Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2017 №804 Про оновлені навчальні програми для учнівСкачати 151,5 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір151,5 Kb.
ТипПрограма
Методичні рекомендації

щодо викладання навчального предмету «Математика»

у закладах загальної середньої освіти

у 2018-2019 навчальному році
Концепція реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» передбачає оновлення змісту освіти, пов’язане з упровадженням компетентнісного підходу до організації процесу навчання.

Реалізація компетентнісного підходу вимагає формування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати індивідуальний досвід успішних дій у різноманітних ситуаціях, а отже – переорієнтації процесу навчання на його результат, виражений в діяльнісному вимірі

В умовах сучасного суспільства метою навчання математики є формування в учнів математичної компетентності на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання, забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції.

Акцентуємо увагу, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» у 2018-2019 н.р. 10 класи переходять на навчання за новими програмами рівня стандарту та профільного рівня (для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти), затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.10.2017 №1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

Зазначаємо, що у 2018-2019 н.р. вивчення математики в закладах загальної середньої освіти здійснюватиметься за програмами:

5-9 класи – Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804 «Про оновлені навчальні програми для учнів
5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

8-9 класи (поглиблене вивчення за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) Навчальна програма для поглибленого вивчення математики в 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів
(авт. М.І. Бурда, М.Ф. Городній, Д.А. Номіровський, А.В. Паньков,
Н.А. Тарасенкова, М.В. Чемерис, В.О. Швець, М.С. Якір).

11 клас – Навчальна програма з математики для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, рівень поглибленого вивчення), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для
10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наголошуємо, що навчальні програми розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інтернет-ресурсі «Освіта.ua» (http://osvita.ua/school/program/list/20/).

Акцентуємо увагу, що в змісті навчальних програм з математики наскрізно впроваджено механізм реалізації завдань компетентнісного підходу в навчанні математики в контексті положень «Нової української школи» (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року) згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392).

Розподіл годин на вивчення математики здійснюється відповідно навчальних планів: • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (5-9 класи);

 • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (10 клас);

 • Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (11 клас).

Для експериментальних закладів загальної середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Росток», розподіл годин на вивчення математики здійснюється відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №1/9-254 «Щодо типових освітніх програм для 2-11 класів».

З метою створення необхідних умов для більш повної реалізації освітньої, розвивальної та виховної складових навчання математики, урахування інтересів, здібностей, потреб та можливостей учнів рекомендуємо використовувати потенціал варіативної складової навчальних планів Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІ, ІІІ ступеня, який передбачає проведення курсів за вибором та факультативів. Курси за вибором можуть бути розраховані на


9, 18, 35 чи 70 академічних годин. Навчальні програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором та факультативів надруковано в збірниках.

 1. Збірник програм для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах) / Упор. Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. –
  Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

 2. Логічними стежинками математики: 5-9 кл. / Г. В. Апостолова,
  О. П. Бакал. – К. : Генеза, 2014. – 304 с.

 3. Математика. Працюємо на множині цілих чисел: 6-11 класи. Готуємося до
  олімпіад. / Г. В. Апостолова. – К. : Генеза, 2014. – 144 с.

 4. Розв’язування алгебраїчних рівнянь та систем рівнянь вищих степенів /
  Г. В. Апостолова, В. В. Ясінський. – К .: Генеза, 2014. – 48 с.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин для вивчення математики в 5-7 класах, рекомендуємо користуватися програмами:

 • Математика. Навчальна програма для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів математичного, економічного та інформаційно-технологічного профілів (упорядники Яценко С., Сіра Л., Цьома Т.). – газета «Математика» (видавництво «Шкільний світ»). – 2015. – № 14 (770).

 • Математика. Навчальна програма з математики для учнів 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивчення математики
  (авт. Харік О.Ю.), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2014 №1054 «Про надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній літературі для загальноосвітніх навчальних закладів».

Наголошуємо, що учитель може самостійно корегувати розподіл годин між темами обраних курсів за вибором та факультативів. Поточне оцінювання учнів при викладанні курсів за вибором доцільно здійснювати обов’язково з відповідними фіксованими записами в журналі. Необхідно передбачити різні форми поточного оцінювання: індивідуальне й фронтальне опитування, тестову форму контролю та оцінювання навчальних досягнень, різні види письмових робіт (математичні диктанти, самостійні та контрольні роботи).

Звертаємо особливу увагу, що, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», заклади загальної середньої освіти мають право використовувати лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, схвалення відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників з математики, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у 2018-2019 н.р. розміщено на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua). Наголошуємо, що підручники з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України, видані в попередні роки, дозволяється використовувати, ураховуючи зміни в програмах.

Перелік підручників з математики (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти), які доцільно використовувати в процесі навчання математики в 2018-2019 н.р., подано в таблиці 1.


Таблиця 1

Нормативні документи, що містять перелік підручників з математики
Клас

Нормативні документи

6

Про надання грифа навчальній літературі (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 123)

7

Про затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2015 № 786)

8

Про затвердження переліку підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.05.2016 № 586)

9

Про затвердження переліку підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету в 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 № 669)

5, 10

Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 №551).

Про затвердження переліку підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 №552).

Про видання підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої освіти за кошти державного бюджету у 2018 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 №553).

Акцентуємо увагу, що електронні версії підручників з математики для


7-9 класів (алгебра, геометрія) розміщено на офіційному сайті Інституту модернізації змісту освіти (https://imzo.gov.ua/).

З метою організації освітнього процесу з математики у 2018-2019 н.р. рекомендуємо опрацювати методичні рекомендації щодо викладання математики, надані в додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018


№ 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році».

Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарно-тематичне планування, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) розміщено:  • у журналах «Математика в школах України» №16-18, 19-21 2014 року, №19, 20, 22, 23 2015 року, № 19-21 2016 року, № 19-21 2017 року, №22-24
   2018 року;

  • у газетах «Математика» №13, 15 2014 року, №13, 14 2015 року, №12, 13, 14, 15 2016 року, №14, 15 2017 року, №14, 15 2018 року;

  • на інтернет-ресурсах http://ister.in.ua/ (сайт Істера О.С.), http://yakistosviti.com.ua/uk/pourochne-planuvannia – український проект «Якість освіти», http://interactive.ranok.com.ua/ – інтерактивне навчання «Ранок».

Наголошуємо, що на основі орієнтовних тематичних планів учитель розробляє календарно-тематичний план, в якому конкретизується обсяг навчального матеріалу. У календарно-тематичному плані значні за обсягом теми доцільно поділити на підтеми (10-15 годин), які містять логічно завершений навчальний матеріал.

Доцільно враховувати необхідність проведення різних видів самостійних робіт, включати завдання практичного характеру до змісту тематичних контрольних робіт та приділяти таким задачам значну увагу при вивченні тем.

Наголошуємо, що поточне оцінювання учнів учитель повинен здійснювати обов’язково з відповідними фіксованими записами в журналі.

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми учитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення 1-2 коротких самостійних робіт (10-15 хвилин), діагностичної самостійної роботи (25-45 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано також з використанням тестових технологій).

У процесі організації освітнього процесу рекомендуємо проведення різних типів уроку:


 • формування компетентностей;

 • розвитку компетентностей;

 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

 • корекції основних компетентностей;

 • комбінований урок.

Доцільно використовувати різні форми організації освітнього процесу: віртуальні подорожі, уроки-семінари, квести, інтегровані уроки, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Акцентуємо увагу, що впровадження компетентнісного підходу зумовлює переосмислення технологій контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів з контролю й оцінювання предметних знань, умінь і навичок на оцінювання ключових та предметних компетентностей: готовності й здатності учнів застосовувати здобуті знання й сформовані навички в своїй практичній діяльності.

Оцінювання навчальних досягнень учнів 5-10 класів з математики в
2018-2019 н.р. здійснюється відповідно до додатка 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класів у 2018-2019 н.р. здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11 наказу).

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану закладу. Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказами Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ», від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (Класний журнал для V-XI класів (додаток 2, на 29 арк.).

Для формування та розвитку ключових та предметних компетентностей у процесі навчання математики рекомендуємо педагогічно виправдано й обґрунтовано використовувати засоби інформаційно-комунікаційних технологій:


  • педагогічні програмні засоби GRAN (GRAN 1, GRAN 2 D, GRAN 3 D), AGrapher (для побудови та аналізу графіків), EUREKA (для розв’язування систем рівнянь);

  • програми динамічної математики GeoGebra, GeoGebra 5.0 (http://www.geogebra.org);

  • інтерактивні комп’ютерні моделі (https://sites.google.com/site/iblkompmod);

  • ресурси Web 2.0;

  • Інтернет-сервіси Pear Deck та Nearpod.

Наголошуємо, що їх використання забезпечує:

  • комп’ютерну підтримку пошуково-дослідницької діяльності учнів;

  • унаочнення складного, абстрактного математичного матеріалу;

  • створення учнями комп’ютерних моделей математичних об’єктів та проведення експериментів з ними;

  • розв’язування творчих, нестандартних задач, задач прикладної спрямованості;

  • дослідження на основі сучасних інформаційних технологій різноманітних математичних проблем.

Застосування засобів навчання необхідно здійснювати на основі використання діяльнісного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого, системного підходів до навчання;упровадження інноваційних технологій навчання (інтерактивні, ігрові, проектні, ІКТ); використання методів навчання (наочні, практичні, проектні, дослідницькі, пошукові, інтерактивні,евристичні).

З метою розвитку творчих математичних здібностей учнів у процесі навчання математики рекомендуємо залучати учнів до інтелектуальних змагань Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, серед яких Всеукраїнська учнівська олімпіада з математики, Інтернет-олімпіада з математики, Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», змагання з усного рахунку «Прангліміне» (Міжнародний українсько-естонський проект «Міксіке в Україні»), заочна математична школа «Мудрамакітра»; до проблемно-пошукової (дослідницької) діяльності, до роботи Малої академії наук.Звертаємо увагу на доцільність використання платформи Прангліміне (http://lviv.miksike.net/#pranglimine) для тренування й відпрацювання в учнів (незалежно від віку) навичок усного рахунку, проведення змагань у режимі он-лайн, створення вчителями та наповнення ресурсу дидактичним електронним контентом, проведення вебінарів та короткотривалих семінарів для шкільних координаторів проекту тощо.

Наголошуємо, що головною домінантою національно-патріотичного виховання учнів у процесі навчання математики є формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства, держави, відчуття своєї належності до України, усвідомлення єдності власної долі з долею своєї країни, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції.Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти, зокрема на уроках математики та в позаурочний час, надано в додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах».

Акцентуємо увагу, що облаштування кабінету математики здійснюється відповідно до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 № 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/22576), вимоги до засобів навчання, обладнання навчального та загального призначення визначено Типовим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 №704 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Під час роботи в кабінеті математики доцільно керуватися інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

Поділ класів на групи під час вивчення математики здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 (із змінами) «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517).


У разі застосування індивідуальної форми навчання, слід керуватися Положенням про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314), екстернату – Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 369 «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за № 416/30284).

При організації дистанційного навчання необхідно керуватися Положенням про дистанційне навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015).


Вимоги до перевірки зошитів надано в методичних рекомендаціях щодо викладання математики у 2018-2019 навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»).

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наголошуємо, що необхідною умовою професійного зростання педагога є продуктивна самоосвітня діяльність вчителя математики. З метою організації самоосвітньої діяльності учителя математики в умовах оновлення змісту освіти, рекомендуємо Інтернет-ресурси та освітні онлайн-середовища:


  • http://nus.inf.ua/ – Нова українська школа;

  • https://naurok.com.ua/ – освітній проект «На урок»;

  • http://courses.prometheus.org.ua/ – онлайн-курс критичного мислення;

  • http://interactive.ranok.com.ua/ – інтерактивне навчання видавництва «Ранок»;

  • http://www.yakistosviti.com.ua/ – український проект «Якість освіти»;

  • http://www.airo.com.ua/ – Академія інноваційного розвитку освіти;

  • https://learnlifelong.net/ – онлайн платформа неформальної освіти;

  • http://osnova.d-academy.com.ua/ Дистанційна Академія;

  • https://sites.google.com/ методичний навігатор;

  • https://mathaxiology.wordpress.com/ аксіологічний потенціал шкільного курсу математики;

  • https://osvitoria.media/ – Освіторія;

  • https://vseosvita.ua Всеосвіта;

  • https://vumonline.ua Вумonline;

  • http://teach-hub.com – Дистанційна Академія «ТeachНub».

Методичну роботу з педагогічними кадрами в містах та районах області в 2018-2019 н.р. рекомендуємо спрямувати на:

  • організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

  • проектування освітнього процесу, спрямованого на самовизначення та самореалізацію школярів;

  • організацію продуктивної взаємодії з учнями на засадах кооперації, рівноправного співробітництва та співтворчості;

  • здійснення особистісного та професійного зростання кожного педагогічного працівника шляхом професійної самоосвіти.

Доцільно активізувати роботу педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти щодо формування інтелектуальних здібностей та розвитку творчого потенціалу учнів, створення сприятливого середовища для самореалізації обдарованої учнівської молоді, надання їй соціально-педагогічної підтримки.
Методист з математики навчально-методичного

відділу координації освітньої діяльності тапрофесійного розвитку Сумського ОІППО Т.В. Свєтлова
Каталог: images -> Мобільна сторінка -> Вчителю математики -> Методичні рекомендації
Мобільна сторінка -> Світової літератури
Вчителю математики -> Програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Мобільна сторінка -> Методичні рекомендації щодо викладання біології, природознавства та екології у 2014-2015 навчальному році
Мобільна сторінка -> Міністерство освіти І науки україни навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів
Мобільна сторінка -> УПравління освіти І науки Сумської обласної державної адміністрації сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Методичні рекомендації -> Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2016 році Повідомляємо, що
Вчителю математики -> Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з математики у 2017 році Наказом Міністерства освіти і науки України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка