Пояснювальна записка одним із найактуальніших питань сьогодні є зростання правопорушень, скоєних дітьмиСкачати 324,4 Kb.
Дата конвертації16.11.2018
Розмір324,4 Kb.
ТипПояснювальна записка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним із найактуальніших питань сьогодні є зростання правопорушень, скоєних дітьми.

Девіантна поведінка – це суспільно засуджувані вчинки, які не виходять за рамки психічного здоров’я, але порушують установлені етичні норми та призводять до застосування відповідних санкцій.

Підлітковий вік – це період, коли відбуваються бурхливі фізичні і психічні зміни та ще, коли вони ускладнені важкими життєвими ситуаціями із тієї або іншої причини.

Ми працюємо не тільки з обдарованими учнями, а з дітьми, які мають відхилення у поведінці, тобто з ознаками дезадаптації, які, перш за все, потребують соціально-педагогічної підтримки.

Результативність роботи з учнями з девіантною поведінкою зумовлена раціональним підбором методів, засобів та прийомів впливу на дітей «групи ризику».Обов′язковим у роботі з такими дітьми є співпраця всіх учасників навчально-виховного процесу. Ця співпраця буде ефективною, якщо ми врахуємо індивідуальні і психологічні особливості учня.

На таких дітей ми заводимо «Щоденник педагогічних спостережень», який регулярно заповнюється класним керівником, соціальним педагогом, психологом із залученням батьків, а іноді разом із учнем. Він допоможе краще дізнатися про учня, особливо про його позитивні і негативні риси.Мета: організація профілактичної, соціально-значущої діяльності учнів та робота по зміцненню, розвитку і формуванню особи.

Ведеться «Щоденник педагогічних спостережень» регулярно і повинен переходити з учнем із класу в клас.

ДО ЗМІСТУ ЩОДЕННИКА ВХОДЯТЬ
Інформаційний лист та дані про учня

Тут розміщується інформація, яка допомагає соціальному педагогу і класному керівнику проаналізувати особисті дані на учня.

Психолого- педагогічна характеристика учня

Тут розміщені психологічна та педагогічна характеристики учня, складені класним керівником і психологом школи за результатами діагностичних досліджень. Інформація, що допомагає проаналізувати поведінку школяра, його характер, здібності, задатки.

Навчальна діяльність. Спостереження за навчальною діяльністю

Тут розміщені результати спостережень, облік успішності і відвідувань уроків; а також опис основних форм і напрямів його навчальної і творчої активності. Матеріали, зібрані в даному розділі, дають широке уявлення про динаміку навчальної активності учня.

Індивідуальна робота з учнем

План роботи, акти, корисна інформація.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПІБ учня (ці) ______________________________________________________________ 1. Клас _______________

 2. Дата (число, місяць, рік) і місце народження_________________________________________

 3. Домашня адреса, домашній телефон _____________________________________________

 4. Сім'я дитини:

Мати______________________________________________________________________

(ПІБ, місце роботи, контактний телефон, освіта)

Батько ____________________________________________________________________(ПІБ, місце роботи, контактний телефон, освіта)

Дорослі, які реально займаються вихованням дитини:

Склад сім'ї, її структура:_______________________________________________________

Житлово-побутові умови ______________________________________________________

Взаємостосунки в сім'ї ________________________________________________________

Наявність відхилень від норм поведінки в сім'ї _____________________________________

Виховний потенціал сім'ї _________________________________________________


 1. Група здоров'я дитини, захворювання: _____________________________________________

 2. Характерологічні особливості дитини ___________________________________ ______

 3. Якості особистості (позитивні, негативні) _________________________________

 4. Стан дитини в колективі__________________________________________________

 5. Навчальна діяльність:

успішність ___________________________________________________________________

рівень знань _________________________________________________________________

відвідування уроків____________________________________________________________

здібності до навчання _________________________________________________________

пізнавальний інтерес _________________________________________________________


 1. Трудова діяльність:

види праці, яким віддається перевага __________________________________

участь у трудових справах ________________________________________________________ 1. Позаурочна діяльність. Участь у житті класу, школи ____________________________________________________________________________

 2. Коло спілкування (ПІ друзів):

у школі __________________________________________________________________________

поза школою_______________________________________________________________________ 1. Чи відноситься до «групи ризику» (з якого року)? ___________________________________

 2. Чи перебуває на внутрішкільному обліку (дата, коли поставили на облік, причина) __________________________________________________________________________

 3. Чи перебував на внутрішкільному обліку (дата зняття з обліку) _______________________

 4. Чи перебуває на обліку в СССД, КМСН ( дата, коли поставили на облік, причина)_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Психолого-педагогічна характеристика

 1. П.І.Б. дитини

 2. Дата народження.

 3. Школа, клас, час навчання в даному закладі.

 4. Соціальні особливості середовища навчання, виховання та розвитку:

а) склад сім′ї, соціальний статус дитини (сирота, напівсирота…), перебування на обліку, причина постановки на облік;

б) становище школяра у системі внутрісімейних стосунків ( тип сім′ї, стосунки в сім′ї, стиль сімейного виховання, ставлення до дитини членів родини, хто є авторитетом), ставлення батьків до школи, співпраця батьків з педагогами;

в) становище школяра в системі стосунків з однолітками в межах групи ( соціально-психологічний статус у групі, стосунки з однолітками, наявність близьких друзів).


 1. Стан здоров′я дитини, група здоров′я, обмеження, пов′язані зі станом здоров′я, хронічні хвороби, інвалідність, порушення психо-фізичного розвитку.

 2. Індивідуально-психологічні особливості особистості дитини:

а) темперамент та його особливості, що проявляються у діяльності та взаємодії з іншими людьми;

б) особливості емоційно-вольової сфери (переважаючий настрій, сила емоційних реакцій, стримування мимовільних емоцій і бажань);

в) особливості ставлення школяра до світу і самого себе ( ставлення до важливих видів діяльності, наявність мотивації навчальної діяльності та її конкретний зміст: пізнавальний, соціальний, позиційний чи інший; конфліктність мотиваційної сфери, особистісна тривожність);

г) особливості характеру та поведінкової саморегуляції (наявність виявлених акцентуацій та їх характерні особливості; довільність регуляції поведінки в ситуаціях взаємодії, здатність до відповідальної поведінки, моральна регуляція поведінки).

7. Рівень розвитку пізнавальних процесів. Здібності. Інтереси.

а) рівень розвитку інтелекту ( якщо досліджувався) та його співвідношення з рівнем

навчальних досягнень;

б) рівень розвитку пізнавальних процесів, сформованість найважливіших видів

мислення .; розвиток пам′яті, рівень мовленнєвого розвитку, словниковий запас;

в) здібності та інтереси, що проявилися у навчанні та позаурочній діяльності.

8. Навчальні досягнення, поведінка на уроках, участь у суспільно-корисній діяльності.

Директор закладу

Практичний психолог

Соціальний педагог

Класний керівник

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНЯ 1. Який стан учня в колективі?

(лідер, популярний, прийнятий, непопулярний, ізольований).

 1. Як відноситься учень до думки колективу, вимог, критичних зауважень?

(доброзичливо, серйозно, хворобливо, байдуже, вороже).

 1. Стиль відносин з однолітками (спокійно-доброзичливий; агресивний; нестійкий; відособлений).

 2. Чи користується авторитетом у колективі?

(у більшості хлопчиків, тільки у дівчаток, у невеликої групи, не користується авторитетом)

 1. Чи має друзів? (тільки у своєму класі, поза класом, у класі і поза ним,серед однолітків, старших за себе, молодших за себе, ні з ким не дружить)

 2. В якості кого бере участь у шкільних заходах?

(ініціатор, організатор, активний учасник, пасивний виконавець, дезорганізатор, не бере участі)

 1. Як виконує суспільні доручення? (із задоволенням, добре, задовільно,

погано, ухиляється від доручень)

 1. Із ким частіше всього бувають конфлікти? (з однокласниками, учнями інших класів, учителями, батьками і родичами)


НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬПараметри

Думка учня

Думка батьків

Думка вчителя

Предмети, що вивчаються із

задоволенням
Предмети, що викликають

труднощіПредмети, які хотіли б вивчати додатково


НАДАННЯ ДОПОМОГИ В НАВЧАННІ
БАТЬКАМИ


Параметри

Думка учня

Думка батьків

Повністю самостійнийНадається епізодична

допомога (вказати з яких предметів)

Надається постійна допомогаКАРТА СПОСТЕРЕЖЕНЬЗміст спостережень

Не спостерігається


Іноді

Часто

1

Навчальна діяльність:

байдужість;

небажання вчитися;

низька успішність;

труднощі у засвоєнні навчальних програм;

систематична неуспішність з одного або декількох предметів.


2.

Стосунки з однолітками.

Стан у класі:

ізоляція;

протиставлення себе колективу;

стан ватажка мікрогрупи, яка складається з важких учнів.

Відношення до інших дітей:

жорстоке поводження із слабшими і молодшими за себе;

зневажливе відношення до однолітків;

приналежність до різних молодіжних груп.


3

Взаємостосунки з дорослими.

Із вчителями:

конфліктний характер взаємостосунків з одним або декількома вчителями;

грубість;

нетактовність;

брехня.

Із батьками

конфліктний характер;

брехня;

грубість, пихатість


4.

Проведення вільного часу:

зайнятість у клубах, гуртках і секціях;

проводить вільний час з друзями на вулиці;

вживає спиртні напої;

палить;

заробляє самостійно собі на життя;


5.

Відношення до праці, професійна орієнтація.


Вибір професії (для старшокласників):

незнання своїх можливостей і здібностей

професійна невизначеність;

нерозвиненість тих рис характеру особистості, які необхідні для вибраної професії.
Відношення до праці:

негативне ставлення


невиконання трудових обов'язків

у школі і дома;

несумлінне відношення


6.
Поведінка і вчинки.
У школі:


пропуски уроків;

порушення вимог шкільної дисципліни;

нецензурна лайка;

жаргонна мова;

псування шкільного майна;

зрив уроків;

бійки.

У сім'ї:

втечі з дому;

невиконання домашніх обов'язків;

Протиправні вчинки:
бродяжництво;

жебрацтво;

азартні ігри;

вживання наркотиків;

проституція;

крадіжка;

здирництво;

псування майна;

нанесення тілесних пошкоджень (бійка).Облік успішності учня

Назва предмету

І семестр

ІІ семестр

річна

Облік пропусків занять

місяць

Поважна причина

Без причини

Примітка

тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
всьогоКарта емоційного стану учня в школі

Структура чинника настрою
домінуючий психічний

стан


протилежний психічний

стан


веселийсумнийцікавонецікавийхвилюванняспокійпасивністьактивністьутомленістьбадьорістьрадістьзасмученняроздратуваннябайдужістьдепресіянатхненняНайцікавіше в школі _____________________________________

Найнудніше в школі ___________________________________

Ситуація, яка викликає стурбованість________________________________

«ЗАТВЕРДЖУЮ»Директор СЗШ№12

___________Вітюк О.П.

м.п. дата
АКТ

обстеження житлово – побутових умов неповнолітнього_____________________________________________________________

учня ____________класу Білоцерківської СЗШ№12, який проживає за адресою______________________________________________________
Нами,___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

на підставі_______________________________________________________________________

з метою_________________________________________________________________________

проведено обстеження умов проживання дитини______________________________________

за адресою_______________________________________________________________________

Комісія встановила, що сім′я складається з________________________осіб.

Склад сім′ї: ПІП кожного із членів сім′ї, місце роботи, навчання.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Вказати, хто зареєстрований за вказаною адресою.

Житло розташоване на _____поверсі ______поверхового будинку, складається з ____кімнат.

Характеристика квартири_________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якщо квартира приватизована, чи є дитина співвласником житла.________________________

Відомості про батьків: ПІП, дата народження, місце роботи, посада

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Відношення батьків до успішності в навчанні та виховання дитини_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стан здоров′я (чи проходив медичне обстеження, дистанційний облік, оздоровлення)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Матеріальний стан сім′ї за словами батьків (повна заробітна плата, пенсія, аліменти)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Мікроклімат у сім′ї _______________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Висновки комісії (мотивація відносно мети обстеження) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Члени комісії: _____________________ ПІП

_____________________ ПІП

_____________________ ПІП

Коломієць Т.В. Щоденник педагогічних спостережень.- Біла Церква, 2011.

Рецензент:Яценко Н.В.- провідний спеціаліст відділу загальної середньої освіти управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

До змісту щоденника входять: інформаційний лист та дані про учня; психолого- педагогічна характеристика учня; спостереження за навчальною діяльністю учня; план індивідуальної роботи, акти, корисна інформація.

«Щоденник педагогічних спостережень» заводиться на учнів з девіантною поведінкою. Заповнюється соціальним педагогом спільно з класним керівником, практичним психологом, учнем та його батьками.

Для соціальних педагогів з метою організації профілактичної роботи з учнями та їх батьками.

СЗШ№12 м. Біла Церква, 2011

Використана література

1.Алмазов Б.Н. Психологическая дезадаптация несовершеннолетних. – Свердловск: Издательство Уральского университета, 1986.

2.Березин С.В. Психологическая коррекция в условиях межличностного конфликта подростков. – Самара, 1995.

3.Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков: социально – психологические и психиатрические аспекты. – Минск, 1988.

4.Мигович І.І. Соціальна робота. – Ужгород: Поличка «Карпатського краю», 1997.

5.Мясищев В.Н. Психология отношений. – Воронеж, 1995.

6. Райский Б.Ф. Условия и причины возникновения и развития отклонений в поведении детей и подростков. – Волгоград, 1996.

7. Трофимова И.А. Пекдагогика и психология. – СПбГТУ: Учяебное пособие, 2001.

8.Шульга Т.И., Слот В.И., Спаниярд Х.Д. Методика работы с детьми «группы риска». – М.: УРАО, 2001

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

з поглибленим вивченням інформаційних технологій

“Щоденник педагогічних

спостережень ”

Біла Церква2010


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка