Програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Скачати 128,97 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір128,97 Kb.


…………………. загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Погоджено

Заступник директора

з навчально-виховної роботи
______________ ………….
"___" ______________ 20__р.

"___" ______________ 20__р.
Затверджую

Директор школи


____________ ……………..
"___" ______________ 20__р.

"___" ______________ 20__р.

Календарно-тематичне планування

з інформатики

для 9 класу
на 20__-20__ н.р.

Базовий підручник:

"Інформатика. 9 клас" - автори Н.В. Морзе, В.П.Вебер, О.Г.КузьминськаПрограмне забезпечення:

Windows XP, Explorer, Total Commander, Disk Defragmenter,

KIS 2010, DrWeber, WinRAR, Internet Explorer, Mozilla Firefox,

NotePad, WinWord, Word 2003, Paint, IrfanView, PhotoShop, CorelDraw


Розподіл годин:

І семестр – 16 год

ІІ семестр – 19 год

Навчальна програма для учнів 9 класу

загальноосвітніх навчальних закладів

(35 годин на тиждень, резерв навчального часу – 3 години)
Орієнтовне поурочне планування розроблено згідно з програмою інформатики для учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованою Міністерством освіти і науки України (автори — І.О. Завадський, Ю.О. Дорошенко, Ж.В. Потапова). Кількість годин, розподіл годин за темами, зміст та обсяг навчального матеріалу, а також назви і розподіл за темами практичних робіт повністю відповідають програмі. Водночас внесено незначні зміни у пропоновану в програмі послідовність викладення матеріалу деяких тем, а саме тем 3 та 6, та 7 а також підтеми 5.1, що пояснюється необхідністю рівномірного розподілу матеріалу за уроками та дотриманням принципу цілісності теми кожного уроку.

Практичні роботи не повинні проводитися протягом всього уроку, оскільки тривалість безперервної роботи за комп’ютером, згідно з санітарними нормами, не повинна перевищувати 25 хв. Проте, тим урокам, на яких заплановані практичні роботи, відповідає менший обсяг теоретичного матеріалу.Наведене поурочне планування повністю відповідає структурі й змісту підручника «Інформатика. 9 клас» І.О. Завадського, І.В. Стеценко та О.М. Левченка, якому надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» згідно з наказом МОН №56 від 02.02.2009.
розділу

Розділ навчальної програми

Години

9 клас (32 години + 3 години резервного часу)

1

Інформація. Інформаційні процеси та системи.

2

2

Апаратне забезпечення інформаційних систем

3

3

Системне програмне забезпечення

7

4

Службове програмне забезпечення

3

5

Компютерні мережі

6

5.1

Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі

3

5.2

Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті

3

6

Основи роботи з текстовою інформацією

4

7

Комп’ютерна графіка

7

7.1

Засоби перегляду й перетворення графічної інформації

1

7.2

Основи растрової графіки

3

7.3

Основи векторної графіки

3

Зміст навчального матеріалу

Дата

Прим.

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год)

1

1

Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.2

2

Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об'єкти та їх властивості.Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год)

3

1

Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп'ютера4

2

Пристрої обробки та зберігання даних.5

3

Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп'ютері.

Практична робота 1. Робота з клавіатурним тренажеромТема 3. Системне програмне забезпечення (7 год)

6

1

Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.7

2

Інтерфейс користувача операційної системи.

Практична робота 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.8

3

Об'єкти файлової системи. Навігація файловою системою. Операції над об'єктами файлової системи.9

4

Запуск на виконання програм. Типи файлів.

Практична робота 3. Робота з об'єктами файлової системи10

5

Пошук інформації на комп'ютері. Використання автономної та онлайнової довідок операційної системи.

Практична робота 4. Пошук інформації на комп'ютері.11

6

Використання системних утиліт
12

7

Тематичне оцінювання по темах "Інформація. Інформаційні процеси та системи", "Апаратне забезпечення інформаційних систем", "Системне програмне забезпечення"Тема 4. Службове програмне забезпечення (3+1 год)

13

1

Комп'ютерні віруси та антивірусні засоби.

Практична робота 5. Захист комп'ютера від вірусів.14

2

Стискання та архівування даних.

Практична робота 6. Архівування та розархівування даних.15

3

Збереження даних на зйомних носіях16

4

Контрольна робота за І семестр.Тема 5. Комп'ютерні мережі (6 год)

5.1. Поняття про комп'ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год)

17

1

Комп'ютерні комунікації та комп'ютерні мережі18

2

Побудова та організація комп'ютерних мереж19

3

Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.

Практична робота 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3+1 год)

20

1

Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.21

2

Використання та настроювання веб-браузера.
22

3

Пошук інформації в Інтернеті.

Практична робота 8. Пошук інформації в Інтернеті.23

4

Тематичне оцінювання по темах "Службове програмне забезпечення", "Комп'ютерні мережі"Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год)

24

1

Призначення, можливості та класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.25

2

Уведення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису.26

3

Форматування тексту.

Практична робота 9. Введення, редагування й форматування тексту.27

4

Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами.

Практична робота 10. Робота з текстовими фрагментами.Тема 7. Комп'ютерна графіка (7+1 год)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год)

28

1

Поняття комп'ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.7.2. Основи растрової графіки (3 год)

29

1

Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним. Інструменти малювання растрового графічного редактора.30

2

Операції з фрагментами зображень.

Практична робота 11. Створення растрових зображень.7.3. Основи векторної графіки (5 год)

31

1

Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об'єктами.32

2

Форматування графічних об'єктів. Додавання тексту до графічних зображень.33

3

Переміщення об'єктів у площині та за шарами. Робота з групами об'єктів.

Практична робота 12. Створення векторних зображень34
Тематичне оцінювання по темах "Основи роботи з текстовою інформацією", "Комп'ютерна графіка"35

4

Контрольна робота за ІІ семестр.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка