Проектна діяльність школярів на уроках української мови та літератури
Сторінка1/9
Дата конвертації23.03.2017
Розмір3,1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

З досвіду роботи

учителя української мови та літератури

комунального закладу

«Нікопольська середня

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 23»

Ліханської О.Л.

2011 р


ВІЗИТНА КАРТКА

ЛІХАНСЬКА ОКСАНА ЛЕОНІДІВНА

УЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА

ЛІТЕРАТУРИ


СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ

СТАЖ РОБОТИ 21 РІК

ПРЕДСТАВЛЕННЯ
Адміністрація КЗ «НСЗШ № 23» вважає, що досвід учителя української мови і літератури Ліханської Оксани Леонідівни з теми «Проектна діяльність школярів на уроках української мови та літератури» заслуговує уваги.

Ліханська О.Л. працює в школі протягом 21 року, досвідчений педагог, має високу науково-теоретичну підготовку. Ії уроки відзначаються майстерністю, насиченістю, глибоким змістом та різноманітними методами, прийомами, що допомагають творчій роботі учнів, сприяють розвитку учнівської особистості, вихованню свідомих громадян.

Оксана Леонідівна добре знає своїх учнів, допомагає у процесі пізнання, у свідомому засвоєнні програмного матеріалу. Ії учні добре володіють рідною мовою, вміють самостійно мислити, активні у пізнавальній діяльності.
Роботу вчителя характеризує:


  • творчий підхід до навчально-виховного процесу;  • застосування інноваційних та інтерактивних методів навчання;
  • вивчення науково-педагогічного досвіду вчителів-новаторів;
  • власні методичні розробки уроків;
  • творчий пошук.

У досвіді розкривається загальний зміст проектної діяльності учніввикладаються види проектів та їх можливі етапи. Посібник складається з двох частин :теоретичної та практичної. Практична частина представлена розробками уроків з елементами проектної діяльності, з ілюстрацій - результатів проектної діяльності учнів на уроках української словесності , які представлені як зразки можливих проектів. Цінним у досвіді є можливість використання його в практичній діяльності учителя словесності, у позакласній факультативній та гуртковій роботі.

На початку XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу. Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально – виховного процесу.

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. Учні набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє самостійне життя, які проектують у навчанні.

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов`язково беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und Hand”), тобто осмислення самостійно набутої інформації здійснюється через призму особистісного відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

Саме тому початок нового століття означений складним пошуком нової філософії навчання та виховання дітей і юнацтва. ЇЇ стрижень – життєтворчість, виховання відповідальної особистості, здатної до саморозвитку, самостійного будівництва своєї долі, стосунків зі світом, реалізації життєвого призначення через особистісний вибір.У школі життєвої компетентності реалізуються діяльнісний підхід, компетентісний підхід, ідеї проективної, особистісно орієнтованої педагогіки. Навчання та виховання мають стати керівництвом індивідуальним становленням людської особистості.

Проектна діяльність може знаходити застосування на різних етапах навчання й виховання, маючи опорою струнку систему філософських і психологічних концепцій. Сферою цілепокладання є створення умов для розвитку творчої активності учнів і самореалізації сутнісних сил.

Життєвий проект – результат свідомої побудови особистістю свого індивідуального життя, використання ресурсів особистісного зростання, намагання усвідомити свою неповторність і своєрідність, результат життєвого пошуку та стратегічного мислення.

Вимоги реформування передбачають виведення освітнього процесу на технологічний рівень, тобто вибір індивідуальних маршрутів навчання й виховання. Упровадження методу життєтворчих проектів – важлива необхідна умова проблемно- зорієнтованих пошуків учнів на основі реальної життєвої практики. Життєтворчий проект – розвивальна інновація нової школи, простір майбутнього дитини.


Що може бути краще для становлення особистості, ніж відчуття успіху й особистої значущості в процесі своєї праці? Проектні технології, до впровадження яких так активно закликають сучасних учителів, спрямовані на стимулювання інтересу учнів до нових знань, на розвиток дитини через вирішення проблем і використання цих знань у конкретній практичній діяльності. Особливо актуальним є застосування методу проектів сьогодні, коли сучасна освіта переорієнтовується на профільне навчання.
Метод проектів був запропонований і розроблений американським філософом Джоном Дьюї в першій половині XX ст. Він запропонував будувати навчальний процес на активній основі, спираючись на цілеспрямовану діяльність учнів з урахуванням їх особистої зацікавленості в цих знаннях. Американці змогли конструктивно підійти до суті методології й усвідомити величезні переваги нових підходів. Саме тому з моменту появи технології на арені педагогічної думки і дотепер вона активно використовується в практиці американської школи.
Нині, коли в українській школі виникла необхідність у якісно нових характеристиках освітніх систем (поліфункціональність, цінніснодоцільність, варіативність тощо), метод проектів користується попитом і популярністю.
В основі методу проектів лежить:
• розвиток пізнавальних умінь і навичок учнів;
• уміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
• уміння самостійно конструювати свої знання;
• уміння інтегрувати свої знання з різних галузей науки;
• уміння критично мислити.
Метод проектів орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) у відведений для нього час (від декількох хвилин уроку до декількох тижнів, а іноді й місяців). Це завдання особистістно - зорієнтованої педагогіки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка