Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення дпа
Дата конвертації11.03.2019
Розмір28,1 Kb.
 • Про порядок
 • організованого закінчення
 • 2015/2016 навчального року
 • та проведення ДПА
 • Чумак Л.О. – заступник директора з НР
 • (матеріали на педраду)

Нормативно-правове забезпечення:

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 «Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»;
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Нормативно-правове забезпечення:

 • - Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547 зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602.
 • Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.07.2015 за № 924/27369.

Порядок переведення та випуску учнів

 • За рішенням педагогічної ради учні переводяться до наступного класу, що упродовж п’яти робочих днів з дати прийняття оприлюднюється на офіційному веб-сайті загальноосвітнього закладу
 • На учнів 1класу складається характеристика їхніх умінь і навичок, що зберігається у особовій справі учнів.
 • Учні початкової школи, які за результатами річного (вербального) оцінювання мають початковий рівень навчальних досягнень (1,2,3) у вивченні одного з предметів (укр.мова, читання, математика) можуть:
 • а) бути переведені до наступного класу для продовження навчання за індивідуальною навчальною програмою, з предметів, за якими було виявлено початковий рівень навчання;
 • б) бути залишені на повторне навчання;
 • в) продовжити навчання у спеціальних ЗНЗ

Порядок переведення та випуску учнів

 • учні 2,3,5-8-х і 10(11)-х класів на підставі річного оцінювання переводяться до наступних класів;
 • учні 4-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації переводяться до наступного класу
 • 9-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи та переводяться або випускаються із загальноосвітнього навчального закладу
 • 11(12)-х класів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації отримують відповідні документи та випускаються із загальноосвітнього навчального закладу.
 • !!! Усі учні 4-х, 9-х і 11(12)-х класів допускаються до державної підсумкової атестації.

Нормативно-правове забезпечення:

 • Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» зі змінами, внесеними наказом МОНМСУ від 27.02.2012 №115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 за №271/20584.
 • Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» затверджене наказом МОНУ від 17.03.2015 №306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за №354/26799.

Листи Міністерства освіти і науки України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.02.2010 №1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту».
 • Лист Монмолодьспорт України від 28.04.2012 № 1/9-326 «Про врахування середнього бала документа про базову загальну середню освіту».

Порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення ДПА учнів 9, 11(12)-х класів ЗНЗ

 • Наказ Департаменту науки і освіти ХОДА від __.__.2016 №___ «Про порядок організованого закінчення 2015/2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області»

У 2015/2016 навчальному році навчальні заняття завершуються:

 • у 1–11(12)-х класах –
 • 27 травня 2016 року
 • Свято “Останнього дзвоника” о ___

Дати вручення документів про освіту

 • 11 клас - 27 травня 2016 о ____;
 • 9 клас – 10 червня 2016

Семестрове та річне оцінювання

 • 3,5,7-10 класи
 • До 20.05.2016 семестрове оцінювання (після семестрового оцінювання к/р, л/р, п/р, тематичні – не проводяться);
 • До 27.05.2016 - річне оцінювання.
 • 11 клас
 • До __.05.2016 – семестрове оцінювання (після семестрового оцінювання к/р, л/р, п/р, тематичні – не проводяться); ;
 • До __.05.2016 – річне оцінювання.

Державна підсумкова атестація 9 класи

 • З 01.06.2016 по 10.06.2016 проводиться письмово з трьох предметів.
 • Українська мова (диктант) – __.06.2016;
 • Математика (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії) – __.06.2016
 • Біологія (письмово) – __.06.2016

Державна підсумкова атестація 11(12) класи

 • Проводиться у два етапи:
 • I етап:
 • 05.05.2016 українська мова ( у формі ЗНО)
 • 05.05.2016 – уроки для 11 класу ущільнюються, видається наказ “Про зміни в розкладі”, супроводжує до пункту здачі ЗНО Пахуща Л.Ю., вихователь, який на зміні);
 • 13.05.2016 історія України ( у формі ЗНО)
 • 13.05.2016 – уроки для 11 класу ущільнюються, видається наказ “Про зміни в розкладі”, супроводжує до пункту здачі ЗНО Бойчук І.А., вихователь, який на зміні);
 • II етап:
 • 20.05.2016 з іноземної (англійської) мови за завданнями Міністерства освіти і науки України
 • .

Матеріали ДПА

 • Розглядаються на засіданні ШМО (20.04.2016) та рекомендуються до погодження педагогічної ради – 22.04.2016.
 • Директор школи затверджує рекомендовані ШМО і погоджені педагогічною радою матеріали ДПА.
 • Матеріали зберігаються у запечатаних конвертах (печаткою засвідчують недоторканість конвертів).

Матеріали ДПА

 • Комунальний заклад „Люботинська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів»Дивосвіт” Харківської обласної ради
 • ЗАТВЕРДЖУЮ
 • Директор В.М.Сивицька
 • “__”________2016
 • Завдання для проведення ДПА з математики у 9 класі
 • в 2015/2016 н.р.
 • РОЗГЛЯНУТО
 • на засіданні МО вчителів
 • природничо – математичного циклу
 • від 20.04.2016
 • Протокол №__
 • ПОГОДЖЕНО
 • на засіданні педагогічної ради
 • від 22.04.2016
 • Протокол №___

Матеріали ДПА

 • Матеріали ДПА до проведення ДПА зберігаються у сейфі.
 • Матеріали ДПА та прошиті роботи учнів після проведення ДПА зберігаються упродовж 3-х років.

Матеріали ДПА

 • Бланки
 • Аркуші
 • Завдання ДПА
 • Чернетки
 • із штампом навчального закладу, який «гасимо» хрестом.

Матеріали ДПА

 • Завдань ДПА повинно бути на 1 примірник більше, ніж учнів у класі, для надання можливості останньому учню обрати варіант ДПА.
 • Роботи учнів, що виконувалися на бланках або/та на аркушах підписують усі члени державної атестаційної комісії.

Українська мова (диктант)- 9 клас

 • «Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас» (2013,2014,2015)вибираємо тільки 1 диктант, який містить 160-170 слів.
 • 1 астрономічна година
 • Відлік часу – від початку читання вчителем тексту.
 • Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується.

Українська мова (диктант)-9 клас

 • Титульна сторінка роботи
 • Робота
 • з державної підсумкової атестації
 • з української мови
 • за курс основної школи
 • учня (учениці) 9-А класу
 • (прізвище, ім'я та по батькові у формі родового відмінка)
 • На штампі – 00.06.2016
 • Робота виконується на 2-й сторінці

Математика - 9 клас

 • Завдання укладаються вчителем відповідного фаху, розглядаються на засіданні ШМО, погоджуються педагогічною радою та затверджуються директором.
 • Вчитель математики готує не менше 10 варіантів, які складаються з 3 частин.
 • Атестація з математики проводиться упродовж 135 хвилин (З-х академічних годин).
 • Час на вступну бесіду та інструктаж не враховується.

Математика

 • Учні загальноосвітніх класів виконують завдання атестаційної роботи :
 • першої частини (10-12 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю),
 • другої частини (4-6 завдань відкритої форми з короткою відповіддю)
 • та третьої частини (3–4 завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю). Завдання третьої частини атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом відповідного навчального закладу.
 • Завдання мають охоплювати весь курс математики за 5-9 класи.
 • Співвідношення завдань з алгебри та геометрії орієнтовно повинно бути 2:1.

Математика

 • За результатами роботи учням виставляється одна оцінка — з математики.
 • Оцінка виставляється в класному журналі на сторінці предмета «Алгебра» у колонку з написом «ДПА» після колонки з написом «Річна».

Математика

 • Оцінка «ДПА» з математики виставляється:
 • в класному журналі – у зведеному обліку навчальних досягнень учнів;
 • в Книзі видачі документів про освіту;
 • в додаток до свідоцтва про БЗСО.
 • в особових справах.

Біологія

 • До атестаційної роботи включаються завдання різних рівнів складності: 75 % завдань на відтворення і 25 % завдань на застосування знань.
 • До атестаційної роботи включаються завдання різних типів: тестові завдання закритої форми, обов’язково включаються завдання відкритої форми
 • Час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт визначає вчитель.
 • Для укладання атестаційних робіт учитель може використовувати збірники завдань для проведення державної підсумкової атестації з біології, або інші збірники завдань з біології, що мають відповідний гриф.

Початок ДПА – 9.00

 • Інший час початку проведення державної підсумкової атестації має бути погоджений навчальними закладами з Департаментом науки і освіти.
 • Протокол ДПА (готує класний керівник):
 • зміст завдань … оголошено о 9.00
 • атестація розпочалася о 9.10 (9.15)

Державні атестаційні комісії

 • Склади державних атестаційних комісій для проведення ДПА в навчальних закладах затверджуються наказом директора Департаменту науки і освіти за пропозиціями навчальних закладів не пізніше ніж за два тижні до початку атестації.
 • до 05.05.2016 – 11 клас.
 • до 18.05.2016 – 9 клас.

Склад державної атестаційної комісії

 • 9 класи – голова комісії, учитель, асистент (3 особи);
 • 11(12) класи – голова комісії, учитель, асистент (3 особи).
 • Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація.

Середній бал атестата

 • Лист Міністерства освіти і науки України від 08.02.2010 №1/9-67 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту».

Середній бал атестата

 • Результати державної підсумкової атестації виставляються у додатки до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.
 • !!! Предмети варіативної складової, що оцінювалися у 10-11(12)-х класах, вносяться до атестату, але не враховуються для розрахунку середнього бала атестата.
 • Відповідальними за заповнення додатків до документів про повну загальну середню освіту вчителів призначити:
 • Бойчук Ірину Андріївну – класного керівника 11 класу, Пахущу Людмилу Юріївну – вчителя укр.мови,
 • Котко Тетяну Сергіївну – вчителя фізики.

Середній бал свідоцтва

 • Лист МОНмолодьспорт України
 • від 28.04.2012 № 1/9-326
 • «Про врахування середнього бала документа
 • про базову загальну середню освіту»
 • Середній бал документа про базову загальну середню освіту розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з усіх предметів, виставлених у додатку до документа, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Округлення здійснюється до десятих частин бала (за 12-бальною шкалою).
 • Призначити відповідальними за заповнення додатків до документів про базову загальну середню освіту вчителів: Головко Наталію Олександрівну – класного керівника 9 класу, Коваленко Галину Іванівнувчителя зарубіжної літератури, Рибчинську Тетяну Анатоліївну – вчителя математики.

ЗНО - 2016

 • • 05 травня 2016 року – українська мова і література;
 • 13 травня 2016 року – історія України;
 • • 07 червня 2016 року – англійська мова;

Списки учнів 11 класу, які бажають пройти ЗНО в 2016 році

 • ПІБ
 • учня
 • Навчальний заклад
 • Іноз.
 • мова (англій
 • ська)
 • Укр.
 • мова
 • Історія
 • Крюков Дмитро
 • +
 • +
 • +
 • Мартинова Катерина
 • +
 • +
 • +

ЗНО - 2016

 • Оголошення результатів ЗНО:
 • Надсилання загальноосвітнім навчальним закладам відомостей результатів ДПА з української мови, математики, історії України до 31.05.2016
 • Проведення додаткової сесії ЗНО:
 • 14 червня - 07 липня 2016 року
 • Оголошення результатів ЗНО
 • до 08.07.2016

ЗНО - 2016

 • Учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право здавати тести не більше ніж з 4-х навчальних предметів із затвердженого переліку з 9 предметів.

Дякую за увагу!База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка