Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеняСторінка4/16
Дата конвертації23.11.2018
Розмір2.26 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Дискретна математика

 1. Визначити поняття істинності складного логічного вислову як функції значень істинності двох простих висловів.

 2. Визначити поняття множини і два способи подання множин, проілюструвавши це прикладами

 3. Визначити поняття орієнтованого і неорієнтованого графа і навести приклади їх застосування для опису відношень між об'єктами довільної системи.

 4. Визначити способи представлення неорієнтовних графів за допомогою двох графоутворюючих множин – множини вершин X і множини ребер У – за допомогою матриці суміжності.

 5. Визначити способи представлення неорієнтовних графів за допомогою двох графоутворюючих множин – множини вершин X і множини ребер У – за допомогою матриці інциденцій.

 6. Визначити способи представлення орієнтовних графів за допомогою двох графоутворюючих множин – множини вершин X і множини дуг У – за допомогою матриці суміжності.

 7. Визначити способи представлення орієнтовних графів за допомогою двох графоутворюючих множин – множини вершин X і множини ребер У – за допомогою матриці інциденцій.

 8. Навести правила де Моргана об’єднання і перерізу двох множин.

 9. Скласти таблицю істинності для двох простих логічних висловів А і В, над якими проводиться операції заперечення, диз'юнкції, кон'юнкції!, імплікації та подвійної імплікації.


Програмування

1. Написати програму мовою С, яка визначає кількість входжень кожної букви українського алфавіту в тексті файлу. Результат обчислень записати в файл. Назви вхідного і вихідного файлів передати програмі при її запуску за допомогою опцій «–і» та «–о» відповідно.

2. Написати функцію, яка виводить на екран головну діагональ квадратної матриці, яка задається адресою одновимірного масиву і загальною кількістю елементів.

3. Створити функцію, яка замінює кожен елемент масиву, окрім першого, сумою всіх попередніх елементів. Функція отримує адресу масиву і кількість його елементів.

4. Створити функцію, яка сортує вхідний рядок за спаданням, та виводить його так, щоб кожна парна літера була маленькою, кожна непарна – великою. Приклад: вхідний рядок – edfghc, вихідний рядок – HgFeDc.

5. Написати програму для розв’язку задачі. В навчальному закладі задається початок учбового дня, тривалість “пари” або уроку, тривалість звичайної та великої перерви (і їхнє місце в розкладі), кількість пар (уроків). Отримати розклад дзвінків на весь навчальний день.


Інженерія програмного забезпечення

1. Сформулювати п’ять функціональних вимог до користувацького інтерфейсу робочого місця диспетчера аеропорту. Наведіть вимірювані показники щодо їх оцінювання.

2. Розробити засобами UML діаграму класів програмного модуля, що здійснює запис параметрів польоту (лінійні та кутові координати руху, час руху, швидкість, прискорення, запас палива, бортовий номер, склад екіпажу) літального апарату.

3. Скласти діаграму класів системи керування польотом літального апарату, що має класи програма польоту, контролер, регулятори швидкості та кутами, датчики, порти.4. По заданому потоковому графу процедури стискання текстового файлу визначити цикломатичну складність та мінімальну кількість тестів для її перевірки:

5. За метрикою кількості зважених метрик на клас (WMC) розрахувати складність програмного забезпечення, що має в своєму складі 5 класів.
Системне програмування

 1. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код для імітації входу в систему, при якому буде виконуватись запит паролю і виводитись запрошення тільки у випадку збігу введеного пароля з заздалегідь визначеним у програмі (бажана мова програмування С++)

 2. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код, що сумує побітово з 0 по 3 біт першого числа та з 3 по 6 біт другого числа (бажана мова програмування С++)

 3. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код для заповнення масиву випадковими значеннями (від –100 до 100) і розробки функції, що виконує таку обробку масиву: замінити всі елементи з негативним значенням на значення мінімального не рівного 0 позитивного елемента. При реалізації функції забороняється користатися функціями бібліотек мови C++.

 4. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код для реалізації на асемблері com-програми введення рядка з клавіатури і у введеному рядку замінити всі заголовні літери на прописні.

 5. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код для реалізації на асемблері exe-програми введення рядка з клавіатури і у введеному рядку замінити всі заголовні літери на прописні.

 6. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код для реалізації на асемблері com-програми для сортування масиву.

 7. Розробити алгоритм для реалізації програми та представити програмний код для реалізації на асемблері exe-програми для сортування масиву.


Системне програмне забезпечення

1) Написати bash-скрипт, який виконає архівацію всіх файлів, створених у домашній директорії користувача після вказаного моменту часу.

2) Запропонувати засоби, які дозволять автоматично щодоби о 3-й годині ночі очищати комп’ютерну систему під керуванням ОС GNU/Linux від тимчасових файлів. Написати відповідні команди та пояснити порядок їх виконання.

3) Запропонувати засоби, які дозволять визначити шлях проходження мережевих пакетів від хоста під керуванням ОС GNU/Linux до вказаного сервера. Написати відповідні команди та пояснити порядок їх виконання.

4) Пояснити міркування, з яких Ви б обрали операційні системи, файлові системи, програмне забезпечення та його налаштування для розв’язання наступних задач:

а) розгорнути в Інтранет-мережі організації файловий сервер для співробітників;

б) розгорнути веб-сервер для використання в Інтернеті.

5) Ви придбали ноутбук, на який бажаєте встановити ОС GNU/Linux, однак драйвера для Wі-Fi карти під Linux не знайшли. Поясніть Ваші дії для вирішення проблеми.

6) Розробити алгоритм визначення безпечності або небезпечності наведеного у таблиці стану операційної системи, де виконуються три процеси, які спільно використовують десять ресурсів.

Таблиця. Розподіл ресурсів між процесами
Номер процесу, I

Максимальна потреба, МАКС[I]

Виділено ВИД[I]

Залишок ЗАЛ[I]

1

4

2

2

2

6

3

3

3

8

2

6

7) Розробити алгоритм визначення безпечності або небезпечності наведеного у таблиці стану операційної системи, де виконуються три процеси, які спільно використовують десять ресурсів.

Таблиця. Розподіл ресурсів між процесами


Номер процесу, I

Максимальна потреба, МАКС[I]

Виділено ВИД[I]

Залишок ЗАЛ[I]

1

4

2

2

2

6

3

3

3

6

4

2

Функціональне та логічне програмування

1) Мовою Prolog скласти програму для отримання заданої кількості членів ряду Фібоначчі. Поясніть принцип роботи програми та охарактеризуйте використані у ній засоби мови програмування.

2) Мовою Prolog скласти програму для зберігання даних телефонного довідника (прізвище, ім"я, посада, телефон) з можливістю додавання, видалення та редагування записів, а також пошуку по записах. (Наприклад, знайти телефон за прізвищем абонента.)

3) Мовою Prolog скласти програму для обліку товарів на складі (код товару, назва, кількість, розміщення) з можливістю додавання, видалення та редагування записів, а також пошуку по записах. (Наприклад, визначити код та місце розміщення товару за його назвою.)

4) Навести приклади програм мовою Prolog, що надають можливості породження множинних рішень в процесі повернення. Пояснити процес їх виконання та навести відповідні дерева виконання програм.

5) Навести приклади програм мовою Prolog, що надають можливості організації циклічних процесів. Пояснити процес їх виконання.

6) Задано список '((1 2 3)(4 5)). Написати функції мови Lisp, які дозволять отримати кожен з елементів заданого списку.

Системи штучного інтелекту

1. Знайдіть форму опису станів, оператори і критерії досягнення мети: Дано глечик з водою ємністю 5 галонів і порожній глечик ємністю 2 галона. Як отримати рівно один галон в глечику ємністю в 2 галона? Воду можна або виливати, або переливати з одного глечика в інший. Накресліть частину графа станів і забезпечте його вершини і дуги відповідними описами.

2. Розв’яжіть задачу розпізнавання для цифр 2, 3, 6 за допомогою мережі Хопфілда.

3. За допомогою нейронних мереж необхідно вирішити задачу прогнозування для часового ряду виду y=a+b*t2, де t для навчальної вибірки хронологічно змінюється від 1 до 20, a = 3, b = 0,5.

4. Розв’яжіть рівняння 3*x+2*y^2= 26 для 1 <{ x, y }< 5 за допомогою генетичного алгоритму. Розрахунок здійснити, включаючи нащадків першої мутації.

5. За допомогою нейронних мереж розв’яжіть задачу інтерполяції для функції виду y=a*x+с*x2, де x (1,20) та сортовані, b=0,2, с=0,1.


Математичне програмування

1. Довести опуклість або увігнутість функції в діапазоні (4, 7).

2. Обчислити градієнт функції в точці .

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка