Поняття і класифікація доходів сім’ї
Скачати 14,22 Kb.
Дата конвертації24.11.2018
Розмір14,22 Kb.

Курс “Фінансова грамотність”

Поняття і класифікація доходів сім’ї

 • Доходи сім’ї – це сукупність надходжень із різних джерел, які отримує сім’я як у грошовій, так і натуральній формах. Залежно від регулярності отримання доходи сім’ї поділяють на чотири категорії: доходи від поточної діяльності, доходи від активів, соціальні та інші доходи. Величина сімейних доходів є однією з найважливіших характеристик рівня життя населення. Водночас рівень доходів, а також обсяг і структура споживання слугують показником соціального статусу людини, її становища в суспільстві.

Доходи від поточної діяльності – усі надходження, які члени сім’ї заробляють у процесі застосування своєї праці за основним і додатковим місцями роботи або від сімейного бізнесу (заробітна плата за основним і додатковим місцями роботи, премії, бонуси, надбавки, а також доходи від ведення підсобного господарства та власного бізнесу).

 • Доходи від поточної діяльності – усі надходження, які члени сім’ї заробляють у процесі застосування своєї праці за основним і додатковим місцями роботи або від сімейного бізнесу (заробітна плата за основним і додатковим місцями роботи, премії, бонуси, надбавки, а також доходи від ведення підсобного господарства та власного бізнесу).
 • У більшості випадків саме на доходи від поточної трудової діяльності припадає переважна частина доходів сім’ї. Саме тому важливо, щоби члени сім’ї мали місце роботи, яка є джерелом отримання таких доходів.

Доходи від активів – надходження, які члени сім’ї отримують без будь-якого втручання та застосування власної робочої сили. Такі доходи людина отримує, незважаючи на те, працює вона чи не працює. Сюди відносять доходи від здачі в оренду майна, надходження від інвестицій на фінансовому ринку (вкладень в акції, корпоративні облігації, облігації внутрішньої державної позики, депозитні сертифікати банків та інші цінні папери), проценти за депозитами.

Одним із видів доходів від активів є накопичена приватна пенсія. При цьому важливо знати, що в Україні є три рівні пенсійного забезпечення. Перший рівень державна солідарна система, за якої дохід теперішніх пенсіонерів забезпечується за рахунок внесків теперішніх працівників і роботодавців. Другий рівень обов’язкова накопичувальна система, передбачає, що певна частина коштів буде вкладатися в цінні папери. На ці вкладення будуть отримані доходи, які будуть спрямовані на додаткові виплати громадянам - пенсіонерам.

Третій рівень добровільна система недержавного пенсійного забезпечення, що передбачає здійснення працівниками і роботодавцями добровільних грошових внесків у недержавні пенсійні фонди для отримання додаткового доходу – так званої недержавної пенсії. Саме надходження від пенсійних внесків за другим і третім рівнями пенсійного забезпечення належать до цієї групи доходів. Життя на доходи від активів свідчить про фінансову незалежність людини.

Третя група доходів – соціальні доходи (солідарні пенсії, субсидії, пільги, стипендії та інші соціальні допомоги). Такі доходи у грошовій формі отримують громадяни для забезпечення власних потреб, що виникли у зв’язку з певними подіями чи обставинами (наприклад, хворобою, безробіттям, втратою працездатності, виходом на пенсію, житловими умовами, здобуттям освіти, народженням дитини та іншими сімейними обставинами).

Особливістю четвертої групи доходів – інших доходів – є те, що вони, як правило, мають одноразовий або випадковий характер і в більшості випадків суттєво не впливають на сімейний бюджет. Хоча в окремих випадках їхній вплив може бути суттєвим (отримання спадщини, значний авторський гонорар чи виграш у лотерею). Ми відносимо до цієї групи гроші, які отримані в борг, – кредити, отримані в банках та інших фінансових установах (фінансових компаніях, кредитних спілках); позичені кошти та інші матеріальні цінності в родичів, друзів, знайомих; від’ємний залишок на картковому рахунку (в результаті придбання товарів на суму, що перевищує залишок).

За черговістю отримання сімейні доходи поділять на дві групи: постійні (повторювані) і одноразові (неповторювані). Постійні доходи сім’я отримує регулярно через однакові проміжки часу (заробітна плата, дохід від підприємництва, пенсії, стипендії, субсидії, проценти за депозитами, доходи від підсобного господарства (у т. ч. продажу сільськогосподарської продукції), дивіденди за акціями. Одноразові доходи мають неповторюваний або випадковий характер (премії, спадщина, авторський гонорар, подарунки, грошова допомога, виграші в лотереях).

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Що таке доходи сім’ї? Чим викликана їх необхідність для кожної родини?
 • 2. Які види особистих доходів ви знаєте?
 • 3. Що таке джерела доходів?
 • 4. Які є найбільш очевидні відмінності між видами доходів?

Завдання 1. Розв’яжіть задачу

 • Умова. Сім’я, що складається з п’яти осіб, мала впродовж року такі
 • доходи: заробітна плата за основним місцем роботи – 60 000 грн; заробітна плата за сумісництвом – 20 000 грн; винагорода за професійні послуги – 15 000 грн; державна пенсія – 12 000 грн; накопичена приватна пенсія – 500 грн; доходи від підсобного господарства – 11 000 грн; стипендія – 8 000 грн; авторські гонорари – 8 000 грн; доходи від інвестицій на ринку цінних паперів – 5 200 грн; проценти за депозитом – 1 200 грн; доходи від здачі в оренду майна – 15 000 грн; спадщина – 80 000 грн; подарунки – 5 000 грн.
 • Завдання:
 • 1) прокласифікуйте доходи сім’ї на постійні та одноразові;
 • 2) визначте обсяги та питому вагу кожної категорії в загальних доходах сім’ї.
 • 3) проведіть класифікацію доходів за джерелами їх отримання: доходи
 • від поточної діяльності, доходи від активів, соціальні та інші доходи;
 • 4) визначте обсяги та питому вагу кожної категорії в загальних доходах
 • сім’ї.

Завдання 2. Тести

 • 1. Доходи сім’ї – це:
 • а) грошові кошти, призначені для ведення домашнього господарства й задоволення різних потреб її членів;
 • б) сукупність надходжень із різних джерел, які отримує сім’я як у грошовій, так і натуральній формах;
 • в) сума платежів родини за товари та послуги, здійснені у відповідний момент або впродовж певного проміжку часу;
 • г) майно сім’ї.
 • 2. Грошові кошти, вкладення в цінні папери, залишки внесків до
 • недержавних пенсійних фондів, надані позики іншим особам, нерухомість, автомобілі, дорогоцінності та інше майно, яким володіє сім’я, є:
 • а) сімейними доходами;
 • б) сімейними витратами;
 • в) сімейними прибутками;
 • г) сімейними активами.

3. Накопичена приватна пенсія належить до групи:

 • 3. Накопичена приватна пенсія належить до групи:
 • а) доходів від поточної діяльності;
 • б) соціальних доходів;
 • в) доходів від активів;
 • г) інших доходів.
 • 4. До групи доходів від активів належать:
 • а) гроші, отримані в борг;
 • б) доходи від оренди та перевидання творів;
 • в) державна пенсія, стипендія, субсидії;
 • г) заробітна плата, винагорода за професійні послуги.
 • 5. Надання грошей чи інших активів з метою отримання прибутку – це:
 • а) інвестиція;
 • б) доходи;
 • в) витрати;
 • г) зобов’язання.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка