Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 10-11 класи Профільний рівень
Сторінка4/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Literatura dla opanowania pamięciowego
Adam Mickiewicz — „Oda do młodości”, jeden sonet do wyboru

Juliusz Słowacki — Testament mój”Wincenty Pol — „Pieśń o ziemi naszej” (fragment)

Adam Asnyk — „Do młodych”

Maria Konopnicka — „Kubek”

Do wyboru o większym rozmiarze prozatorski utwór.


Literatura uzupełniająca

(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)


Adam Mickiewicz — “Ballady i romanse(wybrane),”Dziady”, „Sonety krymskie”(wybrane), „Konrad Wallenrod”, „Pan Tadeusz”, „Liryki lozańskie” (jedna do wyboru), „To lubię”, „Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (proza biblijna)

Juliusz Słowacki „Liryki”(„Testament mój”, „Rozłączenie”, „Rzym”, „Anioł ognisty”),”Hymn”, „Grób Agamemnona”, ”Oda do wolności”, „Kordian”, „Beniowski”, „Podróż do Ziemi Świętej”(fragmenty), Wyjazd do Nea­ polu”(fragment).

Zygmunt Krasiński — „Nie - Boska komedia”, „Psalm wiary”

Aleksander Fredro — „Śluby panieńskie”Cyprian Kamil Norwid „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie”, ”Fortepian Szopena”,

W Weronie”, „Bema pamięci żałobny rapsod”, Vade mecum” („Klaskaniem mając ...”, „Do czytelnika”)

Józef Bohdan Zaleski — „Dumka Mazepy”

Seweryn Goszczyński — „Zamek kaniowski” (fragmenty)

Antoni Malczewski — „Maria” (fragmenty)

Wincenty Pol — „Pieśń o ziemi naszej”

Władysław Syrokomla — „Lalka”Teofil Lenartowicz — „Złoty kubek”

Kornel Ujejski — „Maraton”

Józef Ignacy Kraszewski — „Ulana” (fragmenty)

Johann Wolfgang Goethe — „Cierpienia młodego Wertera“, „Faust“

George Gordon Byron — “Giaur”

Honoriusz Balzak — „Ojciec Goriot”

Emil Zola — „Germinal” (fragmenty)

Eliza Orzeszkowa — „Gloria victis”, „Nad Niemnem”Maria Konopnicka — „Mendel Gdański”, „Miłosierdzie gminyWiersze” („W Weronie”, „Kubek”)

Bolesław Prus „Kamizelka”, „Faraon”, „Lalka”,”Z legend dawnego Egiptu”

Henryk Sienkiewicz „Szkice węglem”, „Potop”, „Ogniem i mieczem”, „Quo vadis”

W. Gombrowicz — „Sienkiewicz”

Adam Asnyk — „Liryka” (Do młodych”, „Sonet XIII”, „Ach, jak mi smutno


Materiał dydaktyczny (reprodukcje, filmy)

Reprodukcje:
Philip Otto Runge — „Nas troje”

Pierre-Paul Prud’hon — „Józefina z Malmaison”

Johann Heinrich Füssli — „Koszmar”

William Blake — „Anioł dobra i duch zła walczący o dziecko”

Walenty Wańkowicz — „Portret Adama Mickiewicza na Judahu skale”

Maciej Gaszyński — „Słowacki na piramidach”

Gaspar David Friedrich — „Wędrowiec”

Leon Wyczółkowski — „Kurhan na Ukrainie”

Józef Chełmoński — „Kozak na koniu”

Gustave Courbet — „Dzień dobry panie Courbet”

Artur Grottger — „Puszcza”

Henryk Siemiradzki — „Drice chrześcijańska”, „Pochodnie Nerona”

Jan Matejko — „Stańczyk”

Wojciech Kossak — „Olszynka Grochowska”

Aleksander Gierymski — „Żydówka z cytrynami”


Filmy:
Pan Tadeusz” — reż. A. Wajda

Nad Niemnem” — reż. Z. Kuźmiński

Potop”, „Ogniem i mieczem” — reż. J. Hoffman

Qvo vadis”, „Faraon” — reż. J. KawalerowiczPodstawowe rodzaje ustnych i pisemnych prac

z literatury w 10 klasie
Wyraźne czytanie utworów literackich.

Układanie planu samodzielnej ustnej i pisemnej wypowiedzi.

Komentowanie fragmentów z utworów literackich.

Ustne i pisemne wypracowanie-rozważanie problematyki przerabianego utworu (w tym indywidualna, porównawcza, grupowa charakterystyka), a także wypracowanie-rozprawka na temat przerobionego utworu publicystycznego.

Udział w dialogu podczas omawiania utworu literackiego.

Plan i tezy artykułu krytyki literackiej.

Referat, odczyt, prezentacja, projekt na temat literacki (według jednego lub kilku źródeł).

Recenzja na temat przeczytanej książki, obejrzanego filmu, programu telewizyjnego, spektaklu (z motywacją swojego stosunku do bohaterów i zdarzeń utworu).


Podstawowe wymagania dotyczące wiedzy

i umiejętności uczniów 10 klasy
Uczniowie powinni znać:

• ważne fakty z życia i twórczości poznawanych pisarzy;

• fabułę, właściwości kompozycji, systemy obrazów poznawanych utworów;

• ocenę utworów w artykułach krytyki literackiej;

• podstawowe cechy pojęć: artystyczny obraz, literacki typ, romantyzm, realizm, pozytywizm, powieść realistyczna, historyczna, obyczajowa, psychologiczna, dramatyczny konflikt, indywidualny styl pisarza, pojęcia związane z epoką romantyzmu i pozytywizmu.

• teksty proponowane przez program do opanowania pamięciowego.


Uczniowie powinni umieć:

• analizować przerabiany utwór biorąc pod uwagę jego artystyczną odrębność;

• wyraźnie czytać utwór literacki;

• określać przynależność utworu do literackiego rodzaju (epika, liryka, dramat);

• ukazywać główną problematykę utworu;

• określać ideowo-artystyczną rolę elementów fabuły, kompozycji, systemu obrazów i językowych środków artystycznych;

• komentować fragmenty (epizody, sceny) literackiego tekstu z wyrażeniem swojego stosunku do przedstawionej treści;

• uzasadniać swój stosunek do utworu i bohaterów;

• brać udział w dialogu podczas omawiania oddzielnego utworu literackiego;

• przygotować informację, referat, odczyt, prezentację, projekt na literacki temat, na podstawie jednego lub kilku źródeł;

• napisać recenzję na przeczytaną książkę, a także na utwór z innego rodzaju sztuki, powiązany z literaturą.

XI K L A S A
(70 godzin w ciągu roku; 2 godziny tygodniowo;

4 godziny rezerwowe)


Ilość

godz.Treść materiału nauczania

Państwowe wymagania dotyczące poziomu ogólnokształcącego przygotowania ucznia


Ścieżki edukacyjne

1.godz.

3.godz.

5.godz.


6.godz.

5.godz.


3.godz.

3.godz.


3.godz.

2.godz.


6.godz.

1.godz.


2.godz.

2.godz.


2.godz.

6.godz.


1.godz.

1.godz.


3.godz.

3.godz.


2.godz.

2.godz.
Wstęp
Wpływ atmosfery Młodej Europy na powstanie epoki Młodej Polski
Przełom antypozytywistyczny

1 Ramy czasowe. Poczucie cywilizacji i kultury.

Filozoficzne źródła — poglądy A.Schopenhauera,

F.W. Nietzschego, H. Bergsona.


Podstawy życiowe dekadentyzmu, bunt modernistyczny, indywidualizm.
EPOKA MŁODEJ POLSKI
Rozdział I
Młodopolskie manifesty.
Apologia sztuki, konflikt między artystą a filistrem. Odrodzenie tendencji romantycznych.
A. Górski

Młoda Polska”
S. Przybyszewski

Confiteor”
Program sztuki symbolicznej. Symbol a alegoria.

Spór o sztukę „narodową” w czasach bankructw i idei przewrotu wartości.


Od życia społecznego i utylitaryzmu ku życiu duszy jednostki i estetyzmowi.

Postulat nieograniczonej wolności artysty „sztuki dla sztuki”.

Impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm w sztuce i w malarstwie.


Reprodukcje obrazów:
W. Podkowiński

W ogrodzie”
E. Munch

Dziewczęta na moście“
C. Monet

Impresja wschodzącego słońca”,
J. Pankiewicz

Targ na kwiaty w Paryżu”
J. Malczewski

Melancholia”


  1. Hutnikiewicz

Główne motywy i wątki

sztuki modernizmu”
Impresjonizm, symbolizm, ekspresjonizm – nowe kierunki w sztukach plastycznych.

Wybitni twórcy i ich dokonania.

Wpływ sztuk pięknych na literaturę. Secesyjne zainteresowanie motywami fauny i flory. Portrety kobiece.

Nowe zjawiska kultury artystycznej i literackiej.


T. Żeleński (Boy)

O bardzo niegrzecznej literaturze”,

Cygan nieznany”
W. Berent

Próchno” (fragmenty)
Cyganeria artystyczna, kawiarnia literacka, kabaret.

Strój, poza. Secesja w sztuce użytkowej.

Narodziny polskiego filmu.

Życie międzynarodowej cyganerii artystycznej.

Funkcja impresjonizmu w opisie świata.

Rozdział II

Poezja młodopolska
Poezja — świadectwem nastrojów końca wieku.
K. Przerwa-Tetmajer
Koniec wieku XIX”

Nie wierzę w nic”
Wyznanie dekadenta. Rejestracja świadomości człowieka schyłku wieku: brak sensu i celu życia, kryzys wartości i idei, niemoc, rozpacz.

Ekwiwalent obrazowy przeżyć – szalony rzeźbiarz jako twórca i destruktor.

Apoteoza sztuki.
Przerwa-Tetmajer

Evviva l’arte”
Reprodukcja :
E. Okuń

Grajek (Filistrzy)”

Kult artysty i sztuki. Kontrast między artystą a filistrem. Duma, pragnienie sławy twórcy. Sztuka – jedyną wartością dla idealistów.


Liryka pejzażu i nastroju
K. Przerwa-Tetmajer

Melodia mgieł nocnych
Młodopolska synteza sztuk. Dynamika tańca mgieł. Synestezja w sposobie opisu wrażeń. Atmosfera hipnotycznego zauroczenia.

Muzyczność w sferze słowno-obrazowej i dźwiękowej. Rejestracja impresji. Terapeutyczna funkcja kontaktu z naturą.


Młodopolska wizja śmierci, nirwany, miłości.
K. Przerwa-Tetmajer

Hymn do Nirwany”
Ja, kiedy usta...”
S. Korab-Brzozowski

O, przyjdź”
Reprodukcja:
J. Malczewski

Śmierć”
Poszukiwania lekarstwa na smutek i cierpienie.

Formy młodopolskiego eskapizmu. Przemiany wizerunku śmierci w kulturze (znaki śmierci dawniej i dziś). Erotyzm młodopolski. Pesymistyczna koncepcja przeżyć erotycznych.

Funkcja miłości w dobie dekadentyzmu: przejaw hedonizmu, forma terapii.

Poetyka modernistyczna. Afirmacja życia, Franciszkanizm.

J. Kasprowicz

Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach
Impresjonistyczna technika obrazowania. Symbolika górskich roślin. Nastrojowość. Związek utworów z klimatem epoki.

Poezja prostych, dobrych uczuć. Zgoda na naturalny porządek świata.

Koncepcja życia w duchu chrześcijańskiej pokory i ludowego stoicyzmu.

Rola klamry kompozycyjnej.

Wizerunek szatana jako syntezy przeciwieństw.

Ekspresjonistyczna kreacja wbrew tradycji biblijnej


Antydekadenckie wezwania.

L. Staff


Kowal”

Odrzućmyż raz ...”
Portret kowala. Symbolika jego postawy.

Postulat aktywności twórczego oddziaływania na własny los.

Związek sonetu z klimatem myślowym epoki.
Afirmacja życia i program poetycki. L. Staff
Życie bez zdarzeń”, „Przedśpiew”,

Ars poetica”
Refleksja nad własnym życiem, bilans doświadczeń.

Zgoda na świat, harmonia z naturą. Klasyczna filozofia życia – postawa stoicko – epikurejska.

Odwołanie do antyku i renesansu.

Franciszkanizm.

Program poetycki L. Staffa. Stosunek do odbiorcy.

Zadania poezji.


Debiut Bolesława Leśmiana.
Usta i oczy”, „Zielona godzina
Perwersyjny erotyzm, podkreślający równowartość marzenia miłosnego, poczucie przynależności człowieka do natury.

Tęsknota do zatracenia się w przyrodzie, ziszczenie ludzkiego marzenia o nieśmiertelności.


Poezja satyryczna. Tadeusz Boy-Żeleński

O bardzo niegrzecznej literaturze

polskiej i jej strapionej ciotce”,


Rozdział III

Proza młodopolska
Europejskie wzory prozatorskie. Kontynuacja realizmu (nawiązania).

Powieści modernistyczne.

Wybitni twórcy i ich osiągnięcia. Poetyka powieści.
Absolutyzm etyczny Josepha Conrada w powieści
Lord Jim”
Portret psychologiczny Jima: idealizm, maksymalizm życiowy, bezkompromisowość, marzycielstwo, niedojrzałość. Heroiczna etyka honoru, „mglisty ideał postępowania”.

Uniwersalna problematyka utworu: bezsilność człowieka wobec losu, postawa w sytuacji ekstremalnej, godność.

Konstrukcja narracji.
Stefan Żeromski

Rozdziobią nas kruki, wrony”
Szymon Winrych jako ostatni bohater romantyczny.

Postawa heroiczna a deheroizacja sceny śmierci.

Naturalizm kulminacyjnej sceny. Symbol kruków i wron. Dramatyczny obraz powstania.

Diagnoza przyczyn klęski — idea utworu.


Film w reż. T. Chmielewskiego

Wierna rzeka”
Analiza fragmentu filmu.

Cel włączenia sceny z opowiadaniaRozdziobią nas ...”.
Środki swoiste dla dzieła filmowego. Inne utwory

S. Żeromskiego o tematyce powstańczej.


Obraz miasta.
Władysław Stanisław Reymont

Ziemia obiecana”

(film w reż. A. Wajdy)


Życie w Łodzi i walka jej mieszkańców o przetrwanie.

Trzej przyjaciele i konkurenci. Miasto – organizm-potwór. Barwne i ciemne strony egzystencji miejskiej.

Interpretacja biblijnej formuły „ziemi obiecanej”.
Obraz wiejskiej społeczności.
Władysław Stanisław Reymont

Chłopi” (“Jesień”)
Kompozycja powieści. Czas biologiczny i sakralny. Porządek życia wiejskiego, hierarchia społeczności. Ziemia i praca jako wartość. Jednostka i gromada.

Trzech narratorów. Dialektyzacja.

Wpływy modernistyczne w realistycznej powieści.

Mitologizacja życia chłopów. Realistyczny i mityczny wymiar postaci.Lipce jako axis mundi.

Rozdział IV
Dramat młodopolski
Polskie arcydzieła dramatyczne. Koncepcja „teatru ogromnego”

Stanisława Wyspiańskiego.

Spektakl jako synteza sztuk.

Dramat symboliczny. Ideowy sens dramatu.

Ludomania i dekadencja w dramacie.
Stanisław Wyspiański

Wesele
Pierwowzory postaci, geneza dramatu.

Polaków portret własny w akcie I :

chłopi a inteligenci.

Realistyczna komedia obyczajowa. Osoby dramatu i sceny wizyjne

W akcie III: rodowód i funkcja.

Rozrachunek S. Wyspiańskiego ze współczesnymi w akcie III: niedojrzałość obu warstw.

Symbole i sceny symboliczne. Cechy dramatu.
Wesele” wobec tradycji literackiej. Malarstwo i muzyka w dramacie.
Reprodukcja

J. MalczewskiBłędne koło

Gabriela ZapolskaMoralność pani Dulskiej
Jako dramat naturalistyczny.

Tragikomedia kołtuńska.

Portret rodziny.

Przejawy „dulszczyzny”, „kołtuństwa”: osobowość bohaterki, styl życia, ubiór, wygląd mieszkania.

Skandal w porządnym domu. Tragifarsa.

Cechy dramatu naturalistycznego.LITERATURA OKRESU

MIĘDZYWOJENNEGO
Rozdział I
Wpływ awangardy europejskiej na powstanie polskiej awangardy poetyckiej.
Przewrót w sztuce i kulturze.
Reprodukcje:

Panny z Avignon” P. Picassa

Nad Witebskiem” M. Chagalla

Źródła i funkcje sztuki awangardowej.

Kubistyczna rewolucja w malarstwie.

Nowe kierunki w sztuce i literaturze, ich przedstawiciele.


Wyzwolona wyobraźnia surrealizmu.

Francuska awangarda poetycka – G. Apollinaire.


K. Rudzińska

Awangarda a kultura masowa”
Sztuka jako wyraz treści pozaświadomych.
Futuryzm jako nowy nurt w literaturze.
F.T. Marinetti

Manifest futuryzmu”
Przejawy buntu włoskich futurystów. Futurystyczna wizja historii sztuki.
Nowatorska narracja w powieści
Marcela Prousta

W poszukiwaniu straconego czasu” (fragmenty)
Powieść składa się z siedmiu tomów i charakteryzują ją słynne proustowskie”, czyli bardzo długie zdania.
Prowokacje polskich futurystów.
Reprodukcja:

E. Okuń „My i wojna”
S. Młodożeniec

XX wiek”

B. JasieńskiZmęczył mnie język”
A. Watt

Żywoty”
Wolność artystów w Polsce odrodzonej, poszukiwanie nowych tematów i nowego języka.

Program włoskich futurystów a deklaracja polskich artystów.


Symptomy XX wieku według S. Młodożeńca — telegraficzny opis przemian w technice i kulturze, wizji życia indywidualnego i społecznego.

Nowy język poezji B. Jasieńskiego i A. Wata.

Skandal obyczajowy i literacki.
Kontestatorstwo i eksperyment formalny.
B. Jasieński

Manifest w sprawie poezji

futurystycznej”
Specyfika polskiego futuryzmu na tle włoskich haseł.

Odwrót od kultury wysokiej, oficjalnej i fascynacja prymitywizmem.

Bunt nihilistyczny a wartościowe postulaty.
B. Jasieński

But w butonierce
Niekonsekwencja w realizacji programu futurystycznego.

Buta młodości i pycha rzekomego geniuszu futurysty. Prowokacyjne deklaracje zerwania z tradycją.


Konstruktywizm w poezji Awangardy Krakowskiej.
T. Peiper

Punkt wyjścia
J. Przyboś

Echo

Odjazd

Notre Dame
Reprodukcja:
K. Kobro-Strzemińska

Kompozycja przestrzenna
Twórcy i program grupy krakowskiej.

Wezwanie T. Peipera do intelektualnej i moralnej pracy artysty nad umysłowością i świadomością czytelników – obywateli nowego państwa.

Sytuacja społeczna poety o wiejskim rodowodzie – autobiograficzna refleksja

J. Przybosia.

Wywoływanie nowych przestrzeni poprzez słowa i dźwięki, emocje i przeżycia.

Katedra gotycka jako konstrukcja architektoniczna oraz przestrzeń sakralna.

Budowanie świata poprzez metafory.
Rozdział II

Skamandryci — piękna plejada
Sceny miejskie według J. Tuwima.
J.Tuwim

Do krytyków

Ranyjulek
Dzieje Skamandra.

Poszerzenie przestrzeni literatury.


Wspólne poglądy skamandrytów na życie.

Miasto Tuwima — realia, obyczaje, ludzie. Język opisu: leksyka, frazeologia, składnia.

Biologiczność radosna i drapieżna, prymitywna. Kpina, żart, ironia.
Witalizm

Kazimierza Wierzyńskiego.


K. Wierzyński

Manifest szalony
Postawa wobec tradycji literackiej i kulturowej.

Przekształcone frazeologizmy sposobem opisu świata.

Humor, emocjonalność.
Dyskusja z tradycją

u Jana Lechonia.


J. Lechoń

Pytasz, co w moim życiu ...
Kontrasty określające ludzki los. Egzystencjalny smutek i perspektywa śmierci.

Maksymalizm twórczy — źródłem dramatu życiowego poety.


Ewolucja poezji wielkiej piątki.
J. Tuwim

Sitowie

Bal w operze
Zwrot ku klasycyzmowi.

Nurt satyryczny: szopki polityczne, monologi kabaretowe, teksty piosenek.

Męka artysty związana z
koniecznością twórczego interpretowania świata.

Spontaniczność i bezpośredniość

odbioru zjawisk walorem dzieciństwa. Satyryczne spojrzenie na model

egzystencji mieszczańskiej. Groteskowe przedstawienie i język formą oceny zjawiska.

Kontrasty w życiu społecznym i politycznym. Katastroficzny pogląd na temat przyszłości Polski. Nowatorstwo poematu.

J. IwaszkiewiczDo przyjaciela
Wspólna Europa wielkiej kultury, ale i odwiecznych konfliktów narodowościowych.

Postawa klasycystyczna (piękno sztuki i natury, harmonia życia, wartości moralne) wyróżnikiem wspólnoty poetów różnych nacji.


K. Wierzyński

Ojczyzna chochołów

Skok o tyczce
Bogactwo aluzji literackich i nawiązań do polskiej literatury romantycznej. Konwencja retorycznego dialogu. Atrybuty mitologii narodowej środkiem do opisu konfliktu między przywódcą i narodem.

Zachwyt nad pięknem ruchu człowieka usiłującego pokonać ograniczenia natury. Porównanie

fenomenem przyrody celem sportowca.
A. Słonimski

Smutno mi, Boże

Odzwierciedlenie problemów w Polsce i w Europie w latach 30. w poezji A. Słonimskiego.

Pesymistyczny obraz epoki

kryzys wiary w dobro niesione przez naukę, symbolem wynalazczości staje się gaz– środek zagłady.

Zaangażowanie polityczne podmiotu, apel do sumień.

Porównanie obczyzny z ojczyzną.

Świadomość odepchnięcia przez rodaków z powodu semickiego pochodzenia.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка