Позашкільний навчальний заклад мала академія наук учнівської молодіСкачати 333,38 Kb.
Дата конвертації20.01.2018
Розмір333,38 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ІІІ ЕТАП

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ

УЧНІВ-ЧЛЕНІВ МАН УКРАЇНИ

НАУКОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

2007 РОКУ


Позашкільний навчальний заклад

Мала академія наук учнівської молоді


03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13, т. (044) 2455476

www. man.gov.uamal-akadem@yandex.ru

Відділення філології та мистецтвознавства

Контрольні завдання з української мови та літератури
Секція „Українська мова”10 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)

1. Запишіть слова в алфавітному порядку: безсистемний, безталанний, безсоння, безбарвний, безсоромний, безсилля, безпечний, безперечний, безобєктний.

2. Наведіть приклади слів, які б відповідали схемам:

3. Назвіть головні теми оповідань Б.Грінченка .
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. Дайте визначення неповного речення. Наведіть приклади. Порівняйте неповне та односкладне речення. На прикладах поясніть відмінність між ними.

2. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування голосних звуків. Випишіть чергування і поясніть, де це можливо, за яких умов вони відбуваються. Запишіть висновок про чергування голосних звуків в українській мові.

Летіти, розвиток, вітер, перехід, Київ, твір, папір, шепіт, чернетка, чоло, котити, перемагати, стіл, Чернігів, забирати, стерти, шість, сім, вісім, пиріг, він, осінь, міст, свій, вечір, сосна, вишня, жовтень, вечеря, мести, нести.

3. Як у повісті О.Кобилянської „Людина” розкривається проблема емансипації жінки?
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Все прийшло в рух. Поки в грандіозній лабораторії неба відбувався розкішний процес наростання грози, поки все там переверталося, будувалося й стугоніло, тим часом долом потемнілим мчали табуни вихорів, захвилювалися, забурунили зелені вали лісосмуг, заметушилися птахи в повітрі...(За О.Гончаром).

2. З поданного тексту випишіть дієслівні форми та поділіть їх на групи: 1) особові дієслівні форми; 2) інфінітив; 3) дієприкметники; 4) дієприслівники. Визначте морфологічні ознаки усіх дієслівних форм.

Благословенна ріка моя! Як назвати тебе – братом, чи сестрою, а чи хрещеним батьком моїм, чи рідною матір’ю? Ти для мене все.

Ніхто не знає походження назви твоєї, бо губиться вона в туманній далечі віків. Може, й справді слово „Псьол” означає цілюща вода, чиста, м’яка і прозора, яка пробилася срібними витоками в зелених долах і залебеділа по земному лону широким руслом, вбираючи в себе десятки, сотні джерел менших рік і безліч струмків та ручаїв

Псло, Псел, Псьол – по-різному називають тебе люди, та завжди ім’я твоє звучить владно і красиво, як ім’я древньослов’янського витязя, молодшого брата Борисфена-Дніпра-Славутича, до якого несеш ти свою джерельну могуть, вливаючись у його чисті води і, вже обнявшись з ним, поспішаєш до моря.

Ти, як і Дніпро, оспіваний у піснях народних, бо й сам мов пісня, яка одвічно дзвенить... (За І.Цюпою).

3. Напишіть невеликий твір на тему: «Новаторство художнього мислення В.Стефаника як письменника-новеліста».

Контрольні завдання з української мови та літератури
Секція „Українська мова”11 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)

1. Визначте тип наведених словосполучень: сонячний день, уважний до людей, піднявся високо, задоволений усім, слухали уважно, кожний з нас, пять троянд, море сліз, слова з тексту.

2. Від поданих слів утворіть нові слова префіксально-суфіксальним способом: вікно, земля, час, тихий, межа.

3. Який прозовий жанр створив Остап Вишня? Назвіть його головні ознаки.
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. У кожному реченні знайдіть і підкресліть граматичну основу. Поясніть, що таке присудок. Письмово схарактеризуйте усі присудки з наведених речень: визначте тип присудка, поясніть, чим він виражений.

1.Ся пригода була їм навіть на руку (М.Коцюбинський). 2.Я спроможний любити лише недосяжне (В.Дрозд). 3.Йому, старому Петричеві, ніхто вже не йме віри, та й сам він тепер, либонь, своєї тіні боїться (Я.Галан). 4.Сонце почало пробиватися крізь густе курище туману... (Панас Мирний). 5.Обоє були під враженням бесіди про Шевченка, якою вчений почастував їх, здавалося, від усього серця (М.Олійник). 6.Прилетіли ластівки і заходилися годувати пташенят (Г.Тютюнник). 7.Будуть роси вигравать На листочках, на рослинках ; Сонце блиски розливать Буде в крапельках-перлинках (Г.Чупринка). 8.Люди були поважні, похмурі навіть. (М.Коцюбинський). 9. Слово має діло означати, Між серцями зводити мости,Світ новий з народом будувати, А не пустоцвітом одцвісти. (М.Луків).

2. Поясніть, що таке присвійні прикметники. Розкрийте особливості їхнього значення та морфемної будови. Від поданих іменників утворіть присвійні прикметники у формах чоловічого та жіночого роду однини. Позначте в них суфікси.

Марія, Леся, Ольга, Сергій, Галя, Ігор, Василь, Микола, Наталка, Петро, Андрій, Катруся, Богдан, Олесь, Олеся, батько, мати, учитель, директор, дочка, син, свекор, свекруха, сусід, сусідка.

3. Розкажіть про пісенну творчість українських поетів 20 століття (А.Малишка, Д.Павличка, Д.Луценка, М.Сингаївського та ін.)


Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1. Поясніть, що таке дієвідмінювання. Розкрийте особливості дієвідмінювання в українській мові. Утворіть від дієслів писати, читати, ловити, літати, думати, пекти, відійти, відібрати форми 1 особи однини та 1 і 2 особи множини теперішнього (або майбутнього) часу дійсного способу, а також форми 1 і 2 особи множини наказового способу.

2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип.

Виконайте повний морфологічний розбір виділених слів.Не диво, коли в сорок літ прийшлося посивіти; глибокі зморшки порізали високе чоло, покарбували колись повне рум’яне обличчя, спершу висушивши та вив’яливши його; воно стало жовте, як вощина; високий стан осів, пряма спина зігнулася у дугу, а колись блискучі очі погасли-поблідли, як блідне квітка на морозі...(Панас Мирний).

3. Напишіть невеликий твір-роздум за романом І.Багряного „Тигролови” на тему: „Лише сміливим посміхається щастя”.

Контрольні завдання з української мови та літератури
Секція „Зарубіжна література”9 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)

1. Позначте морфеми в словах: весело, розбігтися, підтверджений, годинникар, замерзлий, безмежний, сивіючи, темнуватий.

2. Провідміняйте словосполучення білолице маля, вчорашня зустріч, пізній вечір.

3. Що стало основою для написання Т.Г.Шевченком поеми „Гайдамаки” ?
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. Сформулюйте правила вживання апострофа в українській мові.

2. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. Сформулюйте правила правопису складних слів, погрупуйте подані слова і запишіть їх групами відповідно до цих правил.

Ні\від\чого, держ\план, мало\забезпечений, народно\пісенний, усно\розмовний, національно\культурний, світло\рожевий, ціно\утворення, чий\небудь, різно\сторонній, будь\до\кого, хто\небудь, заява\зобов’язання, західно\європейський, східно\український, середньо\вічний, спів\власники, зовнішньо\економічний, напів\оплачений, пів\комісії, супер\актуальний, культурно\історичний, музично\танцювальний, чітко\виражений, жовто\синій, широко\відомий, трьох\мільйонний.

3. На прикладі вірша Г.Сковороди „Всякому городу нрав і права” поясніть, що таке сатира, іронія, сарказм.
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1. З тексту випишіть дієслова та виконайте їх морфологічний розбір. Окремо запишіть ці дієслова в колонку у початковій формі. Утворіть від них усі можливі дієприкметники, показуючи, від якої основи та за допомогою яких засобів утворюється кожний дієприкметник.

Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелеться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо.

Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині, край лісу, висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонка. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого зерна і польових квітів.

В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розтулила свої білі делікатні квіточки.


2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Якби їй [ Катерині Білокур ] тоді хтось сказав, що через кілька десятиліть її роботи

виставлятимуться в музеях Москви, Києва, Парижа, що про неї заговорять у мистецькому світі як про неповторного митця, який даруватиме свою радість мільйонам людей, вона б ніколи в це не повірила, а за таке пророцтво, либонь, образилася б (В.Яворівський).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Уславлення мужності запорозького козацтва в історичному романі «Чорна рада» П.Куліша».

Контрольні завдання з української мови та літератури
Секція „Зарубіжна література”10 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Поясніть, що таке омоніми. Назвіть їхні різновиди. Наведіть приклади.

2. Провідміняйте словосполучення мале пташеня, сто шістдесят вісім статей.

3. Що таке дума? Які головні художні особливості дум?
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Визначте морфемний склад поданих слів.

Виконайте словотвірний аналіз слів: визначте твірну основу (слово),

словотворчий засіб та спосіб словотворення

Молодість, перерозподіл, відзнака, темно-сірий, солодко, народний, питання, десятилітровий, жовтуватий, сонний, зимувати, біліти, під’їхати, радіти, думка, чужоземний.2. Схарактеризуйте приголосні звуки української мови.

3. Поміркуйте, що є типовим в образах повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”?
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Я не турист у ріднім краї,

Не мовчазний спостерігач,

І якщо часом сил немає

Сказати все, що в серці грає, -

Народе, ти мені пробач (М.Рильський).
2. З поданого тексту випишіть дієслівні форми та поділіть їх на групи: 1) особові дієслівні форми; 2) інфінітив; 3) дієприкметники; 4) дієприслівники. Визначте морфологічні ознаки усіх дієслівних форм.

Дім ще не прокинувся, дім ще беріг у собі зиму: у вистуджених грубках, у нахололих стінах та долівці, у рипучих, набряклих вогкістю дверях. Я затопив у коминку. Полум’я весело застрибало по складених ще восени дровах. Раптом крізь потріскування дров і гуготіння полум’я я вчув ніжний трепет, ніби душа дому прокидалася до життя. На припічку комина пробував крила розбуджений теплом метелик. Метелики залітали в дім восени, перед холодами, засинали по кутках разом з домом і разом з ним прокидалися навесні... Ось він одірвався од припічка і, завалюючись на одне, ще оніміле крило, перелетів на люстру, з люстри – до вікна і заторохтів об визолочену сонцем шибку. Я обережно взяв метелика за крильця і розчахнув половинки вікна, впустивши до кімнати сонце й вітер. Метелик лоскітне повз по лініях моєї долоні, змахнувши крильцями, знявся в небо, полетів назустріч сонцю і зник, розчинившись в його сяєві (За В.Дроздом).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Психологізм новел М.Коцюбинського».

Контрольні завдання з української мови та літератури
Секція „Зарубіжна література”11 клас

Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Запишіть усі пари глухих і дзвінких приголосних української мови.

2. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.
( ), ( ), ( ), [ ] і [ ],

3. Які сторінки історії України відображені в драматичному творі І.Кочерги „Ярослав Мудрий”?
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. До поданих слів доберіть однокореневі слова або інші форми слів, щоб проілюструвати чергування приголосних звуків. Зробіть висновок про чергування приголосних звуків в українській мові.

Біг, рух, сухий, книга, капелюх, казка, ложка, тарілочка, вишенька, наука, дорога, берег, любити, ліпити, крутити, платити, плакати, косити, водити, ходити, мазати, світити, писати, славити, пестити, пиріг, повага, пасіка, колихати.

2. Розкажіть про правопис займенників в українській мові.

3. Назвіть основні мотиви лірики Олександра Олеся.
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Виконайте лексичний аналіз виділених слів за схемою:

1) З’ясуйте значення слова в реченні; 2)з’ясуйте, однозначне чи багатозначне слово; якщо багатозначне, то в якому значенні вжито – прямому чи переносному; 3) наведіть синонімічний ряд, до якого належить слово, і визначте місце слова в ньому; 4)утворіть антонімічну пару, якщо це можливо; 5) визначте, чи слово активного вжитку, чи пасивного (архаїзм, історизм, неологізм); яким є за сферою вживання (стилістично нейтральне, книжне, розмовно-побутове, професійне, діалектне, жаргонне) та за походженням.

На узбіччі крутого шляху росте крониста білокора тополя, під її благословенним розкриллям нуртує старезна криниця. Джерельна дзюркотлива вода наповнює криницю по вінця, витікає через цямрини і жебонить струмком до Ворскли.

Давно колись, грозового літа, грім ударив у біле серце тополі, але не розбив її, а лише відчахнув величезну гілляку. Блискавка пробігла стовбуром і шугонула в землю. З того часу з-під коріння забило співуче джерело; на тому місці люди поставили зруб. А вже пізніше дядько Левко зробив з гарматної гільзи кухоль, прибив його ланцюжком до цямрини. За багато літ він став аж зелений. Кожний подорожній може зупинитися біля криниці, зачерпнути кухлем джерельної води, вдовольнити свою спрагу.Ласкавою добрістю війнуло від позеленілого зрубу, від старих цямрин і мідного кухля, який для Твердохліба був не просто кухлем, а щемливою згадкою далекої юності.

Набравши повен поставець ключової живиці, він жадібно пив, і була та вода солодшою за медовицю, вода з рідного джерела (За І.Цюпою).

(Для довідок: постав`ець (заст.) – ковш, кухоль).
2. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
Як заллє Вербівку літнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся кучерява долина здається залитою буйними зеленими морськими хвилями, що десь набігли з моря, й залили, й затопили долину, й скам’яніли, піднявшись високо вгору (І.Нечуй-Левицький).
3. Напишіть невеликий твір на тему: ”Морально-етичні та духовні цінності в поезії Ліни Костенко”.

Голова предметної комісії з української мови та літератури
Гальона Наталія Павлівна – доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук


Контрольні завдання з української мови та літератури

Секції „Фольклористика” та „Мистецтвознавство”

9 класЗавдання І рівня (по 2 бали)
1. Позначте морфеми в словах: весело, розбігтися, підтверджений, годинникар, замерзлий, безмежний, сивіючи, темнуватий.

2. Провідміняйте словосполучення білолице маля, вчорашня зустріч, пізній вечір.

3. Що стало основою для написання Т.Г.Шевченком поеми „Гайдамаки” ?
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. Сформулюйте правила вживання апострофа в українській мові.

2. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс. Сформулюйте правила правопису складних слів, погрупуйте подані слова і запишіть їх групами відповідно до цих правил.

Ні\від\чого, держ\план, мало\забезпечений, народно\пісенний, усно\розмовний, національно\культурний, світло\рожевий, ціно\утворення, чий\небудь, різно\сторонній, будь\до\кого, хто\небудь, заява\зобов’язання, західно\європейський, східно\український, середньо\вічний, спів\власники, зовнішньо\економічний, напів\оплачений, пів\комісії, супер\актуальний, культурно\історичний, музично\танцювальний, чітко\виражений, жовто\синій, широко\відомий, трьох\мільйонний.

3. На прикладі вірша Г.Сковороди „Всякому городу нрав і права” поясніть, що таке сатира, іронія, сарказм.
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. З тексту випишіть дієслова та виконайте їх морфологічний розбір. Окремо запишіть ці дієслова в колонку у початковій формі. Утворіть від них усі можливі дієприкметники, показуючи, від якої основи та за допомогою яких засобів утворюється кожний дієприкметник.

Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелеться килим ясно-зеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє просо.

Межи зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна білити на сонці. В долині, край лісу, висить синя імла. І над усім тим розкинулось погідне блакитне небо, лунає в повітрі весела пісня жайворонка. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого зерна і польових квітів.

В житі синіли волошки та сокирки, білів зіркатий ромен, червоніла квітка польового маку. Польова повитиця полізла догори по стеблині жита і розтулила свої білі делікатні квіточки.


2. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Якби їй [ Катерині Білокур ] тоді хтось сказав, що через кілька десятиліть її роботи

виставлятимуться в музеях Москви, Києва, Парижа, що про неї заговорять у мистецькому світі як про неповторного митця, який даруватиме свою радість мільйонам людей, вона б ніколи в це не повірила, а за таке пророцтво, либонь, образилася б (В.Яворівський).
3. Напишіть невеликий твір на тему: «Уславлення мужності запорозького козацтва в історичному романі «Чорна рада» П.Куліша».

Контрольні завдання з української мови та літератури

Секції „Фольклористика” та „Мистецтвознавство”

10 класЗавдання І рівня (по 2 бали)
1. Поясніть, що таке омоніми. Назвіть їхні різновиди. Наведіть приклади.

2. Провідміняйте словосполучення мале пташеня, сто шістдесят вісім статей.

3. Що таке дума? Які головні художні особливості дум?
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Визначте морфемний склад поданих слів.

Виконайте словотвірний аналіз слів: визначте твірну основу (слово), словотворчий засіб та спосіб словотворення.Молодість, перерозподіл, відзнака, темно-сірий, солодко, народний, питання, десятилітровий, жовтуватий, сонний, зимувати, біліти, під’їхати, радіти, думка, чужоземний.

2. Схарактеризуйте приголосні звуки української мови.

3. Поміркуйте, що є типовим в образах повісті І.Нечуя-Левицького „Кайдашева сім’я”?
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
Я не турист у ріднім краї,

Не мовчазний спостерігач,

І якщо часом сил немає

Сказати все, що в серці грає, -

Народе, ти мені пробач (М.Рильський).
2. З поданого тексту випишіть дієслівні форми та поділіть їх на групи: 1) особові дієслівні форми; 2) інфінітив; 3) дієприкметники; 4) дієприслівники. Визначте морфологічні ознаки усіх дієслівних форм.
Дім ще не прокинувся, дім ще беріг у собі зиму: у вистуджених грубках, у нахололих стінах та долівці, у рипучих, набряклих вогкістю дверях. Я затопив у коминку. Полумя весело застрибало по складених ще восени дровах. Раптом крізь потріскування дров і гуготіння полумя я вчув ніжний трепет, ніби душа дому прокидалася до життя. На припічку комина пробував крила розбуджений теплом метелик. Метелики залітали в дім восени, перед холодами, засинали по кутках разом з домом і разом з ним прокидалися навесні... Ось він одірвався од припічка і, завалюючись на одне, ще оніміле крило, перелетів на люстру, з люстри – до вікна і заторохтів об визолочену сонцем шибку. Я обережно взяв метелика за крильця і розчахнув половинки вікна, впустивши до кімнати сонце й вітер. Метелик лоскітне повз по лініях моєї долоні, змахнувши крильцями, знявся в небо, полетів назустріч сонцю і зник, розчинившись в його сяєві (За В.Дроздом).

3. Напишіть невеликий твір на тему: «Психологізм новел М.Коцюбинського».


Контрольні завдання з української мови та літератури

Секції „Фольклористика” та „Мистецтвознавство”

11 класЗавдання І рівня (по 2 бали)
1. Поставте наголос у словах: верба, олень, донька, вітчим, новий, випадок, легкий, спина, ненависть, курятина, ознака, нести, горошина, предмет, жалоба, книжки, загадка, завдання, усмішка, лапки, одинадцять, чотирнадцять.

2. Запишіть слова фонетичною транскрипцією: вітання, велетенський, життєрадісне, спитати, зюрмитися, легкий.

3. З якого твору ці рядки і хто їх автор? Як ви їх розумієте?
Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні, й приблуди,

І орди завойовників-заброд!
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Наведіть приклади речень на різні правила, у яких між підметом і присудком слід ставити тире. Сформулюйте правила.

2. Зробіть морфологічний розбір виділених слів та позначте в них морфеми.
Душно й солодко пахне в низовому бабиному садку тернів цвіт, гудуть у ньому бджоли з теплого, підсонячного боку та оси, що налітають сюди з лісу попастися (Г.Тютюнник).

3. Мотиви лірики Є.Маланюка.
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення ( підкресліть усі члени речення , побудуйте його структурну схему, визначте тип). Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.
А там далі за річкою, що обставилася стіною темно-зеленого очерету, розіслалися лани широкими килимами, ховаючи свої краї аж там, де земля зіходиться з небом, де блакитний край неба зливається з темно-зеленою далечиною (За Панасом Мирним).
2. З поданого тексту випишіть усі прикметники, визначте їх розряд за значенням, з’ясуйте морфологічні ознаки та синтаксичну роль. Там, де це можливо, утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння.
В лісах теж відчувалася хода весни. Під деревами вже глибоко осів сніг, інколи біля відхуканих окоренків проглядали цупкі зелені хрещики барвінку або червонаві прутики тамариксу, а на тлі сірих замшілих дубів перегойдувалося червоне мереживо березових гілочок. На них іще тільки намічалось крихітне сімя веснянок, які потім аж накипають на кожному молоденькому паростку...

Зараз над поворонілою водою в ріст людини, мов привязана, висить тонка й прозора намітка синьої імли...

На купинах стирчать буйні, надламані стебла ситнягу і татарського зілля, а за ними щільною стіною підвівся сухий, з сиво-рожевим волоттям очерет (За М.Стельмахом).
3. Поміркуйте, у чому полягає трагедія роду Половців ( за романом Ю.Яновського „Вершники”). Запишіть свої міркування.

Голова предметної комісії з української мови та літератури
Гальона Наталія Павлівна – доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

Відділення філології та мистецтвознавства
Контрольні завдання з російської мови та світової літератури
Секція «Зарубіжна література»

9 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Объясните правописание НЕ с именами существительными.

2. Раскройте философские и эстетические принципы литературы эпохи Возрождения. Назовите её выдающихся представителей.

3.Объясните, почему свое произведение «Мёртвые души» Н.В. Гоголь назвал поэмой.
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы.

Безветре…ая погода, каме…ый дом, земля…ая насыпь, чугу…ое литье, клюкве…ый морс, дли…ое рассуждение, ко…ые соревнования, кожа…ые печатки, голуби…ое яйцо, ветре…ое место, реакцио…ые рассуждения, подли…ые документы, ветре…ый человек, дровя…ые запасы, деревя…ый пол, ю…ые исследователи.
2. Замените иноязычные слова русскими, сложными по составу. Объясните способ образования данных слов.

Каллиграфия, орфография, эгоизм, оптимистический, лингвистика.
3. Раскройте понятия «лирическое отступление», «онегинская строфа».
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Составьте предложение на основе предложенной схемы. Определите его тип.

[ ] и (когда…), и (когда…).
2. Охарактеризуйте основные темы и мотивы лирики М.Ю.Лермонтова. Проанализируйте одно из его стихотворений.

3. Напишите сочинение-миниатюру на тему: «Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» – «…и картина нравов, и галерея живых типов, и вечно острая, жгучая сатира» (И.Гончаров).Контрольні завдання з російської мови та світової літератури
Секція «Зарубіжна література»

10 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Раскройте особенности развития русской литературы ХIХ века. Объясните, почему ее называют классической (на примере изученных произведений).

2. На конкретном примере объясните понятие подтекста в художественном произведении.

3. Объясните способы словообразования в русском языке. Приведите примеры.

Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Перепишите слова, вставляя пропущенные буквы. Объясните их правописание. Ж…луди, крыж…вник, ш…пот, ч…рный, трещ…тка, трущ…ба, ш…в, ж…лтый, ш…лк, реш…тка, ш…ры, ш…рстка, щ…ки, капюш…н, ч…лка, обж…ра, ш…к, ж…кей, расч…ска, ч…порный, рож…н, шоф…р, ч…рточка, щ…голь, крюш…н, беч…вка.

2. Указанные слова запишите в творительном падеже. Объясните написание окончаний в этих словах. Алыча, баржа, вожжа, левша, спаржа, межа, гараж, плащ, шалаш, тираж, мяч, пейзаж, чиж, уж, плечо.

3. Раскройте понятия «драма», «художественная деталь», «композиция художественного произведения».
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Перепишите предложение. Произведите его полный синтаксический разбор (определите тип, подчеркните члены предложения, составьте схему).

Это утро, радость эта,

Эта мощь и дня и света,

Этот синий свод,

Этот крик и вереницы,

Эти стаи, эти птицы,

Этот говор вод,

Эти ивы и березы,

Эти капли – эти слезы,

Этот пух – не лист,

Эти горы, эти долы,

Эти мошки, эти пчелы,

Этот зык и свист,

Эти зори без затменья,

Этот вздох ночной селенья,

Эта ночь без сна…

Эта дробь и эти трели,

Это все – весна.

А.А.Фет


2. Охарактеризуйте пути развития русской поэзии на материале творчества Н.А.Некрасова, А.А.Фета, Ф. И.Тютчева.

3. Напишите сочинение-миниатюру на тему: «Образ Петербурга в русской литературе ХIХ века».Контрольні завдання з зарубіжної літератури
Секція «Зарубіжна література»
9 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Розкрийте філософські і естетичні принципи літератури доби Відродження. Назвіть її найвидатніших представників.

2. Поясніть, чому свій твір «Мертві душі» М.Гоголь назвав поемою.

3. Назвіть риси Гамлета, героя трагедії В.Шекспіра, які дають право назвати його гуманістом.
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. Розкрийте значення Біблії як пам’ятки світової культури.

2. Дайте визначення понять «переклад», «ліричний відступ», «онєгінська строфа».

3. Розкрийте особливості конфлікту у комедії Ж.Мольєра «Міщанин-шляхтич».


Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1.На прикладі прочитаних творів розкрийте світогляд та риси характеру, настрої та поривання «байронічного героя».

2. Схарактеризуйте основні теми і мотиви лірики М. Лермонтова. Проаналізуйте одну з його поезій.

3. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Боротьба добра і зла в трагедії «Фауст» Й.В.Гете.


Контрольні завдання з зарубіжної літератури
Секція «Зарубіжна література»
10 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Розкрийте особливості розвитку літератури ХIХ століття. Поясніть, чому її називають класичною.

2. На конкретному прикладі поясніть, що таке підтекст у художньому творі.

3. Назвіть головні принципи символізму, проголошені Полем Верленом у «Поетичному мистецтві».
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Розкрийте поняття «лірика», «художня деталь», «сюжет художнього твору».

2.Поясніть засадничі принципи європейської реалістичної прози 2-ї половини ХIХ століття.

3. Розкрийте причини духовної деградації головного героя роману Оскара Вальда «Портрет Доріана Грея».
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. На прикладі одного з прочитаних творів розкрийте шляхи оновлення європейського театру на межі ХIХ- ХХ століття.

2. Схарактеризуйте проблематику й художні особливості п’єси Бернарда Шоу «Пігмаліон».

3. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Поліфонізм роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара».
Контрольні завдання з зарубіжної літератури
Секція «Зарубіжна література»
11 клас
Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Схарактеризуйте значення української перекладацької школи для популяризації творів світового красного письменства. Назвіть її вершинні здобутки і головні постаті.

2. Розкрийте суспільно-історичні передумови виникнення модернізму як творчого методу.

3. Назвіть головні морально-філософські проблеми роману «Чума» А. Камю.
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. Дайте визначення понять «магічний реалізм», «театр абсурду», «імпресіонізм».

2. Назвіть основні теми, настрої і образи лірики Гійома Аполлінера.

3. Розкрийте гуманістичний пафос новели Томаса Манна «Маріо і чарівник».


Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1. На прикладі одного із прочитаних творів розкрийте особливості літератури постмодернізму.

2. Розкрийте особливості художнього світу А.Ахматової. Проаналізуйте один з її творів.

3. Напишіть твір-мініатюру на тему: «Трагізм долі митця в романі М.Булгакова «Майстер і Маргарита».Голова предметної комісії з російської мови та світової літератури
Ісаєва Олена Олександрівна – професор кафедри методики викладання російської мови та світової літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, доктор педагогічних наук


Контрольні завдання з української мови та літератури

Секція „Українська література”


9 клас

Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Поясніть, що таке обставина. Наведіть приклади обставин різних видів.

2. Назвіть відомі вам українські народні думи. Зробіть художній аналіз однієї з них.

3. Дайте визначення понять «монолог», «діалог», «полілог», «ремарка» та проілюструйте їх прикладами з відомих вам творів.
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Поясніть, що таке відокремлені члени речення, та назвіть умови їх відокремлення. Складіть і запишіть п’ять речень із відокремленими членами.

2. Визначте ознаки жанру ліро-епічної поеми. Наведіть, що твори Т.Шевченка «Катерина» і «Наймичка» належать до цього жанру.

3. З’ясуйте, які засоби творення образів-персонажів властиві для творчої манери Марка Вовчка.
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)
1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.

Десь ростуть пробиваючись переможно з землі трави десь оживає коріння десь в муках народження лопаються бруньки й мліють гілочки перше листячко вибивається на світ і вже дише і щось по землі біжить шарудить по торішньому листу шаліє в тому самому екстазі екстазі кохання життя і цвітіння. (І.Багряний)

2. Назвіть головні риси просвітительського реалізму. Визначте особливості його застосування у прозі Грицька Квітки-Основ’яненка.

3. Напишіть твір на тему «Війна як суспільне явище у «Енеїді» І.Котляревського»
Контрольні завдання з української мови та літератури

Секція „Українська література”


10 клас

Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Дайте визначення прислівника як частини мови. Вкажіть складні випадки правопису прислівників.

2. З’ясуйте особливості жанру драматичної поеми. Які твори цього жанру вам відомі?

3. Назвіть відомі вам поетичні твори Олександра Олеся. Схарактеризуйте одну з поезій.

Завдання ІІ рівня (по 4 бали)

1. Побудуйте і запишіть речення за поданою схемою. Визначте тип речення.


[ ], [ ], але [ , ( ), ].

2. З’ясуйте значення понять «зміст» і «форма літературного твору». Визначте змістові компоненти поеми Т.Шевченка «Кавказ».

3. Дайте визначення жанру новели. Розкрийте особливості цього жанру на прикладі одного з творів В.Стефаника.
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.Жити значить боротися діяти можливо помилятися падати вставати щоб знову горіти чистим вогнем зігрівати тим полум’ям інших і залишити по собі добру пам'ять. (І. Цюпа)

2. Дайте визначення понять епітет, метафора, порівняння. Наведіть приклади їх використання у художніх творах.

3. Напишіть твір на тему «Специфіка авторського потрактування біблійного сюжету у поемі І.Франка «Мойсей».
Контрольні завдання з української мови та літератури

Секція „Українська література”


11 клас

Завдання І рівня (по 2 бали)
1. Дайте визначення безсполучникового складного речення. Проілюструйте прикладами вживання тире у безсполучниковому складному реченні.

2. З’ясуйте особливості жанру роману у новелах. Які твори цього жанру вам відомі?

3. Назвіть символічно-планетарні образи та визначте їх функцію у ранніх поезіях П.Тичини.
Завдання ІІ рівня (по 4 бали)
1. Розкажіть про різні види підметів в українській мові та способи їх вираження. Наведіть приклади речень з різними видами підметів.

2. Проаналізуйте ритмомелодику вірша М. Рильського «Яблука доспіли…».

3. Дайте визначення поняття «публіцистичність». У чому виявляється публіцистичність кіноповісті О.Довженка «Україна в огні»?
Завдання ІІІ рівня (по 7 балів)

1. Вставте пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір речення (визначте тип, підкресліть члени речення, подайте схему). Поясніть орфограми у виділених словах.


Накрапає теплий справді-таки дрібен-дрібен дощик дерева стоять чи то в ріденькому туманці який зм’якшує все злагіднює і маєш таке відчуття ніби зараз ти присутній при акті першотворення наче ти перенісся в первісні часи бо й тобі так само цвіло дерево. (Є.Гуцало)
2. Дайте визначення понять інверсія, паралелізм, анафора. Наведіть приклади їх використання у художніх творах.

3. Напишіть твір на тему «Степан Радченко – завойовник міста чи його жертва (за романом В.Підмогильного «Місто»)?».Голова предметної комісії з української мови та літератури
Савченко Ірина Віталіївна - доцент кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка