Природний радіоактивний фон. Дози випромінювання. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організмиСкачати 30,82 Kb.
Дата конвертації25.01.2019
Розмір30,82 Kb.
ТипУрок
Розробка уроку

На тему:

«Природний радіоактивний фон.

Дози випромінювання.
Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.»

Підготував:

Вчитель Гірницької

Загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів №19

Гулай Ігор ІгоровичУрок №57. Фізика. 9 клас. 28.04.2015

Тема уроку: Природний радіоактивний фон. Дози випромінювання.
Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.

Цілі уроку:

 • Навчальна: Закріпити поняття радіоактивного випромінювання, природного радіаційного фону, ознайомити з його впливом на живі організми

 • Розвиваюча: Розвивати вміння поєднувати знання з фізики біології та медицини, формувати навички самоосвіти, інформаційну компетентність

 • Виховна: Виховувати самостійність, відповідальність

Тип уроку: комбінований

Обладнання: проектор, мультимедійна дошка, ноутбук, презентація

План уроку

 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Мотивація вивчення нового матеріалу

 4. Введення нового матеріалу

 5. Закріплення вивченого матеріалу

 6. Завдання домашньої роботи

 7. Підсумки уроку

Короткий опис уроку: Урок готується спільно із учнями. Успішність уроку напряму залежить від спільної підготовки вчителя та учнів. Актуалізація опорних знань проходить в чотири етапи: перший-тестові завдання, другий- перевірка знань учнів одиниць вимірювання та позначень фізичних величин(тут паралельно робота учнів спрямовується на розвиток інформаційної компетенції, учні роблячи сопоставлення працюють з векторним графічним редактором ), третій- «збери формулу» перевірка знань учнів формул обчислення фізичних величин ядерної фізики, четвертий- «Склади рівняння реакції» перевіряється вміння учнів розв’язувати задачі на радіоактивні рівняння. Мотивація вивчення нового матеріалу вчитель робить у вигляді короткої розповіді про користь та небезпеку радіоактивності, згадуючи Чернобильску катастрофу, Фокусиму, а також небезпеку ядерної зброї. Введення нового матеріалу відбувається у вигляду доповідей підготовлених учнями самостійно за допомогою за допомогою вчителя(тут досягається формування відповідальності, самостійності, інформаційної компетентності а також досягається дидактична мета). Закріплення нового матеріалу відбувається через розв’язання задач. Наприкінці уроку вчитель евристичним діалогом проводить рефлексію та підбиває підсумки уроку, чи була досягнута мета.

Оцінюється робота учнів впродовж всього уроку. Вчитель оцінює відповіді на запитання, у дошки, робота на місці. Також вчитель оцінює підготовку учня до уроку та його доповідь як творче завдання.

Наприкінці уроку вчитель оголошує оцінку.

Хід уроку 1. Організаційний момент(1 хв)

Вчитель вітає учнів. Перевіряє готовність до уроку. Відмічає в журналі відсутніх. Оголошує тему та цілі уроку. (слайд 1, 2)

 1. Актуалізація опорних знань(15 хв)

Вчитель усно диктує тестові завдання котрі супроводжуються слайдами 3-13. Учні в парах обмінюються зошитами перевіряють правильність ставлять кількість правильних відповідей.(оцінка- кількість правильних відповідей поділена на 2).

 1. Явище радіоактивності відкрив …

А) Резерфорд

Б) Кюрі


В) Беккерель

2. Було уявлено, що солі урану створюють

А) Певне випромінювання.

Б) Певне випромінювання під дією тепла

В) Певне випромінювання без зовнішнього впливу

3. Які невідомі раніше хімічні елементи відкрили Кюрі та Складовська-Кюрі

А) Уран і Торій

Б) Полоній і радій

В) хімічні елементи з порядковим номером 84 і явище

4. Найбільш інтенсивне випромінювання дає

А) Радій

Б) Уран


В) Торій

5. Які хімічні елементи мають природну радіоактивність?

А) Усі хімічні елементи

Б) хімічні елементи з порядковим номером 84 і вище

В) Полоній і Радій

6. Для з’ясування природи радіоактивного випромінювання його пропустили кріз…

А) Свинець

Б) електричне поле

В) магнітне поле

7. Радіоактивне випромінювання розпадається на:

А) 2 промені -

Б) 2 промені -

В) 3 промені -

8.

А) Потік електронів

Б) Потік ядер Гелію

В) електромагнітні хвилі

9. випромінювання- це:

А) потік електронів

Б) потік ядер Гелію

В) Електромагнітні хвилі

10. випромінювання- це:

А) потік електронів

Б) потік ядер Гелію

В) Електромагнітні хвилі

Відповіді: 1. В)

 2. А)

 3. Б)

 4. А)

 5. Б)

 6. В)

 7. В)

 8. Б)

 9. А)

 10. В)

На слайді(14) хаотично розташовані одиниці виміру величини, позначення та назва величин. Вчитель просить з’єднати учнів відповідно величини прямою лінією акцентуючи увагу на те що це об’єкт зі своїми властивостями. Учні по черзі виходять виконують завдання.

На слайді 15 хаотично розташовані фізичні величини та арифметичні дії. Вчитель розповідає як простіше виконати завдання: беремо перший компонент, що це за фізична величина? Як вона обчислюється? Збираєте формулу. Вчитель по черзі запрошує учнів до дошки, учень збирає із компонентів формулу, коментуючи виконання.На 16 слайді учням пропонуються компоненти ядерної реакції. Вчитель розповідає виконання: визначаєте відповідне правило зміщення, вираховуєте нуклоне та пронне число, складаєте реакцію. Учні по черзі за запрошенням вчителя виконують завдання та записують їх в зошити.

 1. Введення нового матеріалу.(20 хв)

Учні відповідно до розданих їм завдань виходять до дошки із підготовленими доповідями.1. Історик. Учень розповідає короткі історичні відомості про відкриття радіоактивності та радіоактивних елементів.2. Фізик теоретик. Учень коротко розповідає теоретичні відомості про різновиди іонізаційного випромінювання. 3. Радіобіолог. Розповідає активність радіонукліда, дозу поглинутої енергії. 3. Метеоролог. Учень розповідає теоретичні відомості про експозиційну дозу. Допустиму дозу випромінювання. 4. Біофізик. Учень розповідає теоретичні відомості про еквівалентну дозу випромінювання. 5. Радіометрист. Учень розповідає про джерела опромінення. 6. Радіолог. Учень розповідає про способи захисту від опромінення. Група медиків. 1. Терапевт розповідає клінічні порушення від опромінення. 2. Лікар генетик розповідає про вплив іонізаційного випромінювання на мутагенний фактор. 3. Лікар радіолог. Учень розповідає про використання радіоактивних ізотопів у медицині. 4. Експерт розповідає доповідь про радіотерапію.

Індивідуальне завдання(низький рівень)Знайти відповідь на запитання 2 до §34

 1. Закріплення отриманих знань(7 хв)

Розв’язання задач.

 1. Після Чорнобильської аварії окремі ділянки електростанції мали радіоактивне забруднення з потужністю поглинутої 7.5 Гр/год. За який час перебування людина могла отримати на цих ділянках смертельну експозиційну дозу в 5 Зв.

Дано: Розв’язання

Оскільки ,

Перевіримо одиниці: [t]=

Визначимо числове значення 1. Під час роботи з радіоактивним препаратами лаборант піддається опроміненню з потужністю поглиненої дози 0,02 мкГр/с. Яку дозу отримує лаборант за робочу зміну тривалістю 4 год.

Дано: Розв’язання 1. Завдання домашньої роботи.(1 хв)

Повторити §33, §34. Вчитель роздає учням картки із завданнями.

І рівень складності 1. Як за допомогою радіоактивного ізотопу Йоду дослідити функціонування щитоподібної залози.

 2. Як за допомогою радіоактивного ізотопу Фосфору досліджують злоякісні пухлини в організмі людини

ІІ рівень складності

 1. На скільки градусів нагріється людське тіло, якщо людина поглине дозу 0,02 Гр?

 2. Для чого лікарі-рентгенологи під час роботи користуються рукавицями, фартухом та окулярами, зробленими з матеріалів, що містять солі Плюмбуму.

ІІІ рівень складності

 1. У лабораторії є радіоактивне забруднення потужністю поглиненої дози 2,5 Гр/год. Якою є тривалість безпечного перебування в лабораторії? Вважайте, що коефіцієнт якості радіоактивного випромінювання дорівнює 1.

 2. Працівник рентгенівської лабораторії отримав за рік еквівалентну дозу йонізаційного опромінення 3,6 мЗв. Якою є середня потужність поглинуної дози рентгенівського випромінювання в його робочому кабінеті, якщо тривалість роботи за рентгенівським апаратом протягом дня становить 1 год, а кількість робочих днів за рік-250

 1. Підсумки уроку(2 хв)

Вчитель у вигляді евристичного діалогу робить рефлексію з учнями:

Скажіть, що ви сьогодні дізналися про радіоактивність?

Як шкодить радіоактивне випромінення?

Чи завжди радіоактивність шкідлива, чи вона може бути корисною, коли саме?


Вчитель ставить запитання учням, на скільки цілі уроку були досягнуті:

«Скажіть мені, будь ласка, чи закріпили ви поняття радіоактивного випромінювання, природного радіаційного фону та його вплив на живі організми? Чи навчилися поєднувати знання з фізики, біології та медицини? Чи розвили інформаційну компетентність? Чи виховали ви самостійність? Відповідальність? »

Вчитель оголошує оцінку учням

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. https://ru.wikipedia.org/ Інтернет енциклопедія «Вікіпедія»

 2. Іванова Ж. В. Фізика. 9 клас: Розробка уроків.- Х.: Видавництво «Ранок», 2009.-256с.-(Майстер-клас).

 3. Ненашев І. Ю. Фізика. 9 клас: Збірник задач.- Х.: Видавництво «Ранок», 2009.-144 с.

 4. Науково-методичний журнал «Фізика в школах України» №7 (203) квітень 2012 р.

Каталог: uploads -> doc
doc -> Методичні рекомендації для проведення І (районного) етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2015»
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка