Поведінкові Реакції рослинних І тваринних організмівСкачати 24,68 Kb.
Дата конвертації25.01.2019
Розмір24,68 Kb.

поведінкові Реакції РОСЛИННИХ І ТВАРИННИХ ОРГАНІЗМІВ


Презентацію підготувала

учитель біології вищої категорії , старший учитель

Комунальної установи Олександрівська гімназія Сумської міської ради Сумської області

Пустова Ніна Олександрівна

Презентація може бути використана при вивченні наступних тем:

Біологія 6 клас

ТЕМА 3 Квіткова рослина; рухи рослин

Біологія 7 клас

ТЕМА 3 Поведінка тварин

Біологія 10 клас

(профіль) РОЗДІЛ ІV. ОРГАНІЗМОВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

Тема 1 Організм як біосистема: структурні елементи і основні процеси

Поведінкові реакції тваринних і рослинних організмів

 • Інстинкти - прояви поведінкових актів, обумовлює закріпленими еволюцією складними зв'язками структур і процесів організму.
 • Реалізація інстинкту є задоволення біологічних потреб.
 • Біологічна потреба - специфічна сила живих організмів, що забезпечує їхній зв'язок з навколишнім середовищем для самозбереження і саморозвитку, джерело активності живих систем.

Види інстинктів.

 • Відповідно до потреб розрізняють такі види інстинктів:
 • вітальні (спрямовані на виживання особини; незадоволення потреби веде до загибелі особини; реалізація потреби не вимагає участі іншої особини);
 • рольові (спрямовані на виживання виду, ефективне існування групи - "що добре увазі, то добре і тобі");
 • саморозвитку (звернені в майбутнє, спрямовані на самовдосконалення розумової діяльності).

Приклади інстинктів:

1 - будуючи дивовижно досконалі шестигранні стільники, тисячі бджіл виконують при цьому однакові рухи;

2 - кожен вид павуків плете павутину зі своїм малюнком та своїми особливостями конструкції;

3 - особливе гніздо ластівки міської;

4 - просте гніздо солов'я

Детермінанти поведінки. Складові поведінки. Емоції

 • Будь-яка поведінкова програма будується на трьох основних детермінантах: домінуючої мотивації, пам'яті та оцінці поточної ситуації.
 • Мотивація. Підвищена активність окремих мозкових структур, що спонукає тварина вчиняти дії, спрямовані на задоволення провідних біологічних потреб.
 • Пам'ять. Здатність мозку зберігати тимчасові нервові зв'язки, доступні для вилучення (зберігання інформації).
 • Пам'ять розрізняють короткочасну і довготривалу.
 • Короткочасна пам'ять - збереження тимчасових зв'язків протягом відносно короткого часу.
 • Довготривала пам'ять - збереження тимчасових зв'язків тривалий час, сумірне з тривалістю життя особи.

Видова схильність до деяких форм поведінки. Форми поведінки

 • Розрізняють вроджені, придбані, реактивні і когнітивні форми поведінки. Будь-яка з цих форм проявляється на трьох рівнях: поведінковому (руховому), системному, тканинному.

Харчова поведінка - різні стани рухових і вегетативних реакцій організму, пов'язані з пошуком і прийомом корму.

Комфортна, гомеостатична поведінка - підтриманням оптимальних для організму умов існування

Гомеостатична поведінка - що забезпечує сталість внутрішнього середовища. Вона проявляється сечовипусканням і дефекацією з попередніми їм властивими кожному виду і статі тварин ритуальними рухами.

Комфортна поведінка - різні поєднання рухових реакцій, пов'язані з пошуком і створенням комфортних зовнішніх умов (перехід у тінь або на пригрів ), усуненням дій несприятливих факторів (облизування, чухання, купання і т.д.), прагненням до повернення додому, місця відпочинку. Всі вони так чи інакше пов'язані із забезпеченням гомеостазу.

Лисиця обстежує свої «володіння» в пошуках їжі

Пташенята у гнізді

Пасивна оборонна поведінка проявляється у тварин специфічним чином. Тваринам властивий рефлекс обережності, який проявляється насторогою, лякливістю, ховання, заціпенінням, нерухомістю, затаювання.

Активна оборонна поведінка у тварин зазвичай виявляють по добре помітним ознаками: зміни пози, положення голови, вух, м'язів морди, хвоста. Коні можуть фиркати, іржати. Бики видають приглушений рев. Більшість тварин, потрапляючи в ситуацію, при якій необхідна оборона, вибирають тактику нападу на супротивника.

Дослідницька поведінка. Багатьом тваринам притаманний інстинкт новизни. При появі незвичайного явища у тварин спочатку проявляється рефлекс біологічної обережності, а потім дослідницька поведінка.

Ігрова поведінка. Ігрова поведінка проявляється у тварин через 2 ... 3 тижнів. після народження. Лошата, телята, ягнята, козенята починають здійснювати різкі рухи, підскакувати вгору, в бік

Наслідувальна поведінка. Виявляється в поведінці, що наслідує поведінці іншої тварини. Молоді тварини наслідують, копіюють поведінку матері; дорослі можуть копіювати поведінку інших.

Екстраполяційна поведінка. Екстраполяційна поведінка виражається у прийнятті тваринам позитивного рішення та здійсненні адаптивної поведінки в складних життєвих ситуаціях

Кмітливість властива багатьом тваринам, при тяжких пораненнях вони "довіряють" людині надавати їм лікувальну допомогу. .

Приклада діяльності за допомогою знарядь: морська видра (калан) використовує камінь, щоб зламати панцир морського їжака; 2 - карликовий шимпанзе (боново) за допомогою очищеної гілочки полює на термітів

Приклади гри у ссавців: 1 кошеня грається з іграшкою; 2 - молоді гепарди; 3 – молоді індійські слониПоведінка в екстремальних ситуаціях. В екстремальних ситуаціях тварини виявляють позитивні і негативні реакції. Так, при загибелі співтоваришів у стаді великої рогатої худоби тварини різко збуджуються, ревуть. Але тварини бувають і далекі від усякого жалю, проявляють негативну поведінкову реакцію: виганяють пораненого чи хворого із стада або ж забивають його смерті.

Поведінка в критичних ситуаціях. У критичних ситуаціях у тварин можуть проявлятися високі адаптаційні здатності поведінкової реакції. Керуючись пам'яттю виду, особистим досвідом, вони знаходять шляхи позитивного виходу з виниклих обставин. Тварини вловлюють раніше людей коли насувається природна катастрофа.

Аномальна (ненормальна) поведінка. У тварин відзначається ненормальна поведінка, що виражається у наполегливому потяг до окремих речовин, які не є кормом, підгодівлями і смаковими приправами, деякі птахи лягають з розпущеними крилами на мурашники),

Аутопрофілактіка - попередження хвороб, аутосанація - самолікування як форми поведінки тварин. Аутопрофілактіка і аутосанація проявляються у багатосторонніх поведінкових реакціях тварин з метою підтримки здоров'я.

Сон - поведінкова адаптивна реакція, що виявляється у тимчасовому припинення сигнальної та замикальних діяльності кори великих півкуль головного мозку, розслабленні м'язів, сповільнене дихання та скорочень серця, зниження інтенсивності обмінних процесів.

Статева поведінка. Статева поведінка тварин проявляється в пошуку статевого партнера, боротьбі за його володіння, залицянні (статевому ритуалі), зляганні, реакціях, спрямованих на відтворення собі подібних і збереження біологічного виду. У різних видів тварин ці реакції мають загальні і специфічні для кожного виду ознаки. . Найголовніший збудник самця - спеціальний запаховий подразник самки.

Батьківська поведінка (материнське і батьківське). Проявляється у взаємодіях батьків і дитинчат, пов'язаних з залицянням, забезпеченням комфортних умов, вигодовуванням і захистом дитинчат.

Стадна поведінка. Тваринам властивий суспільний інстинкт, що виявляється у прагненні до об'єднання в групи, стада, зграї, пари, сім'ї.

Груповий, стадний спосіб життя дає переваги у захисті від хижаків, негоди (вітру, морозу, хуртовини та ін), в забезпеченні кормом, в можливості передачі досвіду дорослих особин молодим через наслідування і навчання.

Типи соціальної поведінки. На базі шлюбно-сімейних відносин у тварин формуються різні види соціальної поведінки, суспільної поведінки.

Ритуальні форми поведінки. У тварин при їх взаємодії в різних ситуаціях, встановлення спілкування істотну роль грають ритуали - стандартні форми поведінки особин одного виду, позитивні чи негативні демонстрації рухів, інформаційні дії. З метою підтримки охайності тварини труть забруднені ділянки тіла об різні предмети, валяються, обтрушують, купаються

Поведінкові адаптації : рухи у рослинТропізми – ростова реакція органу чи частини органу на якийсь зовнішній подразник. Вони можуть бути позитивні, якщо до джерела подразнення та негативні, якщо від нього. Тому розрізняють: - геотропізми – орієнтування органів рослин відносно напрямку земного тяжіння; - фототропізми – ростові вигини органів рослин під впливом одностороннього висвітлення; при позитивному фототропізмі зелені частини рослини реагують на різницю в кількості світла між тіньовою і освітленою сторонами органу. У коренів часто спостерігається негативний фототропізм, а листя можуть займати положення, перпендикулярне до падаючого світла.

фотоперіодизм

фототропізм

Рухи органів рослини у процесі її росту, напрямок яких визначає подразник (зовнішній чинник), називаються ростовими, рухами.

Ростові рухи рослин: а)геліотропізм, б) гравіотропізм

фототропізм

 гідротропізми – викликаються нерівномірним розподілом води у грунті і в повітрі; - хемотропізми – виникають під впливом хімічних речовин, тобто органи рослин відповідають зміною росту на градієнти різних хімічних сполук; -термотропізми – зумовлюються дією температури. - тігротропізми – ростова відповідь рослини на зміни тиску; - травмотропізми – ростова реакція рослини на певне травмування своїх частин;   - гравітропізми - ростові вигини органів рослин під дією вектора гравітаційного поля Землі. У наземних рослин корені ростуть у напрямку дії сили тяжіння (позитивний гравітропізм), а надземні органи - проти неї (негативний гравітропізм).

Кактус «цариця ночі»

Поле соняшників

Нутації – обертальні кругові рухи ростучих частин органів рослини: стебел, листків, квітконіжок, вусиків, коренів… Ці рухи зумовлені періодично повторюваними змінами величин тургорного тиску та інтенсивності росту протилежних сторін певного органу. Найкраще вони виявляються у витких рослин.

Самостійні рухи; докручування вусиків

Стебла квасолі здійснюють повільний рух у повітрі у вигляді спіралі, і вусик міцно обкручується навколо опори

 Таксиси – рухові реакції нижчих рослин, тобто ростова реакція всього організму до чи від подразника. Часто вони здійснюються за допомогою джгутиків.  Таксиси поділяють на: - фототаксиси – рухи внаслідок дії світла; - гідротаксиси – рухи внаслідок дії вологи; - термотаксисирухи внаслідок дії температури; - хемотаксиси – рухи внаслідок дії хімічних речовин; - баротаксиси – рухи внаслідок дії механічних подразників

росичка

Настії – рухи листків, пелюсток та інших органів рослин зумовлені зовнішніми подразниками. Ці ростові реакції пов’язані не з одностороннім впливом стимуляторів, а з дифузним. Вони є: - епінастії – рухи при швидкому рості верхньої сторони органу (при розкриванні бруньок, пуп’янків квіток); - гіпонастії – при швидкому рості нижньої сторони органів; - фотонастії – рухи відносно джерела світла; - термонастії – рухи відносно температури; - ніктинастії – рухи, спричинені зміною дня і ночі; - сейсмонастії – рухи у відповідь на механічні подразнення, наприклад, закривання листків у комахоїдних рослин, які подібні до швидкості рухів тварин, також складання листків при ударі в мімози сором'язливої, рух тичинок у волошки. - хемонастії – рухи, спричинені дією хімічних речовин.

Скажений


огірок

Мімоза сором‘язлива

Рухи рослин, викликані неспрямованим зовнішнім подразникам

Запитання самоконтролю та самоперевірки

1.Які фактори еволюції діють на поведінку тварин у природі?

2.Назвіть основні методи вивчення етології

3.Охарактеризуйте види інстинктів

4.Наведіть приклади з власного досвіду про поведінку рослин

5.Охарактеризуйте основні форми поведінки тварин

6.Охарактеризуйте екстремальну поведінку ссавців7.Що таке дослідницька поведінка тварин ?

8.Охарактеризуйте вроджені, придбані, реактивні форми поведінки
Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка