Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 10-11 класи Профільний рівень
Сторінка9/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір2,12 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Reprodukcje

W. Podkowiński — „W ogrodzie”

E. Munch — „Dziewczęta na moście”

C. Monet — „Impresja wschodzącego słońca”,

A. Renoir — „Śniadanie wioślarzy” C. Pissaro — „Bulwar Montmartre” A. Böcklin — Wyspa umarłych”

G. Klimt — „Pocałunek”, „Judyta”, „Salome”

J. Pankiewicz — Targ na kwiaty w Paryżu”

J. Malczewski — „Melancholia”, „Śmierć”, „Błędne koło”

E. Okuń — „Grajek (Filistrzy)”, „My i wojna”P. Picasso — „Panny z Avignon” M. Chagall — “Nad Witebskiem”

S. Dali — „Płonąca żyrafa”

M. Duchamp — „Akt schodzący po schodach”

M. Ernst — „Słoń Celebes” R. Magritte — Terapeuta“ F. Picabio — „Hera“

I. Tanguy — “Strach”

K. Kobro-Strzemińska — “Kompozycja przestrzenna”

B.W. Linke — „Morze w krwi”, „Autobus”

M. Jaremianki — Wyrazy”

S. Dali — „Płonąca żyrafa”

B.W. Linkego — „Domy ­ żołnierze”

M. Chagalla — „Spacer”

A. Böcklina — „Dżuma”


Filmy:

Reż. A. Wajda — „Ziemia obiecana”, „Panny z Wilka”

Reż. T. Chmielewski — Wierna rzeka”
Podstawowe rodzaje ustnych i pisemnych prac z literatury w 11 klasie
Wyraźne czytanie utworów literackich.

Ułożenie planu swojej ustnej i pisemnej wypowiedzi.

Komentowanie urywków z utworów literackich.

Ustne i pisemne wypracowanie-rozważanie charakteru problemowego (w tym indywidualna, porównawcza i grupowa charakterystyka) na podstawie przerobionego utworu literackiego, a także wypracowanie-rozważanie charakteru publicystycznego.

Udział w dialogu podczas analizowania utworu literackiego. Plan i tezy artykułu krytyki literackiej.

Odczyt, sprawozdanie, projekt i referat na temat literacki (na podstawie jednego lub wielu źródeł).Recenzja na przeczytaną książkę, na film, program telewizyjny, spektakl

(z motywacją swojego stosunku do bohaterów i wydarzeń w utworze).Podstawowe wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności uczniów 11 klasy
Uczniowie powinni znać:

• biografie znamienitych pisarzy, treść utworów literackich;

• wyróżniki dzieła literackiego;

• estetyczne, ogólnoludzkie i historyczne znaczenie literackich utworów;

tytuły i autorów najważniejszych utworów klasyki polskiej wskazanych w wykazie lektur;

ramy czasowe epok i dostrzegać związek między nimi a wydarzeniami historycznymi, literackimi, przełomami światopoglądowymi;

• charakterystyczne literackie osobliwości przerabianych utworów;

• terminy literackie zawarte w programie;

• rodzaje i gatunki literackie.
Uczeń powinien umieć:

wykazać się znajomością i rozumieniem teksów literackich poznanych w szkole:

— odróżniać tekst literatury pięknej od innego rodzaju piśmiennictwa,

— opisać elementy świata przedstawionego,

— streszczać główne wątki,

— charakteryzować głównych bohaterów,

— określać tematykę utworu i odnajdywać główną ideę,

— analizować tekst w celu wyjaśnienia funkcji środków językowych,

— rozpoznawać i odróżniać sensy dosłowne i metaforyczne,

— interpretować utwór w kontekście dla niego najważniejszym,

— wskazać nawiązania do tradycji literackiej,

— wskazać przykłady związków literatury z innymi sztukami,

— odnaleźć w tekście wartości ogólnoludzkie,

wskazać charakterystyczne cechy języka poszczególnych społecznych środków przekazu,

dostrzegać związki między poznanymi tekstami kultury a światopoglądem, filozofią, kulturą, sztuką epok literackich,

— objaśniać tło epoki, wskazując najważniejsze wydarzenia,

— wyjaśniać podstawowe pojęcia związane ze światopoglądem epok,

— wymieniać prądy literackie i wyjaśniać ich nazwy,

— wskazać nurty filozoficzne i ich przedstawicieli,

odnaleźć hasła i ideały epoki w tekstach literackich i wymienić gatunki literackie typowe dla danej epoki,

dostrzec charakterystyczne motywy literackie i tematy (miłości, domu, rodziny, śmierci, wędrówki),

— scharakteryzować wzorce osobowe bądź typowe cechy bohatera,

— rozpoznawać style w sztuce;

Do umiejętności uczniów również włączamy:

— komentowanie tekstu poznanego utworu,

— samodzielną analizę i ocenę literackich utworów,

interpretację wybranego literackiego tekstu lub niewielkiego po objętości utworu,

określenie roli systemu obrazów, fabuły, kompozycji, gatunkowych osobliwości, ekspresji i środków wyrazu,

— wyjaśnienie autorskiego stosunku do przedstawionej treści utworu,

porównanie różnych punktów widzenia podczas polemiki i zdolność udowadniania swojego punktu widzenia (prowadzenie dialogu),

— porównanie literackich utworów z różnymi rodzajami sztuki,

— wyraźne czytanie literackich utworów, w tym opanowanie na pamięć,

— przygotowanie referatów, projektów i odczytów na literacki temat.1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка