Пояснювальна записка до дипломного проекту спеціаліста на тему: «електропривод насоса подачі теплоносія в системі опалення на базі котельні філії «кременчуцька»Сторінка1/9
Дата конвертації21.09.2018
Розмір0.98 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Додаток Б

Аркуш заяви на дипломний проект (роботу)

Завідувачеві кафедри_________________

(назва кафедри)

__________________________________

__________________________________

(прізвище, ініціали)

студент____курсу, групи ________ІЕЕСУ

за спеціальністю (напрямом)___________

___________________________________

___________________________________

(прізвище, ім 'я, по батькові)

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи (проекту)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«__» _______201_р. ________________ (підпис)

Додаток В

Зразок титульної сторінки дипломного проекту


Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Пояснювальна записка


до дипломного проекту

спеціаліста


на тему: «ЕЛЕКТРОПРИВОД НАСОСА ПОДАЧІ ТЕПЛОНОСІЯ В СИСТЕМІ ОПАЛЕННЯ НА БАЗІ КОТЕЛЬНІ ФІЛІЇ «КРЕМЕНЧУЦЬКА» ТОВ СП «НІБУЛОН»
ОСНОВНА ЧАСТИНА: «ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДА НАСОСА КОТЕЛЬНІ»

Виконав: студент 6 курсу, групи ЕВ–15–1 з сп

зі спеціальності 7.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

___________ Я. О. Колодяжний

Керівник _________ Л. Г. Бойко

Рецензент _________ В. О. Яковенко


КРЕМЕНЧУК – 2016 року

Додаток Г

Зразок титульної сторінки дипломної роботи

Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Пояснювальна записка


до дипломної роботи

спеціаліста


на тему: «РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ПАРАМЕТРІВ АСИНХРОННИХ ДВИГУНІВ ПРИ ЖИВЛЕННІ ВІД ДЖЕРЕЛА СИНУСОЇДНОЇ НАПРУГИ»

Виконав: студент 5 курсу, групи ЕВ–15–1 сп

зі спеціальності 7.05070207 – «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв»

___________ І. В. Петренко

Керівник _________ Ю. В. Ромашихін

Рецензент _________ О. В. Стеценко


КРЕМЕНЧУК – 2016 року

Додаток Д

Зразок титульної сторінки комплексного дипломного проекту

Форма № Н-9.02

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА

Пояснювальна записка


до комплексного дипломного проекту

спеціаліста


на тему: «ЧАСТОТНО- РЕГУЛЬОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД ЕЛЕКТРОТАЛІ

З СИСТЕМОЮ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ НА БАЗІ ІНТЕРФЕЙСУ RS-485


ОСНОВНА ЧАСТИНА: «РОЗРОБКА ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ»

Виконав: студент 5 курсу, групи ЕС–14–1 з сп

зі спеціальності 7.05070204 – «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

___________ М. О. Іваненко

Керівник _________ Ю. В. Зачепа

Рецензент _________ М. І. Сидоренко


КРЕМЕНЧУК – 2016 року

Додаток Е


Форма №Н-9.01

Лист технічного завдання на дипломний проект (роботу)


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ


КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОДА
Освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________________________________

(шифр і назва)


Спеціальність____________________________________________________________________


(шифр і назва)

___________________________________________________________________________________________


ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри________________

(підпис)

_________________________________

«______»________________20___року
З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (РОБОТУ) СТУДЕНТУ
___________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_________________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №_____________________

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)_______________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження дод. Е

6. Консультанти розділів проекту (роботи)Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання прийняв
7. Дата видачі завдання___________________________________________________КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН


з/п


Назва етапів дипломного

проекту (роботи)Строк виконання етапів проекту

(роботи)


Примітка


Студент _________ __________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ _________________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Додаток ЖОформлення реферату до дипломного проекту

  1. Каталог: upload -> documents
   documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
   documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
   documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
   documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010105 "Акушерська справа"
   documents -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я
   documents -> Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
   documents -> Магістерська робота: проведення наукового дослідження, підготовка й оформлення
   documents -> Україна донецька область маріупольська міська рада виконавчий комітет рішенн я


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка