Пояснювальна записка до програми Концепція розвитку школи. Перспективне прогнозування: цільові програми, перспективні плани-графікиСторінка1/7
Дата конвертації29.06.2018
Розмір2.23 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2   3   4   5   6   7
КНЯЖІВСЬКА ЗШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ШКОЛИ
2012-2017 РР.

Зміст


 1. Паспорт програми

 2. Аналіз роботи школи

 3. Пояснювальна записка до програми

 4. Концепція розвитку школи.

 5. Перспективне прогнозування: цільові програми, перспективні плани-графіки.

 6. Портфоліо школи.


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


Назва
Тип Про­грами

Програма розвитку (перспективне прогнозування)

Підстава для розроб­ки Програ­ми

Необхідність удосконалення якості навчально-виховного процесу, удосконалення виховної та позакласної роботи, інноваційний розвиток закладу

Норматив­но-правова база Про­грами

Конвенція про права дитини

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон  України «Про освіту»

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

Закон України «Про охорону дитинства»

Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»

Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»

Національна доктрина розвитку освіти

Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

Декларація «Про загальні засади  державної молодіжної політики в Україні»

Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності

Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном

Концепція до призовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді

Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів

Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступеня

Посадова інструкція заступника директора з виховної роботи

Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти УкраїниПоложення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в начальних закладах

Правила проведення туристських подорожей з учнівською  і студентською молоддю України

Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах

Типове положення про батьківську раду та батьківський комітет  у загальноосвітніх навчальних закладах

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Національна програма виховання  дітей та учнівської молоді в УкраїніЗакон України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт базової і повної середньої освіти

Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-325 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік”

Державна програма «Вчитель» (постанова кабміну № 1721-р від 28 березня 2002 року №379.

Нові програми:

Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (постанова кабміну № 1721-р від 27 серпня 2010 року);

Державна цільова програма розвитку природничо-математичної освіти на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 20011 р. №561);

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ ІКТ «Сто відсотків» на період до 2015 року (постанова кабміну від 13 квітня 20011 р. №494), лист МОН від 24.06.20111н. №1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання ІКТ».

Програма розвитку освіти Сокальщини на 1998-2012 рр.

Районна програма комплексної оцінки роботи вчителя

Районна програма «Обдарована дитина»

План роботи освітнього округу

Державний стандарт початкової загальної освіти. (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України 20.04.2011р. № 462)


Термін реалізації програми

2012-2017 роки

Автори програми

Адміністрація школи, творчі групи

Виконавці програми

 • адміністрація школи;

 • педагогічний колектив;

 • учні;

 • батьківська громада.

Етапи реалізації

1 етап. Організаційно-проектувальний етап (січень - травень

2012р.): розробка Концепції розвитку; визначення основних стратегій, заходів і механізмів розвитку (цільових програм); виявлення ресурсів (людських, матеріально- технічних, фінансових) реалізації Програми.

2 етап. Аналітико-практичний етап (вересень 2012 р. —квітень 2017р.): практична реалізація цільових програм та перспективного планування; організація моніторингового спостереження за результа­тами; координація дій.

3 етап. Завершальний етап (квітень-травень 2017 р.): аналіз результатів моніторингу Програми розвитку на 2012—2017 рр.; поширення позитивного досвіду; визна­чення перспектив подальшої роботи. Самоаналіз діяльності.

Структура

1. Самоаналіз роботи школи

2. Пояснювальна записка програми

3. Концепція розвитку школи.

4. Перспективне прогнозування: цільові програми, перспективне прогнозування основних напрямків роботи.

5. Цільові програми (або розділи Програми)  1. Цільова програма «Модернізація управління»»

  2. Цільова програма «Здорова, безпечна дитина»

  3. Цільова програма «Права дитини»

  4. Цільова програма «Якісна освіта»

  5. Цільова програма «Обдарована дитина»

  6. Цільова програма «Позакласний час»

  7. Цільова програма. «Вихована програма»

  8. Цільова програма «Компетентний вчитель»

  9. Цільова програма «Інноваційна діяльність»

  10. Цільова програма «Крок до інформаційного суспільства».

  11. Цільова програма «Нова іміджеві політика»»

  12. Цільова програма «Відкрита школа»

  13. Цільова програма «Школа-дитина-родина»

  14. Цільова програма «Господар».

  15. Цільова програма Цільова програма «Педагогічне партнерство»

  16. Цільова програма «Психолог-педагогічний супровід»

  17. Цільова програма «Шкільна бібліотека» або як модуль програми «Позакласний час»

  18. Цільова програма «Охорона праці»

  19. Цільова програма «Школа-освітній округ»

Мета створення програми

Реалізація стратегічного управління школою. Удосконалення форм і методів управління розвитком школи, удосконалення змісту освіти, технологій, форм і методів навчання.

Очікувані результати

 • Забезпечення умов для здобуття доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й по­треб держави

 • Досягнення прогнозованого результату якості освіти, виховної системи, позакласної діяльності.

 • Коригування змісту і технологій навчання з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і сучасних вимог.

 • Максимальне врахування побажання усіх учасників навчально-виховного процесу під час побудови змісту та вибору технологій навчально-виховної роботи

 • Створення умов для творчої та наукової самореалізації вчителя

 • Створення умов для підготовки компетентного і конкурентно спроможного випускника.

Контроль , корекція та оцінювання

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансуван­ня; участь батьків і громадськості в незалежному оцінюванні якості освіти.

Контроль за виконанням програми. Контроль здійснюється у процесі моніторингу виконання річного плану роботи навчального закладу. Наслідки цього контролю заслуховуються в робочому порядку та щорічно на підсумковій педраді та на засіданні ради школи.Загальний контроль за здійсненням програми покладається на директора школи.


Самооцінювання діяльності закладу

(самоаналіз)
Карта самооцінювання
Термін проведення самооцінювання : січень-лютий 2012р.

Мета самооцінювання: зібрання даних, які дозволять оцінити ефективність роботи закладу освіти за 5 років

Предмет оцінювання: результати роботи дирекції школи та педагогічного колективу

Ключові питання

Критерії оцінювання

Вибірка
Умови функціонування закладу освіти.


Територія, географічне розташування:

Статус школи:

К-сть учнів: (існуюча т прогнозована мережа)

Профіль:


Допрофільна підготовка:

Напрям позакласної роботи:

Напрям виховної роботи:

1.

Над якими стратегічними завданнями працював колектив на протязі останніх 5-ти років. Чи вдалося їх реалізувати.


Чи вдалося реалізувати основні завдання щодо:

 • підвищення якості освіти, впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • удосконалення форм і методів роботи з обдарованими дітьми;

 • удосконалення позакласної роботи;

 • реалізація основних завдань виховної роботи;

 • виконання державних та регіональних програм розвитку;

 • забезпечення ефективного управління розвитком;

 • модернізації матеріально-технічної та навчально- методичної бази.

Аналіз документів
Svot-аналіз


2.

Чи була ефективною управлінська діяльність дирекції школи

 • принципи управління, яких дотримувалася дирекція;

 • забезпечення державно-громадського управління;

 • забезпечення системного управління;

 • ефективність внутрішньошкільного контролю

Аналіз документів
2.

Робота над підвищенням якості навчання.

Реалізація до профільної підготовкиРезультати моніторингу

Результати директорських к/р

Результати ДПА, ЗНО

Результати підсумкового оцінювання

Аналіз динаміки нагородження учнів свідоцтвами з відзнакою, срібними та золотими медалями.

Результати вступу учнів до ВНЗ.

Ефективність впровадження різних форм допрофільної підготовки та профільного навчання


Аналіз документів
Опитування учнів щодо стану викладання предметів
Робота з обдарованими дітьми

Аналіз результатів роботи з обдарованими дітьми: аналіз конкурсів, олімпіад, реалізовані проекти, результати роботи практичного психолога.

Системність у підході до планування та результативність НДР старшокласників.

Виконання програми «Обдарована дитина» за 2013р. (по памятці)


Аналіз документів

Звіт про виконання програми3.

Рівень організації позакласної роботи. Результати роботи з розвитку школи по пріоритетному напрямку

Ефективність розподілу годин та результативність роботи гуртків.

Результати роботи колективу щодо розвитку по пріоритетному напрямку.

Результати спортивно-масової роботи.

Результати проведення різноманітних традиційних та нетрадиційних позакласних заходів.Опитування учнів, батьків

4.

Результати виховної роботи

Самоаналіз виховної роботи, роботи учнівського самоврядування. (вступ Виховної програми)

Опитування учнів, батьків

5.

Результати професійного розвитку колективу

Аналіз кількісного і якісного складу педколективу (стаж, категорія, вік, активність у мет. роботі, автори ППД)

Рівень професійної майстерності (компетентності)

Результати методичної роботи (участі в педагогічних конкурсах, педагогічних заходах, видавничої, науково-дослідної діяльності)

Рівень інформаційної грамотності вчителівМоніторинг кадрів

Професійна діагностика

6.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення

Ефективність ф-я кабінетної системи.

Моніторинг : • забезпечення технічними засобами навчання;

 • забезпечення спортивної бази;

 • аналіз навчально-методичної бази;

 • аналіз бази щодо розвитку по пріоритетному напрямку;

 • аналіз умов для розвитку позакласної роботи.

Далі – опис результатів самооцінювання

По кожному з ключових питань:

 • завдання, які ставилися;

 • аналіз роботи;

 • оцінка роботи;

 • проблеми, які потребують вирішення у новій програмі розвитку


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРОГРАМИ

Підготовка Програми розвитку Княжівської ЗШ І-ІІІст. на 2012—2017 рр. зумовлена необхідністю стабільного функціонування навчального закладу; суттєвого зростання якості освіти;, удосконалення виховної та позакласної роботи, інноваційного розвитку закладу, переведення на новий якісний рівень роботу з професійного розвитку колективу;


· наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків

Програма розвитку забезпечить реалізацію стратегічного та системного підходу до планування роботи школи, усіх напрямків її діяльності.

Удосконалення навчально-виховного процесу на основі нових педа­гогічних технологій та інновацій передбачає досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості школярів і сучасним соціальним вимогам. Ідеться про створення такого середовища в школі, яке б плекало творчу особистість, створю­вало умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, вироблення сучасної моделі випускника школи, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал Таке середовище має забезпечувати потребу постійного професійного розвитку вчителя.

Програма визначає основні шляхи розвитку школи. Вона спонукає педагогів до системної та творчої діяльності для реалізації ціннісних пріоритетів дитини, задоволення освітніх потреб обдарованої молоді, створення розвивального середо­вища, у якому б реалізувалася сформована компетентна особистість випускника.

Програма розвитку школи спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість навчально-виховного процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання, системи контролю й оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності всіх учасників навчально-виховного процесу.

Програма є комплексом науково-методичних, матеріально-технічних та управлінських розділів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби педагогічного, учнівського та бать­ківського колективів школи.Розділи , з яких складається Програма, допоможуть вирішити такі питання, як:

 • управління розвитком школи на основі сучасних моделей;

 • організація роботи з обдарованими дітьми з урахуванням поло­жень районної програми «Обдарована дитина»;

 • професійний розвиток педагогічних кадрів, сприяння професійному росту кожного вчителя

 • удосконалення системи виховної та позакласної роботи

 • забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

 • комп'ютеризація та інформатизація закладу;

 • моніторингове дослідження всіх структурних ланок роботи школи.

Основними результатами Програми розвитку школи будуть удо­сконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення рівня та якості освіти, підвищення ролі школи в освітньому окрузі, підвищення іміджу школи її позитивне позиціонування громаді. Програма дає можливість виробити стратегічні та пріоритетні напрями діяльності школи на найближчі роки.

Мета програми

 • Головна мета Програми - чітке визначення стратегії розвитку освіти Княжівської ЗШ І-ІІІ ст. на період 2012 - 2017 років, концептуальних підходів до вирішення основних проблем у роботі школи.

 • Визначити напрямки розвитку і цільові орієнтири роботи школи.

 • Забезпечення ефективного управління розвитком загально­освітнього закладу та координацію зусиль

 • Забезпечення подальшого розвитку навчального закладу як повноцінного освітнього простору для навчання, виховання і розвитку учнів в системі функціонування освітнього округу

- Є засобом розробки управлінських рішень.

Завдання програми

 • Впровадження стратегічного управління розвитком навчального закладу на основі якісного самоаналізу та оцінки;

 • Прогнозування розвитку усіх напрямків діяльності школи;

 • Створення механізмів державно-громадського регулювання якості освіти в школі шляхом чіткої координації діяльності органів управління освітою та громадського інституту школи.

 • Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної самореалізації педагогічних кадрів, підвищення їх соціального статусу, професійного та загальнокультурного рівня, фахової майстерності.

 • Розвиток профільності навчання.

 • Запровадження освітніх інновацій, інформаційних педаго­гічних технологій.

 • Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та роз­витку обдарованих дітей і молоді.

 • Підтримка дітей і молоді з особливими потребами.

 • Формування в учнівської молоді навичок здорового способу життя, розвиток дитячого та юнацького спорту і туризму.

 • Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і науко­вих партнерів із метою інтенсифікації розвитку й удоскона­лення освітнього середовища.

 • Розвиток міжрегіонального та міжнародного партнерства.

 • Приведення матеріально-технічного стану школи у відпо­відність із потребами сучасної освіти


Управління програмою та контроль

Управління програмою та контроль її виконання

Організація та координація виконання програми розвитку Княжівської ЗШ І-ІІІст. покладається на адміністрацію школи у тісній співпраці із відділом з питань освіти, сім’ї та молоді Сокальської РДА та громадського управління школи.

Щорічно під час громадського звіту директор школи інформує представників громадськості,

відділ з питань освіти, сім’ї та молоді Сокальської РДА про хід виконання завдань і заходів

програми.

Внесення змін і доповнень до програми здійснюється радою школи за поданням

адміністрації школи.


Концепція розвитку Княжівської ЗШ І-ІІІ ст.

     Освіта сьогодні перебуває під глибоким впливом змін в сучасному суспільстві. Так, протягом останніх десятиліть в багатьох країнах світу та в Україні відбувалась зміна суспільної парадигми - від технократичної до індустріальної, від індустріальної до інформаційної. На розвиток освіти вплинули суспільні інтеграційні процеси, такі напрями розвитку суспільства, як глобалізація, демократизація, розпад союзу країн ядерного блоку, створення єдиного інформаційного простору тощо. Ці зміни відбулись такими темпами, що привели до потреби негайного перегляду та реформування освіти на всіх рівнях, оскільки існуючі системи не повністю відповідали сучасним запитам та потребували переорієнтації.


Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення відносити вміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреб інформацій-ного суспільства, підготують молодь до нових ролей в цьому суспільстві. Саме тому важливим сьогодні є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись впродовж життя.

Які ж очікування стоять сьогодні перед українською школою? Завдання, що проголошені в стратегічному документі освіти - Національній доктрині розвитку освіти, спрямовані на перехід системи освіти на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, її конкурентоспроможність в європейському та світовому освітньому просторі, формуванні покоління молоді, що буде захищеним та мобільним на ринку праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме необхідні знання, навички та компетентності для інтеграції в суспільство на різних рівнях, буде здатним до навчання впродовж життя. Такі позиції потребують від сьогоднішньої школи особливих підходів до оновлення змісту освіти та до застосування нових педагогічних підходів до навчання, впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, які модернізують процеси в будь-якій галузі суспільства. Очевидно, що освіта потребує збалансування всіх чинників.

   Сучасна парадигма освіти орієнтує школу на реалізацію особистісно-орієнтованого навчання. Метою шкільної освіти є розвиток та виховання людини здатної впливати на особистісну освітню траєкторію, здатної при цьому порівнювати її із національними та загальнолюдськими досягненнями.
Українська школа спрямована на реалізацію державних цільових програм розвитку природничо-математичної освіти «Сто відсотків», «Розвитку дошкільної освіти».

Створення умов для професійного розвитку вчителів в умовах функціонування КМС підвищення кваліфікації, підвищення рівня професійної компетентності вчителя в світлі вимог районних критеріїв оцінювання вчителя.


Основними стратегічними напрямками розвитку освіти в районі є:

 • Реалізація районної програм «Обдарована дитина», удосконалення форм і методів у роботі з обдарованими дітьми;

 • Впровадження сучасних технологій навчання, виховання, розвитку;

 • Удосконалення форм і методів позакласної роботи, надання додаткових освітніх послуг в контексті розвитку школи по пріоритетному напрямку

 • Удосконалення виховного простору школи

 • Впровадження сучасних моделей ДГ управління;

 • Застосування моніторингу як засобу управління розвитком

 • Інформатизація освітнього та виховного процесів.Місія школи

(генеральна, стратегічна мета) та науково-методичні проблеми (методичної, виховної, позакласної роботи)


Місія школи: створення умов для всебічного розвитку особистості, творчої самореалізації учнів; забезпечення якісної освітньої підготовки учнів на рівні державних освітніх стандартів з метою здобуття їхньої конкурентоспроможності, самовизначення.Кредо колективу

Від творчо працюючого вчителя – до творчого колективу.Кредо вихованців

Вчимося не для школи, а для життя.
Зміст діяльності (основні напрямки розвитку школи)

Головна мета, завдання й принципи діяльності школи зумовлюють необ­хідність модернізації змісту, методів і форм навчально-виховного процесу.

За своїм змістом і формами освіта й виховання в ньому має бути дже­релом формування національної самосвідомості. Вони розвиваються на основі української мови, історії, культури та звичаїв із використан­ням педагогічних традицій і духовних досягнень свого народу, кращих здобутків інших народів світу.

Загальними засадами визначення нового змісту освіти є гуманізація, диференціація, інтеграція, науковість, широке застосування новітніх інформаційних технологій, педагогіки плюралізму і партнерства.

Школа працює відповідно до плану роботи закладу.

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання.

Індивідуалізація і диференціація навчання в школі забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частин навчального плану.

Відповідно до нього, педагогічні працівники самостійно добирають навчальні програми, підручники, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України, науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники, обладнання, форми, методи й засоби навчання.

В основу змісту діяльності школи покладено систему наук, які дозволяють формувати в учнів сприймання світу як єдиного цілого, роз­кривати роль кожної науки в розвитку світової культури й суспільства.

Організація навчально-виховного процесу школи базується на основі науково обгрунтованого вибору педагогічними працівниками програм, методів, форм і засобів навчання й виховання.

Поряд із традиційними застосовуються інноваційні технології на­вчання, які роблять урок цікавим, змістовним, творчим, розвивальним, ведеться самостійна робота учнів за індивідуальними навчальними планами, пошукова, науково-дослідницька діяльність.

Важливим складником змісту освіти мають стати новітні інформа­ційні технології навчання, які б забезпечили поряд із комп'ютерною грамотністю високу інформаційну культуру людини в сучасному суспільстві.

Школа через науково-методичну раду закладу визначає і впроваджує варіативний компонент освіти, враховуючи допрофільну та профільну підготовку учнів, відповідно до напрямків роботи школи, а педагоги обирають ефективні форми й методи навчання та виховання, а також визначають зміст освіти від­повідно до чинних варіантів програм .

Під час реалізації науково-методичної проблеми педагогічний колектив школи ставить перед собою такі завдання: • вивчати й використовувати на практиці сучасні досягнення психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду; сприяти розвитку ініціативи й творчості, новаторських пошуків педагогів;

 • розробити систему заходів, спрямованих на вдосконалення на­вчально-виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня шко­лярів, їхньої вихованості, надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні сучасними методиками викладання й виховання;

 • спираючись на досягнення передової вітчизняної та світової педа­гогіки, психології та конкретних методик, створити чітку інноваційну систему освіти;

 • розробити систему методів (технологій) викладання навчальних дисциплін, що поєднували б індивідуальний та диференційований підходи до викладання з інтеграцією різноманітних методів і забезпе­чували б глибоке та свідоме засвоєння базових знань із максимальним задоволенням індивідуальних запитів та інтересів особистості з ура­хуванням її реальних здібностей, нахилів і можливостей;

 • удосконалювати наявні та виробити нові технології проведення уроків, які шляхом поєднання навчальної та стимулювальної функцій створили б умови для оптимізації навчального процесу, підвищення ефективності кожної хвилини уроку;

 • створити систему комплексного забезпечення навчального про­цесу посібниками, дидактичними матеріалами, наочністю;

 • ефективно використовувати інформаційно-комп’ютерні технології у навчанні та управлінській діяльності.

Реалізація цих завдань можлива в результаті створення умов для постійного фахового, творчого та професійного зростання всіх педагогічних працівників школи.

Професія педагога, її націленість у майбутнє вимагають постій­ного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації через різні форми освіти й самоосвіти. На основі індивідуалізації і диференціації, варіативності змісту і форм навчання організація професійного вдоско­налення спрямовується на оптимальне задоволення реальних потреб педагогів та забезпечення високого рівня навчально-виховного процесу.Принципи діяльності школи.

Основними принципами розвитку школи визначено: • гуманізацію, що передбачає утвердження людини як найвищої соціальної цінності,

 • розвиток здібностей дітей, учнів і задоволення їхніх освітніх потреб, забезпечення

 • пріоритету загальнолюдських цінностей;

 • демократизацію, спрямовану на розширення впливу громадської думки на прийняття

 • адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства,

 • перерозподіл функцій управління між органами виконавчої влади та місцевого

 • самоврядування, шкільного самоврядування;

 • відповідність змісту освіти, якості освітніх послуг державним вимогам, освітнім

 • стандартам з урахуванням місцевих особливостей і потреб;

 • розвиток життєспроможної самодостатньої особистості як провідної ідеї освіти, що

забезпечує орієнтацію вчителя на особистість дитини, учня;

 • навчання; єдність мотиваційної сфери особистості; розкриття здібностей і творчих задатків дітей, учнів; урахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей;

 • забезпечення успіху в оволодінні знаннями та способами діяльності;

 • оздоровча функція освіти, яка є обов'язковою умовою забезпечення та зміцнення здоров'я всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • партнерство, що передбачає створення партнерських стосунків між усіма суб'єктами

освітнього процесу;

 • підвищення якості контрольно-оцінювальної діяльності в контексті незалежного оцінювання.

 • оцінювання, що передбачає вдосконалення системи моніторингових дослідженьОсновними освітніми завданням розвитку школи є:

 • задоволення потреб у здобутті загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

 • різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі вивчення і врахування її особистісних здібностей, інтересів, потреб;

 • виховання морально, психічно і фізично здорового покоління;

 • формування соціальної і громадянської позиції, високого рівня правової, екологічної, духовної, моральної культури;

 • розвиток творчих здібностей учнів, здатності до самостійного отримання та застосування знань і навичок;

 • підтримка обдарованих дітей та молоді;

 • ·створення умов для професійного самовизначення.

 • створення рівних умов для здобуття якісної конкурентноздатної середньої освіти учнями школи;

 • здійснення допрофільного та допрофесійного навчання учнів;

 • відродження і вдосконалення національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян Української Держави;

 • впровадження особистісно-орієнтованого навчання та виховання, принципів розвиваючої освіти;

 • забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності всіх громадян до здобуття освіти;

 • досягнення якісно нового рівня загальноосвітньої підготовки на основі творчого застосування передових педагогічних технологій, науково-методичних досягнень;

 • використання досвіду народної педагогіки, врахування регіонального компоненту освіти;

 • створення умов для забезпечення і реалізації конституційних вимог щодо здобуття загальної середньої освіти;

 • оптимізація мережі класів у загальноосвітньому навчальному закладі відповідно до забезпечення запитів дітей, у першу чергу обдарованих та талановитих;

 • створення системи профілактики і збереження здоров'я дітей;

 • здійснення заходів щодо соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу, в першу чергу дітей пільгових категорій, їх оздоровлення;

 • забезпечення потреб юної особистості у творчій самореалізації через мережу позакласної діяльності та позашкільної освіти;

 • широке застосування інформаційних та комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі.


ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ
Розвиток Княжівської ЗШ І-ІІІ ст. має відбуватися з урахуванням таких пріоритетів:

 • Удосконалення форм і методів управління через впровадження стратегічного підходу та розвиток державно-громадської моделі управління.

 • Створення безпечного перебування дитини у школі, забезпечення здорових умов навчання і життєдіяльності.

 • Створення умов для реалізації законних праві і інтересів дитини.

 • Підвищення якості освіти.

 • Професійне зростання педагогічного колективу, збереження і розвиток творчого потенціалу вчителя.

 • Забезпечення інноваційного розвитку школи.

 • Підвищення позитивного іміджу школи.

 • Розширення інформаційного простору школи через розвиток різних засобів інформації.

 • Налагодження ефективнішої співпраця школи та сім’ї.

 • Здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності , забезпечити належні умови для навчання і виховання учнів відповідно санітарно-гігієнічних вимог, сучасних технічних і педагогічних вимог.

 • Організація співпраці школи з іншими навчальними закладами.

 • Здійснення психолого-педагогічного супроводу управлінської діяльності та навчально-виховного процесу.

 • Забезпечення охорони праці вчителя.

 • Активна участь в освітніх процесах Тартаківського освітнього округу.Реалізація стратегічних завдань розвитку школи через виконання цільових програм
Карта цільових програм Програми розвитку школи


Стратегічний напрям розвитку ЗНЗ

Пріоритетні завдання

Назва розділу

Підрозділи

Примітки

Удосконалення форм і методів управління через впровадження стратегічного підходу та розвиток державно-громадської моделі управління

 • Оптимізувати управління навчальним закладом на основі стратегічного підходу;

 • Удосконалити систему організаційно-адміністративного забезпечення, інформаційного супроводу управлінської діяльності;

 • Упроваджувати принципи та нову (удосконалену) модель державно-громадського управління;

 • Проводити ефективний, цілеспрямований контроль за ефективністю роботи педагогічного колективу;

 • Сприяти участі батьківської громадськості у формуванні освітньої політики школи;

 • Залучати батьків до створення виховного простору;

 • Удосконалювати форми учнівського самоврядування
Управління шко лою

Якісна організація та управління навчально-виховним процесом.

Забезпечення державно-громадського управління.
Нормативний та інформаційно-методичний супровід управлінської діяльності.

Внутрішньошкільний контроль.
Створення безпечного перебування дитини у школі, забезпечення здорових умов навчання і життєдіяльності.

 • Створити умови для забезпечення охорони здоров’я учнів, їхнього повноцінного фізичного, психологічного розвитку й формування здорового способу життя;

 • Забезпечувати безпечні умови навчання та перебування дитини у школі;

 • Створити систему роботи з профілактики негативних узалежнень;

 • Створити позитивний соціально-психологічний мікроклімат у класі;

 • сприяти підвищенню кваліфікації вчителів, класних керівників з валеологічної освіти;

 • Підвищувати батьківську грамотність з питань виховання позитивного ставлення дитини до власного здоров’я.
Створення умов для збереження та зміцнення життя і здоров’я дітей

Фізичне здоров’я.

Психологічне здоров’я.

Модуль 3. Здорові та безпечні умови навчання.

Якісне харчування.

Спорт- здоров’я.

Екологія дитини.

Освіта для здоров’я та безпеки.
Створення умов для реалізації законних праві і інтересів дитини.

 • Проводити систематичну роботу щодо забезпечення прав дитини на освіту, рівного доступу до освітніх послуг;

 • Створити надійну систему соціального захисту дитинства в нових соціально-політичних і економічних умовах;

 • Створити умови для всебічного розвитку та належного виховання неповнолітніх;

 • Забезпечувати матеріальну підтримку дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей;

 • Удосконалювати форми і методи профілактичної роботи з попередження правопорушень.
Забезпечення гарантованих прав і свобод дитини

Забезпечення права на освіту.

Соціальний захист.

Попередження правопорушень.
Підвищення якості освіти

 • Удосконалювати процес навчання, спрямованого на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування загальних, галузевих та предметних компетентностей;

 • Забезпечувати рівний доступ учнів до освітніх послуг;

 • Запроваджувати особистісно-орієнтований підхід до навчання;

 • Застосувати сучасні технології в навчально-виховний процес як умова підвищення якості уроку;

 • Удосконалювати форми і методи допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • Спрямувати учнів щодо вибору майбутньої професії.
Організація навчально-виховного процесу, створення умов для здобуття якісної освіти.

Якісна освіта (робота з підвищення рівня навчальних досягнень)

Організація допрофільної підготовки

Організація профільного навчання, допрофесійна освіта

Створення умов для розвитку творчої особистості, її соціалізації, формування надпредметних компетентностей

 • Створити систему цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей на діагностичній основі;

 • Створити умови для розвитку обдарувань учнів відповідно до їх нахилів, інтересів, здібностей;

 • Забезпечувати якісні зміни у змісті освіти, модернізація навчально-виховного процесу;

 • Впроваджувати сучасні технології в роботі із обдарованими дітьми (в контексті профільного навчання та впровадження пріоритетних напрямків роботи);

 • Сприяти розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;

 • Працювати над створенням у НЗ освітнього середовища для формування життєво-компетентної особистості;

 • Підвищувати соціальний статус обдарованої молоді та її
  наставників,
  створитити систему стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають;

 • Працювати над підготовкою педагогічних працівників шкіл, позашкільних закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтацію навчання на розвиток якостей творчої особистості в учнів.

 • Модернізувати позакласну роботу на основі чітко визначених пріоритетів

 • Створювати умови для всебічного розвитку дитини та збільшення показника охопленості учнів позашкільною освітою.

 • Активізувати участь учнів у конкурсах, змаганнях різних рівнів.
Робота з обдарованими дітьми

Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми.

Виявлення обдарованої молоді.

Навчання, виховання та розвиток обдарованої молоді.

Експертиза і аналіз якості роботи з обдарованими дітьми.

Створення позитивного інформаційного простору

Забезпечення соціально-правових гарантій

Позакласна робота

Створення системи позакласних заходів.

Проведення учнівських конкурсів, турнірів, змагань

Організація гурткової роботи

Розвиток школи по пріоритетному напрямку позакласної роботи
Створення сучасного виховного простору

I. Формування патріотичної свідомості, національної гідності, громадянського обов’язку.

1.1 Розкривати секрети величі державної символіки та рідної мови.

1.2 Виховувати любов до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його історичної спадщини через кращі здобутки видатних постатей України.

1.3 Формувати глибоке розуміння громадянського обов’язку як інтегрованої якості сучасної особистості.

II. Забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій.

2.1 Формування соціально-комунікативних компетенцій виховання у сім’ї.

2.2 Сприяти засвоєнню кращих родинних традицій українського народу.

III. Розвиток моральної та життєво компетентної особистості.

3.1 Прищеплювати загальнолюдські моральні цінності.

3.2 Розвивати творчу особистість учня.3.3 Інтегрувати зусилля громадськості, представників державної влади та церкви на розвиток життєвих компетенцій особистості.ВихованняПрофесійне зростання педагогічного колективу, збереження і розвиток творчого потенціалу вчителя


 • Працювати над оптимізацією кадрового забезпечення школи;

 • Створювати сприятливі умови організаційно-педагогічної роботи, будувати атмосферу відповідальності за результати освітньої діяльності усіх вчителів;

 • Створювати ефективну систему методичної роботи на основі особистісно-орієнтованого та системного підходу;

 • Активізувати творчому розвитку кожного вчителя шляхом упровадження сучасних технологій , узагальнення і поширення ППД.

 • Підвищувати рівень активності вчителів у педагогічних заходах, конкурсах

 • Удосконалювати роботу шкільних методичних формувань, практикувати сучасні форми методичної роботи

 • Активізувати науково-дослідну діяльність вчителів, організувати системну роботу над над виробленням колективного педагогічного досвіду
Робота з педагогами.

Планування, контроль НМТ
Модель методичної роботи.

Шкільні методичні заходи

Робота колективу над НМТ

Робота з молодими вчителями

Педагогічні конкурси.

Атестація

Методичний кабінет.

Самоосвітня діяльність

Забезпечення інноваційного розвитку школи

 • Сприяти розвитку творчої ініціативи, як окремих учителів, так і педагогічного колективу загалом;

 • забезпечити впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес;

 • активізувати науково-методичну та дослідницьку діяльність педагогів;

 • активізувати роботу із створення індивідуального та колективного ППД;

 • брати участь в регіональних, Всеукраїнських, міжнародних проектах з розвитку освіти, громадської ініціативи, соціального розвитку тощо;

 • модернізувати управлінську діяльність на основі сучасних підходів до планування та управління;

 • ініціювати інноваційну та експериментальну діяльність регіонального рівня на базі школи.

 • Поширювати якісно нові підходи до організації навчально-виховного процесу за рахунок використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання та доступу до вітчизняних та світових інформаційних ресурсів;

 • Організувати роботу з активного впровадження сучасних ІКТ в практику роботи вчителів школи;

 • Створювати додаткові можливості для розробки та впровадження нових особистісно

 • орієнтованих освітніх технологій, диференціації навчально-виховного процесу для якомога

 • повнішого розвитку нахилів і здібностей дітей, задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу черех використання ІКТ;

 • Працювати над підвищенням інформаційної компетентності учнів шляхом впровадження курсів, факультативів, гуртків з інформатики;

 • Спрямовувати зусилля на забезпечення навчальних кабінетів сучасними програмними засобами;

 • Сприяти ефективному і раціональному використанню комп’ютерної техніки,

 • Сприяти вдосконаленню системи управління навчальним закладом шляхом впровадження автоматизованої системи управління з використанням сучасних мережевих технологій.


Інноваційна діяльність

Інновації в управлінні.

Робота над створенням ППД, науково-методична інноваційна діяльність

Проекти.

Експериментальна діяльністьІнформатизація навчально-виховного процесу

Вчитель в інформаційному просторі

Учень в інформаційному просторі

Компютеризація школи
Підвищення позитивного іміджу школи

 • Проводити активну піар-політику з метою підвищення позитивного іміджу громади та полегшення доступу освітнього закладу до кращих ресурсів: фінансових, інформаційних, людських тощо

 • Працювати над виробленням власного стилю школи

 • Створити сприятливе інформаційне поле про діяльність школи для підвищення її іміджу

 • Створити сприятливі умови для реалізації права дитини на вільне висловлювання думки

 • Сприяти розвитку шкільних засобів інформації;

 • Сприяти розвитку учнівської журналістики;

 • Посилити інформованість громади, батьків про діяльність школи
Забезпечення позитивного іміджу школи

Вироблення власного стилю школи.

Позиціонування школи.


Налагодженняефективнішої співпраця школи та сімї

 • Створити сприятливі умови для взаємодії батьків і школярів з метою подальшого співробітництва;

 • Підтримувати тісну взаємодію школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків, здійснення соціального нагляду;

 • Поглибити психолого-педагогічну компетенцію батьків,

 • Включати батьків в освітній процес як активних суб'єктів;

 • Надавати педагогічну допомогу батькам в емоційній рефлексії стосовно дітей;

 • Формувати у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;

 • Культивувати тактику співробітництва при взаємодії „дорослий – дитина”;

 • Організовувати вчителями школи групові форм обміну досвідом між батьками щодо їх взаємодії з дітьми;Співпраця з батьками

Соціальна робота.

Батьківська просвіта.

Здійснення ефективної фінансово-господарської діяльності , забезпечити належні умови для навчання і виховання учнів відповідно санітарно-гігієнічних вимог, сучасних технічних і педагогічних вимог.

 • проводити постійну енергозбережувальну пололітику;

 • забезпечувати належний стан даху, приміщень школи, пришкільної території;

 • поліпшити умови утримання приміщень, обладнання школи;

 • забезпечувати ефективне функціонування навчальних кабінетів;

 • забезпечувати безпечні умови для життєдіяльності та навчання; для виконання вимог Державних санітарних правил норм влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу

 • уживати заходів щодо збільшення частки коштів благодійних внесків, спец коштів;

 • модернізувати матеріально-технічну базу ЗНЗ.
Фінансово-господарська діяльність

Навчальний кабінет, навчально-методичне забезпечення

Господарська діяльність, матеріально-технічне забезпечення

Організація співпраці школи з навчальними закладами, науковими установами , державними установами, громадськими організаціями

 • забезпечити дієву організаційну, методичну підтримку комплексних програм регіонального та міжнародного освітнього партнерства;

 • налагодити міжнародну і міжрегіональну співпрацю з метою обміну й поширення педагогічного досвіду;

 • розширювати міжнародну співпрацю у сфері новітніх педагогіч­них технологій;

 • посилювати інтеграційні зв'язки з вітчизняними та зарубіжними освітніми установами;

 • удосконалювати форми й методи партнерської співпраці;

 • залучати учнів та педагогів закладу до участі в міжнародних освітніх проектах, програмах і конкурсах.
Співпраця, партнерство

Співпраця з ЗНЗ району.

Співпраця з ДНЗ.

Співпраця з науковими установами, науковцями, відомими людьми.

Співпраця з церквою.

Співпраця з громадськими організаціями, державними установами.

Здійснення психолого-педагогічного супроводу управлінської діяльності та навчально-виховного процесуПсихолог-педагогічний супровід навчально-виховного процесуМодернізація роботи шкільної бібліотеки

 • удосконалити матеріально-технічну базу шкільної бібліотеки;

 • створити інформаційно-консультаційний центр та обладнати сучасні індивідуальні місця для самостійного пошуку й опрацювання інформації користувачами бібліотеки;

 • створити комп”ютеризовані робочі місця бібліотекарям;

 • продовжити комплектування бібліотечних фондів, аналізувати й коригувати стан забезпечення підручниками;

 • здійснити бібліографічно-інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу на основі повного якісного обслуговування.
Робота шкільної бібліотеки, медіа-центру
Забезпечення охорону праці вчителяЦільова програма «Охорона праці»Активна участь в освітніх процесах Тартаківсько-го округу

 • брати активну участь в управлінні освітнім округом, вносити пропозиції щодо удосконалення роботи;

 • організовувати роботи школи як центру розвитку певного напрямку ;

 • брати активну участь в модернізації позашкільної діяльності в освітньому окрузі;

 • забезпечувати ефективну співпрацю з керівниками, педагогами, учнями НЗ округу
Цільова програма «Школа-освітній округ»

Модуль 1. Модуль. Управління освітнім округом

Модуль 2. Центр – Тар таківська ЗШІ-ІІІ ст.

Модуль 3. Окружні заходи.І. Модернізація управління школою

Модернізація управління школою
Мета: поліпшення якості управлінської діяльності, яка забезпечить комплексний розвиток навчального закладу; створення дієвої моделі державно-громадського управління.
Завдання:

 • оптимізувати планування розвитку навчального закладу на основі стратегічного підходу;

 • удосконалити систему організаційно-адміністративного забезпечення, інформаційного супроводу управлінської діяльності;

 • проводити ефективний, цілеспрямований контроль за усіма ділянками роботи ЗНЗ, удосконалити форми внутрішньошкільного контролю.

 • упроваджувати принципи та нову модель державно-громадського управління;

 • сприяти участі батьківської громадськості у формуванні освітньої політики школи;

 • залучати батьків до створення позитивного виховного простору;

 • удосконалювати форми учнівського самоврядування.Очікувані результати:

 • сформовані плани роботи школи на основі стратегічного та системного планування;

 • впровадження моніторингу роботи ЗНЗ;

 • спільна дієва робота дирекції школи, ради закладу, батьківської ради з метою розвитку закладу; колективне розв’язання проблем виховання, організації позакласної роботи, модернізації матеріально-технічної бази;

 • дієва робота органів ДГУ школою, забезпечення звітності та виборності цих органів;

 • залучення громадськості батьків до реалізації освітньої політики, створення ефективного виховного простору, соціалізації учнів;

 • активізація роботи органів учнівського самоврядування.

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узагальнення

Відмітка про виконання

1. Якісна організація та управління навчально-виховним процесом


1.1

Забезпечувати стратегічне та системне планування школи: розробити, затвердити

 • програму розвитку школи;


 • план роботи школи на навчальний рік

До 05.09.2012р.,

05.09.2017.
Щорічно до 05.09.

Програма розвитку
1.2

Забезпечувати своєчасне планування роботи:

 • практичного психолога;

 • шкільного бібліотекаря;

 • педагога-організатора;

 • класних керівників;

 • відповідального за харчування;

 • вихователів ГПД;

 • ради профілактики;

 • батьківських зборів.

Щорічно, до

жовтня

План роботи практичного психолога, педагога організатора,

Вихователя ГПД


1.3

Забезпечувати своєчасне планування роботи органів ДГУ школою:

 • ради школи,

 • батьківської ради;

 • піклувальної ради;

 • ради профілактики.

Щорічно, до

жовтня1.4

Забезпечувати своєчасне планування роботи вчителів-предметників

Щорічно, до

жовтня

Річне календарно-тематичне планування викладання предметів, плани роботи гуртків, секцій
1.5

Забезпечувати своєчасне планування роботи методичної ради школи, постійно-діючих форм методичної роботи у школі

Щорічно, до

жовтня

План роботи МР, ШМО
1.6

Допомагати у плануванні роботи органів учнівського самоврядування, плануванні роботи учнівських студій, товариств тощо

Щорічно, до

жовтня

План роботи учнівської ради, учнівських студій, товариств
1.7

Забезпечити планування та організовувати постійну роботу педагогічної ради як колективного органу управління навчально-виховним процесом: планувати не менше 4 засідань в н/р, вести протоколи засідань, видати накази за підсумками засідань.

Щорічно вносити на засідання педради такі питання: • аналіз роботи за мину­лий навчальний рік та обговоренню завдань на наступний (ознайомлення з планом та подання на затвердження радою школи);

 • про використання годин варіативної складової робочого навчального плану;

 • про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів;

 • планування та режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу;

 • про стан методичної роботи в Школі,

 • про роботу бібліотеки та забезпечення учнів шкільними підручниками;

 • про стан оздоровлення та харчування учнів;

 • затвердження варіантів програм, підручників, особливості робо­ти окремих педагогів (робота за авторськими програмами, апробація пе­дагогічних інновацій тощо);

 • про допуск до складання ДПА, переведення у наступні класи та випуск учнів, може про­водитись у декілька етапів;

 • розгляд підсумків роботи школи за певний період, випуск і переведення учнів, аналіз педагогічного процесу в школі.

 • науково-педагогічна проблема школи й шляхи її реалізації, обговорення підсумків наукових досліджень, апробацій передового досвіду;

 • аналіз роботи вчителів з класним колективом учнів, виявлення невикористаних резервів, накреслення кон­кретних шляхів удосконалення наявних результатів;

 • переведення учнів до наступних класів і їх випуск, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду

 • морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх обов’язків;

 • питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • питання за результатами ВШК.

Практикувати сучасні форми проведення педагогічних рад

Щорічно, до

жовтня


Щорічно
Розділ річного плану роботи,

Протоколи засідань, накази за результатами рішень педради


1.8

Проводити оперативні та тематичні наради при директору

2, 4 вівторок місяця


1.9

Проводити інструктивно-методичні наради (методичні оперативки) при заступнику директора

1, 3 вівторок місяця


2. Державно-громадське управління

2.1

Організувати ефективну роботу ради школи відповідно делегованих повноважень. Брати участь в засіданні ради школи

Щорічно
Протоколи засідань
2.2

Організувати ефективну роботу батьківських комітетів та шкільної батьківської ради відповідно делегованих повноважень. Брати участь в засіданнях батьківської ради

Щорічно
Протоколи засідань
2.3

Організувати роботу Піклувальної ради. Брати участь в засіданнях Піклувальної ради

Щорічно
Протоколи засідань
2.4

Організувати роботу Ради профілактики негативних явищ. Проводити засідання

Щорічно (не менше 6 раз у рік)
Протоколи засідань
2.5

Проводити батьківські (класні, загальношкільні) збори

4 рази в н/р
Протоколи засідань
2.6

Активізувати роботу батьківського комітету з метою залучення батьків до позакласної та виховної діяльності. Залучити батьків до:

 • творчої групи з реалізації пріоритетного напрямку,

 • планування заходів на виконання Виховної програми,

 • організації роботи гуртків, секцій, творчих об’єднань

Щорічно


2.7

Організувати роботу змінних стендів для батьків та громади:

 • «Державно-громадське управління»

 • «Інформація про роботу школи»

Організувати роботу скриньки для побажань, рекомендацій


Вести візитну книгу


До 10 вересня, постійно оновлювати

Щорічно2.8

Організовувати проведення Дня відкритих дверей у школі

Щорічно,

травень2.9

Сприяти розвитку органів учнівського самоврядування

2.10

Популяризувати кращий досвід організації учнівського самоврядування серед учнів 1-4, 5-11 класів.

Провести круглий стіл «Сучасні моделі самоврядування молодших школярів»Щорічно
Вересень, 2012


2.11

Проводити навчання учнівського активу з питань розвитку лідерства, ініціативи

Щорічно


2.12

Брати участь у конкурсі на кращу модель учнівського самоврядування

щорічно


2.13

Сприяти участі старшокласників у районних, обласних молодіжних акціях, семінарах, конкурсах для активізації учнівського самоврядування

постійно


2.14

З метою поширення інформації про діяльність органів учнівського самоврядування оформити інформаційно-методичні матеріали:

- куточок;- папки.

Щорічно


2.15

Проводити спільні засідання педради школи, ради школи та учнівської ради

1 раз в н/р


2.16

Практикувати Дні учнівського самоврядування

жовтень, щорічно


2.17

Проводити щорічну учнівську звітну конференцію за участю педагогів, батьків, громади «Від учнівського самоврядування – до громадянського суспільства»

Травень, щорічно


2.18

Сприяти залученню учнів та батьків до волонтерської діяльності , реалізації проектів:

 • «І ти можеш стати Святим Миколаєм»

 • «Новий рік без самотності»

 • Хай серце не втрачає доброти» (до дня інвалідів)

Щорічно


2.19

Здійснювати інформаційно-методичний супровід управлінської діяльності


Щорічно

 • Своєчасно видавати наказ з основної діяльності


Відповідно циклограми

(Додаток 1. Циклограма наказів з основної діяльності)
Накази
2.20

 • звітипостійно
звіти
2.21

 • бази данихпостійно
Бази даних
2.22

Забезпечувати дієвий системний внутрішньошкільний контроль


Протягом н/р


2.23

Організовувати щорічний системний, комплексний внутрішньошкільний контроль на основі річного плану-графіку за розділами:

- Дотримання основних режимів існування ЗНЗ.

- Виконання державних, регіональних нормативних, розпорядчих , інструктивно-методичних документів.

- Вивчення стану викладання і рівня навчальних досягнень учнів.

- Результативність виховної та позакласної роботи.

- Результативність методичної роботи та роботи в раках атестації.

- Вивчення системи роботи вчителів

- Фінансово-господарська діяльність

- Ведення шкільної документаціїПротягом н/р
Додаток 2 «перспективне прогнозування внутрішньошкільного контролю»
Книга ВШК,

накази, довідки2.24

Проводити моніторинг навчальних досягнень учнів, експертизу діяльності вчителів, організації навчально-виховного процесу у формі:

 • щорічного моніторингу навчальних досягнень; • директорських підсумкових контрольних робіт;

 • моніторингу виховання;

 • анкетування учнів, батьків;

 • діагностики професійної компетентності вчителя;

 • інших форм ВШК.

Вересень, грудень,

Травень
Грудень, травень

Щорічно

Щорічно


Травень
Відповідно річного плану ВШК


2.25

Організовувати роботу щодо створення умов для проведення та за результатами проведеного районного, обласного та ін.. рівня моніторингових досліджень

Відповідно плану роботи в.о.Додаток 2. Перспективний план-графік внутрішньошкільного контролю

 1. План графік вивчення системи роботи вчителів.

 2. План графік вивчення стану викладання предметів.

 3. План графік вивчення питань організації виховної, позакласної роботи.

 4. План-графік реалізації основних принципів організації навчально-виховного процесу.

 5. Перелік питань щорічного контролю.


Додаток 2.

Перспективний план-графік внутрішньо шкільного контролю
Перспективний план-графік
вивчення системи роботи вчителя


роки

/1 раз на 5 років/П.І.П. вчителя

Який предмет викладає


Коли проходив атестацію

Коли буде проходити атестацію2010-11

2011-12


2012-13


2013-14


2014-151.

Ситник Степан

Павлович


фізика, математика

2009

2014


+
2.

Харук Марія

Олександрівнаукр. мова та література

2009

2014


+
3.

Вепрів Надія

Вікторівнаіноземна мова

2010

2015

+

4.

Михайловська

Тетяна Василівнапочаткові класи

2012

2017

+

Перспективний план-графік
вивчення стану викладання навчальних предметів
на 2012-2017 роки


/1 раз на 5 років/

з/п


Навчальний предметПрогнозовані терміни вивчення

за навчальними роками2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017Початкові класи – мат.

*Початкові класи – чит.
*
Початкові класи – укр.*

Українська мова і література
*
Світова література


*


Іноземна мова*

Математика

*Інформатика

*Історія*

Правознавство, людина і суспіль­ство, основи філософії*

Географія

*Основи економіки

*Біологія

*Фізика, астрономія
*
Етика

*Хімія

*Музичне мистецтво
*
Образотворче мистецтво*

Фізична культура


*


Захист Вітчизни

*Основи здоров'я
*
Технології

*Варіативна складова


*

Перспективний план-графік тематичного контролю
вивчення стану формування певних компетенцій, окремих питань, що стосуються організації навчально-виховного п
роцесу
на 2012-2017 роки


/1 раз на 5 років/

з/п


Навчальний предметПрогнозовані терміни вивчення

за навчальними роками
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Реалізація компетентнісного підходу до навчання


Інформаційна к-ть+

Мовленнєва к-ть


+


Соціальна к-ть

+Громадянська к-ть
+
Навчальна к-ть+

Полікультурна к-ть

+Самоосвітня к-ть

+Здоров’язберігаюча к-ть


*
Реалізація принципів, сучасних вимог та підходів до організації навчально-виховного процесу


Дотримання критеріїв оцінювання

+Дотримання принципів навчання (окремо кожного шорічно)+

Дотримання санітарних та інструктивно-методичних вимог до домашнього завдання


+


Використання сучасних технологій навчання
+
Стан індивідуального навчання.


Результати роботи шкільної бібліотеки


+Результати роботи практичного психолога


Виконання державних та регіональних цільових програм

+Результати гурткової роботи
+
Перспективний план-графік тематичного контролю
вивчення стану виховної роботи


на 2012-2017 роки

/1 раз на 5 років/

з/п
Напрям виховної роботи

Прогнозовані терміни вивчення

за навчальними роками
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017Стан правоосвітньої та право виховної роботи

+

+

+

+

+Стан роботи з національно-патріотичного виховання

+Стан роботи з морального виховання
+
Стан роботи з виховання здорового способу життя+

Стан роботи з громадянського виховання


+


Стан роботи з трудового виховання

+Стан роботи з естетичного виховання+

Робота учнівського самоврядування
+
Співпраця з молодіжними організаціями


+


Робота з адаптація учнів 5-их класів

+

+

+

+

+Робота класних керівників (тематичні питання). Класно-урочний контроль.

+

+

+

+

+ІІ. Створення умов для збереження та зміцнення життя і здоров’я дітей

Мета: формування ціннісного ставлення до власного здоров’я й здорового способу життя шляхом комплексного розв’язання педагогічних, медичних та соціальних завдань з урахуванням індивідуальних особливостей дитини

Завдання:

 • створити умови для забезпечення охорони здоров’я учнів, їхнього повноцінного фізичного, психологічного розвитку й формування здорового способу життя;

 • забезпечувати безпечні умови навчання та перебування дитини у школі;

 • створити систему роботи з профілактики негативних узалежнень;

 • створити позитивний соціально-психологічний мікроклімат у класі;

 • сприяти підвищенню кваліфікації вчителів, класних керівників з валеологічної освіти;

 • підвищувати батьківську грамотність з питань виховання позитивного ставлення дитини до власного здоров’я.Очікувані результати:

 • забезпечення здоров’я учнів, їхнього повноцінного фізичного, психологічного розвитку й формування здорового способу життя;

 • забезпечення безпечних умов навчання та перебування дитини у школі;

 • створення системи роботи з профілактики негативних узалежнень;

 • створення позитивного соціально-психологічнго мікроклімату у класі;

 • підвищення кваліфікації вчителів, класних керівників з валеологічної освіти;

 • висока батьківська грамотність з питань виховання позитивного ставлення дитини до власного здоров’я.


Шляхи реалізації :
Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узаг.

Відмітка про виконання

1

Фізичне здоровя

1.1

Проводити моніторинг результатів медичного огляду учнів. Започаткувати листи здоров’я.

вересень

Класні керівники1.2.

Організувати контроль за медичним оглядом працівників школи, проаналізувати санітарні книжки

1 тиждень серпня

Дирекція1.3

Формувати учнівські групи для проведення занять з фізичної культури

1 тиждень вересня

Вчитель фізкультури1.4

Вести контроль за станом ведення уроків фізичного виховання з метою попередження надмірних навантажень

вересень

Дирекція1.5

Організувати контроль за зовнішнім виглядом учнів станом їх здоров’я, виконанням правил гігієни.

постійно

Класні керівники1.6

Здорові та безпечні умови навчання та життєдіяльності.

постійно

Класні керівники1.7

Організовувати навчальний день і тиждень з урахуванням санітарно-гігієнічних норм

постійно

Дирекція1.8

Забезпечити дотримання санітарно-гігієнічних умов організації навчально-виховного процесу.

постійно

Вчителі школи1.9

Проводити постійний контроль за дотриманням теплового та світлового режиму приміщень, харчоблоку, їдальні. Організовувати вологе прибирання приміщень із застосуванням дезінфікуючих засобів.

постійно

Дирекція1.10

Здійснювати систематичний контроль за навчальним перевантаженням учнів

постійно

Заступник директора з НВР1.11

Забезпечувати необхідним обладнанням та устаткуванням; інструкціями з ТБ кабінети хімії, біології, фізики, інформатики, спортзалу, майстерні

постійно

Дирекція1.12

Проводити заміри опору ізоляції обладнання електромереж, устаткування, їх ізоляція та заземлення

постійно

Відповідальний за електро-

господарство

1.13

Вести облік використання та утримання хімічних реактивів

постійно

Вчитель хімії1.14

Організувати систему тренінгів щодо евакуації педагогічного та учнівського колективу в умовах надзвичайних ситуацій

постійно

Вчитель ДПЮ, ОБЖ1.14

Створити у школі навчально-методичного куточка з безпеки життєдіяльності. Містечка безпеки дорожнього руху

постійно

Класні керівники2

Якісне харчування

2.1

Організувати одноразове харчування учнів 1-4 класів, пільгових категорій, платників. Формувати учнівські групи для проведення занять з фізичної культури

постійно

Дирекція, відповідальний за харчування3

Спорт- здоровя

3.1

Залучати учнів до занять у спортивних секціях, гуртках

постійно

Вчитель фізкультури, ДПЮ
3.2

Спланувати спортивно-масову роботу на навчальний рік

постійно

Вчитель фізкультури, ДПЮ3.3

Вжити заходів щодо збільшення обсягу рухової активності учнів школи до 6-8 годин на тиждень..


постійно

Вчитель фізкультури, ДПЮ3.4

Вжити заходів щодо програмного та навчально-методично забезпечення викладання фізкультури, спортивних гуртків

постійно

Дирекція3.5

Удосконалити роботу спортивних майданчиків

постійно

Вчитель фізкультури, ДПЮ3.6

Забезпечувати участь учнів в окружних, районних спортивних, туристичних змаганнях, дитячих, юнацьких і молодіжних іграх

постійно

Дирекція3.7

Здійснювати контроль за якістю підготовки молоді до служби у Збройних силах України

постійно

Дирекція

4

Екологія дитини.

5

Освіта для здоров’я та безпеки

5.1

Створити у методкабінеті папку інформаційних та методичних матеріалів з профілактики негативних явищ

вересень

Заступник директора з НВР5.2

Проводити заходи з профілактики:

 • інфекційних захворювань,

 • отруєння грибами,

 • попередження травматизму,

 • ботулізму,

 • гепатиту,

 • туберкульозу,

 • кишково-шлункових інфекцій.

постійно

Класні керівники5.3

Проводити заходи з дотримання режиму дня

постійно

Класні керівники5.4

Проводити заходи з питань особистої гігієни

постійно

Класні керівники5.5

Проводити заходи з профілактики узалежнень:

 • профілактики Віл СНІДу,

 • профілактики алкоголізму, куріння, наркотичної залежності;

 • профілактики бродяжництва.

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.6

Проводити тематичні тижні, декади (місячники) щодо формування ціннісного ставлення до власного здоров’я та здорового способу життя:

- Тиждень здоров’я,

- Тиждень профілактики Віл-СНІДу.


постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.7

Проводити заходи щодо профілактики і корекції порушень опорно-рухового апарату

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.8

Проводити виховні заходи з питань статевого виховання серед старшокласників

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.9

Залучати учнів до регіональних, всеукраїнських, міжнародних проектів, організовувати соціальні та ін.. проекти з популяризації здорового способу життя

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.10

Брати участь в профілактичних конкурсах, акціях:

-«Молодь обирає здоров’»

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.11

Запровадити серію методичних заходів в рамках роботи ШМО класних керівників із впровадження здоров’я з збережувальних технологій у виховну роботу з класом»

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.12

Брати участь в щорічних конкурсах ЮІР, ДЮП

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.13

Проводити зустрічі з лікарями, працівниками санепідемстанції, психологам з питань профілактики негативних явищ

постійно

Класні керівники, вчитель основ здоров’я5.14

Спланувати спільні заходи з батьками з питань профілактики негативних явищ та популяризації спорту, здорового способу життя

постійно

Дирекція
Цільова програма «Права дитини»

Мета: забезпечення прав дитина на життя, здоров’я, освіту; удосконалювати форми і методи правового виховання та забезпечувати првовий захист; дбати про соціальний захист та охорону дитинства кожного учня, вихованця:

Завдання:

 • проводити систематичну роботу щодо забезпечення прав дитини на освіту, рівного доступу до освітніх послуг;

 • створити надійну систему соціального захисту дитинства в нових соціально-політичних і

 • економічних умовах;

 • створити умови для всебічного розвитку та належного виховання неповнолітніх; • забезпечувати матеріальну підтримку дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування

 • батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей;

 • удосконалювати форми і методи профілактичної роботи з попередження правопорушень.Очікувані результати:

 • забезпечення прав дитини на освіту, рівного доступу до освітніх послуг;

 • створення надійної системи соціального захисту дитинства в нових соціально-політичних і економічних умовах;

 • всебічного розвиток та належне виховання неповнолітніх;

 • матеріальна підтримка дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування

батьків, дітей-інвалідів, дітей із малозабезпечених сімей;

 • профілактична робота з попередження правопорушень.Шляхи реалізації :
Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узаг.

Відмітка про виконання
Модуль 1. Право на освіту

1.1

Для забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної

за­гальної се­редньоїос­віти проводити обліку дітей шкільного віку на території обслуговування школи

Контролювати стан охоплення навчаннямщорічно

Дирекція1.2

Залучати до навчання дітей 6-річного віку

щорічно

Дирекція1.3

Організовувати заходи щодо забезпечення індивідуального навчання

щорічно


1.4

Створювати умови для здобуття позашкільної освіти

щорічно

Дирекція
Модуль2. Соціальний захист
2.1


Поновлювати банк даних про соціально незахищені категорії учнів:

 • дітей-сиріт, напівсиріт;

 • дітей з неблагополучних сімей;

 • дітей з неповних сімей;

 • дітей-чорнобильців;

 • дітей з багатодітних сімей.

щорічно

Дирекція2.2

Забезпечити своєчасне ініціювання та оформлення пакету документів на призначення пенсій,

захист майнових та житлових прав неповнолітніх із числа дітей-сиріт, які навчаються в школі.щорічно

Дирекція2.3

Проводити роботу по своєчасному виявленню неблагополучних сімей, їх обліку і

систематичній перевірці умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким

сім’ям адресної допомоги


щорічно,

вереснь


Дирекція,

класні керівники

2.4

Продовжити проведення благодійних акцій по збору коштів, одягу, взуття, продуктів

харчування для підтримки дітей, які виховуються у неблагополучних сім’яхщорічно

Дирекція2.5

Приймати участь у районних святах для дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей з багатодітних,

неблагополучних сімей, присвячених Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інвалідів,

новорічним, різдвяним, сімейним святам.


щорічно

Дирекція2.6

Удосконалювати систему соціальної роботи із сім’ями, що мають дітей і опинилися у складних життєвих обставинах

щорічно

Дирекція,

класні керівники

2.7

Запобігати відмові батьків від дітей раннього віку, зокрема дітей із вродженими вадами розвитку

щорічно

Дирекція2.8

Своєчасно виявляти бездоглядних та безпритульних дітей, влаштування їх у сімейні форми виховання

щорічно

Дирекція,

класні керівники

2.9

Організувати відпочинок та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-інвалідів, підтверджених

документальнощорічно

Дирекція


Модуль 3. Попередження правопорушень.

3.1

Поновлювати банк даних про дітей, схильних до правопорушень, девіантної поведінки

щорічно,

вересень


Дирекція3.2

Організувати роботу ради профілактики. Систематично проводити засідання ради профілактики

щорічно,

вересень


Дирекція3.3

Проводити заходи з профілактики правопорушень, безоглядності та безпритульності:

 • Тиждень прав дитини;

 • Тиждень правових знань;

 • День захисту дитини;

 • Дні правової освіти;

 • Профілактичні виховні заходи;

 • Тиждень правознавства.

щорічно,


грудень


Дирекція3.4

Здійснювати систематичний контроль за станом відвідування учнів школи

щорічно

Дирекція3.5

Проводити зустрічі з лікарями, працівниками міліції та ін. правоохоронних органів, юристами з питань профілактики злочинності та правової освіти.

щорічно

Кл.керівники3.6

На педагогічній раді та засідання ШМО класних керівників розглядати питання про стан роботи з профілактики правопорушень, удосконалення форм і методів правового виховання.

щорічно

Кл.керівники3.7

Приймати участь у загальнодержавній профілактичній операції «Урок», вживати

заходів щодо виявлення та повернення до навчання дітей, які тривалий час не відвідують школу.щорічно

Дирекція,

класні керівники


ІІІ. Забезпечення гарантованих прав і свобод дитини

Мета: забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів, пріоритетності освіти в системі всебічного розвитку особистості
Завдання:

 • удосконалення процесу навчання, спрямованого на розвиток особистості учня, навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування загальних, галузевих та предметних компетентностей;

 • забезпечувати рівний доступ учнів до освітніх послуг;

 • запроваджувати особистісно-орієнтований, компетентнісно спрямований підхід до навчання;

 • застосувати сучасні технології в навчально-виховний процес як умова підвищення якості уроку;

 • удосконалювати форми і методи допрофільної підготовки та профільного навчання;

 • спрямувати учнів щодо вибору майбутньої професії.


Очікувані результати:

 • підвищення якості навчання

 • оновлення змісту освіти (як за рахунок базової, так і варіативної складової) у напрямку підвищення рівня загальної та національної культури особистості;

 • активне впровадження сучасних технологій навчання ;

 • упровадження нових моделей допрофільної освіти та профільного навчання;

 • створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами;

 • підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії;

 • популяризація державної мови, піднесення її авторитету серед населення шляхом просвітницької, науково-дослідної діяльності.


Шляхи реалізації :Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальний

Форма узаг.

Відмітка про виконання

1

Модуль 1. Якісна освіта

1.1

Дотримуватися єдиних вимог щодо навчання дітей шкільного віку

Щорічно

Дирекція1.2

Розробити перспективний план переходу на новий Державний стандарт початкової освіти

вересень

Дирекція1.3

Практикувати сучасні інноваційні технології навчання

1.4

Вивчати стан викладання предметів, виконання навчальних програм (практичних частин)

Щорічно, відповідно перспективного плану ВШК

Дирекція1.5

Працювати над здійсненням практичної спрямованості навчання

Щорічно,


Дирекція1.6

Контролювати стан забезпечення учнів підручниками

Щорічно,

вересень


Дирекція1.7

Проводити заходи з ширшого використання ІКТ на уроках


Щорічно,


Дирекція3

Профорієнтаційна освіта

3.1

Проводити психологічний семінар «Професійне самовизначення старшокласників»

щорічно,лютий

Дирекція,психологічна служба округу3.2

Проводити зустрічі із представниками навчальних закладів І—IV рівнів акредитації

щорічно

Дирекція3.3

Проводити зустрічі з працівниками центру зайнятості, брати участь у заходах, які про­водять спеціалісти центру. Проводити щорічні зустрічі із представниками різних професій.

щорічно,1раз в рік

ДирекціяШкільна програма «Обдарована дитина»

Каталог: uploads -> editor -> 8751 -> 528260 -> sitepage 60 -> files
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
files -> Програма на 2011-2016р р. Місія Княжівської зш І-ІІІ ступенів
528260 -> Шкільна бібліотека Княжівської зш I-III ступенів
528260 -> Підготувала Бібліотекар Княжівської зш І ііі ступенів
528260 -> Княжівська загальноосвітня школа l –lll ступенів «Бібліотеки – це скарбниці багатств людського духу» Г. Лейбніц
528260 -> Впровадження компетентнісного підходу до формування змісту освіти, організації навчального процесу
528260 -> Компетентнісний підхід в управлінні методичною роботою Оміляновська О. Н


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка