Програма навчальної дисципліни господарське процесуальне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
Сторінка2/6
Дата конвертації22.01.2017
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Господарські суди, їх система, задачі та функції

Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України. Завдання та функції господарських судів України: поняття, зміст та сутність. Право на звернення в господарський суд.


Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права

Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії. Відмінності та спільні риси господарського процесу з цивільним та адміністративним. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин. Предмет та метод господарського процесуального права. Принципи господарського судочинства: поняття, зміст та правове регулювання. організаційні та функціональні принципи господарського процесу. Джерела господарського процесуального права. Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі. Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України. Господарське процесуальне право як наука (предмет та функції науки) і навчальна дисципліна.
Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам

Поняття та правові засади підвідомчості. Співвідношення з поняттям „компетенція” господарського суду. Критерії визнання підвідомчості. Поняття та види підсудності справ господарському суду. Родова та територіальна ознаки підсудності. виключна підсудність. Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських спорів. Виняткова (предметна) підвідомчість господарських справ.
Тема 4. Учасники господарського процесу

Поняття та класифікація учасників господарського процесу. Матеріально-правовий інтерес учасників господарського процесу. Правовий статус судді господарського суду та порядок його відводу. Умови призначення судді господарських судів на посаду. Права та обов’язки сторін. Процесуальна співучасть. Процесуальне правонаступництво. Треті особи в господарському процесі: поняття, види та повноваження. Участь прокурора в господарському процесі: обсяг і межі його повноважень. Участь в господарському процесі державних органів та органів місцевого самоуправління. Процесуальне представництво. Участь у господарському процесі відособлених підрозділів юридичних осіб: поняття та повноваження. Експерт як учасник господарського процесу: поняття, правовий статус та повноваження.
Тема 5. Судові витрати та засоби відповідальності в господарському процесі

Поняття та правові засади судових витрат. Види судових витрат. Порядок сплати судових витрат. Докази сплати судових витрат та вимоги щодо їх оформлення. Розподіл судових витрат. Звільнення від сплати судових витрат. Повернення судових витрат. Судові штрафи в господарському процесі та інші заходи відповідальності. Порядок та підстави застосування.
Тема 6. Поняття та види процесуальних строків

Поняття, значення та правові засади господарських процесуальних строків. Повноваження господарського суду при невизначені законодавством процесуального строку. Види процесуальних господарських строків. Строки господарського судочинства та строки окремих процесуальних дій. Закінчення процесуальних господарських строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Строки, що не підлягають поновленню. Правові наслідки перебігу процесуальних строків та порядок їх поновлення.
Тема 7. Докази і доказування у господарському процесі

Поняття та ознаки доказів в господарському процесі. Суб’єкти доказування. Мета судового доказування та тип судочинства. Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування. Розподіл обов’язків з доказування. Підстави звільнення від доказування. Види доказів. Окремі засоби доказування. Витребування, огляд та дослідження доказів. Формування предмета доказування. Тотожність предмета доказування і підстави позову. Оцінка доказів. Забезпечення доказів: поняття та порядок.
Тема 8. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі

Поняття та правові засади запобіжних заходів. Спрямованість запобіжних заходів. Підстави застосування запобіжних заходів. З’ясування щодо їх застосування. Види запобіжних заходів. Забезпечення вимоги заставою. Порядок застосування запобіжних заходів господарськими судами. Відмова про вжиття запобіжних заходів. Припинення запобіжних заходів. Правові наслідки незаконного застосування запобіжних заходів. Порядок оскарження щодо застосування запобіжних заходів. Поняття та правові підстави застосування заходів до забезпечення позову. Види заходів до забезпечення позову. Неприпустимість застосування окремих видів заходів до забезпечення позову. Скасування, оскарження та виконання ухвали про вжиття заходів до забезпечення позову.
Тема № 9 : Мирове та досудове врегулювання господарських спорів

Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів: поняття, мета, завдання та умови застосування. Порядок пред’явлення і розгляду претензій. Поняття та умови претензії. Права та обов’язки пред’явника та отримувача претензії. Докази щодо змісту претензії. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів: поняття, порядок та повноваження сторін. Протокол розбіжностей. Пред’явлення претензій щодо перевезення вантажів органам транспорту: поняття, умови та строки пред’явлення. Поняття, правова природа та умови мирової угоди.


Тема 10. Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі

Поняття і елементи позову. Форма і зміст позовної заяви. Частини позову. Право на позов та правові наслідки відсутності такого права. Матеріально-правова та процесуально-правова сторони позову. Ціна позову. Порядок подання позовної заяви. Склад документів щодо змісту позову. Відзив на позовну заяву. Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви без її розгляду: поняття та спрямованість. Об'єднання позовних вимог: поняття, підстави виникнення та мета. Відмова від позову. Зустрічний позов та його взаємозв’язок з первісним позовом. Порядок порушення провадження у справі у господарському суді
Тема 11. Вирішення господарських спорів у першій інстанції

Порядок розгляду господарських спорів у господарському суді. Процесуальні дії суду щодо підготовки справи до розгляду. Завдання та мета вирішення господарських справ у першій інстанції. Закрите судове засідання. Частини провадження по справі. Протокол судового засідання. Відкладання, перерва та зупинення судового розгляду: поняття та умови. Зупинення провадження у справі. Припинення провадження та залишення справи без розгляду. Поняття та підстави застосування. Порядок прийняття, форма, мета і зміст рішення. Частини рішення. Порядок оскарження. Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, ухвала: поняття, мета, порядок оскарження.
Тема 12. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку

Право апеляційного оскарження. Поняття, мета, риси та сутність апеляції та апеляційного провадження. Передумови апеляційного оскарження. Подання апеляційної скарги. Поняття, форма та зміст апеляційної скарги та апеляційного подання. Порядок розгляду апеляційної скарги. Повернення апеляційної скарги: підстави та мета. Порядок оскарження. Підстави припинення перегляду судового рішення в апеляційному порядку. Постанова апеляційної інстанції: поняття, мета та порядок оскарження. Додаткова постанова. Відстрочка або розстрочка виконання постанови апеляційної інстанції.


Тема 13. Перегляд судових рішень у касаційному порядку

Право касаційного оскарження. Поняття, мета, риси та сутність касаційного провадження. Спільні риси та відмінності апеляційного та касаційного провадження. Подання касаційної скарги: поняття та порядок внесення. Підстави та умови повернення касаційної скарги. Порядок розгляду касаційної скарги. Стадії розгляду касаційної скарги. Результати розгляду касаційної скарги. Постанова касаційної інстанції: поняття. зміст та порядок оскарження. Відстрочка або розстрочка виконання постанови касаційної інстанції. Зупинення виконання судового рішення.


Тема 14. Перегляд рішень за нововиявлених обставин. Участь у судовому процесі іноземців.

Поняття та юридична сутність нововиявлених обставин та підстави перегляду судового рішення. Порядок, мета, умови та строк подання заяви (внесення подання) про перегляд судового рішення. Особливості перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за винятковими обставинами: поняття, підстави та умови застосування. Іноземці у господарському судочинстві: підстави звернення, права та обов'язки.
.
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка