Пояснювальна записка програма курсу за вибором «Я клієнт банку»
Скачати 149,4 Kb.
Дата конвертації01.03.2017
Розмір149,4 Kb.
ЕКОНОМІКА
Я – клієнт банку

8 (9) класи (17 годин)Г.Горленко, К.Горленко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма курсу за вибором «Я – клієнт банку» для учнів 8 (9) класів з поглибленим вивченням економіки розроблена спрямована на реалізацію допрофільної підготовки школярів.Основними функціями курсу є ознайомлення школярів з діяльністю банківських установ в ринковій економіці.

Відомості про роль та функції банківської системи містяться в розрізненому вигляді в окремих розділах навчальних програм з економіки для учнів 8-9 та 10-12 класів. Водночас кількість годин, передбачена навчальними програмами, не надає можливості формування в учнів фінансової культури користування банківськими послугами.

Курс за вибором «Я – клієнт банку» супроводжує вивчення основного курсу з основ економіки у 8 - 9 класах і має сприяти підвищенню інтересу учнів до вивчення економіки, розширенню їх світогляду та соціальної адаптації в ринкових умовах.

Програма курсу надає можливість реалізувати такі загальні цілі: • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки;

 • підтримка інтересу до вивчення предметів економічного спрямування і подальшого вибору профілю навчання;

 • формування економічної культури.

Відповідно до загальних цілей курсу, головні завдання полягають в тому, щоб через практичну діяльність, адаптовану до вікових особливостей учнів, сформувати певні економічні компетентності:

 • розуміння ролі банків в ринковій економіці;

 • уміння знаходити інформацію про конкретні види послуг, що надаються різними банками;

 • уміння визначати доцільність користування тими чи іншими банківськими послугами;

 • навички оцінки переваг та недоліків різних банківських продуктів;

 • свідомий вибір банку для обслуговування власних потреб.

Основна ідея курсу передбачає ознайомлення учнів з діяльністю банківської системи на прикладі конкретних банківських установ, які функціонують в їхніх населених пунктах. Більша частина занять – практичні, що передбачають екскурсії до банківських установ, зустрічі з банківськими працівниками, збір інформації в ЗМІ про умови надання банківських послуг, аналітичні та розрахункові вправи.

Тривалість курсу - 17 годин у рік.Структура курсу «Я – клієнт банку» охоплює чотири логічних розділи:

 1. Банки та їх роль в ринковій економіці.

 2. Банківські операції.

 3. Доступні види банківських послуг.

 4. Правила користування банківськими продуктами.

Перший розділ програми передбачає знайомство учнів із загальними відомостями про банки, їх функції, види. В другому розділі розглядаються механізми нарахування відсотків по депозитних та кредитних операціях банків, формування доходів та витрат банку і отримання ним прибутку. Третій розділ надає уявлення про окремі види банківських послуг та банківських продуктів, що доступні в конкретних населених пунктах. У четвертому розділі пояснюються права та обов′язки клієнтів банку, пільги та додаткові можливості, які надаються клієнтам банком.

Враховуючи практичну спрямованість курсу, при формуванні підсумкової оцінки навчальних досягнень учнів доцільно враховувати не лише рівень теоретичних знань, а й набуті навички. Формами перевірки теоретичних знань можуть бути: • усні відповіді за заданою темою,

 • реферати або письмові відповіді за обраною темою;

 • підготовлені учнями звіти про відвідання банківських установ, збір інформації в ЗМІ тощо.

Перевірка набутих навичок може здійснюватися під час:

 • розв′язування задач різного рівня складності;

 • оцінки результатів дослідження умов надання різними банками депозитів та кредитів;

 • аналізу вигідності умов надання різними банками окремих послуг.

Методичне забезпечення курсу базується на окремих розділах основних підручників з економіки для учнів 8, 10-12 класів:

 1. Тема 18. «Ринкова інфраструктура – необхідна складова ринку». Підручник «Моя економіка», 8,10-11 кл. Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко.

 2. Тема 2.5 «Ринкові установи: біржі, банки та інші фінансово-кредитні посередники. Підручник «Загальна економіка» 10-11 за ред. професора І.Ф.Радіонової

 3. Тема 4. § 2 «Види та інфраструктура ринку». Підручник «Економіка» 10-11 кл. За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.

 4. Тема 8. §3 «Банківська система та її роль». Підручник «Основи економіки» 10-11 кл. Є.М.Воробйов.

 5. Розділ 3. § 6 «Ринкова інфраструктура». Підручник «Цікава економіка»10-11 кл. О.М.Жовтанецький, Н.В. Чуба.

 6. Тема 16. «Фінансово-кредитні посередники» Підручника «Економіка», 10-11 кл. Г.О. Ковальчук, В.Г.Мельничук, В.О.Огнев′юк.

При формуванні навичок розв′язування задач можна використовувати робочі зошити з економіки різних авторів, «Збірник задач з економіки», 10-11 клас, Горленко Г.О.

Значну частину методичного забезпечення, що стосується конкретних умов функціонування банків можна отримати в банківських установах у вигляді рекламних проспектів, буклетів, пам′яток для клієнтів.

Підсумками реалізації навчальної програми може бути конференція про різні банки, які діють в населеному пункті; виставка відомостей про послуги різних банків, підготовлена учнями; спільні учнівські та батьківські збори, на яких учні демонструватимуть власні навички користування банківськими послугами; участь у діяльності інтернет-банків.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ «Я –КЛІЄНТ БАНКУ»

(17 годин)

теми

К-ть

годин

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ І. Банки та їх роль в ринковій економіці. ( 4 години)

1

1

Банки – посередники на ринку грошей

Гроші – особливий ринковий товар. Кредитори - власники тимчасово вільних коштів. Джерела тимчасово вільних коштів: поточні доходи, реалізація нерухомості, спадок, виграші. Заощадження. Банки як посередники на ринку грошей.

Роль банків в ринковому кругообігу.


Учень:

 • знає, що гроші – особливий товар, який продається і купується;

 • розпізнає поняття «банк», «гроші», «тимчасово вільні кошти», «поточні доходи», «заощадження», «кредитори»;

 • наводить приклади джерел тимчасово вільних коштів;

 • характеризує роль банків у ринковому кругообігу;

 • визначає місце родини в ринковому кругообігу

2

1

Банківська система України

Дворівнева банківська система України: національний банк та комерційні банки. Роль національного банку як головного емітента грошей та регулятора банківської системи. Види комерційних банків та їх роль в ринковій економіці.Учень:

 • знає про дворівневу структуру банківської системи України;

 • розпізнає поняття «національний банк» та «комерційні банки»; «грошова емісія», «емітент»;

 • наводить приклади комерційних банків: універсальні, спеціалізовані, іпотечні тощо;

 • характеризує роль центрального банку як головного емітенту національної грошової одиниці та регулятора банківської системи;

 • визначає роль комерційних банків у економічному житті родини.

3

1

Операції банків

Пасивні, активні, комісійні операції банків. Депозитні операції банків – залучення коштів клієнтів. Плата за депонування – ставка відсотка. Кредитні операції банку – надання позик клієнтам. Плата за користування кредитом – кредитна ставка відсотка. Комісійні операції банків – обслуговування банківських рахунків клієнтів та платежів. Плата за обслуговування рахунків – комісійні.Учень:

 • знає економічний зміст основних операцій банків;

 • розпізнає поняття «пасивні», «активні » та «комісійні» операції банків; «депозит», «ставка відсотка», «банківські рахунки»;

 • наводить приклади комісійних операцій;

 • характеризує необхідність оплати банківських послуг;

 • обґрунтовує причини, за якими родина звертається до різних послуг банків.

4

1

Отримання банками прибутків

Витрати банків на депозитних операціях. Доходи банків від надання кредитів. Прибуток банку як різниця між доходами і витратами.Учень:

 • знає, що в своїй діяльності банки отримують доходи та здійснюють витрати;

 • розпізнає поняття «депозитний та кредитний відсоток» , «доходи банку»;

«витрати банку», «прибуток банку»;

 • описує механізм формування банківського прибутку;

 • розраховує банківський прибуток за вихідними даними про залучені депозити і депозитний відсоток, розмір наданих кредитів та кредитний відсоток;Розділ ІІ. Банківські операції (5 годин)

5

2

Депозитні операції банків

Види депозитів залежно від термінів, валюти, умов нарахування відсотків. Відсотки по депозитах.

Умови нарахування відсотків: простий та складний відсоток. Річний та місячний відсоток. Чому вигідно зберігати гроші в банку?


Учень:

 • знає критерії класифікації депозитів;

 • розпізнає поняття «річна ставка відсотка» та «місячна ставка відсотка»;

 • наводить приклади депозитів залежно від умов їх надання (або назви депозитів певних банків з умовами їх надання);

 • розраховує суму коштів по вкладу залежно від розміру ставки відсотка, терміну депозиту та умов нарахування відсотків; визначає суму щомісячних доходів по депозиту ( при нарахуванні простого відсотка і недоторканості основного вкладу);

 • визначає переваги та недоліки зберігання коштів на банківських депозитах.

6

2

Кредитні операції банків

Види кредитів залежно від термінів, валюти, умов кредитування, забезпеченості заставою.

Кредитний ліміт. Як пов’язаний кредитний ліміт та розмір поточних доходів?

Ставка відсотка по кредитах. Графік погашення кредиту: погашення частини позики і сплата відсотка.Учень:

 • знає критерії класифікації кредитів ;

 • розпізнає поняття «короткотермінові, середньо термінові та довготермінові кредити», «кредитний ліміт»; «сума кредиту»;

 • наводить приклади кредитів комерційних банків;

 • розраховує щорічну та щомісячну плату за одержаний кредит;

 • пояснює зв’язок між сумою кредиту, який може надати банк, та розміром поточних доходів клієнта або вартістю застави.

 • характеризує складові щомісячних виплат клієнта по кредиту;

 • визначає переваги та недоліки користування банківськими кредитами.

7

1

Комісійні операції банків

Банківські рахунки та їх обслуговування.

Платежі.

Грошові перекази.

Зняття готівки в банкоматах. Види комісійних по розрахункових операціях.


Учень:

 • називає види комісійних банківських послуг, які надаються місцевими банками;

 • розпізнає поняття «комісійні операції» та «комісійні як плата за послуги»;

 • наводить приклади розрахункових операцій, які здійснюють у банківських установах члени родини;

 • визначає переваги та недоліки готівкових та безготівкових розрахунків;

 • обчислює розмір комісійних, які знімаються банком при знятті готівки в банкоматах.

Розділ ІІІ. Доступні види банківських послуг. ( 8 годин)

8

2

Як стати клієнтом банку?

Хто може бути клієнтом банку? Договір банківського обслуговування: депозитний, кредитний, розрахунковий. Зміст та складові частини банківського договору. Права та обов’язки банку та клієнта.

Персональні відомості, що вимагають банківські установи при укладанні угоди: прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження, прописка, громадянство, дівоче прізвище матері, місце роботи, посада, рівень доходів за останні 6 місяців тощо


Учень:

 • знає, з якого віку можна стати клієнтом банку;

 • називає відомості, які необхідно надати банку для відкриття депозитного та кредитного рахунку;

 • наводить приклади банківських угод;

 • характеризує зміст банківського договору; права та обов’язки сторін угоди;

 • пояснює, чому слід уважно читати текст договору;

 • визначає правомірність вимог банку щодо надання окремих особистих відомостей.

9

3

Банківські пластикові картки - платіжний інструмент

Види пластикових карток: цільові і особисті, дебетно-кредитні(платіжні) і кредитні.

Картки міжнародних платіжних систем ( MasterCart, Visa).

Код доступу до карткового рахунку – пін-код. Елементи захисту пластикових карток.

Використання пластикових карток для розрахунку за товари та послуги в торгівельних точках.

Переваги користування пластиковими картками порівняно з готівкою.

Як користуватися банкоматом? Відвідування найближчого банкомату.

Ризики користування пластиковими картками.
Учень:

 • знає, що різні пластикові банківські картки – платіжний інструмент і банківський продукт;

 • розпізнає види пластикових карток залежно від банку, що їх випускає, платіжної системи та призначення;

 • наводить приклади місцевих торгівельних установ, які приймають для оплати товарів пластикові картки;

 • пояснюють роль пін-коду для унебезпечення доступу до власного рахунку сторонніх осіб та правила його зберігання;

 • описує послідовність дій при користуванні банкоматом; види злочинів з пластиковими картками;

 • характеризує види ризиків, якими супроводжується користування пластиковими картками в банкоматі, в інтернеті тощо.

Розділ ІУ. Правила користування банківськими продуктами

10

2

До якого працівника банку звертатися?

Відділення банків. Працівники банку, що обслуговують клієнтів: менеджери, експерти, консультанти, касири, працівники безпеки, юристи. Кваліфікаційні вимоги для кандидатів на посаду банківського працівника: освіта, досвід роботи тощо.

Служба безпеки банку. Кредитна історія клієнта.

Зустріч з працівником банку. Відвідування банківської установи.

Як обрати банк для обслуговування?


Учень:

 • знає, що певні банки мають місцеві відділення та спектр послуг, які надають;

 • розпізнає поняття «банк та відділення банку»;

 • наводить приклади банківських професій та освіти, необхідної працівникам банку;

 • пояснює зміст та значення кредитної історії клієнта;

 • характеризує роль охоронців банку та юристів у забезпеченні безпеки банківської діяльності;

 • визначає власні перспективи щодо отримання відповідної освіти та роботи в банківських установах;

 • обгрунтовує вибір банку для отримання банківських послуг.

11

1

Система підтримки клієнтів банку

Телефони підтримки. Куди телефонувати в разі втрати пластикових карток? Що робити, якщо ви забули пін-код? SMS повідомлення на мобільні телефони про рух коштів на рахунках. Інтеренет- банк.Учень:

 • знає про функціонування в кожному банку системи підтримки клієнтів;

 • розуміє необхідність знань телефонних номерів термінового зв’язку з банком;

 • наводить приклади ситуацій, коли необхідно терміново звертатися в службу безпеки банку;

 • пояснює можливості підключення до служби SMS повідомлень та інтернет-банку;

 • аналізує системи підтримки клієнтів в різних банках.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Александров В.Т., Бицюра Ю.В., Радіонова І.Ф., Недбаєва С.М. Педагогічний програмний засіб “Інтегрований електронний комплекс “Економіка, 10 клас”. –К.:Науково-видавниче підприємство “АВТ”, 2004.

 2. Бицюра Ю.В. Економіка України в цифрах: Методичний посібник. - Кам´янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. - 128с.

 3. Воробйов Є.М. Основи економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів.-Харків: Торсінг, 2005.

 4. Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до збірника задач з економіки. - Кам´янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2004. –116 с.

 5. Економіка: Навч. посібник для 10-11 класів/ З.Г. Ватаманюк, С.М.Панчишин, П.І.Островерх та ін.. За ред. З.Г.Ватаманюка, С.М Панчишина. - Вид.3-тє, стереотип. – К.:Либідь, 2004. -338 с.

 6. Економіка: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Г.О.Ковальчук, В.Г.Мельничук,

В.О. Огнев’юк.- 3-тє вид. перероб. і доп.-К.:Навч. Книга, 2005. -351 с.

 1. Жовтанецький О.М., Чуба Н.В. Цікава економіка. Навчальний посібник з економіки для учнів 10-11 класів.- Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2007. -304 с.

 2. Загальна економіка: Підручник для 10 (11) класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів / І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. За ред. І.Ф. Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. - Кам¢янець-Подільський: Аксіома, 2008.- 368 с.

 3. Збірник задач з економіки. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного профілю/Упорядник Горленко Г.О. – Вид. 4-е. - Кам´янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. –168 с.

 4. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / І.Є.Тимченко, Л.П.Крупська, Ю.С.Латер, Т.І.Чорна, І.В.Ящишина За ред. Тимченко І.Є.- Вид. 2, перероб. і доп.- Кам¢янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.- 136 с.

 5. Концепція розвитку економічної освіти в Україні. – Освіта України. –2004. –№6.

 6. Моя економіка: Підруч. Для уч. 8-9 –х, 10 –х кл./ Л.М.Кириленко, Л.П.Крупська, І.М.Пархоменко, І.Є.Тимченко. – К.: «А.П.Н.» , 2006.-320 с.

 7. Панчишин Степан. Економіка . 10-11 клас: Тестові завдання. – К:Либідь, 2003. – 184 с.

 8. Шкільний курс економіки: Навчальний посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ За ред.. І.Ф.Прокопенка. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008.-304 с.


Джерела інформації в Internet

 1. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua

 2. Міністерство фінансів України: www.minfin. gov.ua

 3. Національний банк України: www.bank. gov.ua


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка