Практичні заняття. Вступ. Загальні питання перекладу. Значення перекладу в сучасному суспільствіСкачати 180,15 Kb.
Дата конвертації29.04.2017
Розмір180,15 Kb.
Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної (німецької) мови” (3 курс)
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ.
ВСТУП. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕРЕКЛАДУ.
1. Значення перекладу в сучасному суспільстві.

2. Види та форми перекладу.

3. Переклад й споріднені науки.
ЗАВДАННЯ


 1. Підготуйте огляд наукової літератури з питань теорії та практики перекладу. Вкажіть, в якій бібліотеці Ви їх знайшли.

 2. Аргументуйте значення перекладу в сучасному суспільстві, його звязок з іншими науками.

 3. Розтлумачте категорію «адекватність» у пристосуванні її до оригіналу, а не перекладу і чому це важливо для останнього.

Література:

1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С.9-20.

2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С. 13-32.

3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С. 10-30.

4. Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. – М., 2004. С. 41-52.

5. Кравченко А.П. Практикум по переводу. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С. 223-226.

6. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.: "Просвещение", 1980. – С. 4-9.

7. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 4-7.
ТЕМА 2. МОРФОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ.


 1. Розбіжності, обумовлені відсутністю у рідній мові відповідних морфологічних форм.

 2. Багатозначність вживання різних мовних структур в німецькій та рідній мові.

1. Іменники: їх переклад.

2. Займенники: їх переклад.

3. Прикметники: їх переклад.

4. Числівники: їх переклад.

5. Дієслово: загальні характеристики.

а) вживання та переклад способів і часових форм;

б) інфінітив: вживання та переклад;

в) модальні дієслова: вживання та переклад;

г) віддієслівні дієприкметникові конструкції як

безособові форми: вживання та переклад;3. Прийменники: вживання та переклад;

4. Артикль: особливості вживання та переклад з німецької мови.
ЗАВДАННЯ


 1. Доберіть по 20 прикладів: а) різномовних розбіжностей форм однини та множини, в) різнотипні множини омонімів та с) різнотипне оформлення відмінків. Вивчить їх напамять.

 2. Знайдіть 30 прикладів на використання омонімів. Перекладіть їх письмово.

 3. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – § 5. Вправи: с. 214–217, 222–226, 228-230, 234–235, 238–239, 243–249, 256–259, 261–264, 266–268, 274–290, 294–296, 301–304, 309–313, 314–317.

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 318-336.

 2. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 5-44.

 3. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С. 233-270, 356-360.

 4. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.: "Просвещение", 1980. – С. 13-19.

 5. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 20-28.

 6. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 48-66.

ТЕМА 3. СИНТАКСИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ.
1. Типи речень/висловлювань.

2. Загальні принципи перекладу порядку слів у простих та у складних реченнях.

3. Загальні принципи перекладу складних речень.

4. Проблеми перекладу різнотипових підрядних речень.
ЗАВДАННЯ


 1. Знайдіть по 5 видів підрядних речень в науково-технічній мові, перекладіть їх.

 2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – §6. Вправи: с. 325-327, 330-333, 334-335, 336-340, 341-345, 348-350, 351-357, 358-364, 365-370, 371-376.

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 318-336.

 2. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 45-47.

 3. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С. 259-270, 360-370.

 4. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 14-20.

 5. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 68-74.

ТЕМА 4. ФАХОВІ МОВИ. ЗАГАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ.


  1. Структура фахових мов.

  2. Аспекти редагування науково-технічних текстів.

Види словників і довідників.
ЗАВДАННЯ


 1. Знайдіть в фаховій літературі різних галузей науки і техніки 3 двомовних переклада, виконаних професійними перекладачами. Зробіть власні переклади, порівняйте їх з професійними, встановіть перекладацькі труднощі.

 2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – §8. С. 413. Проаналізуйте граматичні особливості наведених прикладів.

 3. Зробіть аналіз науково-технічного тексту, віднайдіть ключові слова.

 4. Підготуйте анотацію і реферат науково-технічного тексту (2000 др. зн.) 1. Література:


 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 28-37.

 2. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 11-20.

 3. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.: "Просвещение", 1980. – С. 21-25, 29-34.

 4. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 45-55.

 5. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 95-97.


ТЕМА 5. ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ.


 1. Термінологічні паралелі та проблеми “фальшивих друзів перекладача”.

 2. Вузькоспеціальні терміни.

 3. Вирази з окремих галузей науки і техніки.


ЗАВДАННЯ


  1. Знайдіть в науково-технічній літературі 30 термінів-дефініцій, орієнтованих на відповідне поняття та їх відповідностей у національній терміносистемі.

  2. Доберіть 30 прикладів застосування «фальшивих друзів перекладача» в реченнях науково-технічної мови.

  3. Знайдіть а) 3 тексти (по 500 др. зн.) з окремих галузей науки і техніки, перекладіть з німецької на рідну мову в) 1 текст (500 др. зн.) – з рідної на німецьку.

  4. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 11-20.

1. с. 88-91. зробіть аналіз тексту, виконайте вправи.

2. с. 108-111. Виберіть терміни, знайдіть їх еквіваленти

5. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 559-567. Ознайомтесь із словником перекладацьких термінів.
Література:

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 37-58.

 2. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 20-22, 135-163.

 3. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С. 184-194, 297-308.

 4. Готлиб К. Словарь ложных друзей переводчика. – М.: Рус. яз., 1985.

 5. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.: "Просвещение", 1980. – С. 36-48.

 1. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 75-82.


ТЕМА 6. ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ: ГРАМАТИЧНІ ТА ЛЕКСИЧНІ ТРУДНОЩІ.


 1. Структура речення.

 2. Словотворення.

 3. Стереотипні слова і словосполучення.

 4. Багатозначність службових слів.


ЗАВДАННЯ


  1. Доберіть 30 прикладів в багатозначності службових слів в науково-технічних текстах.

  2. Проаналізуйте текст (1000 др. зн.), визначте стереотипні слова і словосполучення, словотворення.

  3. Перекладіть науково-технічний текст, зіставте свій переклад з перекладом інших членів студентської групи, відредагуйте текст, зробіть тлумачний словник окремих термінів.

 1. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 8-11, 14-20,-23-27.

  1. Вправи: с. 24-28

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 53-62, 568-574, 321-333.

 2. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 8-11, 14-20,-23-27.

 3. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 14-17.

 4. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 68-75.


ТЕМА 7. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ СЛОВА ЯК ФОРМИ:


  1. відтворення власних назв;

  2. промовляючі імена”;

  3. скорочені слова.

ЗАВДАННЯ


   1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 127-134

1)§4. Вправи. С. 134-135

2)С. 568-574. Вивчить типові скорочення у фаховій німецькій літературі.

   1. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 138-143.

Вправи. С. 14-21.

   1. Доберіть та проаналізуйте складові елементи слова та словотворення складних слів, що характерні для технічної літератури.

Література:   1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 127-134.

   2. Хаит Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С. 138-143.

   3. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С. 215-217.

   4. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С. 150-178.

   5. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 30-41.

   6. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 35-40.ТЕМА 8. ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ СЛОВА ЯК ЗМІСТУ:


  1. полісемія та омонімія;

  2. метафоризація;

  3. гра слів та каламбури;

  4. антонімічний переклад.


ЗАВДАННЯ
1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 135-143.

§4,5. Вправи. С. 143-146, 172-175, 190-195

 1. Доберіть по 30 прикладів полісемії та омонімії.

 2. Знайдіть 10 прикладів конвенційних, закріплених в літературному процесі, метафор.

 3. У німецьких тлумачних та фразеологічних словниках знайдіть по 20 зразків ідіом та фразеологічних висловлювань та 5 фразеологічних сполучень. Запропонуйте їхній переклад.

 1. Кияк М.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 202-203. Ознайомтесь та проаналізуйте наведені фразеологізми.

Література:

   1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С. 135-143.

   2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С. 224-227.

   3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С. 201-224.

   4. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С. 37-40.

   5. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С. 9-15, 84-94.


Рекомендована література:

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006.

 2. Розен Е.В. На пороге ХХІ века. – М., 2000.

 3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

 4. Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. – М., 2004.

 5. Кравченко А.П. Практикум по переводу. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

 6. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.:"Просвещение", 1980.

 7. Хонт Ф.С. Пособие по технике перевода. - М.: ВШ, 1998.

 8. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990.

 9. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: НВИ – Тезаурус, 2001.

 10. Актуальные проблемы преподавания перевода и иностранных языков. – М., 1996.

 11. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2002.

 12. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975.

 13. Брандес М.П. Переводческая стилистика. – М.: ВШ, 1988.

 14. Ковганюк С.М. Практика перекладу. – Харків: Наука, 1989.

 15. Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику. – М.: Астрель-АСТ, 2002.

 16. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: МЛ, 1996.

 17. Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – К., 1999.


Індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної (німецької) мови" (4 курс)
ТЕМА1.ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ УМОВ КОМУНІКАТИВНОГО ВЖИВАННЯ.
1. Слова в просторі.

1.Безеквівалентна лексика та реалії, способи їх перекладу:

а) транскрипція;

б) гіпо-гіперонімічний переклад;

в) уподібнення;

г) міжмовна конототивна транскрипція;

д) дескриптивна перифраза;

е) комбінована ренонімація;

є) контекстуальне роз тлумачення реалій;

ж) ситуаційний відповідник;

з) калькування.

2. Діалектизми та способи їх перекладу.
Література:


 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.146-157.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.184-214.

 3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С.18-25.

 4. Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. – М., 2004. – С.95-108, 129-138.

 5. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.: "Просвещение", 1980. – С.49-61.

 6. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С.7-11.

 7. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С.10-14.


3.Слова в часі: особливості їх перекладу.

1.Неологізми: словникові та індивідуальні мовленнєві.

2. Архаїзми та історизми.
Література:


 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.158-163.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.387-397.

 3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С.122-127.

 4. Розен Е.В. На пороге ХХІ века. – М., 2000.
 1. Професійна лексика (професіоналізми, терміни та інтернаціоналізми).

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.166-168, 173-175, 185.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.284-308.

 3. Хант Ф.С. Пособие по технике перевода. – М.: ВШ, 1998. – С.20-21, 64-69.


5. Фразеологічні труднощі перекладу.

1. Словосполучення та фразеологізми:

а) ідіома;

б) кінограми;

в) фразеологічні колокації;

г) фахові фразеологічні вирази;

д) кліше;

е) парні фразеологізми;


Література:

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.176-185.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.218-232.

 3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С.182-200.

 4. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С.37-40.

2. Компаративні фразеологізми.

3. Фразеологічні сполучення.

4. Ононімічні фразеологізми.

5. Фразеологічні висловлювання.
ЗАВДАННЯ


 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.146-157.

Вправи. С. 163-165

 1. Доберіть та проаналізуйте по 5 прикладів без еквівалентної лексики: побутові реалії, етнографічні та міфологічні реалії, реалії світу природи, державно-адміністративного укладу та суспільного життя, ономастичні реалії, асоціативні реалії.

 2. Підготуйте зразки основних способів відтворення реалій.

 3. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.146-157.

Вправи. С. 173

 1. Перекладіть українською мовою фрагменти фахових текстів.

Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.146-157.

Вправи. С. 174-175

 1. Наведіть приклади інтернаціоналізмів, неологізмів, архаїзмів, історизмів, діалектизмів. (по 5 прикладів)

 2. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.146-157.

Вправи. С. 190-192, 194.
Література:

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.186-192, 194-199.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.218-232.

 3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004. – С.182-200.

 4. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С.68-74.


ТЕМА 2. СПОСОБИ ТА ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ


 1. Міжмовно-еквівалентні способи транскрипції та транслітерації.

 2. Парадигматичний спосіб антонімічного перекладу.

 3. Парадигматичний спосіб генералізації.

 4. Синтагматичний спосіб перечленування.

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.537-546.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.218-232.

 3. Шустер В.Г. Краткое руководство по переводу с немецкого языка на русский. – М., 1982. – С.7-12.

 4. Шванебак Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С.10-25.
 1. Синтагматичний спосіб компенсації.

 2. Епідігматичний прийом смислового розвитку поняття.

 3. Парафрастичний переклад.

 4. Епідегматичне цілісно-ситуативне перетворення.

ЗАВДАННЯ


  1. Доберіть до німецьких текстів українські переклади, зіставте їх, порівняйте особливості перекладів.

  2. Прочитайте німецькі тексти, порівняйте особливості перекладу художнього, публіцистичного та фахових текстів.

Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.546-550.

Вправи. С. 556-558.
Література:

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.546-550.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.218-232.

 3. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – с.34.


ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ МАКРОПЕРЕКЛАДУ


 1. Індивідуально-стильові труднощі перекладу.

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.377-396.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.167-178, 398-408.

 3. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С.75-76.


2. Функціонально-стильові труднощі перекладу.

1. науково-технічний стиль;

2. публіцистичний стиль;

3. офіційно-діловий стиль;

4. художній стиль.
Література:


 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.397-459.

 2. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. – М., 2002. – С.297-308, 309-333, 334-408.

 3. Розен Е.В. На пороге ХХІ века. – М., 2000.- С.155-180.

 4. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С.75-92.


3. Практичні орієнтири перекладу:

1. нормативно-технічної документації;

2. рекламних матеріалів.
ЗАВДАННЯ


  1. Прочитайте тексти, зіставте їх з перекладами, проаналізуйте.

Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.397-459.

Вправи. С. 391-396.

  1. Зіставте наведені переклади між собою і встановіть, де криються перекладацькі труднощі.

  2. Зробіть власний переклад текста (2000 др. зн.), дайте його іншому студенту для письмової рецензії з детальним редагуванням та професійною оцінкою.

  3. Напишіть рецензію на переклад науково-технічного тексту.

Література: 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006. – С.

 2. Ванников Ю.В. Виды научно-технических переводов. М., 1998.

 3. Технические описания и инструкции по эксплуатации.

 4. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990. – С.75-94.


Рекомендована література:

 1. Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Теорія і практика перекладу. – Вінниця: Нова книга,2006.

 2. Розен Е.В. На пороге ХХІ века. – М., 2000.

 3. Виноградов В.С. Перевод. – М., 2004.

 4. Катфорд Дж. К. Лингвистическая теория перевода. – М., 2004.

 5. Кравченко А.П. Практикум по переводу. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

 6. Стрелковский Г.М. Научно-технический перевод. – М.:"Просвещение", 1980.

 7. Хонт Ф.С. Пособие по технике перевода. - М.: ВШ, 1998.

 8. Шванебах Б.Э., Ревзин И.И. Учебное пособие по теории перевода с немецкого языка на русский. – М., 1990.

 9. Латышев Л.К. Технология перевода. – М.: НВИ – Тезаурус, 2001.

 10. Актуальные проблемы преподавания перевода и иностранных языков. – М., 1996.

 11. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2002.

 12. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975.

 13. Брандес М.П. Переводческая стилистика. – М.: ВШ, 1988.

 14. Ковганюк С.М. Практика перекладу. – Харків: Наука, 1989.

 15. Крушельницкая К.Г., Попов М.Н. Советы переводчику. – М.: Астрель-АСТ, 2002.

 16. Миньяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. – М.: МЛ, 1996.

 17. Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – К., 1999.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка