністю виходу офіційного бюлетеня "Промислова власність".
4.  Міжнародні класифікації об’єктів права інтелектуальної власності, засновані відповідними міжнародними угодами, – друковані та/або електронні видання:
Міжнародна патентна класифікація (чинна редакція в перекладі українською мовою);
Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (чинна редакція в перекладі українською мовою);
Міжнародна класифікація промислових зразків (чинна редакція в перекладі українською мовою).
Друковані видання видаються як додатки до друкованого видання офіційного бюлетеня “Промислова власність”.
5. Річний звіт Державної служби інтелектуальної власності України – друковане та електронне видання, яке видається 1 раз на рік.
6. Статистичний збірник "Промислова власність у цифрах" – друковане видання Державної служби та Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (далі – Інститут), яке видається 1 раз на квартал.

III. Структура офіційних видань та склад відомостей, що публікуються
1. Офіційний бюлетень “Промислова власність”
1. Друковане видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" (далі – офіційний бюлетень) складається з двох книг:

книги 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем";

книги 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів".
1.1. Книга 1 офіційного бюлетеня містить такі розділи:
офіційні повідомлення;
відомості про заявки на винаходи, які прийняті до розгляду, що містять бібліографічні дані;
відомості про видачу патентів України на винаходи, що містять:


 • бібліографічні дані;

 • формули винаходів;

відомості про видачу патентів України на корисні моделі, що містять: • бібліографічні дані;

 • формули корисних моделей;

відомості про реєстрацію топографій інтегральних мікросхем (далі – ІМС), що містять: • бібліографічні дані;

 • реферат;

покажчики до кожного розділу книги 1 офіційного бюлетеня, що містить відомості стосовно об’єкта промислової власності:

систематичний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

нумераційний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

систематичний покажчик патентів на винаходи;

нумераційний покажчик заявок на винаходи;

нумераційний покажчик патентів на винаходи;

нумераційний покажчик патентів на винаходи, які внесені до Державного реєстру патентів України на винаходи за авторськими свідоцтвами СРСР;

нумераційний покажчик авторських свідоцтв СРСР, які припинили дію в Україні у зв'язку з видачею патентів України на винаходи;

систематичний покажчик патентів на корисні моделі;

нумераційний покажчик заявок на корисні моделі;

нумераційний покажчик патентів на корисні моделі;

нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію топографій ІМС;


сповіщення для кожного з об’єктів промислової власності (далі – ОПВ), що публікуються в книзі 1:

відомості про продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту рослин, використання якого потребує дозволу компетентного органу; зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру патентів України на винаходи, відомості про видачу дублікатів патентів (деклараційних патентів), відомості про виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних патентів) на винаходи, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що стосуються реєстрації патентів (деклараційних патентів) на винаходи;


зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру патентів України на корисні моделі, відомості про видачу дублікатів патентів (деклараційних патентів), відомості про виправлення очевидних помилок в описах до патентів (деклараційних патентів) на корисні моделі, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що стосуються реєстрації патентів (деклараційних патентів) на корисні моделі;
зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України топографій ІМС, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що стосуються реєстрації топографій ІМС.
1.2. Книга 2 офіційного бюлетеня містить такі розділи:
офіційні повідомлення;
відомості про видачу патентів України на промислові зразки, що містять бібліографічні дані та зображення (комплект зображень) промислових зразків (варіантів) у чорно-білому виконанні;
відомості про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, що містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні;
відомості про знаки, зареєстровані відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні, що містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні;
відомості про добре відомі знаки в Україні, що містять бібліографічні дані та зображення знаків у чорно-білому виконанні;
відомості про заявки на реєстрацію кваліфікованих зазначень походження (далі – КЗП) товарів та/або права на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду, що містять:

 • бібліографічні дані;

 • інші дані, передбачені п. 8 ст. 11 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

відомості про реєстрацію КЗП товарів, що містять: • бібліографічні дані;

 • зареєстроване КЗП товару;

 • кваліфікацію КЗП товару (назву місця походження товару або географічне зазначення походження товару);

 • назву товару, для якого реєструється КЗП товару;

 • опис особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;

 • межі географічного місця, з яким пов’язуються особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики товару;

відомості про реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗП товарів, що містять: • бібліографічні дані;

 • зареєстроване КЗП товару;

 • назву товару, для якого зареєстровано КЗП товару;

 • умови використання КЗП товару на етикетці та для маркування товару;

 • ім’я фізичної особи або повне найменування юридичної особи, якій надається право на використання зареєстрованого КЗП товару, її місце проживання або місцезнаходження та двобуквений код держави відповідно до стандарту ВОІВ ST.3;

покажчики до кожного розділу книги 2 офіційного бюлетеня, що містить відомості стосовно ОПВ:

нумераційний покажчик патентів на промислові зразки;

нумераційний покажчик заявок на промислові зразки;

систематичний покажчик патентів на промислові зразки;

нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик заявок на знаки для товарів і послуг;

систематичний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

систематичний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

покажчик добре відомих знаків в Україні;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів та/або права на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду;

нумераційний покажчик зареєстрованих КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів;

нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію права на використання зареєстрованого КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗП товарів;

сповіщення для кожного з ОПВ, що публікуються в книзі 2:
зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки, відомості про видачу дублікатів патентів, про зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації патентів на промислові зразки;
зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, про зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації знаків для товарів і послуг;

зміни до відомостей про міжнародну реєстрацію знаків, яким надано охорону в Україні;


відомості про відмову в реєстрації КЗП товарів та/або права на використання зареєстрованих КЗП товарів; зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру України назв місць походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, зміни, які відбулися внаслідок виправлення помилок, та інші відомості, що стосуються реєстрації КЗП товарів та/або свідоцтв про реєстрацію прав на використання зареєстрованих КЗП товарів;

кольорові зображення промислових зразків;


кольорові зображення знаків для товарів і послуг.
2. Електронне видання за змістом та періодичністю повністю відповідає друкованому виданню офіційного бюлетеня, вимоги до якого встановлені пунктом 1 цієї глави, та включає:

офіційні повідомлення;

відомості про заявки на відповідні ОПВ, які прийняті до розгляду;

відомості про видачу охоронних документів на ОПВ;

відповідні покажчики та сповіщення.
2. Річний покажчик до друкованого видання офіційного бюлетеня “Промислова власність”
1. Річний покажчик до друкованого видання офіційного бюлетеня "Промислова власність" (далі – Річний покажчик) є друкованим виданням, що видається один раз на рік і складається з двох книг:

книги 1 "Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем";

книги 2 "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів".
1.1. Книга 1 Річного покажчика містить такі розділи:
заявки на винаходи, які прийняті до розгляду; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

нумераційний покажчик заявок на винаходи, які прийняті до розгляду;

іменний покажчик винахідників;


патенти України на винаходи, які внесені до Державного реєстру патентів України на винаходи; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик патентів України на винаходи;

нумераційний покажчик заявок на винаходи;

нумераційний покажчик патентів України на винаходи;

іменний покажчик власників патентів України на винаходи;

нумераційний покажчик патентів України на винаходи, що охоронялись авторськими свідоцтвами СРСР;


припинення дії патентів України на винаходи; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик авторських свідоцтв СРСР, які припинили дію в Україні у зв'язку з видачею патентів України на винаходи;

нумераційний покажчик патентів України на винаходи, відомості про припинення дії яких опубліковано;
патенти України на корисні моделі, які внесені до Державного реєстру патентів України на корисні моделі; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик патентів України на корисні моделі;

нумераційний покажчик заявок на корисні моделі;

нумераційний покажчик патентів України на корисні моделі;

іменний покажчик винахідників;

іменний покажчик власників патентів України на корисні моделі;


припинення дії патентів України на корисні моделі; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик патентів України на корисні моделі, відомості про припинення дії яких опубліковано;


свідоцтва про державну реєстрацію топографій ІМС, які внесені до Державного реєстру України топографій інтегральних мікросхем; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію топографій ІМС;

іменний покажчик авторів топографій ІМС;

іменний покажчик власників свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС;
припинення дії свідоцтв України про державну реєстрацію топографій ІМС; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик свідоцтв про державну реєстрацію топографій ІМС, відомості про припинення дії яких опубліковано.


1.2. Книга 2 Річного покажчика містить такі розділи:
патенти України на промислові зразки, які внесені до Державного реєстру патентів України на промислові зразки; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик патентів України на промислові зразки;

нумераційний покажчик заявок на промислові зразки;

нумераційний покажчик патентів України на промислові зразки;

іменний покажчик власників патентів України на промислові зразки;

припинення дії патентів України на промислові зразки; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик патентів України на промислові зразки, відомості про припинення дії яких опубліковано;
свідоцтва на знаки для товарів і послуг, які внесені до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик заявок на знаки для товарів і послуг;

нумераційний покажчик свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;

іменний покажчик власників свідоцтв України на знаки для товарів і послуг;
припинення дії свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик свідоцтв на знаки для товарів і послуг, відомості про припинення дії яких опубліковано;


знаки за міжнародною реєстрацією, яким надано охорону в Україні; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

систематичний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;

нумераційний покажчик міжнародних реєстрацій знаків, яким надано охорону в Україні;
добре відомі знаки в Україні; у цьому розділі публікується такий покажчик:

покажчик добре відомих знаків в Україні;


заявки на реєстрацію КЗП товарів та/або права на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів та/або прав на використання КЗП товарів, які прийняті до розгляду;

реєстрації КЗП товарів, які внесені до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик реєстрацій КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію КЗП товарів;

предметний (абетковий) покажчик зареєстрованих КЗП товарів;


свідоцтва про реєстрацію прав на використання КЗП товарів, які внесені до Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів; у цьому розділі публікуються такі покажчики:

нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію прав на використання зареєстрованих КЗП товарів;

нумераційний покажчик заявок на реєстрацію права на використання КЗП товарів, за якими видані свідоцтва;

іменний покажчик осіб, яким надається право на використання зареєстрованих КЗП товарів;


припинення дії свідоцтв України про реєстрацію прав на використання КЗП товарів; у цьому розділі публікується такий покажчик:

нумераційний покажчик свідоцтв України про реєстрацію прав на використання зареєстрованих КЗП товарів, відомості про припинення дії яких опубліковано.


3. Офіційний бюлетень "Авторське право і суміжні права"
1. Друковане видання офіційного бюлетеня "Авторське право і суміжні права" (далі – офіційний бюлетень) видається однією книгою.

Офіційний бюлетень містить такі розділи:


офіційні повідомлення;

відомості про реєстрацію авторського права на твір;


відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір;
відомості про облік організацій колективного управління;
покажчики до кожного розділу офіційного бюлетеня:

нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір за об’єктами авторського права;

іменний покажчик авторів творів;

іменний покажчик роботодавців;

сповіщення cтосовно об’єктів авторського права, що публікуються в офіційному бюлетені:

зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, відомості про визнання реєстрації недійсною, відомості про передачу (відчуження) майнових прав на твір, зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав на твір, відомості про надання дозволу на використання твору, зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, відомості про виправлення очевидних помилок, відомості про реорганізацію (ліквідацію) організації колективного управління, відомості про видачу дубліката свідоцтва про облік організації колективного управління, відомості про виключення організації колективного управління з реєстру обліку організацій колективного управління.
2. Електронне видання за змістом та періодичністю повністю відповідає друкованому виданню офіційного бюлетеня, вимоги до якого встановлені пунктом 1 цієї глави, та включає:

офіційні повідомлення;

відомості про реєстрацію авторського права на твір;

відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір;


відомості про облік організацій колективного управління;

відповідні покажчики та сповіщення.


IV. Описи до патентів України на винаходи (корисні моделі)
1. Види описів до патентів України
До патентів України на винаходи (корисні моделі) залежно від процедури їх видачі публікуються такі види описів:

опис до патенту України на винахід, що видається на підставі національної заявки;

опис до патенту України на корисну модель;

опис до патенту України на винахід, що видається за авторським свідоцтвом СРСР.


2. Друковане видання описів до патентів України на винаходи (корисні моделі)
1. Друковане видання опису до патенту України на винахід (корисну модель) включає:

титульну сторінку, що містить бібліографічні дані, реферат, основне креслення або хімічну формулу (за наявності);

текст опису винаходу (корисної моделі);

формулу винаходу (корисної моделі);

креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі), або інші ілюстративні матеріали (за наявності).
3. Електронне видання описів до патентів України на винаходи

(корисні моделі)
Електронне видання (на оптичному носії) описів до патентів України на винаходи (корисні моделі) включає в структурованому вигляді таку інформацію: бібліографічні дані та реферат трьома мовами (українською, російською та англійською), формули та тексти описів до патентів на винаходи (корисні моделі) українською мовою.
V. Міжнародні класифікації чинних редакцій у перекладі українською мовою
1. Друковані видання

1. Текст чинної редакції Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська класифікація) як переклад з англійської мови.

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.
2. Українськомовна чинна редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.


2. Електронні видання
1. Чинна українська версія Міжнародної патентної класифікації.

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.


2. Текст чинної редакції Міжнародної класифікації промислових зразків (Локарнська класифікація) українською мовою як переклад з англійської мови.

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.


3. Українськомовна чинна редакція Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Видається з дотриманням структури чинної редакції цієї класифікації, виданої мовою оригіналу.


VI. Річний звіт Державної служби
Офіційне щорічне друковане та електронне видання, що містить відомості про діяльність Державної служби, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери її управління; про законодавче забезпечення процедури набуття, здійснення та захисту прав інтелектуальної власності в Україні; про реєстрації прав на об’єкти права інтелектуальної власності; про інформаційне забезпечення діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності; про міжнародне співробітництво; про підвищення кваліфікації фахівців у сфері правової охорони інтелектуальної власності.

VII. Статистичний збірник "Промислова власність у цифрах"
У статистичному збірнику "Промислова власність у цифрах" висвітлюються статистичні дані щодо об'єктів промислової власності, показники винахідницької активності наукових установ академічного профілю та навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, а також основні результати діяльності Державної служби та Інституту за вказаний період.
Каталог: atachs
atachs -> Редакційні зауваження, підготовлені Міжнародним Бюро
atachs -> Особливості патентування металургійних сплавів та основні принципи їх експертизи
atachs -> Реферат ab=mouse trap pr Номер пріоритетної заявки pr=ep20050104792 pn
atachs -> Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
atachs -> Цифрові бібліотеки як ознака ХХІ століття
atachs -> Стандарт воів s
atachs -> Стандарт воів s
atachs -> Від заявника до винахідника – разом журнал «Інтелектуальна власність»
atachs -> Річний план державних закупівель Державне підприємство "Український інститут промислової власності"
atachs -> Чернецька Н. М., заступник начальника відділу хімії та металургії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка