Пояснювальна записка до консолідованого проекту фінансового плану пат "Українська залізниця"Сторінка1/3
Дата конвертації31.08.2018
Розмір0,64 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3
Пояснювальна записка

до консолідованого проекту фінансового плану

ПАТ “Українська залізниця” на 2016 рік
Уряд України надав високий пріоритет реформі залізничного транспорту, яка передбачає зміну юридичної структури та фінансову і управлінську централізацію ухваливши постанову від 25 червня 2014 р. № 200 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” (далі — товариство) є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування”.

На базі підприємств залізничного транспорту, медичних закладів та Державної адміністрації залізничного транспорту створено ПАТ “Укрзалізниця”.

Статутний капітал товариства сформовано з урахуванням 100 відсотків акцій 7 ПрАТів (ПрАТ «Дніпропетровський ТРЗ», ПрАТ «Запорізький ЕРЗ», ПрАТ «Львівський ЛРЗ», ПрАТ «Київський ЕВРЗ», ПрАТ «Транссигнал», ПрАТ «Коростенський ЗЗБШ», ПрАТ «Гніванський ЗСЗБ»).

До консолідованого фінансового плану ПАТ “Укрзалізниця” ввійшло 29 філій та 7 ПрАТів.

Метою діяльності товариства є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученнях, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

ПАТ “Українська залізниця” являється основним перевізником вантажів та пасажирів, що становить 83,4% від загального вантажопотоку та 42,9% пасажиропотоку в країні.

Експлуатаційна довжина залізничних колій складає 21,0 тис.км, понад 47,7% ліній електрифіковані.

Парк рухомого складу складає:


 • вантажні вагони – 109596 од., в тому числі:

 • на балансі залізниць – 29818 од.;

 • на балансі вагонних філій – 79778 од.

Із наявного парку вантажних вагонів (109596 од.), робочий парк складає 69800 од. вагонів, неробочий - 39796 од. вагонів. Підлягає списанню – 3475 од. вагонів, технічному обстеженню – 8257 од. вагонів. Знос вантажних вагонів складає 91,0%.

 • локомотиви – 3872 од., в тому числі:

 • електровозів інвентарний парк – 1720 од. з них: в експлуатації - 1080 од., несправних – 461 од., запас – 179 од.;

 • тепловозів інвентарний парк – 2152 од. з них: в експлуатації - 1121 од., несправних – 868 од., запас – 163 од. Знос локомотивів складає 95,7%.

 • моторвагонний рухомий склад, в тому числі:

 • дизельпоїзди інвентарний парк – 282 од., з них: в експлуатації - 199 од., несправних – 83 од., знос – 97,6 %;

 • рейкові автобуси інвентарний парк – 17 од., з них: в експлуатації – 12 од., несправних –5 од.;

 • електропоїзди інвентарний парк – 1391 од., з них: в експлуатації – 1163 од., несправних – 195 од., резерв – 33 од. Крім того, підлягає продовженню терміну служби – 216 од. та списанню – 27 од. Знос електропоїздів – 83,8 %.

 • пасажирські вагони наявний парк – 5210 од., в тому числі: в експлуатації – 3437 од., несправних – 519 од., очікує виключення - 468 од., підлягає продовженню терміну служби – 173 од., тривалий запас – 613од. Знос – 86,0 %;

 • швидкісні електропоїзди «Hyundai» - 10 од.;

 • швидкісні електропоїзди «Тарпан» - 2 од.;

 • міжрегіональні поїзди локомотивної тяги – 2 од. (по 5 пас. вагонів);

 • контейнери всього на балансі – 4475 шт. в тому числі: робочий парк – 3043 шт., неробочий парк – 1432 шт. з них: підлягають ремонту – 947 шт., списанню – 485 шт.

При формуванні показників на 2016–2020 роки керувалися Основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2016 та 2017–2019 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 за першим сценарієм. • ВВП заплановано на рівні 99,7 (ІІ сценарій) -102% (І сценарій);

 • Індекс споживчих цін – 114,2%;

 • Індекс цін виробників промислової продукції - 110,4%;

 • Курс 1 $ - 24,1 грн.


Формування дохідної частини фінансового плану
ПАТ “Українська залізниця” одна з найбільших монополій – понад 78 млрд.грн. становлять надходження в рік.

У проекті фінансового плану на 2016 рік доходи від діяльності товариства заплановані у сумі 78423,4млн.грн., в тому числі по ПрАТах – 2314,5 млн.грн.

Товариство має наступну структуру доходів:


  • чистий дохід від реалізації продукції – 74411,7 млн.грн., з них:

 • доходи від перевезення вантажів та пасажирів - 66586,1 млн.грн.;

 • доходи від допоміжного виробництва (в тому числі від послуг наданих стороннім підприємствам) – 7825,6 млн.грн.;

  • доходи від інших видів діяльності – 4011,7 млн.грн.


Перевезення вантажів та пасажирів
Вантажні перевезення.

У проекті фінансового плану ПАТ “Українська залізниця” прогнозується перевезти 354,6 млн.тонн вантажів, що більше планового завдання на 5,7 % (19,1 млн.тонн) та очікуваного звіту за 2015 рік на 1,6 % ( 5,7 млн.тонн).

Враховуючи, що залізниці є базовою галуззю економіки України спостерігається певна залежність обсягів перевезень від ВВП (відповідно до Постанови КМУ від 05.08.2015 № 558 ВВП заплановано на рівні 99,7-102%) на 2016 рік прогнозується зростання вантажообігу на 1,6% до очікуваного виконання 2015 року.

При цьому вантажообіг заплановано у обсязі 200519 млн.тонно-кілометрів, зростання якого передбачено, як до планових так і до очікуваних даних, а саме на 3,4 % та 1,6 % відповідно.

Зростання вантажообігу у порівнянні з очікуваним звітом 2015 року прогнозується за всіма видами сполучень.
Обсяги перевезень вантажів за видами сполучень у 2015-2016 роках

(млн.тонно-км)


Звіт 2014

рік

План
2015 рік


Очік. звіт 2015 рік

Прогноз
2016 рік


Відх., % 2016/ план 2015

Відх., % 2016/ очік. 2015

Загальний вантажообіг, в т.ч.

247286,0

234 907

238 205,2

242 099

3,1

1,6

Тарифний вантажообіг , в т.ч.

211233,1

194 008

197 328,2

200 519

3,4

1,6

- транзит

30618,5

29 340

29 712,2

29 749

1,4

0,1

- експорт

94176,2

89 262

87 149,5

88 861

-0,4

2,0

- імпорт

18947,4

19 336

19 639,9

19 922

3,0

1,4

- внутрішнє

сполучення67491,0

56 070

60 826,6

61 987

10,6

1,9

Робота з переміщення порожніх приватних та орендованих вагонів

36052,9

40899

40877

41580

1,7

1,7

В т.ч. частка обсягів перевезень у вагонах, які знаходяться на балансі вагонних філій, з ознакою УТЛЦ, з них:

50846,6

50500,0

37948,2

38660,3

-23,4

1,9

- транзит

439,3

428,7

440,4

463,7

8,2

5,3

- експорт

18511,6

18064,1

12955,3

12924,0

-28,5

-0,2

- імпорт

1718,8

1677,3

1697,6

1624,5

-3,1

-4,3

- внутрішнє сполучення

30176,9

30330,0

22854,9

23648,1

-22,0

3,5

Обсяг транзитних перевезень у 2016 році прогнозується на рівні 29749 млн. тонно-кілометрів, що на 1,4 % більше плану 2015 року та на 0,1% більше очікуваного звіту 2015 року.

Основною транзитоутворюючою країною для України залишається РФ Падіння транзитних перевезень з цієї країни обумовлено, у першу чергу, політикою РФ щодо максимальної переорієнтації власного експорту на російські порти. Про це свідчить збільшення експорту вантажів через російськи порти (+2%), та зменшення через сухопутні прикордонні переходи з сусідніми країнами з (-12%), тобто російський транзит через порти Прибалтійських країн та територію Білорусі також знизився. Тому ріст транзитних перевезень є малоймовірним.

Проте, у разі стабілізації ситуації на сході країни, транзит може збільшитися з країн Європи та з Білорусії. Також можливе збільшення транзиту окремих вантажів і з РФ у напрямку Угорщини та Словаччини, зокрема вугілля та лісних вантажів (враховуючи обмеження по експорту деревини з України з 01.11.2015). Основними транзитними вантажами залишаться руда, вугілля, нафтопродукти.Імпортні перевезення у 2016 році прогнозуються на рівні 19922 млн. тонно-кілометрів, що на 3,0 % більше плану 2015 року та більше очікуваного рівня 2015 року на 1,4%.

У імпортній структурі перевезень, будуть традиційно переважати вугілля, нафтопродукти і руда.

У 2016 році прогнозується збільшення перевезень нафтопродуктів, кам’яного вугілля та коксу враховуючи неможливість поставок достатніх обсягів вітчизняної сировини.

Експортні перевезення заплановані на рівні 88861 млн. тонно-кілометрів, що на 0,4 % менше плану 2015 року, але більше очікуваного рівня 2015 року на 2,0%, тобто на рівні зростання ВВП за оптимальним сценарієм.

Основними вантажами у структурі залишаться руда, зернові вантажі, чорні метали.

У 2016 році прогнозується збільшення перевезень вугілля (на фоні практичної відсутності експорту у 2015 році), зернових вантажів (згідно з прогнозами Мінагрополітики експорт зернових збільшиться на 8,3%) та чорних металів (у разі стабілізації ситуації на сході країни).

Внутрішні перевезення прогнозуються на рівні 61987 млн. тонно-кілометрів, що на 10,6% більше плану 2015 року та більше очікуваного рівня 2015 року на 1,9%.

Основними вантажами, що транспортуються у внутрішньому сполученні будуть вугілля, мінбудматеріали та руда.

Враховуючи певну стабілізацію в зоні АТО прогнозується збільшення обсягів перевезень вугілля, коксу, руди та нафтопродуктів на фоні суттєвого зменшення перевезень зазначених вантажів у 2015 році.

Вантажні перевезення залишаються основним джерелом доходів та прибутку товариства.

Крім залізниць, товариство отримує доходи від перевезень вантажів у вагонах власного парку філій (ДВРЗ, Укрспецвагон, Укррефтранс, Стрийський ВРЗ, Ліски).
Питома вага доходів від перевезень вантажів в доходах від перевезень прогнозується в розмірі 89,5%.

Доходи від перевезення вантажів прогнозуються у розмірі 60332,8 млн.грн., що більше плану 2015 року на 12749,3 млн.грн. (26,8%) та очікуваного звіту 2015 року на 10193,8 млн.грн. (20,3%), у тому числі:


 • по залізницях – 57531,3 млн.грн.;

 • по вагонних філіях – 2801,5млн.грн.

У 2016 році передбачається індексація тарифів на перевезення вантажів у межах України з 1 травня 2016 року на 15,0%. При цьому в середньому за рік підвищення тарифів на вантажні перевезення в межах України складе 10 %. (грудень 2016 року до грудня 2015 року – 10%).


Додаткові доходи – 4139,1 млн.грн.

Доходи від вантажних перевезень за сполученнями по залізницях та вагонних філій в 2015-2016 роках

(млн. грн.)
План
2015 рік


Очік. звіт 2015 рік

Прогноз
2016 рік


Відх., % 2016/ план 2015

Відх., % 2016/ очік. 2015

Доходи всього, з них:

47583,5

50139,0

60332,8

126,8

120,3

 • залізниці, з них:

47 544,5

49 861,3

57531,3

121,0

115,4

транзит

10 746,4

11 893,9

14 331,4

133,4

120,5

експорт

16 062,3

16 061,6

18 608,7

115,9

115,9

імпорт

4 831,7

4 552,1

5841,7

120,9

128,3

внутрішнє
сполучення

15 904,1

17 353,7

18749,5

117,9

108,0

- вагонні філії

39,0

277,7

2801,5
Пасажирські перевезення.
У 2016 році залізниці прогнозують незначне збільшення обсягів пасажирських перевезень.

Послугами залізниць планується скористатися 437,8 млн.пасажирів, що більше плану 2015 року на 16,5 млн.пасажирів (3,9 %), до очікуваного звіту – на 132 тис.пасажирів.
Обсяги пасажирських перевезень за видами сполучень у 2015-2016 роках

(млн.пас-км)


План
2015 рік


Очік. звіт 2015 рік

Прогноз
2016 рік


Відх., % 2016/ план 2015

Відх., % 2016/ очік. 2015

Пасажирообіг, в т.ч.

33 683,0

35525,2

35 596,3

5,7

0,2

- міжнародне сполучення

1 261,8

1371,1

1 372,3

8,8

0,1

- внутрішнє сполучення

16 062,2

17591,6

17 719,0

10,3

0,7

- приміське сполучення

16 359,0

16562,5

16 505,0

0,9

-0,3

В т.ч. філія УЗШК

1707,0

1675,0

2058,0

20,6

22,9


Пасажирообіг на 2016 рік заплановано в обсязі 35596,3 млн. пас-км., що більше плану 2015 року на 5,7% та очікуваного звіту 2015 року на 0,2%.

В тому числі по сполученнях:

У міжнародному сполученні пасажирообіг прогнозується на рівні 1 372,3 млн. пас-км, що більше плану 2015 року на 8,8% (111 млн.пас-км) та очікуваного 2015 року на 0,1%. Основним чинником, що впливатиме на збільшення обсягу перевезень у міжнародному є підвищення міграційної активності населення. Впроваджуються нові напрямки поїздів призначення Київ-Варшава, причіпних груп за маршрутами: Львів-Вроцлав, Київ-Братислава, Київ-Прага, Київ-Будапешт, Бухарест-Вадул-Сирет.

У внутрішньому сполученні пасажирообіг прогнозується на рівні 17719 млн. пас-км, що більше плану 2015 року на 10,3%, (1656,8 млн. пас-км) та очікуваного 2015 року на 0,7% (127,5 млн. пас-км).

У приміському сполученні пасажирообіг прогнозується на рівні 16505 млн. пас-км, що більше плану 2015 року на 0,9% (146 млн.пас-км), до очікуваного звіту обсяг зменшиться на 0,3%. Планується 16 поїздів приміського сполучення після модернізації перевести до категорії міжрегіональних поїздів прямого сполучення.


Доходи від пасажирських перевезень

за сполученнями в 2015-2016 роках

( млн. грн.) 

План 2015 рік

Очік.звіт 2015 рік

Прогноз 2016 рік

Відх.,% 2016/ план 2015

Відх.,% 2016/ очік. 2015

Пасажирські перевезення, всього

5 194,7

6031,2

6 253,3

120,4

103,7

Регіональні філії

4 619,0

433,0

5 589,6

121,0

102,9

в т.ч. міжнародне сполучення

1 395,5

1 841,1

2 008,1

143,9

109,1

внутрішнє сполучення

2 775,5

3 012,3

3 024,0

109,0

100,4

приміське сполучення

448,0

579,6

557,5

124,4

96,2

філія УЗШК

575,7

598,2

663,7

115,3

110,9

Питома вага доходів від перевезень пасажирів в доходах від перевезень прогнозується в розмірі 9,5%.


Доходи від перевезення пасажирів прогнозуються у розмірі 6253,3 млн.грн., що більше плану на 1058,5 млн.грн. (20,4 %) та до очікуваного звіту 2015 року на 222,1 млн.грн. (3,7 %), у тому числі:

 • по регіональних філіях – 5589,6 млн.грн.;

 • по філії «УЗШК» - 663,7млн.грн.


Доходи від пасажирських перевезень регіональних філій плануються у сумі 5589,6 млн. грн., що на 970,6 млн.грн. (на 21,0%) більше плану 2015 року та на 156,5 млн.грн. (або на 2,9%) більше очікуваного звіту 2015 року. Збільшення обумовлено зростанням обсягів пасажирських перевезень до плану 2015 року на 5,7%, у тому числі:

 • міжнародне сполучення – 2008,1 млн.грн.;

 • внутрішнє сполучення – 3024,0 млн.грн.;

 • приміське сполучення – 557,5 млн.грн.


Доходи від допоміжного виробництва заплановано у розмірі 7825,6 млн.грн., що менше планового завдання 2015 року на 13228,2 млн.грн. (62,8%) та менше очікуваного виконання 2015 року на 11112,2 млн.грн. (58,7%).

Інші операційні доходи зменшено до очікуваного звіту 2015 року на 4253,5 млн.грн. та склали 1401,9 млн.грн. В тому числі по ПрАТах інші операційні доходи заплановані 15,9 млн.грн. Зменшення планується в основному за рахунок вилучення внутрішньогрупових оборотів по договору між ДП «УЗШК» та Південною залізницею щодо передачі у фінансовий лізинг швидкісних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem Company» в кількості 10 одиниць.

Довідково: Згідно договору Південна залізниця отримувала фінансові доходи у вигляді винагороди за надання у фінансовий лізинг швидкісних електропоїздів виробництва «Hyundai Rotem Company», ДП УЗШК відображала цю винагороду у складі фінансових витрат.
Доходи від операційної курсової різниці заплановано в сумі 23,5 млн.грн. що менше очікуваного 2015 року на 2431,9 млн.грн. та плану 2015 року на 19,6 млн.грн.
Інші доходи збільшені до плану і до очікуваного 2015 року, у зв’язку з тим, що при створенні ПАТ «Укрзалізниця», крім об’єктів основних засобів, які внесені в статутний капітал Товариство наділено об’єктами на праві господарського відання. Відповідно до Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Мінфіну від 19.12.2006 № 1213 нарахування амортизації на основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які є державною або комунальною власністю та не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, відображається збільшенням витрат звітного періоду та суми зносу. Одночасно у сумі, пропорційній нарахованій амортизації, визнається дохід, який відображається за дебетом субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" та кредитом рахунку 74 "Інші доходи".

Формування витратної частини фінансового плану
Витрати від діяльності ПАТ “Українська залізниця” на 2016 рік заплановано у сумі 78326,6 млн.грн., в тому числі по ПрАТах - 2264,7 млн.грн. Збільшення витрат до плану 2015 року на 628,5 млн.грн. (на 0,8%) і менше очікуваного звіту за 2015 рік на 6005,0 млн.грн. (на 7,1%).

Витрати від перевезень, які складають 77,7% витратної частини фінансового плану ПАТ «Українська залізниця», на 2016 рік заплановані в сумі 60090,4 млн.грн., що більше плану 2015 року на 13985 млн.грн. (на 30,3%) і очікуваного звіту 2015 року на 12414,7 млн.грн. (на 26,0%). Збільшення прогнозується за рахунок зростання обсягів перевезень, зростання цін на матеріальні ресурси, збільшення витрат на оплату праці, амортвідрахувань за рахунок дооцінки основних засобів.

Собівартість перевезень запланована у розмірі 216,4 коп. за 10 т-км приведеного обсягу перевезень, що на 24,0/% більше рівня звіту 2015 року (очікуваний звіт 2015 року – 174,6 коп.), збільшення до плану 2015 року складає 21,6% (план 2015 року – 177,9 коп.).


Динаміка собівартості 10 приведених тонно-кілометрів за 2015-2016рр.


 

План 2015 року

Очік. 2015 року

Прогноз 2016 року

відхилення

до плану 2015

до очік.звіту 2015

+/-

%

+/-

%

Витрати від реалізації послуг з перевезень, млн.грн.

46105,1

47675,7

60 090,4

13985,3

130,3%

12414,7

126,0%

Приведений обсяг перевезень, млн. ткм

268 590,0

273 730,4

277 695,3

9 105

103,4%

3 965

101,4%

Собівартість перевезень, коп./ 10 прив.ткм

171,7

174,2

216,4

44,7

126,0%

42,2

124,2%


Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) прогнозується в сумі 66488,4млн.грн., в тому числі по ПрАТах – 2061,9 млн.грн., що більше плану 2015 року на 2003,5млн.грн. (на 3,1%) та очікуваного звіту 2015 року на 2942,9 млн.грн. (на 4,6%), і розрахована з врахуванням обсягів перевезень, робіт у допоміжному виробництві та прогнозних макропоказників, а саме: індексу цін виробників промислової продукції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 №558 в розмірі 110,4% (грудень до грудня попереднього року).

Витрати щодо виготовлення товарів, надання робіт, послуг іншим філіям (структурним підрозділам філій) ПАТ «Українська залізниця» плануються здійснювати шляхом передачі до цих філій (структурних підрозділів філій) ПАТ «Українська залізниця» по внутрішньогосподарських розрахунках шляхом виписки «авізо». За елементами витрат (матеріальні витрати, ФОП та нарахування, амортизація) витрати враховані, а за елементом «інші» відсторновані.Адміністративні витрати на 2016 рік плануються в сумі 892,6 млн.грн., в тому числі по ПрАТах – 126,9 млн .грн. тобто зменшені у порівнянні з планом 2015 року на 622,4 млн. грн. (на 41,1%) та з очікуваним звітом 2015 року – на 668,4 млн. грн. (на 42,8%).

В ході проведення реорганізації залізниці та підприємства залізничного транспорту втратили юридичний статус та перетворені у філії Товариства, а відокремлені підрозділи залізниць/підприємств – у виробничі структурні підрозділи філій.

Тобто адміністративно-виробничим персоналом мають бути працівники апарату управління юридичної особи – Товариства. Що стосується відокремлених структурних підрозділів – філій, то оскільки вони діють на підставі положення і від імені Товариства – юридичної особи у єдиному перевізному процесі, адміністративно-управлінським персоналом може бути тільки керівний склад, який фактично здійснює функції управління цією філією. Зміна структури адміністративного персоналу призведе до скорочення адміністративних витрат.

Всі попередні періоди приведені в порівняльних умовах .

Фінансовим планом передбачено витрати на фонд оплати праці з нарахуваннями: 385,9 млн.грн. + 84,9млн.грн. = 470.8 млн.грн.
Структура адміністративних витрат

(млн.грн.)

Елементи витрат

План на 2016 рік

1

Всього адміністративні витрати:

892,6

11

Фонд оплати праці з нарахуваннями

470.8

2

Всього по елементах витрат:

421.8

22

Матеріали

39.8

23

Паливо

6.4

24

Електроенергія

11.8

25

Амортвідрахування

34.2

26

Інші витрати

329.6

У складі адміністративних витрат проектом плану на 2016 рік передбачено утримання 112 службових автомобілів, 25 з яких знаходяться на балансі регіональних філій та 58 авто філій товариства, на базі яких створено ПАТ «Укрзалізниця» та 29 автомобілів на балансі ПрАТів.

Всього витрати на утримання службових автомобілів у складі адміністративних витрат плануються в сумі 17,7 млн.грн. в тому числі по ПрАТах – 4,0млн.грн.
Елементи операційних витрат
Структура витрат ПАТ «Українська залізниця» за економічними елементами

(млн.грн.)Матеріальні затрати в сумі 21713,6 млн.грн. в тому числі по ПрАТах – 1628,3 млн.грн. заплановані з урахуванням прогнозованих обсягів перевезень, ремонтів основних засобів та прогнозних цін на паливо, електроенергію, матеріали з врахуванням законодавчо затвердженого індексу цін виробників промислової продукції в розмірі 110,4% (грудень до грудня попереднього року).
Витрати на сировину та основні матеріали включають вартість матеріалів, що споживаються впродовж запланованого періоду, як на поточне утримання і виробництво, так і на ремонт основних засобів: рухомого складу, колії, штучних споруд, пристроїв зв’язку, службових приміщень тощо.

В цілому на 2016 рік витрати на матеріали заплановані в сумі 7237,2 млн. грн., в тому числі по ПрАТах – 1481,8 млн. грн. що більше плану 2015 року на 298,1 млн. грн. (на 4,3%) та очікуваного звіту 2015 року на 1745,2 млн. грн. (на 31,8%). Зростання витрат на матеріали в основному обумовлено збільшенням обсягів робіт по локомотиворемонтних заводах.


Ремонт основних засобів

Обсяги ремонтних робіт на 2016 рік заплановані, виходячи з першочергових та невідкладних потреб галузі для забезпечення безпеки при перевезеннях пасажирів та вантажів в сумі 5 270 млн.грн., що трохи менше очікуваного 2015 року і складає лише 37 % від потреби галузевих господарств, при цьому потреба – 13978 млн.грн. Така ситуація складається впродовж останніх років, коли із-за дефіциту фінансових ресурсів на ремонти основних засобів направлялися кошти не в повному обсязі. Внаслідок цього фізичний стан основних засобів перебуває у вкрай незадовільному стані, багато об’єктів (у тому числі рухомий склад) з простроченим терміном ремонтів. Таким чином, основні засоби потребують значного обсягу ремонтних робіт, в тому числі із високою матеріаломісткістю.

Із запланованих коштів на ремонт найбільш питому вагу займають витрати на ремонт колійного об’єктів господарства - 1782,5 млн.грн., або 34% всіх витрат, ремонт вантажних вагонів – 945,3млн.грн., або 18% всіх витрат, ремонт тягового рухомого складу – 1547,3 млн.грн., або 29% всіх витрат, та ремонт пасажирських вагонів – 424 млн.грн., або 8% всіх витрат. Частка вищезазначених основних затрат в загальних ремонтах складає 4699,1 млн.грн., або 89% всіх витрат з ремонту.

За видами робіт в основних господарствах найбільші роботи становлять:

- по колійному господарству планується: відремонтувати капітальним ремонтом колії – 253 км (на 695 млн.грн.), середнім ремонтом колії ( в тому числі посиленим) – 650 км (на 286 млн.грн.), провести комплексно-оздоровчий ремонт 550 км колії (на 60 млн.грн.), відремонтувати (замінити) стрілочні переводи (у тому числі старопридатними) – на 141 млн.грн., виконати ремонт штучних споруд на 161 млн.грн., ремонт земляного полотна на 75,7 млн.грн., замінити рейки (в тому числі старопридатними) – 92 км (на 29 млн.грн.), провести капітальний ремонт колійних машин на 239,0 млн.грн.

- по вагонному господарству передбачається капітальний ремонт 355 вантажних вагонів (на 48,7 млн.грн.) та деповський ремонт 16 734 вагонів (на 783,8 млн.грн.)

- ремонт тягового рухомого складу, з них по:

по локомотивному господарству: капітальний ремонт 25 одиниць електровозів (на 124 млн.грн.) та 8 одиниць тепловозів (на 31 млн.грн.), крім того виконати поточний ремонт різним типам локомотивів на суму 960,7млн.грн.

по господарству приміських пасажирських перевезень: передбачається капітальний ремонт 66 електросекцій (на 86,8 млн.грн.) та 2 одиниць дизельпоїздів (на 4,6 млн.грн.), крім того виконати поточний ремонт різним типам моторвагоного (тягового) рухомого складу на суму 227,7 млн.грн.

- по пасажирському господарству передбачається капітальний ремонт 553 пасвагонів (на 179 млн.грн.) та деповський ремонт 1189 пасвагонів (на 150 млн.грн.).


Витрати на паливо складаються з витрат на тягу поїздів та на інші виробничі потреби.

Загальна сума витрат на паливо для тяги поїздів визначається на основі обсягу роботи локомотивного парку в тонно-кілометрах брутто, норми витрат палива на одиницю обсягу роботи та вартості 1 тонни палива.

У проекті 2016 року передбачається обсяг перевезень тепловозною тягою 45428 млн.ткм брутто, що більше плану 2015 року на 2,9% та менше очікуваного звіту 2015 року – на 2,1%.

При розрахунку витрат на паливо застосована питома норма витрат дизельного палива, яка сформована виходячи з вимог «Інструкції по технічному нормуванню витрат електроенергії та дизельного палива локомотивами на тягу поїздів» №ЦТ-0059, затвердженої Наказом від 05.03.2003 №62-Ц.

Загальний обсяг споживання дизельного палива планується в сумі 316,7 тис. тонн, що менше плану 2015 року на 0,5% та більше очікуваного звіту 2015 року – на 2,1%. Зростання передбачається по паливу для інших виробничих потреб, в основному, за рахунок зростання обсягів роботи ремонтних колійних машин. Крім того, паливо для інших виробничих потреб витрачається для технологічних та виробничих потреб залізниць (паливо для колійних машин, тракторів; всіх машин, що працюють на дизпаливі; для заправки акумуляторів; екіпірування пасажирських вагонів та на опалення приміщень службового та виробничого призначення (станцій, дистанцій колії, сигналізації та зв’язку, побутових приміщень, пунктів технічного обслуговування, будинків відпочинку локомотивних бригад) та ін.

Впродовж року була проведена робота щодо зменшення закупівельної ціни дизельного палива для залізничної галузі. Так, середньорічна закупівельна ціна за 2015 рік очікується в розмірі 19566 грн. (з ПДВ), що менше запланованої на 21,7 %. На 2016 рік середньорічна закупівельна ціна складає 21058 грн. за тонну (з ПДВ).Витрати на паливо передбачаються в сумі 7096,1 млн. грн., в тому числі по ПрАТах – 78,9млн.грн., що менше плану 2015 року на 843,9 млн. грн. (на 10,6%) та більше очікуваного звіту 2015 року на 801,4 млн. грн. (на 12,7%). З них витрати палива, що віднесені на витрати від перевезень, складають 5884,6 млн. грн., тобто 83,3% від загальної суми витрат на паливо.

Крім дизпалива, для забезпечення потреб залізниць в проекті плану на 2016 рік передбачено також закупівлю газу, вугілля та інших видів палива.


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка