Положення про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей
Скачати 88,79 Kb.
Дата конвертації06.09.2018
Розмір88,79 Kb.
02.03.2011

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ


­02. 03. 2011 № 122

Про затвердження Положення про організацію

та проведення Всеукраїнського конкурсу

дитячої творчості „Податки очима дітей”

З метою виховання податкової культури у школярів Державною податковою адміністрацією України запроваджено щорічне проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей”. У зв’язку з необхідністю реформування конкурсу та залучення до участі більшої кількості обдарованих дітей
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та рекомендувати до використання Положення про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей” (додається).
2. Наказ ДПА України від 18.01.10 №22 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей” визнати таким, що втратив чинність.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України, заступника Голови ДПC України Лекаря С.І.

Голова Комісії з проведення

реорганізації ДПА України,

Голова ДПС України В.Ю. Захарченко


Затверджено
наказ ДПА України

від 02.03.2011 № 122


Положення

про організацію та проведення

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості

„Податки очима дітей”1. Загальні положення, мета та завдання Конкурсу
1.1. Всеукраїнський конкурс дитячої творчості „Податки очима дітей” (далі – Конкурс) проводиться з метою:

формування високої податкової культури у майбутніх платників податків;

вивчення та розуміння підростаючим поколінням ролі, значення та місця податків у житті держави і суспільства;

зміцнення позитивного іміджу органів державної податкової служби.

1.2. Завданнями Конкурсу є:

сприяння творчому підходу до виховання та формування свідомого ставлення до сплати податків у дітей та молоді шкільного віку, налагодженню партнерських відносин між податківцями та майбутніми платниками податків.


реалізація дітьми творчих здібностей у прозі, поезії, а також у галузі образотворчого і прикладного мистецтва.

2. Організація проведення Конкурсу

2.1. Конкурс організовується і проводиться щорічно Державною податковою адміністрацією України.

2.2. Організацію та проведення Конкурсу здійснює Департамент масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян із залученням (за необхідності) інших структурних підрозділів ДПА України. Для проведення Конкурсу утворюється журі та визначається його склад.

2.3. Конкурс проводиться з 1 січня до 30 вересня 2011 року у три етапи:

І етап – районний рівень;

ІІ етап – регіональний рівень;

ІІІ етап – Всеукраїнський рівень.
3. Умови участі в Конкурсі
3.1. У Конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів таких вікових категорій:

І категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 9 – 11 років;

ІІ категорія: станом на 1 січня року, що триває, виповнилося 12 – 15 років.

У конкурсі не беруть участь діти працівників органів ДПС, а також діти будь-яких інших осіб, які мають відношення до організації та/чи проведення конкурсу.

3.2. Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з податкової тематики:

художні твори;

твори декоративно­-прикладного мистецтва;

літературні твори.

3.3. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що відповідають тематиці Конкурсу. У роботах необхідно розкрити своє бачення, роздуми та міркування щодо визначеної тематики.

3.4. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються та не повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з його умовами, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому. Роботи можуть бути використані органами ДПС для передачі у дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, виставки тощо.

4. Вимоги до художніх творів

4.1. На Конкурс подаються роботи, виконані у довільній графічній, живописній формах, які відповідають загальній тематиці Конкурсу.

4.2. Розмір роботи не повинен бути більшим за формат А2.

4.3. Робота не повинна оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

4.4. На зворотному боці кожної конкурсної роботи або додатка до роботи необхідно зазначити українською мовою:

назву роботи, техніку виконання;

прізвище, повне ім’я та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу) автора;

коротку біографічну довідку з описом творчих здібностей та хобі;

назву навчального закладу, контактний телефон (за наявності).


5. Вимоги до творів декоративно-прикладного мистецтва
5.1. Твори декоративно-прикладного мистецтва (ліплення, вишивка, мозаїка, аплікація тощо), які надаються на Конкурс, можуть бути виконані у довільній формі та мають відповідати загальній тематиці Конкурсу.

5.2. На Конкурс приймаються скульптури лише малих форм (статуетки з каменя, дерева, кості, металу, скла тощо).

5.3. До твору необхідно додати надруковану на папері формату А4 інформацію, в якій українською мовою зазначити:

прізвище, повне ім’я та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу);

коротку біографічну довідку з описом творчих здібностей та хобі;

назву навчального закладу, контактний телефон (за наявності).
6. Вимоги до літературних творів
6.1. На Конкурс подаються різножанрові літературні доробки (оповідання, новела, публіцистичний роздум, замальовка, казка, фейлетон, реферат, поезія тощо).

6.2. Літературні твори повинні бути надруковані на папері формату А4 в одному примірнику, а також обов’язково подані в електронному вигляді (диск, дискета, електронна пошта).

6.3. У кінці кожного конкурсного твору необхідно зазначити українською мовою:

прізвище, повне ім’я та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу);

коротку біографічну довідку з описом творчих здібностей та хобі;

назву навчального закладу, контактний телефон (за наявності).

7. ЕТАПИ КОНКУРСУ
7.1. Перший етап Конкурсу (районний рівень)
7.1.1. Перший етап Конкурсу проводиться на районному рівні в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

7.1.2. Організацію та проведення Конкурсу здійснюють підрозділи масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян місцевих органів ДПС відповідно до затвердженого керівником плану заходів. За необхідності до цієї роботи залучаються інші структурні підрозділи ОДПС місцевого рівня. Координацію роботи органів ДПС районного рівня при проведенні першого етапу Конкурсу здійснюють ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.

7.1.3. Перший етап розпочинається з 1 січня. Інформування учасників про порядок проведення Конкурсу, умови участі у ньому, а також вимоги до робіт відбувається через освітні заклади, засоби масової інформації, веб-сайти органів ДПС з початку навчального року.

7.1.4. Творчі роботи школярів надсилаються до районних (міжрайонних, об’єднаних) ДПІ для оцінки та відбору кращих. Журі визначає І, ІІ, ІІІ місця.Роботи, що посіли І місця у кожній віковій категорії за трьома напрямами, до 15 квітня передаються до ДПА в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі для участі у другому етапі Конкурсу.

Таким чином, з кожного району необхідно надіслати дві художні роботи, два літературні твори, два твори декоративно-прикладного мистецтва (всього шість робіт).

7.1.5. Автори робіт, які посіли І місця у кожній віковій категорії за визначеними напрямами на першому етапі Конкурсу, стають лауреатами регіонального рівня.

Регіональні ДПА для відзначення лауреатів виготовляють спеціальні дипломи за встановленою формою та передають їх до органів ДПС районного рівня (додаток 1). Їх вручення відбувається лише після відзначення лауреатів та переможців конкурсу на Всеукраїнському рівні.

7.1.6. Переможців, які посіли ІІ та ІІІ місця, органи ДПС районного рівня відзначають самостійно виготовленими дипломами.


7.2. Другий етап Конкурсу (регіональний рівень)
7.2.1. Другий етап Конкурсу проводиться протягом травня. Організацію та проведення Конкурсу здійснюють підрозділи масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі. За необхідності до цієї роботи залучаються інші структурні підрозділи регіональних ДПА.

7.2.2. З метою належної організації та проведення Конкурсу розробляється план заходів, який затверджується головою регіональної ДПА.

7.2.3. Журі визначає І, ІІ, ІІІ місця. До 15 травня роботи переможців другого етапу, які посіли І місця за трьома напрямами у кожній віковій категорії, направляються для участі у третьому етапі Всеукраїнського конкурсу до ДПА України за адресою: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, Департамент масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян.

Тобто з кожного регіону необхідно надіслати дві художні роботи, два літературні твори, два твори декоративно-прикладного мистецтва (всього шість робіт).

7.2.4. Автори робіт, які посіли І місця на другому етапі, стають лауреатами Всеукраїнського рівня.

7.2.5. Нагородження лауреатів всеукраїнського рівня здійснюється спеціальними дипломами, виготовленими за встановленою формою ДПА України та переданими до регіональної ДПА (додаток 2).

7.2.6. Для відзначення лауреатів ДПА України виготовляє за встановленою формою спеціальні дипломи та передає їх до регіональних ДПА (додаток 2 ).

7.2.7. Регіональні ДПА відзначають переможців, які посіли ІІ та ІІІ місця, самостійно виготовленими дипломами, а тих, хто зайняв І місця – дипломами лауреатів, отриманими від ДПА України, лише після відзначення лауреатів та переможців конкурсу на Всеукраїнському рівні.7.3. Третій етап Конкурсу (Всеукраїнський рівень)

7.3.1. Третій етап Конкурсу проводить ДПА України у ІІІ кварталі поточного року.

7.3.2. Організація та проведення Конкурсу здійснюється відповідно до плану заходів, затвердженого керівництвом ДПА України.

7.3.3. Журі визначає І, ІІ, ІІІ місця. ДПА України нагороджує лауреатів та переможців дипломами встановленого зразка.8. Організація роботи журі
8.1. На кожному етапі Конкурсу створюється компетентне журі з представників освітянської галузі, засобів масової інформації, мистецтвознавців та працівників ОДПС, його склад затверджується керівництвом органу ДПС.

8.2. Для визначення переможців проводиться засідання журі. Попередньо (за 1 – 2 тижні до засідання) членам журі направляються літературні твори на розгляд


або розміщуються на офіційному веб-сайті ДПА України (в банері „Податки очима дітей”) для ознайомлення. Остаточне рішення щодо переможців за напрямом „Літературні твори” приймається колегіально під час засідання. Також під час засідання членами журі оцінюються художні твори та твори декоративно-прикладного мистецтва.

8.3. Члени журі на районному та регіональному рівнях обирають переможців (І, ІІ та ІІІ місця) у кожній віковій категорії за зазначеними напрямами.

8.4. Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами, які підписують усі члени журі. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

8.5. Списки переможців оприлюднюються у засобах масової інформації та на веб-сайтах ОДПС.


9. Визначення кращих робіт
Критерії оцінки робіт:

актуальність та повнота розкриття тематики Конкурсу;

творчий підхід (відсутність копіювання та запозичення тем тощо);

стилістичний виклад та естетичний вигляд роботи.Директор Департаменту

масово-роз’яснювальної роботи

та звернень громадян В.П. Косарчук


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка