Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльностіСкачати 208.95 Kb.
Дата конвертації18.11.2017
Розмір208.95 Kb.
ТипПоложенняПОЛОЖЕННЯ

про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності

1. Загальні положення

1. Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності (далі за текстом - Порядок) розроблено відповідно до статті 41 Конституції України, статей 7, 8, 152 Житлового кодексу Української РСР, статей 319 та 320 Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про приватизацію державного житлового фонду”, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”,«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», “Про заборону грального бізнесу в Україні”, постанов Ради Міністрів Української РСР від 26.04.1984р. №189 “Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання”, Кабінету Міністрів України від 08.10.1992р. №572 “Про механізм впровадження Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду” із змінами, від 13.04.2011р. №461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, від 13.04.2011р. №466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт”, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2011р. №45 “Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів”, від 07.07.2011р. №109 “Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст”, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76 “Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій”, Державних будівельних норм України ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”, ДБН В.2.3-5-2011 “Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів”, ДБН В.2.2-15- 2005 “Житлові будинки. Основні положення”, ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт», ДБН В. 1.1-12:2006 “Будівництво у сейсмічних районах України”, ДБН А.2.2-3-2004 “Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва”. 1. Положення розроблено з метою забезпечення конституційних прав громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб на володіння, користування та розпоряджання власним нерухомим майном для розміщення об’єктів невиробничого призначення, здійснення підприємницької, господарської та інших видів діяльності, які не заборонені законом.

 2. Положення визначає механізм зміни функціонального призначення приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) шляхом надання містобудівних умов і обмежень на їх реконструкцію, реставрацію або капітальний ремонт.

Дія цього Положення не розповсюджується на об’єкти нерухомого майна нежитлові приміщення, які перебувають в комунальній власності територіальної громади села та об’єктів архітектури, що розміщуються на земельній ділянці, призначення якої вже визначено.

4. Наведені у цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

 1. Замовник - фізична або юридична особа, яка має намір проводити капітальний ремонт, реконструкцію, реставрацію або забудову території (однієї чи кількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

 2. Об’єкти архітектури та містобудування - окремі архітектурні споруди, а також пов’язані з ними твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій або авторів, природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні забудови, що є носієм певних містобудівних ідей.

 3. Будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

 4. Нове будівництво - спорудження на вільних або звільнених від забудови територіях (майданчиках) будинків та споруд (будов та комплексів) цивільного або виробничого призначення для надання послуг та створення нових виробничих потужностей.

 5. Реконструкція - перебудова існуючих об’єктів і споруд (будов) цивільного або виробничого призначення з метою поліпшення умов проживання, експлуатації, надання послуг, збільшення і покращення якості продукції та ін., пов’язана зі зміною геометричних розмірів, функціонального призначення, заміною окремих конструкцій та їх елементів, основних техніко-економічних показників.

 6. Капітальний ремонт - це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає заміну, відновлення та модернізацію конструкцій і обладнання будівель в зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшенням експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта.

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).

4.7. Реставрація - сукупність науково обгрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану будівлі або споруди, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини.

4.8. Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічці, технологічні вирішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

4.9. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ДІЛЯНКИ, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

4.10. Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для постійного у ній проживання (може мати одну чи декілька квартир).4. 11. Одноквартирний житловий будинок - індивідуальний житловий

будинок, що має прибудинкову територію.4.12. Житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у

надземному поверсі, призначене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання.

4.13. Квартира - комплекс взаємопов'язаних приміщень,

використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум): житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу.  1. Нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового

будинку, що не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

  1. Суміжні житлові приміщення - інші приміщення, що безпосередньо

межують з приміщеннями, які планується перевести у нежитлові та мають спільні перегородки, стіни, перекриття.

  1. Частина житлового будинку - секція житлового будинку

відокремлена від інших частин глухою стіною.

  1. Об’єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір),

комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежного від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

  1. Пам’ятка - об’єкт культурної спадщини національного або місцевого

значення, який зареєстрований у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

ІІ. Порядок реконструкції приміщень багатоквартирних будинків зі зміною та без змін їх функціонального призначення

Із змінами зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані


 1. Право на переведення, реконструкцію житлових та нежитлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир), в тому числі зі зміною їх функціонального призначення (використання) мають юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадяни, які є власниками таких приміщень та при наявності правоустановчого документа на земельну ділянку.

 2. Реконструкція житлових і нежитлових приміщень (будинків, квартир або їх частин) у багатоквартирних житлових будинках та надання містобудівних умов та обмежень на їх реконструкцію у випадку зміни фасаду здійснюється при наявності ескізного проекту комплексної реконструкції будинку.

Дія цього Положення поширюється на житловий та нежитловий фонд (будинки, будівлі, споруди, квартири), що знаходяться на території (населеного пункту), незалежно від форми власності та балансової приналежності, крім визначеного в пункті 3 розділу 1.

 1. Житлові приміщення в багатоквартирному житловому будинку або частина будинку, стосовно яких вирішується питання щодо переведення із житлового в нежитловий фонд, повинні відповідати таким умовам:

  1. Знаходитися в цокольному або першому поверсі житлового будинку та мати можливість обладнання окремих виходів на сільську вулицю, проїзд або двір.

  2. На другому поверсі багатоквартирного житлового будинку у випадках, якщо вони безпосередньо пов’язані з нежитловими приміщеннями на першому поверсі та обладнані окремими виходами на сільську вулицю, проїзд або двір.

  3. Житловий будинок не повинен бути визнаний аварійним або ветхим.

4. Переведення власного житлового приміщення у нежитлове може бути

здійснено лише за умови, що власник та його сім’я забезпечені житловою площею за нормою, визначеною законодавством (13,65 кв.метрів на 1 особу).

5. Для отримання дозволу на переведення житлового приміщення в нежитлове замовник звертається у виконком сільської ради із заявою, в якій вказує заплановане функціональне призначення приміщення та його техніко-економічні показники.

До заяви додаються такі документи:

5.1.Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

5.2. Копія статуту, засвідчена підписом керівника та печаткою юридичної особи (для юридичних осіб).

5.3.Копія паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для громадян та фізичних осіб-підприємців).

5.4. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності об’єкта нерухомого майна.

5.5. Копія інвентаризаційної справи (технічного паспорта) об’єкта нерухомого майна.  1. Засвідчена належним чином згода :

 1. Балансоутримувача (власника) житлового приміщення (будинку, квартири).

 2. Загальних зборів або правління (згідно зі Статутом), якщо житлове приміщення розташоване у будинку житлово-будівельного кооперативу (ЖБК), житлово-будівельного товариства (ЖБТ) або у будинку, в якому створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

5.6.3. Засвідчена нотаріально згода власників суміжних житлових приміщень (блокованих будинків, квартир) з житловим приміщенням (блокованим будинком, квартирою), яке пропонується перевести у нежитлове.

У випадку, коли в житловому будинку є приватизовані квартири, при реконструкції приміщень такого будинку з використанням місць загального користування (сходові клітини, колясочні та інші приміщення загального користування) будинку необхідна згода власників приватизованих квартир.

5.7.Технічне заключення з фотофіксацією, яке зазначатиме стан конструктивних елементів будівлі, можливість здійснення реконструкції, реставрації або капітального ремонту житлових приміщень з метою зміни їх функціонального призначення, виготовлене сертифікованим суб’єктом господарювання (у разі потреби).

5.8.Матеріали концепції комплексної реконструкції фасаду багатоповерхового житлового будинку.

5.9.Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки

(об’єкта будівництва) - викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:500.

5.10.Довідка комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства, обслуговуючої компанії, ЖБК, ЖБТ або ОСББ про відсутність реєстрації осіб в житловому приміщенні, що планується до переведення, реконструкції та довідку про відсутність заборгованості за житлово-комунальні та експлуатаційні послуги.

5.11.Копія документа, що підтверджує забезпеченість власника та членів сім'ї іншим житлом (для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

5.12.У разі подання документів представником замовника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

6. Переведення нежилого приміщення (будинку) у житлові та отримання дозволу на їх реконструкцію відбувається аналогічно правилам, встановленим в розділі 2 цього Положення.

7. Після отримання відповідного рішення виконавчого комітету сільської ради про переведення житлового приміщення в нежитлове та дозволу на збір вихідних даних на проектування замовник звертається із заявою до відділу містобудування та архітектури отримання містобудівних умов та обмежень на проектування об’єкта будівництва.

До заяви додаються такі документи: 1. Витяг з рішення виконавчого комітету сільської ради про дозвіл на збір вихідних даних на проектування об’єкта архітектури.

 2. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою( в разі необхідності);

 3. Ситуаційницй план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі).

 4. Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1: 2000;

 5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру ( у разі наявності);

 6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);

 7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

  1. Містобудівний розрахунок з технік-економічними показниками запланованого об’єкта будівництва.

8. У разі подання документів представником замовника, до заяви

додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підпрємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб). 1. Відділ містобудування та архітектури протягом семи робочих днів видає

містобудівні умови та обмеження.

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень на реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт нежитлових приміщень є невідповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам генерального плану та іншої містобудівної документації. 1. Прийом заяви та видача містобудівних умов та обмежень здійснюється через центр надання адміністративних послуг.


ІІІ. Порядок реконструкції приміщень індивідуальних житлових будинків, будівель із зміною функціонального призначення

(із змінами зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані)

 1. Реконструкція індивідуальних житлових будинків та нежитлових будівель із змінами функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані здійснюється за наявності правоустановчого документа на земельну ділянку.

 2. Для отримання дозволу на збір вихідних даних у виконком сільської

ради замовник подає:

2.1.Заяву про наміри забудови (реконструкції) частини житлового будинку та містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками, в тому числі, концепцією комплексної реконструкції фасаду житлового будинку;  1. Копію паспорта (1, 2, 11 стор.) та довідки про присвоєння

реєстраційного номера облікової картки платника податків для громадян та фізичних осіб-підприємців);

  1. Засвідчена нотаріально копія документа про право власності

об’єкта нерухомого майна;

2.3. Висновок відділу охорони культурної спадщини (у разі, якщо об’єкт знаходиться в історичному ареалі); л

2.4. У разі подання документів представником замовника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).


 1. Після отримання рішення виконкому сільської ради про дозвіл на збір вихідних даних забудовник із заявою звертається до відділу містобудування та архітектури для отримання містобудівних умов та обмежень на проектування об’єкта будівництва.

До заяви додаються такі документи:

3.1. Витяг з рішення виконавчого комітету сільської ради про дозвіл на збір вихідних даних на проектування об’єкта архітектури  1. Засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

3.3.Ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

3.4.Викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1: 2000;

3.5. Кадастрова довідка з містобудівного кадастру ( у разі наявності);

3.6. Черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру - за умови відсутності містобудівного кадастру);

3.7. Фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

3.8. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками

запланованого об’єкта будівництва.
3.9. У разі подання документів представником замовника, до заяви додається нотаріально засвідчена довіреність (для громадян та фізичних осіб-підприємців) або довіреність, видана юридичною особою (для юридичних осіб).

3.10. Відділ містобудування та архітектури протягом семи робочих днів видає містобудівні умови та обмеження.

3.11. Прийом заяви та видача містобудівних умов та обмежень здійснюється через центр надання адміністративних послуг.

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень на реконструкцію реставрацію та капітальний ремонт нежитлових приміщень є невідповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам генерального плану та іншої містобудівної документації.

1У. Порядок здійснення забудови

1. Реконструкція житлових і нежитлових приміщень без зміни їх зовнішньої конфігурації, улаштування в існуючих житлових будинках, адміністративно-побутових будівлях громадського призначення проводиться без надання містобудівних умов та обмежень. 1. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки є чинними до завершення виконання будівельних робіт об’єкта будівництва.

 2. При зміні замовником намірів щодо реконструкції, реставрації та капітального ремонту приміщень, якщо вони відповідають затвердженій в установленому порядку містобудівній документації, він отримує нові містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки.

 3. Чинність наданих містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки не може бути зупинена у зв’язку з початком розроблення, внесення змін або оновлення генерального плану, іншої містобудівної документації.

 4. Після отримання містобудівних умов та обмежень замовник зобов’язаний:

 1. Одержати інші вихідні дані для проектування об’єкта будівництва (завдання на проектування, технічні умови).

 2. Звернутися до сертифікованого суб’єкта господарювання для розробки проектної документації і затвердити її після отримання висновку експертизи.

   1. До початку виконання будівельних (підготовчих) робіт зареєструвати

в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю декларацію про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт.

   1. Протягом семи календарних днів з дня реєстрації декларації про

початок виконання будівельних (підготовчих) робіт письмово поінформувати орган місцевого самоврядування про початок виконання будівельних (підготовчих) робіт, або дозволу на виконання будівельних (підготовчих) робіт щодо об’єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності.

   1. Звернутися в сільську раду для укладання договору про пайову участь

у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту з наданням документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції, реставрації, капітального ремонту) об’єкта містобудування. Невід’ємною складовою частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури.

1.4.6.Протягом семи календарних днів з дня реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об’єкта до експлуатації, яка свідчить про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, письмово поінформувати сільську раду.

1.4.7. Протягом десяти календарних днів з дня реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об’єкта до експлуатації звернутись у сільську раду за адресною довідкою та квитанцією про сплату пайових коштів на розвиток інфраструктури населеного пункту .

1.4.8. У місячний термін з дня реєстрації інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про готовність об'єкта до експлуатації укласти з відповідними експлуатуючими організаціями договори на оплату експлуатаційних витрат та комунальних послуг, які пов’язані з поточним утриманням нежитлового приміщення.


У. Заключні положення

1. Не допускається розміщення у нежитлових приміщеннях в багатоквартирних житлових будинках об’єктів: 1. Промислового характеру.

 2. Підприємств громадського харчування з кількістю місць більше 50 (крім гуртожитку) і домових кухонь продуктивністю більше 500 обідів на день, з використанням балонів із зрідженим газом пропан-бутан.

 3. Пунктів приймання склотари, а також магазинів сумарною торговельною площею більше 1000 кв. метрів.

 4. Спеціалізованих закладів і підприємств, експлуатація яких може призвести до забруднення території та повітря житлової забудови і квартир з підвищенням понад допустимі рівні шуму, вібрації, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання.

 5. Закладів грального бізнесу (казино, комп’ютерних залів, залів ігрових автоматів тощо).

 6. Спеціалізованих магазинів будівельних, мастильних та інших товарів, експлуатація яких може призвести до забруднення території і повітря житлової забудови, магазинів з продажу вибухопожежонебезпечних речовин і матеріалів, спеціалізованих рибних та овочевих магазинів.

 7. Підприємств побутового обслуговування, у яких застосовуються легкозаймисті речовини (за винятком перукарень, салонів краси, SPA-салонів, соляріїв, косметичних салонів, масажних кабінетів, майстерень з ремонту годинників тощо розрахунковою площею до 300 кв. метрів).

 8. Майстерень ремонту побутових машин і приладів, ремонту взуття розрахунковою площею понад 100 кв. метрів.

 9. Лазень, саун (лазень сухого жару), тощо.

 1. Пралень і хімчисток (крім приймальних пунктів і пралень самообслуговуванню продуктивністю до 75 кілограм білизни у зміну).

 2. Автоматичних телефонних станцій, призначених для телефонізації житлових будинків загальною площею більше 100 кв. метрів.

 3. Громадських вбиралень.

 4. Похоронних бюро.

 5. Складів незалежно від спеціалізації.

2. Забороняється влаштування окремих входів у нежитлові приміщення у випадках, якщо вони виходять:2.1. На тротуар, внаслідок чого ширина цього тротуару буде менше нормативної.

 1. На зелені зони прилеглих до будинковолодінь територій, внаслідок чого ширина цієї зони буде менше 2 (двох) метрів від закінчення входу до тротуару.

 2. Влаштування окремих входів до переобладнаних приміщень з боку дворового фасаду, де розміщені входи до під’їздів житлового будинку.

  1. Забороняється влаштування окремих входів в нежитлові приміщення, розташовані в будівлях - пам’ятках архітектури, крім випадків відновлення історичного входу.

 1. Забороняється вести діяльність в нежилих приміщеннях, що розміщені в жилих будинках з 22 (двадцять другої) по 08 (восьму) годину.

 2. Зміна цільового призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд при зміні цільового призначення житлового будинку здійснюється за ініціативою власника земельної ділянки (стаття 20 Земельного кодексу України).

 3. Відповідальність за дотриманням вимог цього Положення, діючих будівельних норм та правил, відомчих нормативних актів, правил утримання прибудинкової території, несе власник нежитлових приміщень.

 4. Контроль за використанням житлових та нежитлових приміщень (будинків, квартир) згідно з функціональним призначенням, визначеним у відповідному рішенні виконавчого комітету сільської ради, здійснює балансоутримувач (власник) будинку.

7. Спори, що виникають з питань застосування цього Положення, вирішуються у судовому порядку.

Секретар сільської ради
Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка