Проект програми розвитку Баришівського нвк «гімназія загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Сторінка1/6
Дата конвертації01.09.2018
Розмір1,01 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

розвитку Баришівського НВК

«гімназія – загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів»

на 2016-2021 роки

1.ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ
Кардинальні зміни соціально-політичних та економічних умов життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання і навчання в галузі освіти, розробляння та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному, духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого -соціальному зростанню випускників навчальних закладів.

Зміни в житті українського народу, що відбуваються на початку ХХІ століття, спричинили цілу низку складних проблем, які торкнулися молоді в цілому; й учнівської в тому числі. Система її ціннісного світогляду сформувалася під впливом глобальної зміни загальнолюдських ціннісних орієнтацій.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, їх застосування для вирішення різноманітних завдань є найважливішим інструментом модернізації навчальних закладів, спрямованих на підвищення якості освіти, що задовольняють потреби розвитку суспільства.

Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів передбачає упровадження інформаційно-комунікаційних процесів і технологій, які забезпечують інформаційні потреби всіх учасників освітніх процесів як у конкретному закладі, так і в системі загальної середньої освіти з урахуванням загальноосвітньої глобалізації та інформатизації суспільства вимагають від організації навчально-виховного процесу в навчальному закладі високого рівня професіоналізму вчителя, сучасних умов праці, формування свідомої високоосвіченої спортивно розвиненої здорової особистості, якісно підготовленої до життя.

Перед навчальними закладами постають важливі завдання щодо змін і реформування освіти України, змінюється нормативна база. З урахуванням таких передумов і після реалізації всіх завдань попереднього «Перспективного плану розвитку навчально-виховного процесу, кадрового забезпечення та зміцнення матеріально-технічної бази Баришівський НВК «гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» на 2016-2021н.р. постало завдання створити нову програму розвитку навчального закладу. Програма розвитку навчального закладу розроблено з урахуванням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Проекту розвитку освіти на 2015-2025 р., Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та передбачає реалізацію програм Міністерства освіти і науки України.

Наразі особливо актуальним є фундаментальне методологічне положення видатного українського психолога Г.С.Костюка про те, що виховувати - означає проектувати поступове становлення якостей особистості та керувати здійсненням окреслених проектів. Тому в Програмі розвитку пріоритетними напрямами є цільові проекти.

Виховання учнів здійснюємо в контексті національної загальнолюдської культури, з охопленням всього навчально-виховного процесу, що ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності в поєднанні з інтересами особистості, суспільства, держави, нації. Тому виховну систему спрямовано на реалізацію Програми національного виховання, яка є результатом проектно-цільової діяльності, що враховує найважливіші компоненти навчально-виховного процесу, а саме: діагностування; визначення й обґрунтування педагогічних завдань, моделювання та прогнозування; проектування та планування, організацію різних видів діяльності з учнями; моніторинг, динаміку рівня життєвої активності вихованців, корекцію та регуляцію відхилень у їхньому розвитку; аналіз та прогнозування виховних ситуацій. Для реалізації цієї програми залучаємо учнів до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, яку організовуємо в позаурочний час і години дозвілля. Серед завдань, які держава висунула перед сучасною освітою, важливе місце належить відродженню та розбудові національної системи освіти як найважливішій ланці виховання освіченої, творчої особистості, становленню її фізичного та морального здоров’я.


 1. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА.

ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ.
Баришівський навчально-виховний комплекс «гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» було побудовано і введено в експлуатацію 1978 року як Баришівську середню школу № 1. У 2008 році – реорганізовано в Баришівський навчально-виховний комплекс «гімназія –середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів».

Навчально-виховний процес відбувається в одну зміну. Навчається 648 учнів у 27 класах. Працює 47 вчителів, 20 працівників обслуговуючого персоналу. Підбір і розстановка керівних та педагогічних працівників відбувається на підставі вимог нормативних документів Міністерства праці, Міністерства освіти і науки України. На підставі аналізу штатного розкладу, наказів із кадрових питань, матеріалів атестації, особових справ, документів педагогічних працівників про їх освіту та кваліфікацію, інших документів встановлено таке: педагогічний склад школи з урахуванням базової освіти, досвіду, практичної роботи, рівня підготовки цілком відповідає вимогам до займаних посад. Освітній рівень педагогів високий. Усі мають вищу педагогічну освіту та працюють за фахом. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями розподілився таким чином: спеціалістів вищої категорії -30, І категорії- 1, ІІ категорії-7, спеціалістів – 10, мають звання «старший вчитель» - 10, «вчитель –методист»- 11, нагороджені значком «Відмінник освіти України» – 4 вчителів.

Заклад забезпечено комп’ютерним класом, трьома мультимедійними комплектами й 3-ма проекторами, 1-м плазмовим телевізором. Осучаснено 25 навчальних класів, обладнаних частково аудіо-відео технікою. Також до послуг учнів, учителів, громадськості: актова зала, шкільна бібліотека, їдальня, два буфети «Школярик», медичний кабінет, кімната школяра, 2 спортивних зали, 1 кімната логопеда, 1 соціального педагога, 1 практичного психолога, стадіон, спортивні майданчики, ігровий дитячий майданчик.

Навчальний заклад систематично підвищує імідж на рівні району, області. В районному конкурсі «Кращий навчальний заклад року» часто посідаємо призові місця, а у 2014 році заклад був атестований за високим рівнем з відзнакою. Колектив працює на 4 етапі науково-методичної проблеми «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічний процес». Дирекція навчального закладу систематично підвищує свій професійний рівень. Директор взяла участь у конкурсі «Директор року» та управлінської майстерності з проблеми «Упровадження превентивної освіти у навчальному закладі». Заступники брали участь у конкурсі методичних кабінетів, де школа нагороджена грамотою як лауреат конкурсу.

Педагогічний колектив спрямовує свою діяльність на забезпечення належного рівня організації навчально-виховного процесу. Учні щороку посідають призові місця в другому та третьому етапах олімпіад із базових дисциплін. У районному етапі 2014 року – 15 призерів, 2015-го – 17, 2016-го- 18 призерів. Наші учні за останні три роки є призерами обласного туру Всеукраїнських предметних олімпіад з біології, фізики, англійської мови, німецької мови. В ІІІ етапі – 7, 7, 4. Результативною є щорічна участь учнів і педагогів у науково-дослідній діяльності Малої академії наук з української мови та літератури, математики, фізики, біології, екології, астрономії. 2014 року – 3 призери МАН, 2015 року – 3, 2016 року -3 призери районного туру та 2 призери – обласного.

Учні навчального закладу є активними учасниками та лауреатами Всеукраїнських предметних конкурсів: «Соняшник» - 20 учнів, «Гринвіч» - 25 учнів, «Осінній колосок» - 87 учнів, а також учасниками Міжнародних конкурсів «Кенгуру» - 45 учнів, «Геліантус» - 30 учнів.

З метою системного підходу до організації профільного навчання в навчальному закладі вже більше десяти років організовано пропедевтичний період (1-4 класи), до профільне навчання в середній і профільне навчання в старшій школі. Для початкових класів запроваджено спецкурси: каліграфія, зарубіжна література, розвиток творчих здібностей, уроки стійкого розвитку, риторика, два класи навчаються за програмою «Інтелект України». Адміністрація НВК проаналізувала науково-методичне, програмне, кадрове забезпечення пробільності, з’ясувала реальні можливості навчального закладу. Проводимо інформаційну роботу серед учнів, батьків щодо вибору профілю навчання, роз’яснення його суті,форм, діагностики профільних інтересів учнів, їхніх бажань і побажань батьків: анкетування, тестування, опитування учнів, батьків.

З метою ознайомлення з культурою українського народу, його побутом протягом навчального року було проведено години спілкування за темою: «Мова мого народу – державна мова». Щороку проводимо тиждень української мови та літератури з метою прищеплення любові до української мови, розвитку пізнавального інтересу до рідної культури та мови, популяризації рідної мови, виховання культури мови та зацікавленості предметом. У 2015-2016 н.р. було проведено такі заходи: стінних газет, присвячений річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка й українській мові та літературі; конкурс малюнків до українських народних казок серед учнів 5-х класів; мовознавчий турнір- КВК серед учнів 5-6-х класів; конкурс читців, урок-семінар»Жінки в житті Тараса Шевченка».

Учні мають можливість займатися за інтересами, реалізувати свої здібності на курсах за вибором, у спортивних секціях із легкої атлетики, футболу, волейболу та туризму, у гуртках Будинку культури, музичної школи та районного ЦПР «Мрія».

Поряд із традиційними формами виховної роботи неабияку роль відіграє шкільне учнівське самоврядування. Самоврядування представлене дитячою громадською організацією «ШКІД» 5-8 класи, учнівським комітетом – 9-11 класи та старостатом.

Активно впроваджуємо проектну діяльність громадсько-активного НВК. Працюємо над реалізацією проекту «Наш рідний край, Баришівщина!»

Активну участь взяли у Всеукраїнських акціях «Рушник єднання», «Голуб миру», «Від серця до серця», «Повертайтеся живими», «Молодь проти СНІДу», «Назустріч мрії - 2015», «Малюнок воїну», «Лист пораненому», «Моя Батьківщина Україна» (у розділі «З попелу забуття»).Учні стали активними учасниками І Всеукраїнської патріотичної гри, передплативши газету «Даїшка» з метою подарувати армії один патріотичний грант у розмірі однієї гривні.Ми співпрацюємо з громадою односельців, установами: селищною радою, музичною школою, будинком культури, ЦПР «Мрія», спортивною школою.


3. КОНЦЕПЦІЯ МАЙБУТНЬОГО БАЧЕННЯ — РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Мета:

 • модернізація змісту освіти через надання можливостей учням вибору змісту та форм навчання;

 • забезпечення позитивної динаміки роз­витку навчального закладу як відкритої системи, конкурентоспроможної й орі­єнтованої на підготовку високоосвіченої, фізично, психічно та морально здорової особистості;

 • забезпечення сприятливих умов для мораль­ного інтелектуального, фізичного, худож­ньо-естетичного розвитку учнів, формуван­ня в них індивідуальності, суб'єктивності, здібностей до різнопланової реалізації своїх можливостей;

 • виховання громадянина демократичного суспільства, який визнає освіченість, вихо­ваність, культуру, патріотизм найвищими цінностями, незмінними чинниками соці­ального прогресу, здатний до участі в вирі­шенні сьогоденних і перспективних завдань держави.

Місія:

 • забезпечення якісної освіти як найважливі­шої умови успішної соціалізації дитини в су­часному суспільстві;

 • виховання розвиненої самодостатньої осо­бистості, здатної до осмислення творчої ді­яльності у розв'язанні життєвих і професій­них проблем шляхом реалізації життєвих компетенцій;

 • створення адаптованої школи різних мож­ливостей;

 • створення умов, сприятливих для добро­зичливого ставлення до школи, однолітків, батьків, учителів, держави;

 • підтримання сприятливої співпраці праців­ників школи, учнів, батьків і громадськості.

 • Стратегічні цілі:

 • створення умов для фізичного розвитку ді­тей, збереження їхнього здоров'я та впро­вадження здоров'язберігальних технологій;

 • реалізація освітньої політики через упро­вадження компетентнісного підходу до на­вчання та виховання;

 • забезпечення психолого-педагогічного та ме­дичного супроводу організації життєдіяльно­сті школярів, здійснення системного моніто­рингу фізичного і психічного здоров'я дітей.

 • Для досягнення означених цілей необхідно передбачити вирішення таких стратегічних зав­дань програми:

 • чітке визначення нормативно-правової бази для реалізації програми розвитку;

 • задоволення потреб громади у забезпеченні надання послуг якісної освіти, яка відповідає сучасним освітнім стандартам;

 • модернізація ресурсного матеріально-техніч­ного, кадрового, науково-методичного за­безпечення навчально-виховного процесу та формування сучасної шкільної інфра­структури;

 • створення умов навчання для дітей із об­меженими можливостями здоров'я;

 • розвиток інформатизації освіти в навчальному закладі та розширення єдиного інформа­ційного простору;

 • сприяння всебічному розвитку здібностей учнів, забезпечення збереження та зміцнен­ня морального і фізичного здоров'я, фор­мування культури здорового способу життя;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою грома­дянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професій­ного самовизначення, яка усвідомлює свою приналежність до сучасної європейської ци­вілізації;

 • виховання шанобливого ставлення до ро­дини, поваги до народних традицій, звича­їв, обрядів, державної та рідної мови, на­ціональних цінностей українського народу й інших народів і націй;

 • вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших грома­дян як до найвищої цінності, формування засад здорового способу життя, збережен­ня та зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

 • формування професійно-компетентної осо­бистості, здатної до суспільного життя та співпраці в громадянському суспільстві;

 • гуманізація міжособистісних відносин між педагогами, дітьми та батьками;

 • формування іміджу навчального закладу;

 • створення умов для впровадження сучасних здоров'язберігальних технологій.

Принципами діяльності педагогічного колек­тиву школи є такі.

Принцип особистісної орієнтації освітивизнання особистостей учасників педагогічної взаємодії найвищою цінністю.

Діяльніший принцип — сутність людської особистості розкрито тільки у цілеспрямованій усвідомленій діяльності.

Принцип збереження та зміцнення здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу.

Принцип науковості — весь навчально-ви­ховний процес побудовано на знанні психології дітей, вмінні формувати акме-середовище.

Принцип демократизації — створення на­вчального закладу, адаптованого та комфортно­го для дітей, батьків, учителів, який забезпечує можливість самореалізації кожного учня.

Принцип стандартизації — зміст навчаль­ного процесу та рівень навчальних досягнень учнів відповідають національним нормам і стан­дартам освіти.

Принцип інтеграції — оптимізацію процесу реального розвитку кожного школяра забезпечу­ють через інтеграцію його урочної та позаурочної діяльності.

Принцип відповідності — корекційно-розвивальну відповідність навчально-виховного процесу спрямовано на задоволення потреб розвитку школярів відповідно до їхніх нахилів і здібностей.

Принцип життєвого спрямування освітнього процесу — особистісне, у тому числі й професій­не самовизначення випускників школи.

Принцип модернізації — створення єдиної системи збирання, обробляння та зберігання інформації, залучення ресурсів і можливостей глобальної мережі Інтернет; модернізація струк­тур управління, функцій і методів управлінської діяльності.

Принцип гуманізації освіти — навчальний процес побудовано з акцентом на формування духовності на засадах загальнолюдських цінно­стей, світової педагогічної культури, з орієнтаці­єю на інтереси, потреби та розвиток особистості учня. Школа — це виховання не тільки освіче­них, але й гуманних людей.

Принцип індивідуалізації та диференціаціїзміст і технології навчально-виховного процесу орієнтовані на забезпечення всебічного розвитку особистості школяра, розвитку індивідуальності з урахуванням його можливостей.

Принцип безперервності — забезпечення по­стійного самовдосконалення особистості.

Соціальне замовлення на освіту — відобра­ження інтересів тих сторін, чиї потреби задоволь­няють у процесі діяльності освітньої установи.

Характеристика соціального замовлення складається із таких основних компонентів:

 • державне замовлення (визначають норма­тивні документи, в першу чергу державний освітній стандарт);

 • потреби учнів (визначають за результатами опитувань, анкетування й експертних оці­нювань педагогів);

 • очікування батьків (визначають під час бесід, соціологічних досліджень, анкетувань тощо);

 • професійно-педагогічні потреби вчителів (визначають у процесі бесід, анкетувань, опитувань, публічного обговорення шкіль­них проблем).

До пріоритетів удосконалення шкільної осві­ти належать такі напрями:

 • оптимізація освітнього процесу з метою збе­реження фізичного, психічного та духовно-морального здоров'я учнів, що сприяє фор­муванню духовності й активної громадян­ської позиції особистості;

 • запровадження профільного навчання в старшій школі з метою забезпечення про­фесійної орієнтації та професійного само­визначення учнів;

 • забезпечення умов для розвитку та станов­лення особистості кожної дитини, появи та реалізації потенційних можливостей кож­ного школяра;

 • удосконалення системи оцінювання на­вчальних досягнень учнів на всіх ступенях навчання та державно-громадської системи оцінювання якості освіти;

 • інформатизація освітньої практики, форму­вання функціональної інформаційної гра­мотності випускників як підґрунтя інфор­маційної культури особистості.

Аналіз перерахованих вище напрямів свід­чить, що вони є актуальними та затребуваними серед учасників освітнього процесу школи. Адміністрація, вчителі, учні та їхні батьки бачать свою освітню установу як відкритий інформацій­ний освітній простір, в якому створено умови для особистісного зростання всіх суб'єктів освіт­нього процесу. Таким чином прогнозуємо очі­кувані результати реалізації програми розвитку.

Для адміністрації:

 • активізація діяльності всіх структур школи;

 • підвищення ефективності управління;

 • збереження іміджу школи;

 • використання механізмів і прийомів стиму­лювання діяльності педагогів.

Для вчителів:

 • покращення матеріально-технічного забез­печення освітнього процесу;

 • використання вчителями інноваційних і ви­роблення власних технологій;

 • підвищення рівня професійної компетент­ності педагогів;

 • створення комфортних психолого-педагогічних умов для здійснення професійної діяль­ності.

Для учнів:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

 • формування інформаційних, інтелектуаль­них і комунікативних компетенцій;

 • створення ситуації життєвого успіху в усіх сферах шкільної діяльності;

 • формування правової та громадської свідо­мості;

 • створення сучасних умов для підвищен­ня показників фізичного та психологічного здоров'я.

Для батьків:

 • створення умов для задоволення потреб бать­ків щодо отримання якісної освіти дітьми;

 • встановлення та зміцнення дружніх відно­син між родинами учнів і школи;

 • створення умов для задоволення інтересів і розвитку різноманітних здібностей школярів;

 • спокій батьків за безпеку дітей, збереження та зміцнення їхнього здоров'я;

 • виховання громадянина, здатного до суспіль­ного життя.

Для представників громадськості:

 • підвищення уваги й інтересу до проблем на­вчання та виховання у навчальному закладі;

 • участь у розв'язанні проблем навчання та виховання;

 • створення позитивного іміджу навчального закладу в соціумі селища, району, підвищен­ня його конкурентоспроможності.

Передумовами розвитку є наявність у на­вчальному закладі:

 • системи методичної, виховної, правовиховної роботи;

 • гуртків, спортивних секцій, факультативів, спецкурсів, які пропонують школярам ши­рокий спектр занять за інтересами, забез­печують зайнятість дітей у другій половині дня за різними напрямами;

 • діяльності учнівського об'єднання гро­мадської любительської активної спілки «ГЛАС», шкільного самоврядування, формування лідерства, що сприяє масовому за­лученню учнів до різноманітної, активної громадської діяльності;

 • співпраці з установами професійної та ви­щої освіти, що забезпечує профорієнтаційну діяльність;

 • позитивних взаємин між педагогами й учня­ми, вчителі налаштовані на підтримання шко­лярів і створення умов для отримання якіс­ної освіти, виховання громадянина-патріота України;

 • соціально-психологічної служби, що забез­печує психологічний супровід розвитку ди­тини та надає консультації батькам;

 • постійної ради школи, батьківської та піклувальної ради;

 • історико-етнографічного музею «Посвіт», ра­ди екскурсоводів-краєзнавців;

 • шкільного сайту, де розміщено основну ін­формацію про навчальний заклад.4. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОЕКТІВ

І. Профільне навчання

Мета:

 • забезпечення рівного доступу до здобуття якісної загальноосвітньої профільної та допрофільної підготовки учнівської молоді;

 • виявлення та розвиток професійних інтересів учнів;

 • реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Завдання:

 • забезпечити рівний доступ старшокласників до профільної та початкової допрофесійної під­готовки;

 • забезпечити диференціацію, варіативність, багатопрофільність навчання;

 • сприяти поєднанню загальноосвітньої та професійної освіти;

 • орієнтувати підлітків на майбутню професійну діяльність;

 • налагодити зв'язки з вищими та науково-дослідними установами;

 • налагодити моніторинговий супровід ефективності профільного навчання;

 • забезпечити сучасну матеріально-технічну базу для організації якісного профільного навчання.

Пріоритети:

 • розвиток соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, технологічної компетенції учнів на допрофільному рівні;

 • створення умов для врахування та розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи у процесі їхньої загальноосвітньої підготовки.


Шляхи реалізації


з/п

Зміст роботи

Очікувані результати

Термін виконання

Відповідальні

1

Удосконалення організаційно-методичних, психолого-педагогічних та інформаційно-технологічних умов реалізації про­фільного навчання

Упровадження нових моде­лей профільного навчання

2016-2021 рр.

Адміністрація, члени

педколективу2

Використання психологічних методик у допрофільний період для визначення рівня готовності учнів до профільного на­вчання та їхнього професійного спрямування

Створення умов для вибору учнями профілю навчання згідно з їхніми інтересами

2016-2021 рр.

Психолог

3

Проведення моніторингу готовності педагогічних кадрів для роботи в профільних класах

Готовність педагогів до реалі­зації профільного навчання

2016-2021 рр.

Адміністрація

4

Розробляння варіативної складової робочого навчального плану щодо запровадження факультативів і курсів за вибором

Задоволення потреб учнів відповідного профілю

2016-2021 рр.

Адміністрація

5

Формування мережі профільних класів відповідно до потреб і запитів учнів

Ефективна підготовка для вступу до ВНЗ

2016-2021рр.

Адміністрація

6

Забезпечення навчальних кабінетів відповідно до визначених профілів сучасними засобами навчання

Оснащення кабінетів для профільного навчання стар­шокласників

2016-2021 рр.

Адміністрація, члени

педколективу7

Розміщення інформації з питань змісту і напрямів профілізації школи на веб-сайті закладу

Забезпечення відкритого до­ступу до інформації

2016-2021 рр.

Адміністратор сайту

8

Урізноманітнення профорієнтаційної роботи з учнями 8—9-х класів (анкетування, проведення групових і масових заходів, екскурсій, залучення науковців із різних спеціальностей, бать­ків, громадськості)

Ґрунтовна підготовка учнів до майбутньої професії

2016-2021 рр.

Психолог, класні керівники

9

Розширення мережі факультативів, спецкурсів, гуртків для учнів 8-9-х класів з метою поглибленого вивчення окремих предметів і забезпечення допрофільної підготовки

Задоволення потреб і запитів учнів

2016-2021 pp.

Адміністрація, члени

педко­лективу10

Здійснення моніторингу ефективності профільного навчання

Запровадження системного моніторингу за якістю про­фільного навчання

2016-2021 pp.

Адміністрація

11

Розробляння моделі дистанційної освіти для старшокласників

Забезпечення діалогу між учнівською та педагогічною гро­мадськістю щодо розв'язання проблем профілізації навчання

2016-2021 pp.

Адміністрація, члени

педко­лективу


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка