Програма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint»Скачати 194.44 Kb.
Дата конвертації02.12.2018
Розмір194.44 Kb.
ТипПрограма

Програма допрофільного курсу за вибором
«Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint» 6,7,8 клас.
Нікітіна О.С. вища категорія, Войнікова Ю.П. І категорія.,
багатопрофільна гімназія №2, м. Бердянськ)

Розділ 3. Програми допрофільних, профільних, спеціалізованих курсів, курсів за вибором з інформатики

Програма допрофільного курсу за вибором «Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint» 6, 7, 8 клас.
Нікітіна О.С. вища категорія,  Войнікова Ю.П. І категорія., багатопрофільна гімназія №2, м. Бердянськ


Пояснювальна записка

За основу створення даної програми були взяті Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа), Державний стандарт базової й повної середньої освіти, Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи, Концепція програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, діюча програма шкільного курсу “Інформатика”.

Програма „Створення мультимедійних презентацій засобами програми PowerPoint” призначена для учнів середньої ланки, як курс за вибором допрофільного навчання загальноосвітніх навчальних закладів. На його вивчення відводиться 34 годин (1 година на тиждень), велику частину яких доцільно приділити формуванню практичних навичок і виконанню практичних завдань на комп’ютері.

Реформування загальної середньої освіти, відповідно до вимог Закону України "Про загальну середню освіту", передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, методологічну переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей. У формуванні ключових компетентностей допомагають інтерактивні технології, метод проектів, нестандартні уроки з презентацією проведених досліджень з теми.

Технологія мультимедія – це сучасний інструмент, який дозволяє створювати складні інформаційні структури, програмні засоби для різних предметних галузей, використовуючи різноманітні форми представлення інформації. Володіння інформаційними технологіями стає базовою потребою для будь-якої освіченої людини сучасного суспільства.

У галузі шкільної освіти обрано курс на гуманізацію та демократизацію навчання, а головною його метою стає розвиток особистості як найвищої цінності суспільства. Одним із напрямків формування школяра як творчої особистості, розвитку позитивних якостей кожного учня, його потенційних можливостей є впровадження ІКТ на уроках з різних предметів. ІКТН мають відкрити нові шляхи та надати широкі можливості для розвитку ключових компетенцій під час навчання, всебічної активізації творчих, пошукових, комунікативних форм навчання, підвищення його ефективності, мобільності й відповідності запитам практики.

Кінцевий результат курсу – проектна діяльність, яка розвиватиме творчі, дослідницькі здібності учнів, підвищує їх активність, сприяє набуттю навиків, які можуть виявитися вельми корисними в житті. Інформаційні технології створюють умови для самовираження учнів: плоди їх творчості можуть користуватися попитом, бути корисними для інших. Подібна перспектива створює сильну мотивацію для їх самостійної пізнавальної діяльності в групах або індивідуально.

Основна мета курсу полягає в ознайомленні з прийомами роботи з програмою Microsoft PowerPoint та формуванні навиків ефективного використання в навчальній діяльності можливостей мультимедійних технологій.

Задачі курсу є:


 • формування в учнів теоретичної бази знань з використання програми PowerPoint,

 • формування навичок створення презентації з графікою, анімацією та іншими мультимедійними елементами;

 • формування прийомів створення та ефективної демонстрації майстерно оформлених слайдів, що відповідають сучасним вимогам;

 • формування уміння побачити, сформулювати та вирішити проблему;

 • розвиток творчого та критичного мислення, пізнавальних навичок,

 • розвиток уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи у програмному комплексі Microsoft PowerPoint для створення наочних презентацій. Під час вивчення курсу учні розширять межі творчої діяльності, усвідомлять можливості застосування комп’ютерних технологій при вивченні різних предметів, навчаться самостійній дослідницькій діяльності при вирішенні практично-спрямованих завдань.

У результаті навчальної діяльності за пропонованим курсом учні:

- познайомляться з технологіями мультимедіа, видами комп'ютерної графіки, анімацією;

- вивчать основи мультимедійних технологій, засоби створення мультимедійних проектів,

- набудуть навичок з основ роботи з програмою Microsoft PowerPoint;

- ознайомляться з правилами підготовки та створення проектів.

Після проходження курсу навчання учні зможуть розробити мультимедійні проекти у вигляді презентації або Web-сторінок. Учні повинні навчитися представляти результати індивідуальної та групової пізнавальної діяльності у формі дослідницького проекту, публічної презентації. Реалізація програми забезпечує освоєння загальнонавчальних умінь і компетенцій у рамках інформаційно-комунікативної діяльності.

Тематичне планування навчального матеріалуз/п

Тема

Кількість

годинПризначення та особливості використання презентацій

3Створення слайдів презентації

10Налаштування ефектів. Оформлення та демонстрація презентацій

9Створення проектів

10Резерв часу

2
Всього

34


Зміст навчального матеріалу та вимоги до навчальних досягнень


Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

І. Призначення та особливості використання презентацій (3 год.)

1. Загальне поняття мультимедійної презентації.

(1 год.)

Поняття мультимедійної презентації та її види. Мета та задачі створення презентації. Планування створення презентації. Приклади презентацій.
Володіє поняттям мультимедійної презентації;

розрізняє види презентацій;

вміє переглядати мультимедійну презентацію.2. Вимоги до структури та змісту матеріалу мультимедійної презентації. (2 год.)

Додаткові вимоги до змісту презентації за Д.Льюїсом. Ергономіка. Приклади презентацій.
формулює вимоги до структури та змісту презентації;

враховує фізіологічні особливості сприйняття кольорів і форм;

знає як заповнити слайд змістом згідно з вимогами до структури та оформлення мультимедійної презентації


ІІ. Створення слайдів презентації (10 год.)

3. Способи створення презентацій. (1 год.)

Структура презентації. Майстер автозмісту. Режим Шаблону оформлення та шаблону змісту. Збереження презентації.

Практична робота № 1 «Створення презентації з використанням шаблонів»


розрізняє структури презентацій;

описує та відтворює порядок дій для створення презентацій;

характеризує поняття «Майстер автозмісту», «шаблон оформлення» та «шаблон змісту»

вміє створювати презентацію з використанням шаблонів і зберігати її.4. Створення презентації (3 год.)

Поняття розмітки слайду. Титульний слайд. Заголовок і підзаголовок слайду. Налаштування шрифтів для елементів слайду. Створення зразка заголовків. Поняття кольорової схеми слайдів. Створення фону слайду. Поняття заливки фону. Заливка текстурою, візерунком, заповнення фону фотографією. Вставка тексту WordArt до слайду

Практична робота № 2 «Створення презентації»

вміє застосовувати розмітку слайдів;

розрізняє заголовок і підзаголовок слайду;

використовує різні шрифти для елементів слайду, кольорові схеми,

заливку фону в слайді;

розрізнює одноколірну, двоколірну, заливку заготовкою, направлення заливки, заливку від заголовку;

вміє вставляти об’єкт WordArt у слайд та редагувати його;

відтворює при створенні презентації набуті знання та навички.5. Форматування тексту слайду. (1 год.) Створення та настройка тексту. Загальні правила використання шрифтів. Створення списків.

вміє змінювати тип, накреслення, розмір, колір шрифту;

дотримується правил використання шрифтів і застосовує їх ;

розрізняє та використовує нумеровані, маркеровані, маркеровані з графічним оформленням списки, змінює рівень тексту в списках.6. Вставка об’єктів до слайдів презентації. (5 год.)

Автофігури. Поняття автофігури. Зміна форми автофігури. Вставка тексту до автофігури. Тінь та об’єм автофігур.

Вставка зображень з кліпарту. Розміщення растрових зображень на слайді (малюнків, фотографій та ін.)

Організаційна діаграма.

Вставка та форматування таблиць.

Практична робота № 3 «Оформлення презентації графічними об’єктами»
описує порядок дій для створення малюнків і схем на слайді за допомогою автофігур;

вміє змінювати формат автофігури та додавати до неї текст;

відтворює порядок дій при вставці растрових зображень;

використовує панель налаштування графічних зображень (малюнків, фотографій);

пояснює поняття «організаційна діаграма» та відтворює порядок дій для її створення;

використовує панель «Діаграма» для зміни типу, вигляду, макету, стилю, кольору організаційної діаграми;

вміє оформлювати слайди презентації графічними об’єктами.ІІІ. Налаштування ефектів. Оформлення та демонстрація презентацій

(9 год.)

7. Налаштування ефектів анімації до об’єктів слайду, зміна переходу між слайдами (2 год.)

Ефекти входу, виділення, виходу, переміщення.

Налаштування способу переходу по слайдах, часу.

Практична робота № 4 «Оформлення презентації, використовуючи ефекти анімації»пояснює та відтворює порядок дій налаштування ефекту анімації для об’єктів слайду;

розрізнює ефекти входу, виділення, виходу, переміщення та використовує їх;

вміє налаштовувати зміну ефектів анімації та слайдів (час, швидкість, властивості ефектів, звукове супроводження);

застосовує набуті знання та навички при виконанні практичної роботи.8. Вставка додаткових об’єктів до слайдів презентації. (5 год.)

Вставка колонтитулів у слайд. Вставка аудіо- та відео- об’єктів.

Практична робота №5 «Вставка аудіо- та відео- об’єктів»

Вставка гіперпосилань на слайди презентації та інші файли. Вставка та налаштування кнопок керування.

Імпортування об’єктів, створених у середовищі інших програмних засобів.

Практична робота № 6 «Оформлення презентації додатковими ефектами»описує та відтворює порядок дій для вставки колонтитулів, аудіо- та відео- об’єктів, гіперпосилань, кнопок керування;

вміє використовувати додаткові об’єкти для наповнення слайду змістом і редагує їх;

вміє імпортувати об’єкти, створених у середовищі інших програмних засобів на слайд.
9. Демонстрація, перегляд і друкування презентації. (1 год.)

Режими перегляду презентації. Ефект прихованого слайду. Додавання заміток доповідача. Друкування слайдів у різних форматах.знає режими перегляду презентації «Обычный», «Сортировщик слайдов», «Показ слайдов» та їх можливості;

вміє переглядати презентацію в режимах «Обычный», «Сортировщик слайдов», «Показ слайдов»;

описує та відтворює набір команд для

приховування слайду або показу прихованих слайдів.


10. Створення web-сайту засобами PowerPoint. (1 год.)

Практична робота №7 «Створення web-сайту».


вміє оформлювати слайди та зберегати презентацію у форматі html-документу.IV. Створення проектів (10 год.)

11. Проектна діяльність. (2 год.)

Поняття проекту. Вимоги до проекту. Структура проекту. Приклади проектів.

Ознайомлення з переліком тем проектів. Розробка та обговорення плану та структури власних проектів.

Розрізнює терміни «проект» та «завдання»;

вміє складати план проекту, формулювати ключове та тематичні питання до проекту;

обґрунтовує вибір власної теми проекту12. Робота над створенням проектів у програмі PowerPoint.

(6 год.)

Вміє самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі;

вміє побачити, сформулювати та вирішити проблему;

розвиває творче мислення


13. Представлення та захист проектів. (2 год.)

Вміє представити та захистити свій проект;

висловлює судження, формулює правильно питання щодо проектів інших учасників захисту;

вміє аналізувати та оцінювати роботи інших учасників


Резерв часу (2 год.)

Рекомендації до вивчення курсу

Даний курс призначений для вивчення способів створення й оформлення навчальних мультимедійних проектів.

На першому етапі необхідно освоїти інтерфейс і інструментарій програми. Практична частина курсу складається з 7 практичних робіт та 6 годин роботи над створенням проекту.

Для виконання практичних робіт пропонуються такі теми презентацій:
- Моя сім'я;

- Моє ім'я;

- Мої інтереси;

- Моя батьківщина – Україна;

- Майбутнє мого міста починається зараз;

- Комп'ютер і здоров'я;

- Екскурсія в світ комп'ютера.


При підготовці презентації слід враховувати мету проекту, виявити найважливіші аспекти свого проекту. Будь-який навчальний матеріал має свої особливості в змісті, формах і засобах представлення інформації, її структуризації. Вибір теми, підбір матеріалу визначається творчими задумами учня та не може бути однаково представлений або стандартизований, проте для розробки проекту пропонується наступна структура: розробка теми проекту; моделювання; реалізація; аналіз виконаного проекту; захист проекту

При створенні навчальних мультимедійних проектів рекомендується дотримуватися наступних вимог до оформлення презентації: • Кожен слайд має відображати одну думку.

 • Текст має складатися з коротких слів і простих речень.

 • Рядок має містити 6—8 слів.

 • Всього на слайді має бути 6—8 рядків.

 • Дієслова мають бути в одній часовій формі.

 • Заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні положення слайду.

 • Слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар'єр на шляху ефективної передачі інформації.

 • Кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох.

 • Усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:

пакет Microsoft Office, програми для перегляду та редагування графічних зображень і відео файлів.Критерії оцінювання

Тема 1. Призначення та особливості використання презентаційРівень навчальних досягнень

Критерії навчальних досягнень

Низький

Учень має уявлення про мультимедійну презентацію, відрізняє вікно програми PowerPoint від інших програмних засобів.

Середній

Учень має початкові знання про презентацію та її види, вміє переглянути презентацію, завантажити PowerPoint; за допомогою вчителя формулює вимоги до структури та змісту презентації.

Достатній

Учень формулює вимоги до структури та змісту презентацій; володіє теоретичними знаннями щодо заповнення слайду змістом та знаннями щодо фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм.

Високий

Учень досконало формулює вимоги до структури та змісту презентації, досконало володіє теоретичними знаннями щодо заповнення слайду змістом та знаннями щодо фізіологічних особливостей сприйняття кольорів і форм; знаходить додаткові джерела інформації про призначення та особливості використання презентацій.

Тема 2. Створення слайдів презентаціїРівень навчальних досягнень

Критерії навчальних досягнень

Низький

Учень має уявлення про порядок дій для створення презентацій, про розмітку слайдів, про використання шрифтів та списків на слайді. Учень має уявлення про порядок дій для вставки об’єктів на слайд.

Середній

Учень має початкові знання та вміння створювати презентацію за допомогою шаблонів, може оформити слайди за наданим йому зразком або порядком дій; володіє основними навичками виконання дій форматування тексту слайду та вставки об’єктів до слайду.

Достатній

Учень вільно володіє навчальним матеріалом, уміє застосувати вивчений матеріал для створення презентації; самостійно виконує навчальні завдання; самостійно виправляє вказані вчителем помилки; має сталі навички форматування тексту слайду, вставки та форматування об’єктів.

Високий

Учень володіє міцними знаннями щодо створення презентації; може самостійно створювати слайди складного змісту; у процесі виконання завдань виявляє творчий підхід.

Тема 3. Налаштування ефектів. Оформлення та демонстрація презентаційРівень навчальних досягнень

Критерії навчальних досягнень

Низький

Учень має уявлення про порядок дій для налаштування ефектів анімації, про використання додаткових об’єктів на слайді, про способи демонстрації, перегляду і друкування презентації. Учень має уявлення про особливості збереження презентації в різних форматах.

Середній

Учень має початкові знання та вміння налаштовувати ефекти анімації до об’єктів слайду, може оформити слайди додатковими об’єктами за наданим йому зразком або порядком дій; володіє основними навичками виконання дій щодо демонстрації, перегляду та друкування презентації, знає про особливості збереження презентації в різних форматах.

Достатній

Учень вільно володіє навчальним матеріалом, уміє застосувати вивчений матеріал для оформлення презентації; самостійно виконує навчальні завдання; самостійно виправляє вказані вчителем помилки; має сталі навички налаштування ефектів анімації, вставки та налаштування додаткових об’єктів; вміє використовувати різні режими демонстрації та перегляду презентації, зберігати та друкувати її в різних форматах.

Високий

Учень володіє міцними знаннями щодо оформлення презентації додатковими об’єктами; може самостійно створювати слайди складного змісту; продуктивно використовує знання та вміння демонстрації, перегляду, друкування та збереження презентації; у процесі виконання завдань виявляє творчий підхід.

Тема 4. Створення проектівКритерії оцінювання проектів учнів

Кількість балів

Зміст

 • Розкриті всі аспекти теми

 • Матеріал викладено в доступній формі

 • Слайди розташовані в логічній послідовності

 • Наявність теми, мети та висновків

 • Відповідність об’єктів на слайді текстовому змісту

 • Відсутність орфографічних помилок

2

2

2


2
2

2

12Дизайн

 • Дотримання єдиного стилю

 • Зображення в презентації привабливі, цікаві, не накладаються на текст

 • Текст легко читається, відповідність графічних елементів і фону

 • Списки і таблиці в презентації побудовані і розміщені коректно

 • Всі посилання працюють

 • Використання аудіо- та відео- , що відповідають змісту проекту

2
2
2
2

2
2


12

Елементи творчості
12

Захист

 • Учень послідовно, логічно представляє свою роботу;

 • На основі роботи здатний розкрити основні аспекти вибраної теми;

 • Може коректно відповісти на питання;

 • Володіє матеріалом і може пояснити тему без допомоги презентації, яка служить наочною допомогою

 • Комунікабельність, прояв поваги і уваги до інших учасників захисту

 • Активність учня під час створення проекту (у разі групової роботи)

2
2


2

2
2
212

Література.

 1. Афанасьева Е. Презентации в Power Point. Шпаргалка. – НТ Пресс, 2006. – 160 с.

 2. Бортник О.И. Базовый курс PowerPoint. Изучаем Microsoft Office. – Современная школа, 2007. – 41 с.

 3. Деббі Кендау, Дж.Йост. Intel Навчання для майбутнього. Intel Corporation, 2004. – 250 с.

 4. Копыл В.И. Презентация Power Point; Харвест, 2006. – 124 с.

 5. Мотов В.В. Word, Excel, PowerPoint Инфра-М, 2006 – 640 с.

 6. Пометун О.І., Піроженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник, - К.: А.С.К., 2003. – 192 с

 7. Хабрейкен Д. Microsoft Office 2003 : Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher, Outlook. Все в одном. Вильям, 2006. -349 c.

Електронний збірник програм з інформатики для варіативної складової навчальних планів. 2010. Запоріжжя


Каталог: files -> menu r2 -> programs -> progr var 2010
progr var 2010 -> Програма допрофільного курсу за вибором «Користувач пк»
progr var 2010 -> Програма для створення електронних презентацій, електронні таблиці. Метою спецкурсу «Мережеві технології We 0»
progr var 2010 -> Програма курсу «Iнформатика»
progr var 2010 -> Програма факультативного курсу «Комп’ютер мій друг та помічник»
programs -> Програма "Секреты компьютера"
programs -> Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба- креслень; для геометричного моделюван
programs -> Програма "Секрети комп’ютера"
programs -> Програма спецкурсу «web-дизайн»
progr var 2010 -> Програма курсу за вибором "Основи мови програмування рнр І скбд mysql"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка