Програма для студентів спеціальності "Початкове навчання" "Початкове навчання та образотворче мистецтво" "Початкове навчання та іноземна мова"
Сторінка1/14
Дата конвертації10.06.2018
Розмір0,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА


Затверджено на засіданні кафедри педагогіки та методики початкового навчання 20 березня 1997 р.

(протокол №7)

ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Навчальна програма для студентів спеціальності ”Початкове навчання"

”Початкове навчання та образотворче мистецтво”

”Початкове навчання та іноземна мова”Курс

Семестри

Лекції (год)

Практич-них (семінар) (год)

Лабо-ратор. (год)

Всього годин

Самос-тійна робота (год)

Заліки (семестр)

Екзамен (семестр)

Денна

ІІ

ІУ

30

10

30

70

10
ІУ

Заочна

І (5)

І


І

ІІ


26 24

10

10

36

34
ІІ

ІІІ


Тернопіль - 2003Содержание
Тематика курсових робіт Запитання до іспиту з теорії навчання

Пояснювальна записка

Розподіл годин з курсу “Дидактика"

1. Теорія навчання

Тема 1. Предмет і завдання дидактики

Тема 2. Поняття і сутність процесу навчання

Тема 3. Принципи навчання

Тема 4. Зміст шкільної освіти

Тема 5. Методи навчання в сучасній школі

Тема 6. Форми організації навчального процесу у школі

Тема 7. Контроль та оцінка знань, умінь, навичок школярів

Тема 8. Пошуки шляхів удосконалення процесу навчання в школі

2. Теорія навчання

Семінарське заняття № 1

Семінарське заняття № 2

Семінарське заняття № 3

Семінарське заняття № 4

Семінарське заняття № 5

3. Теорія навчання

Лабораторне заняття № 1

Лабораторне заняття № 2

Лабораторне заняття № 3.

Лабораторне заняття № 4

Лабораторне заняття № 5

Лабораторне заняття №6

Лабораторне заняття № 7

Лабораторне заняття №8

Лабораторне заняття №9

Лабораторне заняття №10

4. Творчі завдання з курсу “Теорія навчання”

5. Тематика курсових робіт з педагогіки (теорія навчання)

7. Тематика курсових робіт з педагогіки (теорія навчання)


ДИДАКТИКА - наука про сутність, закони та закономірності, принципи, зміст, методи та форми організації процесу навчання та його результативність.

Програма курсу "Теорія навчання"

Лекційний курс Розробки семінарських занять Розробки лабораторних занять Творчі завдання з курсу теорії “Теорії навчання"

Література до курсу “Теорії навчання"Тематика курсових робіт Запитання до іспиту з теорії навчання


Пояснювальна записка

У Законі України “Про освіту” визначено, що освіта в Україні має забезпечити всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити подальший розвиток системи освіти, поліпшити якість навчання і виховання учнівської молоді. Ці завдання зможе вирішити тільки той учитель, який глибоко оволодів педагогічною теорією і практикою.

У процесі вивчення курсу“Дидактика" розкриваються сутність, закони і закономірності, принципи навчання, його зміст, методи і форми організації навчання, застосування та реалізація яких забезпечує оптимальне засвоєння знань про природу, людину і суспільство, забезпечує розвиток особистості; викладено систему контролю та корекції ефективності процесу навчання. Особлива увага звертається на специфіку роботи малокомплектної початкової школи.

В ході вивчення курсу студенти повинні оволодіти такими вміннями: здійснювати навчання і виховання учнів відповідно до педагогічних закономірностей і принципів;

планувати педагогічну діяльність, прогнозувати її результативність;

чітко визначати зміст, основні оптимальні форми та методи навчальної роботи в умовах класу та у позанавчальний час;

поєднувати навчальну та позанавчальну роботу для досягнення поставленої мети;

використовувати різні форми, методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів в залежності від педагогічних ситуацій;

використовувати на практиці досягнення педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

проводити необхідні дидактичні дослідження.

Заняття з курсу проводяться у формі лекцій, семінарських та лабораторно-практичних занять.

На семінарських заняттях розглядаються найбільш складні і актуальні проблеми педагогічної теорії і практики. Лабораторно-практичні заняття присвячуються дослідженню певних проблем навчально-виховного процесу початкової школи і проводяться аудиторно чи безпосередньо у школі.Розподіл годин з курсу “Дидактика"


Назва теми

Кількість годин

лекц.

практ.

всього1.


Теорія навчання і освіти Предмет і завдання дидактики

2

-

2

2.

Поняття і сутність процесу навчання

2

-

2

3.

Принципи навчання

4

-

2

4.

Зміст шкільної освіти

2

4

8

5.

Методи навчання в сучасній школі


4

2

6

6.

Форми організації навчального процесу в школі


6

4

10

7.

Контроль та оцінка знань, умінь та навичок школярів

2


-

21. Теорія навчання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка