Програма даного курсу відповідає віковим особливостям учнів. Згідно програми уроки в початкових класах проходять по одній годині на тиждень протягом всього навчального року
Скачати 104,74 Kb.
Дата конвертації12.12.2018
Розмір104,74 Kb.
Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки й інформаційних технологій вимагають від людини оволодіння ними. Сучасне століття називають століттям інформації. Людина повинна навчитися орієнтуватися в інформаційному потоці. І чим раніш це відбудеться, тим ефективніше буде її робота.
Ідея створення курсу «Початкова інформатика» виникла в зв'язку із широким упровадженням комп'ютерної техніки в систему шкільної освіти. Сьогоднішній школяр повинен уміти користуватися комп'ютером так само вільно і легко, як користується авторучкою, олівцем і лінійкою. Тому вивчення основ інформатики повинне починатися в молодшому шкільному віці.
Так за новим Державним стандартом, який був принятий у 2011 р. де «Сходинки до інформатики» починаючи з другого класу – учні вивчають курс «Сходинки до інформатики»
Мета цього курсу: формування навичок роботи з комп’ютером, розширення кругозору та усунення психологічного бар’єру «Дитина та комп’ютер». Розвиток уваги та пам’яті, особистості, інтелектуальної активності дитини, пошук рішень проблемних ситуацій.

Програма даного курсу відповідає віковим особливостям учнів. Згідно програми уроки в початкових класах проходять по одній годині на тиждень протягом всього навчального року.


Перш за все учні знайомляться з правилами безпечної роботи з комп’ютером

Лише після цього переходять до освоєння комп’ютера, яке відбувається в ігровій формі, особливо в 2 класі. За допомогою дійових осіб Елзіка та Мудрунчика учні знайомляться з комп’ютером, з чого він складається, вчаться спілкуватися ЕОМ в режимі діалогу, знайомляться з поняттям меню, курсор, програмними засобами які показують розвиток пізнавальних психічних процесів до яких входить: сприймання, спостереження, увага, мислення та аналіз, принцип наочності в навчанні та поєднання навчання з грою.


Якщо уважно переглянути підручник, то можна зрозуміти, що він доступний і практичний. В ньому є багато малюнків, які відповідають темі кожного уроку. До підручника є зошит з друкованою основою. Всі завдання в зошиті доступні і виконувати їх можна як на уроці, так і при виконанні домашнього завдання.

Йдучи від простого до складного діти використовують на уроках інформатики ефективні форми діяльності – це розповідь, пояснення, бесіда, групова робота, самостійна робота, різні уроки – подорожі, змагання, дидактичні ігри.

А. С. Макаренко писав: «Гра має важливе значення в житі дитини. Якою буде дитина в грі, такою вона буде в праці, коли виросте.»

Отже, гра, її організація – ключ в організації виховання

Дидактична гра містить два елементи – пізнавальний та ігровий.

Вибираючи гру обов’язково треба прагнути, щоб вона сприяла досягненню навчально - виховного процесу.

Так якщо розглянути гру Tux Paint то можна побачити, що це графічний редактор, який дозволяє діткам створювати, редагувати та роздруковувати різні малюнки.

В даний час, на уроках ми використовуємо багато ігор за допомогою компютера, які сприяють, мисленню, уяві, напрямку відгадування ребусів, задачі – жарти, доповнення речень, знайди пару, і скарб

У спільних іграх, де діти граються парами розвиваються навички спілкування й вирішування проблем.

Крім того удосконалюються навички читання й усної лічби, підвищується грамотність школярыв.


Курс «Початкова інформатика» розрахований на молодших школярів, учнів 1-4 класів. Він передбачає й оволодіння практичними навичками роботи за комп'ютером, і розвиток логічного й алгоритмічного стилю мислення, що буде сприяти більш повному й ефективному оволодінню НІТ.
Даний курс повинен навчити школярів практичній роботі з інформацією на ЕОМ. Оволодівши комп'ютером у молодших класах, діти зможуть потім використовувати його як інструмент своєї діяльності. У старших класах діти будуть мати можливість використовувати отримані знання (методи роботи з інформацією, способи проектування рішення задач і т.д.) при проходженні різних курсів, перетворюючи їх в уміння і міцні навички. Інформатика начебто розчиниться в безлічі своїх додатків.
Використання комп'ютера на уроках дозволяє перетворити курс у захоплюючу гру. Гра на уроках у молодшій школі надихає учнів.
У початковій школі потрібно закласти у дітей первинні навички інформаційної культури, початки комп'ютерної грамотності, забезпечити поступальність у навчанні. Необхідно підготувати мислення учнів до сприйняття ними сучасних інформаційних технологій. Психологи затверджують, що основні логічні структури мислення формуються у віці 5-11 років. Інформаційні технології володіють поруч прийомів і методів, що дозволяють аналізувати і моделювати навколишній нас світ. Опановуючи цими прийомами, людина учиться мислити логічно, складно і системно.
Програма курсу «Початкова інформатика» розрахована на 4 роки навчання (34 години на рік) і включає наступні розділи:
- Інформація й інформаційні процеси
- Комп'ютер як засіб роботи з інформацією
- Алгоритми
- Логіка
- Розвиток практичних навичок використання комп'ютера
Курс «Початкова інформатика» розрахований на роботу з комп'ютерами, що підтримують ОС Windows 9Х або вище. Програма курсу не прив'язана до конкретного програмного забезпечення. При виконанні завдань на комп'ютері вчитель може використовувати будь яке ПЗ, що мається в його розпорядженні (текстові, графічні редактори, навчальні програми й ін.). Для кожного уроку комп'ютерна підтримка підбирається відповідно до теми, яку вивчають. Якщо ж ПЗ до якоїсь теми відсутнє, у цьому випадку вчитель може застосувати програму - «рятівницю» PowerPoint. Ця програма дозволяє створювати програмні продукти різного плану: навчальні, демонстраційні, тестуючи і т.д. Для виконання практичних завдань також широко використовуються різні Windows-додатки і навчальні інтерактивні курси відповідної тематики.

При викладанні більшості тем курсу застосовується поступальний принцип. З кожним роком вивчення матеріалу по темах розширюється, ускладнюється, що сприяє більш повному розкриттю теми (з урахуванням вікових особливостей) і більш ефективному її засвоєнню учнями.


Мета і задачі курсу
Основна мета курсу – це підготовка учнів до рішення різноманітних задач в області інформаційних технологій. Вона містить у собі:
пропедевтику базових понять інформатики
знайомство з методами і засобами одержання, обробки і збереження інформації
вироблення елементарних навичок роботи за комп'ютером
формування в школярів інформаційної картини світу
формування навичок життя в інформаційному суспільстві
формування інформаційної культури
розвиток системного і логічного мислення
ознайомлення учнів із загальними прийомами рішення логічних задач
розвиток у школярів стійких навичок рішення задач з використанням формальної логіки, алгоритмічного підходу.
формування конструкторських і дослідницьких навичок активної творчості з використанням сучасних технологій, що забезпечує комп'ютер
формування здібностей використовувати комп'ютер і інші засоби нових інформаційних технологій у навчальній і практичній діяльності
розвиток здібностей до спілкування, колективної діяльності
розвиток навичок самоконтролю, уміння оцінити свою роботу і свій результат
активізацію процесу самопізнання
допомогу в оволодінні предметами шкільної навчальної програми.
Проблеми пропедевтики інформатики в початковій школі.
.

Дозволимо собі виділити їх окремо:


• абстрактне мислення;
логічне мислення;
• здібності до моделювання;
• акуратність (вміння концентруватись на виконанні завдання, контро-лювати свої дії, що дозволяє зменшити кількість формальних помилок);
• уміння виходити за межі стандартних підходів до розв'язання задач;
• здатність до критичної оцінки вибору шляхів вирішення проблем, в залежності від кінцевої мети.
Як бачимо, вимоги до першокласного програміста досить високі. Цим, мабуть, і пояснюється постійний дефіцит таких спеціалістів навіть у країнах з високим рівнем комп'ютеризації. Більшість учнів ніколи не стане не тільки висококласним але і просто програмістом. Вони потрапляють у категорію "користувач". Вимоги до їх здібностей трохи інші, але в багатьох випадках збігаються за напрямками з вимогами до програмістів (рівень тільки в більшості випадків нижчий). Практики знають, що шлях від "чайника" до "досвідченого користувача" можуть пройти далеко не всі.

З врахуванням особливостей учбової діяльності в молодшому шкільному віці була складена програма з інформатики для учнів 1-4 класів.


У основу занять покладені наступні принципи:
- формування основ інформаційної культури, тобто опанування основних понять інформатики, такими, як команда, алгоритм, виконавець;
- розвиток логічного і образного мислення, що можливо завдяки широкому використанню графічних і звукових засобів;
- вживання ЕОМ для вирішення творчих завдань конструювання і проектування;
- закладання основ алгоритмізації, структуризації діяльності, направленої на рішення поставленої задачі;
- індивідуалізація і диференціація навчання, наочність, доступність подачі інформації, введення ігрового елементу в процесі навчання.
Згідно програми заняття в цих класах проходять по 1 годині в тиждень протягом всього навчального року. Програма орієнтована на програмно-методичні комплекси - це розвиваючі комп'ютерні ігри для дітей від 6 до 9 років, які добре вписуються в систему розвиваючого навчання в початковій школі. Освоєння комп'ютера відбувається в ігровій формі, дозволяє здійснювати зв'язок з такими предметами як українська мова (кросворди), математика (вирішення прикладів в ігровій формі), малювання, музика. Навчання мистецтву роздумувати, умінню планувати свої дії, здатність передбачати різні обставини і діяти відповідно до них - це завдання допомагає нам вирішити програмний продукт. Таким чином, учні знайомляться з комп'ютером, вчаться спілкуватися з ЕОМ в режимі діалогу, знайомляться з поняттями меню, курсор, програмними засобами, розвивають логічне і алгоритмічне мислення.
Але введення дисципліни «Сходинки до інформатики» у молодшому шкільному віці поряд з явними достоїнствами породило безліч проблем, в т.ч.:
- норматив роботи на ЕОМ для молодших школярів не більше 15 хвилин. Отже, урок розбивається на 2 частини: теоретичну і практичну, причому практична частина уроку має бути продовженням теоретичної;
- слабке уміння учнів говорити і вести записи в зошитах услід за поясненнями вчителя.
Йдучи від простого до складного, вирішуючи цікаві завдання з казковими сюжетами і героями, учень вирішує логічні завдання, направлені на опанування мистецтва складання алгоритмів; у ігровій формі знайомиться з складними поняттями: комп'ютер, монітор, клавіатура; спостережливість, аналіз і синтез матеріалу формується при виконанні завдань на установку схожості і відмінності.
Потім йдуть складніші завдання, розраховані не лише на пояснення вчителя, виконання разом з вчителем, але і на самостійну роботу. Завдання вчать дітей мислити, правильно і зв'язно викладати свої думки. Взагалі гра - істотний компонент пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного віку. Прагнення до гри, інтерес до ігрових ситуацій на уроці, захопленість ігровим сюжетом - це закономірне явище, обумовлене психологічною потребою дітей цього віку.
Крім того, ефективність організації розумової діяльності дітей молодшого шкільного віку в значній мірі залежить від умов протікання навчально-пізнавального процесу в школі, одним з яких є стиль взаємин вчителя і учня. Дитина повинна відчувати радість спілкування з дорослою людиною (вчителем) – лише в цьому випадку її пізнавальна праця буде ефективною, а навчання розвиваючим.
Таким чином, серед важливих вимог до організації пізнавального процесу шестирічних дітей в умовах розвиваючого навчання можна виділити наступні:
- гуманістичне відношення до дітей, максимальний облік їх індивідуальних особливостей, створення атмосфери, що сприяє їх всебічному розвитку;

- цілеспрямованість побудови навчання з врахуванням його ефективності для спільного розвитку дітей;


- використання всіляких видів діяльності на уроці з метою перемикання уваги учнів у зв'язку з його нестійкістю;
- поєднання ігрової форми з учбовим змістом завдань, вживаних в навчанні;
- включення нових знань в практичну діяльність учнів, як необхідну умову їх успішного засвоєння.

Вплив комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення у дітей .


Створення і використання в освітньому процесі навчальних комп’ютерних програм, які спрямовані на гармонійний розвиток особистості – одна із актуальних проблем сьогодення, якою зацікавлені вітчизняні та зарубіжні педагоги. Універсальність комп'ютерних засобів визначає тим, що вони можуть бути застосовані не тільки як практичний посібник на уроках інформатики, а й як засіб розширення можливостей освітньо-виховного процесу всіх навчальних закладів від дитячого садка до середньої школи і вузу.
Враховуючи сучасні процеси інформатизації суспільства і пов’язані з ним тенденції в освіті, педагоги зацікавлені проблемою розробки якісних навчальних комп’ютерних програм, що мають забезпечувати необхідні принципи та підходи для того, щоб дати можливість педагогам і батькам з оптимальним результатом використовувати дидактичні можливості комп’ютерних програмних засобів.
Слід зазначити, що необхідно чітко диференціювати навчально-ігрові програми від власне комп’ютерних ігор. Відомий вчений Л. С. Виготський вважав, що дитяча гра народжується з протиріччя: дитина намагається діяти як дорослий, але не може в силу своїх вікових особливостей, тобто, граючи, вона відпрацьовує ситуації дорослого життя. Крім того, що комп’ютер поєднує в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, універсальної іграшки, він здатний імітувати різноманітні ігри, є для дитини партнером, що може реагувати на його дії та запити, яких їй так часто не вистачає.
На нашу думку, комп'ютерні ігри не замінюють, а доповнюють усі традиційні форми ігор і занять, природним шляхом залучають дошкільників до набуття початкових навичок роботи з інформаційними технологіями, до оперування знаковими формами мислення, якщо вони органічно включені у гру.
Але нажаль зараз в початковій школі неможна ефективно провести урок інформатики, тому, що відсутній комп’ютерний клас. Діти з програмовим матеріалом знайомляться теоретично і не мають змоги вивчити все це практично

Тому уроки інформатики вважаю задовільними і пропоную дирекції школи подати клопотання в районний відділ освіти що до організації комп’ютерного класу.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка