Проект учнів Семенівської зош І ііі ступенів
Скачати 169,62 Kb.
Дата конвертації14.06.2017
Розмір169,62 Kb.
Я

І МОЇ ПРАВА

Проект учнів Семенівської ЗОШ
І – ІІІ ступенів.
СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОЕКТУ.

Для узагальнення знань дітей про права людини. Поглибити знання учнів про особисті права і свободи людини. Виховувати повагу до інших членів суспільства, до прав інших людей. Сприяти вихованню активної життєвої позиції, вмінню захищати свої права.

РОЗДІЛ І

Термін реалізації проекту : 2 місяці.


Початок : жовтень 2007 року.
Закінчення : грудень 2007 року.

Мета проекту :


1.Формування людської гідності, свободи особистості.

2.Формування міжособистісних стосунків у дусі толерантності, дружби, миролюбності, доброти.

3. Передача знань про права людини в національному та міжнародному вимірах, про взаємозв’язок прав людини та громадянина.

4.Виховання розуміння нерозривного зв’язку прав людини та збереження миру на Землі.

РОЗДІЛ ІІ

І. Склад команди: члени Парламенту УКР, члени гуртка «Дідусева криниця», члени шкільного наукового товариства.

ІІ. Розподіл виконання завдання проекту між членами проекту:

1. Керівник проекту : Шаповал В.В.

2. Група соціологів : члени парламенту УКР.

3. Група дослідників: члени наукового шкільного товариства

4. Група художників : члени гуртка «Дідусева криниця».

5. Група сценаристів : члени шкільного наукового товариства, члени гуртка «Дідусева криниця».

6. Менеджери : Созанська Г.В., Єрошенко А

РОЗДІЛ ІІІ

Кількість учасників проекту : 15 учнів
П Л А Н П Р О Е К Т У


 1. Спланувати роботу кожної групи, намітити завдання
 • Група соціологів – проводить соціологічне дослідження по темі.

 • Група дослідників – збирає матеріал по темі.

 • Група художників – оформляють естетично і художньо матеріали.

 • Група сценаристів – систематизує зібраний матеріал, складає сценарій презентації, використовуючи зібраний матеріал бере участь в конкурсах.

 • Група менеджерів – організовує і корегує роботу груп.
 1. Зібрані матеріали використовувати для участі в конкурсах.

 2. Зібрані матеріали використовувати для роботи просвітницької роботи з учнями, та для оновлення стендів.

Г Р У П А С О Ц І О Л О Г І В

1.Проводить соціологічне опитування учнів по анкетах:

- Чи доводилось тобі протягом року обговорювати з ким-небудь проблеми захисту прав дітей?

- Чи порушуються в школі права дитини?

- З листочків на яких діти напишуть свої мрії створити «Дерево бажань».


Г Р У П А Д О С Л І Д Н И К І В.

І. Права дітей їх порушення і виконання.

1.Зібрати і дослідити матеріали про права дитини їх виконання і порушення на території України.

2. Зібрати і дослідити матеріали про права дитини , їх виконання і порушення у школі.


Г Р У П А С Ц Е Н А Р И С Т І В.

І. Організувати і провести пресконференцію : «Мої права і обв’язки». ( адміністрація школи, учні).

2.Провести гру для учнів 3-6 класів «Подорож країною прав людини».

3. Взяти участь у проведенні брейн –рингу «Мої права»


Г Р У П А Х У ЖД О Ж Н И К І В
 1. Виготовити макет дерева і листочків на яких будуть написані і прикріплені бажання учнів.
 1. Організувати виставку портретів борців за права людини. 1. Підготувати три ватмани для проведення анкетування.

Г Р У П А М Е Н Е Д Ж Е Р І В


 1. Організувати роботу групи соціологів і художників – Созанська Г.В.
 1. Організувати роботу груп дослідників – Єрошенко А.В. 1. Організувати роботу групи сценаристів - Шаповал В.В.

Г Р У П А С О Ц І О Л О Г І В

 1. Соціологічне опитування :
 • Чи доводилось тобі протягом останнього року обговорювати з ким-небудь проблеми захисту прав дітей?

( Відповідь яку ти обереш, обведи) • не пам’ятаю – 1

 • обговорювали на класних зборах, виховних годинах – 2

 • обговорювали з батьками – 3

 • обговорювали з учителями -4

 • обговорювали з ровесниками – 5

 • ні , не доводилось обговорювати -6

Результати соц.опитування:

- не пам’ятаю - 10 %

- обговорювали на класних зборах, виховних годинах – 42 %

- обговорювали з батьками – 15%

- з учителями – 20%

- з ровесниками – 8%

- ні не доводилось обговорювати – 5%« Чи порушуються в школі права дитини?»


На стіні шкільного коридору вивішуються три ватмани , які пофарбовані відповідно у червоний, жовтий та зелений кольори.

За допомогою аркушиків які позначають одне з прав дитини , поруч біля ватманів розташовано стенд з переліком прав дитини. Записуючи порядковий номер права і прикріпляючи його до ватману певного кольору учні визначають стан реалізації цих прав.
Червоний (часто)

Жовти (інколи)

Зелений (ніколи)

18%

35 %

37 %

« ДЕРЕВО БАЖАНЬ» ( опитування проводиться серед учнів 1-7 класів). Учням роздають папірці у вигляді листочка, на якому вони пишуть свою мрію, потім ці листочки прикріплюють до стовбура дерева.


Результати:

 • зміни в житті сімї – 10%

 • зміни у відношенні батьків та братів і сестер – 5%

 • зміни в матеріальному становищі - 42 %

 • зміни у відношенні товаришів – 33%

 • зміни у відношенні вчителів – 10 %

Г Р У П А Д О С Л І Н И К І В


Реферат на тему: « Ти – людина, отже, маєш право»

Учениці 10 класу Галич Юлії Сергіївни

Г Р У П А Х У Д О Ж Н И К І В :


1. Виготовлено три ватмани різного кольору, та аркуші до нього.
2. Виготовлено макет «Дерева бажань».
3. Підготовлено галерею портретів борців за права людини.
4. Оформлено зал для проведення пресконференції .

Г Р У П А С Ц Е Н А Р И С Т І В.
 1. Підготовлено питання для пресконференції.
 • Чому виникла необхідність у прийнятті документів з прав людини?
 • Яка людина конкретно в Україні займається питаннями захисту прав людини? • Які організації в районі розглядають питання порушення прав

дітей.


 1. Гра для учнів 3-6 класів «Подорож до країни прав людини»


Гра для учнів початкової школи «Подорож країною прав людини»

Пропонована гра призначена для учнів 2-4-х класів, які мають пер­вісні знання про права людини. Цей захід повинен стати справжнім свя­том. Тому він вимагає ретельної під­готовки з боку вчителів, батьків, уч­нів старших класів. Беручи участь у грі-подорожі, діти будуть пересу­ватися по уявних станціях, розміще­них у різних приміщеннях закладу. Тому бажано, щоб ці кімнати були відповідно прикрашеними, святко­вими, відтворювали особливості кожної зі станцій. Можливий підбір музичного оформлення: дитячі піс­ні, які пропагують реалізацію прав дитини.

Мета:

 • узагальнити знання дітей про права людини;

 • поглибити знання учнів про особисті права і свободи лю­дини;

 • виховувати повагу до інших членів суспільства, до прав ін­ших людей;

 • сприяти вихованню активної життєвої позиції, вмінню захи­щати свої права.

Обладнання: маршрутні листи; карт­ки із завданнями (дидактичний ма­теріал); основні документи з прав людини (скорочений варіант); ілюс­трації та тексти казок.

Методичні рекомендації

Кількість станцій відповідає кіль­кості класів-команд, які беруть участь у грі. Із кожною командою разом із класним керівником пра­цюють «Провідники по Країні прав людини», в ролі яких виступають учні старших класів (члени оргкомі­тету свята). Гра починається одно­часно в усіх класах на різних стан­ціях. Термін перебування на кожній станції дорівнює приблизно 20 хв. За спеціальним сигналом (дзвоник, удар гонгу, музичний фрагмент) починається та закінчується перебу­вання на станціях. За відповіді на запитання та завдання, запропоно­вані організаторами гри, на кожній станції відповідальні видають різно­кольорові картки, які символізують бали (червона — 5 балів, синя — З, жовта— 1). Окрім відповіді, кожна команда має можливість заробити бали за поведінку на станції. По за­вершенні подорожі підбиваються підсумки, й краща команда отримує приз та диплом.

Карта-схема гри «Подорож країною Правландією»

Правоград

Сад бажань
Казкова

Історична
Юні філософи
Уявна країна
Відгадайка

Маршрутний лист команди
Команда класу

Станції

Бали

Історична
Казкова
Юні філософи
Відгадайка
Уявна країна
Сад бажань
Правоград
Усього
Сценарій гри Станція «Історична»

Зустріч на станції починається міні-лекцією з історії виникнення прав людини, прийняття найважливіших документів з цієї проблеми. Така інформація подається протягом 7-8 хв. учнями — членами оргкомі­тету.

Приклад. Вся історія людства — це історія воєн, революцій, повстань. У такі часи найчастіше випадає ба­гато страждань на долю простих лю­дей, дітей. Одна з найстрашніших війн тривала 6 років і закінчилась у 1945 р. (Під час лекції демонстру­ються ілюстрації, слайди та ін.). За­гинуло близько 60 млн. чоловік. Мільйони людей втратили домівки, розпалися сім'ї, багато дітей залишились сиротами. Саме тоді чимало людей у світі зрозуміли, що треба об'єднатися для захисту своїх прав. їх зусиллями у 1945 р. була створена Організація Об'єднаних Націй. Ос­новною метою існування цієї ор­ганізації став захист прав людей у всьому світі. 10 грудня 1948 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ООН була прийнята Загальна Декларація прав людини. Цей день— 10груд­ня — увійшов в історію планети Земля як День прав людини. Відтоді громадяни вільних держав, всі чесні люди, відзначають його щороку. В тих країнах, уряди яких не зверта­ють увагу на долю свого народу, цей документ замовчують, щоб люди не знали своїх прав. Але у нашій країні ми вивчаємо його, і на основі Де­кларації створено Конституцію на­шої держави. Декларація прав людини — це документ, у якому подано список основних прав кожної лю­дини. Через 11 років після прийнят­тя цього документа ООН прийняла ще один важливий для вас документ, який визнав необхідність спеціаль­ної охорони дитини. Це Декларація прав дитини (20 листопада 1959 р.). У 1989 році всі прогресивні країни світу підписалися під Конвенцією про права дитини, в якій визнали необхідність особливого захисту ди­тини.

Після закінчення лекції учням за допомогою спеціальних таблиць з датами пропонують ще раз назва­ти правові документи, які відповіда­ють датам.

Додаткові запитання:

 1. Чому виникла необхідність у прийнятті документів з прав людини?

 2. Чому всесвітній День прав лю­дини визначається 10 грудня?

 3. Для чого прийнята окрема Де­кларація, де визначаються права дитини?

Станція «Уявна країна»

Учні розподіляються на групи по 5—6 чол. та отримують завдання: 1) Уявіть, що ви відкрили нову країну, де ніхто раніше не жив і де немає ні законів, ні правил. Тому ви і члени вашої групи по­винні створити перелік із десяти . найнеобхідніших, на вашу дум­ку, прав людини. (Термін вико­нання— 5 хв.).

Після цього групи учнів обміню­ються своїми списками прав та ви­значають 5 найбільш вагомих. (Тер­мін виконання — 3 хв.).

Після того, як первісні групи отри­мують свої списки прав з помітками гравців з інших груп, вони мають зробити остаточний висновок про перелік прав. На листі ватману за допомогою кольорових маркерів група оформлює даний перелік, супроводжуючи його малюнками, піктограмами, девізами та гаслами. (Термін виконання — 5 хв.).

Презентація плакатів, підбиття під­сумків. (Термін виконання — 10 хв.).

Станція «Юні філософи»

Стіни приміщення прикрашені пла­катами з висловлюваннями філосо­фів, відомих політичних діячів про права людини.

Учні повинні вибрати шляхом же­ребкування папірець, на якому за­значене запитання, та після обгово­рення (5 хв.) дати відповідь.

Запитання

 1. Як ви розумієте вислів філософа Емерсона «Моя свобода розма­хувати руками завершується там, де починається ніс мого сусіди»?

 2. Що таке, на вашу думку, люд­ська гідність?

 3. Що значить бути «справжньою людиною»?

 4. Як ви гадаєте, що найбільше ці­нується в людях та чому?

 5. Що значить «жити по совісті»?

 6. Як ви розумієте вислів «Життя дається для добрих справ»?

Станція «Відгадайка»

На цій станції учні повинні відгадати, які речі: знаходяться в «чарівній скриньці».

Завдання

 1. Міжнародний документ, за до­помогою якого всі люди на світі можуть захистити свої права, прийнятий ООН у 1948 р.

 2. Найголовніша цінність на землі, має совість, сумління, розум.

 3. Його ніхто не бачив; воно нале­жить кожному із вас, але інші вживають його частіше за вас.

Відповіді:

 1. Загальна Декларація прав люди­ни (ведучий обов'язково пови­нен дістати цей документ зі ск­риньки та показати дітям).

 2. Людина (дитина). А чи хотіли б ви зазирнути до «чарівної ск­риньки» й побачити найцінні­шу, найважливішу людину? Діти почергово зазирають до скринь­ки; сміються, розгадавши її таємницю, бо кожен побачив там своє дзеркальне відобра­ження.

 3. Ім'я. На дно скриньки можна покласти перелік людських імен, довідник «Що значить ім'я твоє».

На кожне питання у гравців є три спроби. Чим більше спроб знадоби­лося гравцям для знаходження пра­вильної відповіді, тим менший за­роблений бал.
Станція << Право град >

Учасникам гри з метою оцінки рів­ня знань основних прав дитини пропонують розглянути 28 пікто­грам (залежно від вікових особли­востей учнів можна взяти лише час­тину списку) і визначити, які саме права із Конвенції ООН вони по­значають.

Ведучі на даній станції стежать за правильністю визначення прав і призначають бали (сигнальні картки).

Станція «Казкова»

Учасники гри за допомогою жереб­кування обирають завдання. На листках паперу — скорочений зміст відомих казок (Можливі варіанти: Г. X. Андерсен «Дюймовочка», «Гид­ке каченя», «Снігова королева», Ш. Перро «Попелюшка», «Червона Шапочка», О. Толстой «Золотий ключик», українська народна казка «Івасик Телесик»). Учні повинні протягом 10 хв. обговорити долю героїв казок, визначити перелік прав людини, які порушені у казці, та можливі варіанти захисту прав ге­роїв. На відповідь команді відво­диться 7—10 хв., після чого ведучі на станції можуть ставити додаткові

питання та визначити за допомогою балів рівень знань гравців.

Станція «Сад бажань»

Організатори повинні спланувати гру таким чином, щоб ця станція була останньою. Тут будуть підбиті підсумки, визначені переможці. Ве­дучі мають провести рефлексію за такими запитаннями:

 1. Який настрій у вас після цієї гри?

 2. Що нового ви дізнались?

 3. У чому важливість поважного ставлення до прав людини?

 4. Ваші побажання та мрії.

Кожна дитина отримує папірець у вигляді листочка, на якому їй про­понується написати свою мрію чи бажання. Організатори допомага­ють кожній команді прикріпити ці папірці на заздалегідь заготовлене гілля. Таким чином кожний клас виростить своє «дерево бажань». Після відвідання станції іншими командами буде створено «сад ба­жань». Це не тільки акція, яка сим­волізує дитячі мрії, але й цінний ма­теріал для аналізу на батьківських зборах, педрадах та на різних етапах навчально-виховного процесу, де йтиметься про реалізацію прав ди­тини.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка