Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні
Скачати 77,55 Kb.
Дата конвертації05.10.2018
Розмір77,55 Kb.
Іршанський навчально-виховний комплекс

«Гімназія-дошкільний навчальний заклад»


Урок української мови на тему

«Практичне ознайомлення з прийменниками,

їх роллю в реченні».

Вчитель:


Турчик Леся Павлівна

Іршанськ-2015


Тема. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні

(за підручником М.Д.Захарійчук)


Мета: на основі спостережень дати учням поняття про прийменник, його роль у реченні; вчити правильно писати прийменники з іншими словами; робити самостійні висновки про прийменники, як частину мови; формувати вміння самостійно знаходити прийменники в тексті; розвивати орфографічні вміння вживати прийменники, уміння виділяти прийменники з мовного потоку; показати роль прийменників у реченні; формувати навички роздільного написання приймен­ників із наступними словами, створити умови для використання прийменників у власному мовленні; визначати прийменники в усному мовленні; удосконалювати творчі вміння будувати словосполучення, доречно використовуючи прийменники; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу; розвивати вміння працювати в групах, спілкуватися; створити умови для розвитку образного мислення учнів; виховувати любов до природи, формувати здоров’язберігаючі компетентності учнів.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
Хід уроку 
I.ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

1.Створення сприятливої атмосфери. (налаштувати дітей на позитивну співпрацю)


Вірш. Нам урок уже давно час розпочинати.

Будемо знов мовлення Наше розвивати.

А тепер за парту

Всі сідайте рівно.

І до роботи візьмемось сумлінно.


2. Перевірка домашнього завдання,актуалізація й корекція опорних знань,практичного досвіду учнів.(Виявити рівень засвоєння вивченого матеріалу про службові слова і вміння вживати ці слова у власному мовленні)

1.Робота в парах(перевірка домашнього завдання)

2.Фронтальна бесіда.

- Прочитайте прислів'я. Поясніть, як ви їх розумієте. Назвіть службові слова.

-Прочитайте свої складені речення і назвіть службові слова.

-Прочитайте речення ,які ви знайшли в художніх творах,з службовими словами.

-То що ж таке службові слова?

-Для чого вони потрібні нам у мовленні?


II.Цілепокладання.

1. Мотивація навчальної діяльності(Викликати інтерес,зацікавленість до вивчення нової теми, бажання доречного вживання прийменників в усному мовленні)

Еврестична бесіда.

- Прочитайте речення (на дошці).У лісі стояла тиши.

Над лісом нависла важка хмара.

-Скільки речень ви прочитали? (Два).

-З чого складається речення? (Зі слів).

-Скільки слів у слова за порядком. Яке з цих слів найкоротше? (Слово у).

-Так, у – це окреме, хоч і маленьке слово. Назвіть "маленьке” слово у другому реченні (Над).

-Як ми називаємо ці слова?2.Повідомлення теми,мети,завдань уроку. (Ознайомити дітей із назаою теми та її важливість ,необхідність)

А)Казка.

-Сьогодні у нас урок незвичайний. Ми виручаємо у мандрівку до незвичайної Країни Ліліпутів. Ви, напевно, здогадались, що мешкають у ній "маленькі” слова.

Бувають великі і малі дерева, великі і малі будинки. Так і слова не всі однакові.

Завдання слів у на, в, … - допомагати словам більшим поєднуватись. Вони немов гвинтики, за допомогою яких скраплюються речення. Маленьких слів в українській мові небагато. Та роботи у них доволі. Тому бігають слова – ліліпути з речення в речення. Скрізь треба встигати і допомагати навіть словам – гуліверам. Маленькі слова дуже працьовиті. Ці слова далі ми будемо називати прийменниками.

На уроці ми будемо вивчати слова - прийменники. Ви дізнаєтесь, для чого вони потрібні, будете вчитися правильно вимовляти, їх і писати з іншими словами.

Б)Визначення завдань уроку учнями.Малюнковий план уроку.3.Визначення очікуваних результатів.

-Від сьогоднішнього уроку я очікую.......(діти записують на сніжинках і прикліють на дошчі)III.Цілереалізація.

1.Поглиблення навчального матеріалу,ознайомлення з правилами,алгоритмами виконання певних дій.( Виявити наявний рівень знань про прийменники і вміння вживати їх у власному мовленні)

1.    Колективна робота.

Робота за підручником (с. 111)

Вправа 1

— Розгляньте малюнок. Складіть речення, використовуючи службові слова на, під, біля.

-Для чого потрібні ці слова?

-Що вони поєднують?

_Разом з іншими слова,що утворюють?
2.Первинне застосування знань. (на основі спостереження за мовним матеріалом дати учням поняття про пийменник, їх роль у реченні; розвивати вміння працювати в группах)
А)Групова робота

1 група

— Уставте замість пропусків прийменники.Пароплав  (у   чому?) ___  морі.  

Сів  (де?)  __  кущем.  

Усміхається   (до кого?)__мами.

Сидить (на чому?)___стільці. Вийде (звідки?)__лісу.

Стоїть (перед чим?)__будинком.

-Як ви їх напишете у поєднанні з іншими словами?

_Чи потрібні вони в реченні?

-Поставте до них питання?2 група

—  Прочитайте і спишіть, уставляючи з довідки потрібні за змістом прийменники. Підкресліть слова, що з ними зв'язані.


_ зламаної сосни намело величезну кучугуру снігу.

Вибіжіть___галявину заєць.

Але не підходить___сосни.

Вийде___гущавини лисичка, та___кучугури не наблизиться.

Бо___кучугурою,___барлозі,спить ведмідь.

За Г. СкрєбицькимСлова для довідки: біля, до, на, з, у, за.
-Як ви їх напишете у поєднанні з іншими словами?

_Чи потрібні вони в реченні?

-Поставте до них питання?

3 група

— Додайте до поданих слів прийменники так, щоб утворилися речення.


Пишається___водою червона калина.

Василько катався___лижах.

Бабуся зварила вареники___вишнями.

___небі співають жайворонки.

Галя___клумбі посіяла квіти.

Сяє___небі сонечко.
-Як ви їх напишете у поєднанні з іншими словами?

_Чи потрібні вони в реченні?

-Поставте до них питання?
Б)Презентація робіт.
В)Висновки

-Які слова поєднують між собою інші сова ?

-Чи потрібні прийменники в реченні?

-Як вони пишуться в реченні?

-Біля яких слів вони прийменими вживаються в реченні?
Г) Ознайомлення з правилом у підручнику і порівняння виведених висновнів з правилом.
3.Фізкульхвилинка. (сприяти формуванню здоров`язберігаючої компетентності та активного відпочинку дітей)
Трішки ми попрацювали,

Сили наші підупали.

Треба нам би відпочити —

Свої сили відновити. руки вгору, руки в боки,

І ще декілька підскоків, руки вгору, руки вниз —

До навчання знов берись.4.Застосування учнями знань і дій у стандартних умовах з метою засвоєння навичок.
( вчити дітей знаходити службові слова в реченні,тексті ,розвивати вміння працювати в групах, спілкуватися; працювати самостійно з підручником; сприяти виховуванню любові до природи.)
1.Продовження роботи за підручником (с. 112-113)

Вправа 2


1.Фронтальна бесіда з елементами розповіді.

— -Прочитайте текст.Перекажить в парі.

-Назвіть головного героя оповідання.

— Чому діда Максима назвали дивним мисливцем?


2.Диференційно-групова робота.
1 група(самостійно)

Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені прийменники.

— Випишіть із другого абзацу вправи 2 окличне речення.

— Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова. Поділіть його на склади для переносу.2 група

- Випишіть із другого абзацу вправи 2 речення ,у якому пропушенні прийменники.

— Зробіть звуко-буквений аналіз виділеного слова. Поділіть його на склади для переносу(за зразком)

3 група

(виконання завдань під керівництвом вчителя )

— Спишіть перший абзац тексту, уставляючи пропущені прийменники.


3.Висновки

_Яка роль прийменників у реченні?

-Як пишуться прийменники з іншими слова в реченні?

5.Творче перенесення знань і навичок у нові чи зміненні умови з метою формування умінь. (Формування уміння виділяти прийменники з мовного потоку; удосконалювати творчі вміння доречного вживання прийменників)
1.Гра “Спіймай прийменник”.

Учитель показує речення з прийменниками. Учні сплеском у долоні ловить прийменники. Для гри можна використати такі речення:


  1. У лісі під ялинкою жив заєць із зайчихою.


  2. В повітря піднявся літак.


  3. А я у гай ходила по квітку ось таку.


  4. Стоять під білими снігами сосни.


  5. Засиніли проліски у ліску.


2. Гра “Встав прийменник”.

Усі одержують картки, на яких написано слова, а також набір прийменників. До кожного слова, треба добрати та поставити відповідні прийменники.

Слова на картках і прийменники до них можуть бути такі:

(на) полі, на (дереві), у (лісі), у, в (ямках), під (хатою), під (ліжком).

VI..Рефлексійно-оцінюючий. .(проаналізувати власну навчальну діяльність,виявити досягнення та недоліки в роботі,підвести підсумки засвоєння навчального матеріалу)
1.Підведення підсумків уроку

— Що нового дізналися на уроці?

— Які слова називаються прийменниками?

— Якою є їхня роль у нашому мовленні?

— Які нові слова запам’ятали?

2.Повідомлення домашнього завдання

За вибором.

С. 112, завдання після вправи 3.

Наведіть свої приклади речень в яких були б прийменники.

3.Рефлексія.

Незакінчене речення.

Сьогодні на уроці я дізналась про…

Найбільш цікавим було …

Я намагався(лась)…

Я зрозумів(ла,) що…

Урок запам’ятається мені тим, що…

Мій настрій після уроку…

-Перегляньте свої очікування, які ви записали на початку уроку;

     -  позначте ті, що виправдались (+)     - ті, що не справдились (-)

4.Оцінювання.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка