Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ



Сторінка4/10
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.75 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2.5. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

з педіатрії для лікарів-інтернів очного циклу І року навчання за спеціальністю „Педіатрія”




Тема семінару

К-ть год.

1

2

3

01. Організація педіатричної допомоги в Україні. Організація амбулаторно - поліклінічної допомоги дітям та підліткам



Система організації педіатричної служби на Україні.

Основні накази та інструкції з охорони здоров’я дітей. Правові аспекти роботи педіатра.



2



Вплив екологічних факторів, соціально-економічного стану та психологічного оточення на здоров`я дитини. Захворюваність та смертність дітей різних вікових груп. Шляхи зниження дитячої смертності.

2



Структура та організація роботи дитячої поліклініки. Принципи організації роботи дільничого педіатра. Співпраця лікаря-педіатра та лікаря загальної практики.

2



Організація роботи дільничого педіатра, завантаженість, посадові обов’язки, документація, паспорт дільниці. Етика та деонтологія педіатра. Етичний кодекс лікаря України.

2



Організація роботи педіатра у стаціонарі. План роботи, завантаженість, посадові обов’язки, звітна документація. Основні принципи роботи лікувального закладу, який має статус «Лікарні, доброзичливої до дитини».

2



Робота дільничного педіатра в сім’ї дитини. Санітарно-просвітницька робота педіатра з питань збереження здоров’я, раціонального харчування, проблем психічного здоров’я та насильства, з профілактики підліткової вагітності, ВІЛ/СНІД, ІПСШ, вживання психоактивних речовин.

2



Організація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим. Антенатальний профілактичний патронаж. Лікарський контроль за станом здоров’я новонароджених. Диспансерний нагляд новонароджених, що народилися з малою масою тіла.

2



Організація медичного нагляду за здоровою дитиною віком до 3 років. Організація роботи кабінету здорової дитини поліклініки.

2



Диспансерний метод у роботі педіатра. Плани диспансерного нагляду у дітей в залежності від патології. Аналіз ефективності диспансеризації. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності в поліклінічних умовах.

2

18. Імунопрофілактика



Медичні, соціальні, економічні аспекти контрольованих інфекцій в Україні та в світі. Класифікація препаратів для проведення вакцинації. Основи безпеки та виробництва вакцин. Проведення вакцинальної сесії. Правила введення вакцин. Збереження та транспортування вакцин. Щеплення за станом здоров’я.

2



Національний календар щеплень. Документи, що регламентують проведення щеплень в Україні. Неблагоприємні події після імунізації (НППІ). Порядок реєстрації НППІ. Розслідування випадку НППІ. Рекомендовані щепленні.

Залік.


2

2. Фізіологія та патологія періоду новонародженості



Регіональний підхід в організації медичної допомоги матерям і новонародженим дітям. Транспортування новонароджених. Анатомо-фізіологічні особливості доношених і недоношених немовлят. Рубіжні стани у новонароджених. Режим щеплення новонароджених

2



Принципи виходжування дітей з малою масою тіла при народженні. Затримка внутрішньоутробного розвитку. Методи оцінки гестаційного віку. Метаболічна адаптація доношених і недоношених немовлят. Порушення вуглеводного обміну, специфічні для новонароджених.

2



Основні принципи організації роботи лікаря-неонатолога в пологовому будинку. Вигодовування доношених і недоношених новонароджених немовлят. Критерії лікувально-профілактичного закладу, що має статус «Лікарня, доброзичлива до дитини».

2



Основи фармакотерапії в періоді новонародженості.

2



Реанімація новонароджених

2



Вроджені пневмонії у новонароджених, критерії діагностики, лікування, профілактики. Інфекції шкіри у новонароджених.

2



Внутрішньоутробні інфекції: токсоплазмоз, цитомегаловірусна та герпетична інфекція, лістеріоз, хламідіоз, фетальний гепатит. Клініка, діагностика, лікування.

2



Новонароджені від ВІЛ-інфікованих матерів

2



Сепсис у новонароджених. Неонатальні менінгіти та енцефаліти. Некротизуючий ентероколіт у новонароджених.

2



Дослідження неврологічного статусу. Патологія ЦНС в періоді новонародженості, семіотика уражень. Диспансерне спостереження за новонародженими з перинатальним враженням ЦНС.

2



Асфіксія при народженні. Первинна реанімація та післяреанімаційна допомога новонародженим. Неонатальна енцефалопатія.

2



Пологові ушкодження. Первинна і невідкладна допомога. Пологова травма периферичної та центральної нервової системи.

2



Постнатальна адаптація серцево-судинної системи. Тактика неонатолога при патології серцево-судинної системи у новонароджених (вродженому кардиті, кардіоміопатіях, вроджених вадах серця, порушенні серцевого ритму).

2



Неонатальні жовтяниці. Гемолітична хвороба новонароджених: клініка, діагностика, сучасні методи лікування.

2



Особливості неонатального гемостазу. Геморагічна хвороба новонароджених. ДВЗ-синдром. Анемії новонароджених.

2



Природжені аномалії розвитку. Вроджені аномалії розвитку сечостатевої та травної системи. Хромосомна патологія (синдроми Едвардса, Патау, Дауна). Фетальний алкогольний синдром. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності при неонатологічній патології.

2

03. Фізіологія дитини та рубіжні стани



Особливості фізичного та нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп. Комплексна оцінка стану здоров’я підлітків.

2



Психологічні особливості підліткового віку. Поведінкові розлади у підлітків. Психопатологічні синдроми в підлітковому віці (криза періоду дорослішання). Особливості розвитку дітей у закритих дитячих колективах

2



Синдром недиферинційованної дисплазії сполучної тканини у дітей. Малі аномалії клапанно-хордального апарату. Пролапс клапанів серця

2



Гіпо-, гіпервітамінози у дітей. Порушення обміну мікроелементів та електролітів у дітей

2



Порушення фосфорно-кальцієвого обміну Рахіт та рахітоподібні захворювання у дітей, гіпервітаміноз Д. Спазмофілія та її диференційна діагностика з іншими судомними синдромами

2



Дефіцит заліза у дітей

2



Остеопенічний синдром у дітей: причини, особливості порушень метаболізму, клініка, діагностика, тактика лікування. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності у дітей з рубіжними станами.

2


04. Харчування здорових і хворих дітей



Сучасна концепція збалансованого харчування. Принципи грудного вигодовування немовлят, сформульовані ВООЗ, і шляхи їх впровадження.

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування.



2



Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку. Харчування хворої дитини. Корекція харчування. Лікувальні суміші Лікувальні столи.

Залік.


2

06. Хвороби органів дихання



Симптоми і синдроми при захворюваннях органів дихання у дітей та підлітків

2



Методи дослідження бронхолегеневої системи у дітей. Диференційна діагностика бронхітів у дітей

2



Гострі респіраторні інфекції верхніх дихальних шляхів. Гострий обструктивний ларингіт (круп).

Бронхіти. Вікові особливості перебігу, діагностики та лікування. Диференційна діагностика обструктивного синдрому. Принципи лікування бронхітів у дітей



2



Пневмонії у дітей (негоспітальна, госпітальна (нозокоміальна)): етіологія, патогенез, клініка, ускладнення, лікування. Діагностика, диференційна діагностика. Сучасні підходи до лікування.

4



Спадково детерміновані захворювання бронхолегеневої системи у дітей. Муковісцидоз, сучасні принципи діагностики, етапного лікування, реабілітації

2



Проблема бронхоектатичної хвороби у дітей. Особливості діагностики, диференційної діагностики, сучасні підходи до лікування.

2



Інтерстиціальні захворювання легень: ідіопатичні пневмонії, грануломатози, васкуліти, хвороби нагромадження. Сучасні погляди на етіологію, патогенез. Клініка, діагностика, принципи лікування.

2



Рентгеносеміотика і рентгенодіагностика пневмоній та хронічних неспецифічних захворювань легень у дітей.

2



Хронічні хвороби мигдаликів, аденоїдів і пов’язані з ним захворювання бронхолегеневої системи.

2



Отити, захворювання приносових пазух носа у дітей. Принципи діагностики, тактика лікування. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності при патології органів дихання.

2

07. Алергічні захворювання



Алергічні та псевдоалергічні захворювання у дітей: диференційна діагностика та лікування. Харчова і медикаментозна гіперчутливість та алергія .

2



Поліноз: клініка, діагностика, лікування. Гострі стани в алергології.

2



Сучасні погляди на патогенез бронхіальної астми. Особливості клініки у віковому аспекті. Ускладнення. Принципи сучасного ступінчастого лікування бронхіальної астми. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності при патології органів дихання.

2

08. Хвороби органів кровообігу



Основні симптоми і синдроми при патології серцево-судинної системи у дітей та підлітків.

2



Параклінічні методи дослідження серцево-судинної системи у дітей та підлітків: біохімічні, імунологічні, інструментальні.

2



Вроджені вади серця і магістральних судин.Диференційна діагностика кардіоміопатій у дітей.

2



Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних препаратів, глюкокортикоїдів, цитостатиків, препаратів метаболічної дії, діуретиків та серцевих глікозидів.

2



Ревматична лихоманка: клініко-параклінічна діагностика, диференційна діагностика, принципи етапного лікування.

2



Синдром вегетативних порушень. Особливості їх проявів в різних вікових групах.

2



Диференційна діагностика артеріальних гіпертензій у дітей різних вікових груп. Проблема артеріальної гіпотензії у дітей.

2



Диференційна діагностика неревматичних ушкоджень серця у дітей. Міокардит. Ендокардит. Перикардит.

2



Порушення серцевого ритму і провідності: діагностика, лікування.

4



Серцева недостатність: причини, класифікація, клініка, діагностика, інтенсивна терапія різних форм порушення кровообігу. Лікування хронічної серцевої недостатності у дітей та підлітків. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності при серцево-судинній патології.

2

13. Дитячі інфекційні захворювання



Інфекційні хвороби в структурі загальної захворюваності у дітей Особливості протиінфекційного імунітету у дітей. Діагностика інфекційних хвороб у дітей.

Протиепідемічна робота педіатра поліклініки, стаціонару, шкільно-дошкільного закладу, санаторію. Організація лікування дітей на дому з гострими інфекційними захворюваннями. Основні клінічні симптоми та синдроми при інфекційних хворобах.



2




Проблеми профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції/СНІДу у дітей. Сучасні підходи до лікування.

2



Вакциноконтрольовані інфекції, диференційна діагностика, принципи лікування спостереження. Інфекційні екзантеми. Етіологія, диференційна діагностика.

2



Гострі кишкові інфекції. Етіологія, діагностика, лікування.

Лікування кишкових інфекцій. Клініко-параклінічна характеристика форм токсико-ексикозу, етапи регідратаційної терапії.



2



Вірусні гепатити у дітей та підлітків: клініка, діагностика, диференційна діагностика, принципи лікування. Профілактика. Диспансеризація.

2



Стрептококова і стафілококова інфекція: клінічні синдроми, діагностика, лікування.

2



Етіологія та епідеміологія ГРВІ, грипу у дітей, їх клініко-параклінічні особливості, ускладнення. Критерії тяжкості і перебігу ГРВІ, загрозливі стани та їх лікування. Сучасні методи діагностики, диференційна діагностика, лікування і профілактика. Лікування. Нормативно-правові документи та правила оформлення листків непрацездатності при інфекційній патології.

2

15. Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога



Основні біохімічні константи крові та інших біологічних рідин дитячого організму. Принципи корекції порушень основних біохімічних показників.

2




Особливості медикаментозної терапії у дітей. Індивідуальна та вікова чутливість дітей до лікарських препаратів. Принципи дозування лікарських препаратів. Побічні ефекти та реакція на ліки у дітей.

2




Енцефалічна реакція, судомний та гіпертермічний синдроми. Невідкладна допомога та лікування. Парентеральне харчування. Нутріціологічна підтримка.

2



Диференційна діагностика і невідкладна допомога геморагічного синдрому у новонароджених.

2



Пневмонії у дітей: ускладнення. Етіологія, патогенетичні механізми розвитку, клініка, діагностика, принципи лікування.

4



Гострі стани в алергології

2

7. Медицина невідкладних станів



Опікова хвороба: стадії, невідкладна допомога на до госпітальному етапі, інтенсивна терапія. Невідкладна допомога при ураженні електричним струмом.

2



Синдром системної запальної відповіді. Класифікація. Етіологія, патогенетичні механізми ровитку, клініко-параклінічна, диференційна діагностика, прогноз. Інтенсивна терапія.

2



Гостра дихальна недостатність, РДС: діагностика, інтенсивна терапія .

2



Шокові стани у дітей. Класифікація. Принципи діагностики, інтенсивна терапія.

4



Опікова хвороба: стадії, невідкладна допомога на до госпітальному етапі, інтенсивна терапія. Невідкладна допомога при ураженні електричним струмом.

2

Каталог: images -> Portal -> INTERNY
Portal -> Державний вищий навчальний заклад
INTERNY -> Робоча програма ортопедія І травматологія (назва навчальної дисципліни) 110101 Лікувальна справа
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> Організація травматологічної І ортопедичної допомоги в україні. Лікарська трудова експертиза І реабілітація
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> 1: Переломи і вивихи верхньої кінцівки і плечового поясу
INTERNY -> Ортопедія і травматологія


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка