Програма навчальної дисципліни теорія І практика комунікацій галузь знань 0201 Культура Напрям підготовки 020105 Документознавство та інформаційна діяльність
Скачати 395,08 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.05.2017
Розмір395,08 Kb.
  1   2   3

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА КОМУНІКАЦІЙ

Галузь знань 0201 Культура


Напрям підготовки 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання


Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з основними теоретичними та методологічними підходами у вивченні явищ комунікативної практики, навчити їх аналізувати складові комунікативного процесу та застосовувати свої знання для збільшення ефективності комунікацій.

Завдання:

 • аналізувати комунікативний процес із застосуванням основних понять та категорій теорії комунікації;

 • застосовувати наукові підходи у вивченні комунікативних явищ, вміти простежувати дію основних теоретичних принципів у практиці спілкування та комунікації;

 • розуміти основні соціально-психологічні особливості масової комунікації, її теоретичні принципи, методи та підходи, зокрема у таких прикладних галузях комунікативного циклу як зв’язки з громадськістю, реклама, конфліктологія, комунікація в управлінні.

 • розуміти основні засади формування та чинники розвитку інформаційного суспільства, а також вміти аналізувати актуальні проблеми інформаційної безпеки, перспективи розвитку нових інформаційно-комунікативних технологій;

 • простежувати взаємозв’язок у науках комунікативного циклу та застосовувати результати їх досліджень у комунікативну практику.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні соціально-психологічні особливості масової комунікації, її теоретичні принципи, методи та підходи, зокрема у таких прикладних галузях комунікативного циклу як зв’язки з громадськістю, реклама, конфліктологія, комунікація в управлінні.

 • основні засади формування та чинники розвитку інформаційного суспільства, а також вміти аналізувати актуальні проблеми інформаційної безпеки, перспективи розвитку нових інформаційно-комунікативних технологій тощо.

вміти:

 • аналізувати бар’єри комунікації та застосовувати свої знання та навички з метою їх усунення та попередження та налагодження ефективної комунікації;

 • оцінювати рівень комунікативної компетенції та надавати рекомендації з її покращення;

 • визначати пріоритетні напрямки розвитку інформаційно-комунікативної сфери.


Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади комунікації»

Тема 1: Вступ до курсу «Теорія і практики комунікації» (2 год.)

1.1 Основні підходи до визначення поняття «комунікації»:

1.1.1 Лінгвістичний підхід;

1.1.2 Філософський підхід;

1.1.3 Психологічний підхід;

1.1.4 Соціальний підхід;

1.1.5 Економічний підхід.

1.2 Система комунікативного процесу.

1.3 Основні функції комунікації.

1.4 Сфери комунікації.

1.5 Основні проблеми комунікації.

1.6 Типи комунікації:

1.6.1 Залежно від засобів комунікації;

1.6.2 За особливостями тезаурусу;

1.6.3 За каналами передачі та сприйняття інформації;

1.6.4 За особливостями комунікативних сигналів;

1.6.5 Залежно від соціального статусу суб’єктів комунікації;

1.6.6 Залежно від соціального фактору;

1.6.7 За соціальною організацією;

1.6.8 Залежно від середовища, в якому відбувається комунікативний процес;

1.6.9 Залежно від кількості учасників у комунікативних процесах.

1.7 Дихотомія комунікації.Література:

 1. Дрейк Т.А. Язык познания коммуникации. – М., 1989.

 2. Зарецкая Е.Н, Логика речи для менеджера. – М., 1997.

 3. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 4. Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті: Курс лекцій. – К.: Кондор, 2003.

 5. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 6. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.


Тема 2: Засоби та форми комунікації (2 год.)

2.1 Поняття та класифікація засобів та форм комунікації:

2.1.1 Класифікація Дж. Сейпіля;

2.1.2 Класифікація Х. Мордовського;

2.1.3 Класифікація А. Клоковської;

2.1.4 Класифікація Т. Гобана-Класа.

2.2 Специфіка розвитку засобів та форм комунікації.

2.3 Комунікативні революції за підходом Канадської школи (М. МакЛюєн).

2.4 Історія інформаційного розвитку людського суспільства:

2.4.1 Період засобів локальної передачі інформації;

2.4.2 Період засобів напівмасової передачі інформації;

2.4.3 Період засобів масової передачі інформації: друкованих, електронний та цифрових засобів.Література:

 1. Викентьев И.Л, Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.

 2. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 3. Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті: Курс лекцій. – К.: Кондор, 2003.

 4. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 5. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.


Тема 3: Поняття та класифікація моделей комунікації (6 год.)

3.1 Поняття «модель комунікації».

3.2 Комунікаційні моделі трансмісії (передачі):

3.3 Модель ритуалу (експресивна модель) Дж. Карея.

3.4 Модель привернення уваги Дж. Елліота.

3.5 Комунікаційні моделі перцепції (сприйняття)Література:

 1. Дрейк Т.А. Язык познания коммуникации. – М., 1989.

 2. Зарецкая Е.Н, Логика речи для менеджера. – М., 1997.

 3. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 4. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 5. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.


Змістовий модуль 2. «Види комунікації»

Тема 4: Невербальна комунікація (2 год.)

4.1 Історія дослідження невербальної комунікації.

4.2 Місце невербальної комунікації в людському спілкуванні.

4.3 Особливості невербальної комунікації.

4.4 Класифікація типів невербальної комунікації.

4.5 Брехня як феномен за І. Павлюком («Діагностика і прогностика брехні»).Література:

 1. Викентьев И.Л, Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.

 2. Дрейк Т.А. Язык познания коммуникации. – М., 1989.

 3. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 4. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.

 5. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-психологічна взаємодія. – Чернівці, 2001.


Тема 5: Вербальна комунікація (2 год.)

5.1 Поняття і основні характеристики вербальної комунікації.

5.2 Мова і вербальна комунікація.

5.3 Публічні виступи як засіб комунікації (самостійне опрацювання).

5.4 Етапи розвитку писемності.

5.5 Процес читання та його види.Література:

 1. Викентьев И.Л, Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.

 2. Дрейк Т.А. Язык познания коммуникации. – М., 1989.

 3. Зарецкая Е.Н, Логика речи для менеджера. – М., 1997.

 4. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 5. Осовська Г.В. Комунікація в менеджменті: Курс лекцій. – К.: Кондор, 2003.

 6. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 7. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.

 8. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-психологічна взаємодія. – Чернівці, 2001.


Тема 6: Загальна характеристика засобів масової комунікації (4 год.)

6.1 Особливості засобів масової комунікації (книга як ЗМК, газета як ЗМК, кіно та фільми як ЗМК, радіо та телебачення як ЗМК, телематичні медіа як ЗМК).

6.2 «Холодні» та «гарячі медіа» за М. Маклюеном («Розуміння медіа: Зовнішнє розширення людини») (самостійне опрацювання).

6.3 Парадокси мас-медіа (селекції, норми, взаємовпливу, взаємозаміни, пріоритету реагування, міфологічної інтерпретації, несиметричності) (самостійне опрацювання).

6.4 Особливості процесу масової комунікації як суспільного явища.

6.5 Комунікація як процес медіації суспільних стосунків.

6.6 ЗМК і проблеми влади (домінантна і плюралістична моделі).

6.7 Роль ЗМК у глобалізаційних процесах (суспільна інтеграція та дезінтеграція, глобалізація, глокалізація) (самостійне опрацювання).

6.8 Діяльність ЗМІ в сучасному суспільстві.

6.9 Зовнішні та внутрішні фактори, які регулюють діяльність ЗМІ.

6.10 Основні доктрини діяльності ЗМІ (ліберальна, соціальної відповідальності, марксистська, авторитарна).

Література:


 1. Викентьев И.Л, Приемы рекламы и public relations. – СПб., 1995.

 2. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене

 3. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 4. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.


Змістовий модуль 3. «Особливі форми комунікації»

Тема 7: Громадськість та громадська думка у комунікативних процесах (2 год.)

7.1 Поняття громадськості.

7.2 Структура і типологія громадськості.

7.3 Громадськість і соціальний капітал.

7.4 Сутність, ознаки та функції громадської думки.

7.5 Процес формування громадської думки.

7.6 Чутки як специфічний засіб комунікації.

Література:


 1. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.


Тема 8: Імідж та «події» у комунікативних процесах (2 год.)

8.1 Поняття іміджу. Співвідношення іміджу та образу.

8.2 Соціально-структурний підхід у типології іміджів.

8.3 Основні вимоги до іміджів.

8.4 Особливості формування іміджів.

8.5 Особливості подієвої комунікації.

8.6 Види подієвої комунікації (презентаційні, демонстраційні, дозвіллєві, інформаційні та благодійницькі заходи).

Література:


 1. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 3. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-психологічна взаємодія. – Чернівці, 2001.


Тема 9: Особливі форми комунікації (2 год.)

9.1 Паблісіті. Новини. Управління новинами.

9.2 Комунікації в організації.

9.3 Міжетнічні комунікації.9.4 Особливості, різновиди, завдання і засоби здійснення політичних комунікацій.

Література:

 1. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга для мене Матвієнко В.Я. Соціальні технології. – К.: Українські пропілеї, 2001.

 2. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века: М.: Рефл-бук, 2000.

 3. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М., 1998.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі
л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади комунікації

Тема 1. Вступ до курсу «Теорія і практики комунікації»

10

2

26

13

2


11
Тема 2. Засоби та форми комунікації

10

2

26

11

11
Тема 3. Поняття та класифікація моделей комунікації

18

6

210

15

2

211
Модульний контроль №1

12
210
11
Разом за змістовим модулем 1

50

10

832

50

4

244
Змістовий модуль 2. Види комунікації

Тема 1 (4). Невербальна комунікація

10

2

26

11

11
Тема 2 (5). Вербальна комунікація

10

2

26

11

11
Тема 3 (6). Загальна характеристика засобів масової комунікації

12

4

26

13
211
Модульний контроль №2

12
210


Разом за змістовим модулем 2

44

8

828

35

0

233
Змістовий модуль 3. Особливі форми комунікації

Тема 1 (7). Громадськість та громадська думка у комунікативних процесах

16

2

212

5

5
Тема 2 (8). Імідж та «події» у комунікативних процесах

11

2

27

5

5
Тема 3 (9). Особливі форми комунікації

11

2

27

13
211
Модульний контроль №3

12
210


Разом за змістовим модулем 3

50

6

836

23

0

221Усього годин


144

24

2496

108

4

698

Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

-

0


Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Вступ до курсу «Теорія і практики комунікації»

2

2

Засоби та форми комунікації

2

3

Поняття та класифікація моделей комунікації

2

4

Модульний контроль №1

2

5

Невербальна комунікація

2

6

Вербальна комунікація

2

7

Загальна характеристика засобів масової комунікації

2

8

Модульний контроль №2

2

9

Громадськість та громадська думка у комунікативних процесах

2

10

Імідж та «події» у комунікативних процесах

2

11

Особливі форми комунікації

2

12

Модульний контроль №3

2
Всього

24


Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

-

0


Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин
Вступ до курсу «Теорія і практики комунікації»

6Засоби та форми комунікації

6Поняття та класифікація моделей комунікації

10Модульний контроль №1

10Невербальна комунікація

6Вербальна комунікація

6Загальна характеристика засобів масової комунікації

6Модульний контроль №2

10Громадськість та громадська думка у комунікативних процесах

12Імідж та «події» у комунікативних процесах

7Особливі форми комунікації

7Модульний контроль №3

10
Разом

96


Індивідуальні завдання

Підготувати доповідь на 7-8 хвилин по ДВОХ моделях комунікації (обсяг ДВІ сторінки А4, по 1 сторінці на схему та опис моделі, джерела по кожній моделі – обов’язкові.) 1. Аналітична модель Г. Мелецького.

 2. Антропологічна модель К. Леві-Строса.

 3. Деконструктивістська модель Ж. Дерріда.

 4. Ігорова модель Й. Гейзінги.

 5. Інтернет-моделі комунікації.

 6. Математична модель К. Шеннона-В. Вівера.

 7. Міфологічна модель Р. Барта.

 8. Моделі пропагандистської комунікації.

 9. Модель аналізу акту комунікації Г. Лассуелла.

 10. Модель аргументуючої комунікації Ф. ван Єемена та Р. Гроотендорста.

 11. Модель Б. Малиновського.

 12. Модель групи зустрічей К. Роджерса.

 13. Модель двоступеневого припливу інформації Каца та П. Лазерсфельда.

 14. Модель дифузної теорії Е. Роджерса.

 15. Модель зворотного зв’язку де Флера.

 16. Модель іміджевої комунікації Г. Поцепцова.

 17. Модель К.-Г. Юнга.

 18. Модель кубиків.

 19. Модель мозаїчної культури А. Молеса.

 20. Модель нейролінгвістичного програмування.

 21. Модель переговорної комунікації Р. Фішера та У. Юрі.

 22. Модель пояснення пропаганди С. Чепотіна.

 23. Модель привернення уваги Дж. Елліота.

 24. Модель приливу інформації (модель брамника) К. Левіна.

 25. Модель психодрами.

 26. Модель ритуалу (експресивна модель) Дж. Карея.

 27. Модель селекції Вестлея та МакЛінна.

 28. Модель спільного досвіду В. Шрамма.

 29. Модель сприйняття Дж. Гебнера.

 30. Модель структури новини Т.А. ван Дейка.

 31. Модель Т. Ньюкома.

 32. Модель хвилі (HUB) Геберта-Унгурайта-Бона.

 33. МодельЧ. Пірса.

 34. Наративна модель Ц. Тодорова.

 35. Прагматична модель П. Грайса.

 36. Психоаналітична модель Ж. Лакана.

 37. Психоаналітична модель З. Фройда.

 38. Речова модель Ж. Бодріяра.

 39. Семіотична модель Р. Якобсона.

 40. Семіотична модель У. Еко.

 41. Семіотична модель Ю. Лотмана.

 42. Соціологічна модель комунікації Дж. і М. Рілеїв.

 43. Соціологічна модель П. Бурдьє.

 44. Спіраль мовчання Е. Ноель-Нойман.

 45. Структуралістська модель Ф. де Соссюра.

 46. Суспільно-культурна модель А. Тюдора.

 47. Театральна модель П. Єршова.

 48. Текстова модель О. П’ятигорського.

 49. Філософська модель М. Фуко.


Запитання для самостійної підготовки

 1. Брехня як феномен за І. Павлюком («Діагностика і прогностика брехні»).

 2. Публічні виступи як засіб комунікації.

 3. Холодні» та «гарячі медіа» за М. Маклюеном («Розуміння медіа: Зовнішнє розширення людини»).

 4. Парадокси мас-медіа (селекції, норми, взаємовпливу, взаємозаміни, пріоритету реагування, міфологічної інтерпретації, несиметричності).

 5. Роль ЗМК у глобалізаційних процесах (суспільна інтеграція та дезінтеграція, глобалізація, глокалізація).

 6. Чутки як специфічний засіб комунікації.

 7. Поняття іміджу. Співвідношення іміджу та образу.

 8. Соціально-структурний підхід у типології іміджів.

 9. Основні вимоги до іміджів.

 10. Особливості формування іміджів.

 11. Види подієвої комунікації (презентаційні, демонстраційні, дозвіллєві, інформаційні та благодійницькі заходи).

 12. Паблісіті. Новини. Управління новинами.

 13. Комунікації в організації.

 14. Міжетнічні комунікації.

 15. Особливості, різновиди, завдання і засоби здійснення політичних комунікацій.


Методи навчання
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка