Програма з акробатичного рок-н-ролу схвалено для використання Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді
Скачати 349,27 Kb.
Дата конвертації02.12.2018
Розмір349,27 Kb.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З АКРОБАТИЧНОГО РОК-Н-РОЛУ
Схвалено для використання Комісією з проблем

виховання учнівської та студентської молоді

Науково-методичної Ради з питань освіти

Міністерства освіти і науки України

(протокол № 5 від 23.12.2010 р.)
Лариса ФІЛІМОНОВА, керівник спортивно-хореографічного ансамблю «Школа Філімонових «Л1А»» Заслужений тренер України, м. Київ
Пояснювальна записка

Фундаментом занять у хореографічному колективі є програма, яка забезпечує системність і послідовність навчання, сприяє розвитку естетичного чуття позашкільників. Керівник дотримується програми, але повинен творчо підходити до проведення занять і до постановчої роботи, враховувати можливості, сприяти гармонійному розвитку учнів.

Серед різноманітних видів дитячої художньої творчості важко переоцінити роль спортивно-хореографічного виховання. Сучасні спор­тивно-хореографічні колективи розвиваються із залученням світового та вітчизняного досвіду балетмейстерської практики для створення нових напрямків у хореографічному мистецтві.

Діяльність «Зразкового художнього колективу» спортивно-хорео­графічного ансамблю «Школа Філімонових «ЛІА» складається з трьох основних напрямків. Це навчально-виховна робота, концертно-вико­навча Діяльність, участь у спортивних змаганнях. Ці напрямки тісно поєднані і доповнюють один одного у розв’язанні головних завдань.

Програма містить тренувальні вправи і танцювальні рухи, які спри­яють розвитку танцювальної культури учнів. Теоретичну інформацію учні одержують у ході планових занять.

Основна мета програми — популяризація акробатичного рок-н-ролу, зростання спортивної майстерності дітей, виконання ними кваліфікаційних нормативів, виховання цілеспрямованості, вміння перемагати будь-які труднощі.

Основне завдання програми — вивчення тренувальних вправ і танцювальних рухів, які сприяють розвитку танцювальної культури, інтуїції, уваги, характеру, виховання почуття колективізму, культури поведінки та естетичного смаку підростаючого покоління.

Типова програма розрахована на 8 років навчання. Вона містить дані за рівнями навчання: на кожен рівень пропонується визначений певний об’єм навичок, умінь, відомостей із хореографії, спорту. На кож­ному рівні надається матеріал із чотирьох розділів хореографічною мистецтва та одною розділу спортивної підготовки:

абетка музичних ритмічних рухів;

елементи класичного танцю;

елементи джазового танцю;

елементи спортивної хореографії — акробатичного рок-н-ролу;

комплекс спортивної підготовки.
Початковий рівень (2 роки)

Початковий рівень навчання розрахований на 2 роки і передба­чає 216 годин — 1 рік навчання (3 заняття на тиждень по 2 години), та 216 годин — 2 рік навчання (3 заняття на тиждень по 2 години).

У групах навчаються діти, як правило, від 6 до 9 років, по 15—20 ді­тей у кожній, дівчата та хлопці.

Діти ознайомлюються з основами хореографічного мистецт­ва, розвивають фізичні здібності, вміння, нахили. За допомогою музично-хореографічного та спортивного комплексу вправ їм при­щеплюється любов до танців, спорту; свідоме ставлення до занять; крім того, вивчається техніка спілкування, розвивається відчуття гармонії.

На другому році навчання щоквартально проводяться контрольно-залікові заняття. На підсумковому занятті ті діти, які засвоїли програму початкового рівня навчання, переводяться на перший рік навчання основного рівня.

Основний рівень (4 роки)

Основний рівень навчання розрахований на 4 роки і передбачає:

1 рік навчання — 216 годин (3 заняття по 2 години, 9—10 років);

2 рік навчання — 216 годин (3 заняття по 2 години, 11—12 років);

3 рік навчання — 216 годин (3 заняття по 2 години, 13—14років);

4 рік навчання — 216 годин (3 заняття по 2 години, 13—15 років).


Вищий рівень (2 роки)

Вищий рівень навчання розрахований на 2 роки і передбачає: 1. рік навчання — 216 годин (3 заняття по 2 години, 14—16 років);

 2. рік навчання — 216 годин (3 заняття по 2 години, 16—18 років).

Навчальною програмою передбачаються індивідуальні години: основний рівень — 1 година на тиждень на групу, вищий рівень—2 го­дини на тиждень на групу для трюкової, хореографічної та конкурсної підготовки.

Напрям роботи ансамблю

До І розділу входять колективно-порядкові й ритмічні вправи, які мають за мету музично-ритмічний розвиток учнів. На першому році навчання вони будуються на кроках та бігових рухах у різноманітних малюнках, орієнтують дітей у просторі та часі, розвивають музичність. Ритмічне виховання відбувається безпосередньо на елементах танцювальних рухів.У II розділі вводяться елементи класичного танцю, які побудовані за ступенем ускладнення рухів і фізичного навантаження. Вони зміц­нюють м’язи спини, ніг, сприяють розвитку координації рухів.

Запропонований програмою матеріал дає можливість засвоювати сюжетно-тематичні твори.

У III розділі — елементи джаз-танцю. Вивчення матеріалу дає учням уявлення про характер, особливості та різноманітність джазової хореографії різних народів: від спокійних до темпераментних, від тан­ців, де головну роль грають манера руху рук та корпусу, до таких, де техніка ніг доводиться до віртуозності. Виконання різноманітних танців дозволяє рівномірно розвивати координацію рук, ніг і тіла.

У IV розділі з’являються елементи спортивної хореографії. В ході занять вихованці ансамблю знайомляться з видами спорту, де хорео­графія займає вирішальні позиції.

У V розділі — комплекс спортивної підготовки. За період навчання вихованці ансамблю опановують навички виконання від найпростіших акробатичних елементів до складної польотної акробатики.
Фізіологічні властивості дітей та заняття

акробатичним рок-н-ролом

За останні роки значно зріс інтерес до занять у танцювальних гуртках дітей молодшого віку (6—7 років). Популярність хореографії сприяє фізичному та розумовому розвитку дітей. Але для них, напри­клад, є проблемою визначити ліву чи праву ногу, швидко зорієнтуватися чи зреагувати на обертання в той чи інший бік, правильно орієнтуватися у просторі. Здебільшого рухи дітей у цьому віці мають стихійний характер, виникають як безпосередня реакція на навколишні явища і часто безладні та хаотичні.

При плануванні занять для учнів цієї вікової категорії необхідно включати до уроків партерні вправи, націлені на формування постави, положення плечей, тулубу, голови, рук та стегон.

Навчання дітей 6—7 річного віку починається з вправ з орієнтування у просторі. Велике значення має музика, і тому на першому етапі навчання першочерговим завданням є закладання координації слухових та рухових навичок, поступове їх засвоєння. Тренування орієнтації у просторі починається з пересування в різноманітних малюнках. Планомірне засвоєння кроків з носка на всю стопу, на півпальцях, на демі-пліє сприяють розвитку постави та рівноваги і є першою сходинкою для засвоєння правильного сприйняття танцювальних рухів.

У дітей цього віку фаза переносу ноги починається з її згинання у колінному суглобі, цьому вони досить легко навчаються і тому швидко засвоюють танцювальний крок з носка на п’ятку. Разом з тим діти цього віку не можуть довго стояти прямо. Рівновага тіла в них менш стабільна, ніж у дітей віком 10—13 років. Тому поступове і послідовне виховання спрямоване на формування правильної і красивої постави. Нижче пропонується програма виховання дітей у цьому віці.

З 7—9 років зростає роль вестибулярного апарату, розвивається відчуття рівноваги, орієнтація у просторі. Зміцнюються м’язи, укріплю­ються суглоби. У цьому віці діти вільно рухаються, відчувають тіло, можуть засвоювати складнішу техніку. Для великих стрибків у них ще слабкі м’язи.

До 10 років фізіологічний розвиток хлопчиків та дівчат майже однаковий, а вже в 11—12 років дівчата випереджають хлопчиків у зрості і координації.

У 13—14 років зростання хлопчиків прискорюється і до 14—15 ро­ків зрівнюється.

Учні віком 10—12 років мають найвищу рухливість, інтелектуально значно розвиненіші. Діти в цьому віці здатні до кращого узагальнення й аналізу своїх рухів і рухів своїх друзів. Разом з тим, у цьому віці спостерігається погіршення координації внаслідок нерівномірного роз­витку та росту частин тіла. Але оскільки діти витриваліші у фізичному відношенні, це дає можливість збільшити фізичне навантаження за ра­хунок кількості повторень рухів на заняттях і репетиціях.

У підлітків 13—14 років спостерігається ранній фізичний розви­ток. Треба підходити до дітей цього віку індивідуально, враховуючи їх сором’язливість, заохочувати до самореалізації. Розумовий і фізичний розвиток учнів 13—14 років дозволяє педагогу розширювати знання за рахунок уміння поєднувати різні рухи та прийоми, знаходити в них різне та однакове.Навчально-тематичний план

Перший рік початкового рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

6

12

18


2

Елементи класичної хореографії

10

36

46

3

Елементи джазової хореографії

9

22

31

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

20

48

68


5

Комплекс спортивної підготовки

9

36

45

6

Заходи виховного та пізнавального характеру

4

4

8


Разом

58

158

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (18 год)

 • Ази музичної грамоти.

 • Поняття музичного розміру.

 • Робота з музичним матеріалом: поняття характеру музичного матеріалу, визначення темпоритму музичного матеріалу.

 • Музичні ігри, ігри на розвиток ритмічності.

 1. Елементи класичної хореографії (46 год)

 • Знайомство з історичними обставинами виникнення класичної хореографії.

 • Позиції ніг, рук, корпусу у класичній хореографії.

 • Вправи у характері «гєієує» на правій, лівій, обох ногах.

 • Стрибкові рухи за позиціями ніг 6,3.

 • Вправи на обертання: піруети за 6 позиціями (вправо, вліво).

 • Вправи на обертання: «шене» (вправо, вліво, по діагоналі).

 1. Елементи джазової хореографії (31 год)

 • Знайомство з історією виникнення джазової хореографії.

 • Принципи виконання елементів джазової хореографії.

 • Позиції ніг, рук, корпусу, робота голови в джазовій хорео­графії.

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6, 2 позиціями ніг. Робо­та рук.

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук «кін-тат».

 1. Елементи спортивної хореографії—акробатичний рок-н-рол (68 год)

 • Поняття «спортивна хореографія».

 • Специфіка виду спорту — акробатичний рок-н-рол.

 • Знайомство з позиціями рук, ніг, голови, корпусу.

 • Вправи на середині залу: «пружинка» на місці, з рухом уперед, назад.

 • Вправи на середині залу: «прапорець» із правої, лівої ніг.

 • Вправи на середині залу: «кік-степ» із правої, лівої ніг.

 • Робота рук в акробатичному рок-н-ролі на середині залу.

 • Позиції в парі: відкрита, закрита, тіньова, променад, розвернута.

 • Робота в парі—партнер та партнерка: «пружинка», «прапорець».

 • Робота в парі—партнер та партнерка: «пружинка», «прапорець» з роботою рук.

 • Робота в парі — партнер та партнерка: «кік-степ» із правої, лівої ніг.

 • Робота в парі — партнер та партнерка: «кік-степ» разом з робо­тою рук.

 • Побудова танцювальних варіацій.

 • Вправи на акторську майстерність.

 1. Комплекс спортивної підготовки (45 год)

 • Різновиди ходьби по колу. Різновиди бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Робота на спортивній доріжці: положення «рибка», «гойдалка», «берізка», «жабеня», «котик», місточок із колін.

 • Робота на спортивній доріжці: перекид уперед, перекид назад

у згрупуванні.

 • Робота на спортивній доріжці; стрибок перекид уперед; складка перекид назад.

 • Робота на спортивній доріжці: перекид назад у шпагат.

 • Вправи на розтягування м’язів.

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)


Навчально-тематичний план

Другий рік початкового рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

6

6

12


2

Елементи класичної хореографії

7

18

25

3

Елементи джазової хореографії

4

43

47

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

17

64

81


5

Комплекс спортивної підготовки

9

34

43

6

Заходи виховного та пізнавального характеру

4

4

8


Разом

47

169

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (12 год)

 • Ази музичної грамоти.

 • Поняття музичного розміру.

 • Робота з музичним матеріалом: поняття характеру музичного матеріалу, визначення темпоритму музичного матеріалу.

 • Музичні ігри, ігри на розвиток ритмічності.

 1. Елементи класичної хореографії (25 год)

 • Знайомство з розвитком класичної хореографії на сучасному рівні.

 • Стрибкові рухи за позиціями ніг 6, 1, 2, 3.

 • Вправи на обертання: піруети за 6, 2 позиціями (вправо, вліво).

 • Вправи на обертання: «андедан-піке», «андеор-піке» (вправо, вліво).

 1. Елементи джазової хореографії (47 год)

 • Елементи стилю «фанк-біт».

 • Елементи стилю «фанк-біт» у зв’язках.

 • Виконання зв’язок з елементів стилю «кін-тат» та «фанк-біт».

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук «кін-тат», робота корпусу «електрик».

 1. Елементи спортивної хореографії—акробатичний рок-н-рол (81 год)

 • Вправи на середині залу: «пружинка» на місці, з рухом уперед, назад (робота в парі).

 • Вправи на середині залу: «прапорець» з правої, лівої ніг (робота в парі), поняття ведення.

 • Вправи на середині залу: «кік-степ» із правої, лівої ніг.

 • Робота в парі «кік-степ» разом із роботою рук на середині залу.

 • Робота в парі «кік-степ» за позиціями: відкрита, закрита, тіньова, променад, розвернута.

 • Вправи на середині залу: «кік-бол-ченч».

 • Робота в парі — партнер та партнерка: «кік-степ» разом із «кік-бол-ченч».

 • Робота в парі — партнер та партнерка: «кік-степ» разом із «кік-бол-ченч» з роботою рук.

 • Побудова танцювальних варіацій.

 • Вправи на акторську майстерність.

 1. Комплекс спортивної підготовки (43 год)

 • Різновиди ходьби по колу.

 • Різновиди бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Робота на спортивній доріжці: перекид назад у стійку, «колесо» на обох руках, «колесо» на правій та лівій руках по черзі.

 • Вправи на розтягування м’язів.

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Прогнозовані результати
Учні повинні знати:

 • ази музичної грамоти;

 • історичні корені походження класичної хореографії;

 • принципи виконання елементів класичної хореографії: «релеве», «шене», стрибкові рухи за позиціями 1, 2,3, 5, 6, піруети;

 • історичні корені походження джазової хореографії;

 • принципи виконання елементів джазової хореографії: елементи стилю «фанк-біт», стилю «брейк-данс» — «кін-тат», «електрик»;

 • історичні корені походження акробатичного рок-н-ролу;

 • принципи виконання елементів акробатичного рок-н-ролу: «пружинка», «прапорець», «кік-степ», «кік-бол-ченч», роботи рук при виконанні основного ходу акробатичного рок-н-ролу;

 • принципи виконання вправ по колу для розігріву м’язів;

 • принципи виконання вправ на спортивній доріжці: «рибка», «гойдалка», «берізка», «жабеня», мостик із колін, різновиди перекидів уперед, різновиди перекидів назад, різновиди виконання елемента «колесо».Учні повинні вміти:

 • за ритмом виконувати танцювальні вправи;

 • виконувати елементи класичної хореографії за даним рит­мом: «релеве», «шене», стрибкові рухи за позиціями 1, 2, 3, 5, 6, піруети;

 • виконувати елементи класичної хореографії у зв’язках;

 • виконувати елементи джазової хореографії: елементи стилю «фанк-біт», стилю «брейк-данс» — «кін-тат», «електрик»;

 • виконувати елементи акробатичного рок-н-ролу: «пружинка», «прапорець», «кік-степ», «кік-бол-ченч»;

 • технічно виконувати вправи роботи рук при виконанні основного ходу акробатичного рок-н-ролу;

 • технічно виконувати вправи по колу для розігріву м’язів;

 • технічно виконувати вправи на спортивній доріжці: «рибка», «гойдалка», «берізка», «жабеня», мостик із колін;

 • технічно виконувати різновид перекидів уперед, різновид пере­кидів назад, різновид елемента «колесо».


Навчально-тематичний план

Перший рік основного рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

6

12

18


2

Елементи класичної хореографії

3

19

22

3

Елементи джазової хореографії

12

30

42

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

12

78

90


5

Комплекс спортивної підготовки

7

29

36

6

Заходи виховного та пізнавального характеру

4

4

8


Разом

44

172

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (18 год)

 • Музичний образ і його втілення в рухах.

 • Розвиток ритмопластичних рухів, музикальності.

 • Етюди на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу.

 1. Елементи класичної хореографії (22 год)

 • Стрибкові рухи з класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете».

 • Вправи на обертання: піруети за 6, 1, 2, 5 позиціями (вправо, вліво).

 • Вправи на обертання: «шене» (вправо, вліво по колу).

 1. Елементи джазової хореографи (42 год)

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6, 2 позиціями ніг.

 • Вивчення танцювальних зв’язок (8—10 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук, корпусу «електрик».

 • Вивчення танцювальних зв’язок.

 • Постановча робота танцювальних номерів «Завжди зі мною», «У ритмах рок-н-ролу».

 1. Елементи спортивної хореографії—акробатичний рок-н-рол (90 год)

 • Постановча робота індивідуальних програм парам.

 • Робота рук в акробатичному рок-н-ролі на середині залу.

 • Робота на середині залу: «кік-бол-ченч» з поворотом на 180 гра­дусів.

 • Робота в парі — партнер та партнерка: «кік-степ» із правої, лівої ніг разом з роботою рук з рухом уперед, назад.

 • Робота в парі — партнер та партнерка: «кік-степ» разом із «кік- бол-ченч» та роботою рук з рухом уперед та назад.

 • Вивчення базових змін: «верхня», «нижня», «ворота», «променад», «кошик».

 • Побудова танцювальних варіацій. Робота в ансамблі.

 • Вправи на середині залу — розминка на елементах акробатичного рок-н-ролу: «пружинка», «прапорець», «кік-степ» — виконуються з правої та лівої ніг поперемінно.

 1. Комплекс спортивної підготовки (36 год)

 • Різновиди ходьби, бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Робота на спортивній доріжці: перекид уперед, перекид назад у згрупуванні, стрибок-перекид, перекид назад у шпагат, колесо.

 • Вправи на гнучкість: місточок із положення «на колінах», «кругові місточки», місточок із положення «на спині».

 • Вправи на розтягування м’язів.

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди, святкові вечори.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Навчально-тематичний план

Другий рік основного рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

6

12

18


2

Елементи класичної хореографії

4

36

40

3

Елементи джазової хореографії

12

30

42

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

12

60

72


5

Комплекс спортивної підготовки

7

29

36

6

Заходи виховного та пізнавального характеру


88

Разом

41

175

216Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (18 год)

 • Вправи на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу.

 • Розвиток ритмопластичних рухів, музикальності.

 1. Елементи класичної хореографії (40 год)

 • Вправи на обертання: подвійні піруети за 6, 1, 2, 5 позиціями (вправо, вліво).

 • Вправи на обертання: подвійні «тури», комбінації з обертань.

 1. Елементи джазової хореографії (42 год)

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6, 2 позиціями ніг.

 • Вивчення танцювальних зв’язок. (12—16 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук, корпусу «локінг», вивчення танцювальних зв’язок (10—14 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Постановча робота танцювальних номерів «Зустріч», «Прогулян­ка», «Вітання».

 1. Елементи спортивної хореографії — акробатичний рок-н-рол

(72 год)

 • Вправи на середині залу—розминка на елементах акробатичного рок-н-ролу: «пружинка», «прапорець», «кік-степ» — виконуються з правої та лівої ніг поперемінно.

 • Постановча робота індивідуальних програм парам.

 • Робота на середині залу: вивчення «голландський хід», «французь­кий хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест».

 • Робота в парі — напрацювання основного ходу рок-н-ролу, поняття ведення.

 • Робота в парі — базові зміни, ведення, поняття лінії танцю.

 • Вивчення змін: «подвійні ворота», «шебетюр», «подвійне обвідне обертання», «верхнє подвійне обертання».

 • Побудова танцювальних варіацій.

 • Робота в ансамблі.

 • Робота рук в акробатичному рок-н-ролі на середині залу.

 1. Комплекс спортивної підготовки (36 год)

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Робота на спортивній доріжці: перекид уперед, перекид назад, стрибок-перекид, перекид назад у шпагат, «колесо».

 • Вправи на гнучкість.

 • Вправи в парі: акробатичні підтримки «тоте-фрау», «тоте-мен», «сід на стегна», «полоссо».

 • Вправи на розтягування м’язів.

 • Різновиди ходьби, бігу по колу.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди, святкові вечори.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Навчально-тематичний план

Третій рік основного рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

3

8

11


2

Елементи класичної хореографії

7

33

40

3

Елементи джазової хореографії

12

30

42

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

12

60

72


5

Комплекс спортивної підготовки

6

37

43

6

Заходи виховного та пізнавального характеру


88

Разом

40

175

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (11 год)

 • Вправи на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу.

 • Розвиток ритмопластичних рухів, музикальності.

 1. Елементи класичної хореографії (40 год)

 • Позиції ніг, рук, корпусу у класичній хореографії.

 • Стрибкові рухи з класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете».

 • Вправи на обертання: подвійні піруети за 6,1,2,5 позиціями (вправо, вліво).

 • Вправи на обертання: «шене» (вправо, вліво), «андедан-піке», «андеор-піке».

 • Вправи на обертання: подвійні «тури»; комбінації з обертань.

 1. Елементи джазової хореографії (42 год)

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6, 2 позиціями ніг.

 • Вивчення танцювальних зв’язок (12—16 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук, корпусу «локінг», вивчення танцювальних зв’язок (10—14 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Постановча робота танцювальних номерів «Зустріч», «Прогулян­ка», «Вітання».

 1. Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

(72 год)

 • Вправи на середині залу—розминка на елементах акробатичного рок-н-ролу: «пружинка», «прапорець», «кік-степ», «голландський хід»,

«французький хрест», «подвійний кік-степ» — виконують із правої та лівої ніг поперемінно.

 • Робота рук у акробатичному рок-н-ролі на середині залу.

 • Робота на середині залу: вивчення «шландський хід», «французь­кий хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест».

 • Робота в парі — напрацювання основного ходу рок-н-ролу, поняття ведення.

 • Робота в парі — базові зміни, ведення, поняття лінії танцю.

 • Вивчення змін: «подвійні ворота», «шебетюр», «подвійне обвідне обертання», «верхнє обвідне обертання».

 • Побудова танцювальних варіацій. Робота в ансамблі.

 • Постановча робота індивідуальних програм парам.

 1. Комплекс спортивної підготовки (43 год)

 • Різновиди ходьби, бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Робота на спортивній доріжці: положення «рибка», «гойдалка», «берізка», «жабеня», «котик».

 • Робота на спортивній доріжці: перекид уперед, перекид назад у згрупуванні, стрибок-перекид, перекид назад у шпагат, колесо.

 • Вправи на гнучкість: місточок із положення «на колінах», «кругові місточки», місточок із положення «на спині».

 • Вправи в парі: акробатичні підтримки «тоте-фрау», «тоте-мен», «сід на стегна», «полоссо».

 • Вправи на розтягування м’язів.

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди, святкові вечори.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Навчально-тематичний план

Четвертий рік основного рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

3

8

11


2

Елементи класичної хореографії

6

28

34

3

Елементи джазової хореографії

12

30

42

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

10

60

70


5

Комплекс спортивної підготовки

11

40

51

6

Заходи виховного та пізнавального характеру


88

Разом

42

174

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (11 год)

 • Вправи на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу.

 • Розвиток ритмопластичних рухів, музикальності.

 1. Елементи класичної хореографії (34 год)

 • Позиції ніг, рук, корпусу у класичній хореографії.

 • Стрибкові рухи з класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете».

 • Вправи на обертання: подвійні піруети за 6,2 позиціями (вправо, вліво, в комбінаціях).

 • Вправи на обертання: «шене» (вправо, вліво), «андедан-піке», «андеор-піке» в комбінаціях.

 • Вправи на обертання: подвійні «тури», комбінації з обертань.

 1. Елементи джазової хореографії (42 год)

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6, 2 позиціями ніг.

 • Вивчення танцювальних зв’язок (12—16 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук, корпусу «локінг», вивчення танцювальних зв’язок (10—14 зв’язок з 4—6 елементів).

 • Постановча робота танцювальних номерів «Зустріч», «Прогулян­ка», «Вітання», командні виступи «У стилі рок-н-ролу».

 1. Елементи спортивної хореографії— акробатичний рок-н-рол

(70 год)

 • Вправи на середині залу—розминка на елементах акробатичного рок-н-ролу: «пружинка», «прапорець», «кік-степ», «голландський хід», «французький хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест».

 • Робота рук в акробатичному рок-н-ролі на середині залу.

 • Робота в парі — напрацювання основного ходу рок-н-ролу, поняття ведення.

 • Робота в парі — базові зміни, ведення, поняття лінії танцю.

 • Вивчення змін: «нижнє обертання», «променад з обертанням», зміни у зв’язках.

 • Побудова танцювальних варіацій. Робота в ансамблі.

 • Постановча робота індивідуальних програм парам.

 1. Комплекс спортивної підготовки (51 год)

 • Різновиди ходьби, бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Робота на спортивній доріжці.

 • Вправи на гнучкість.

 • Вправи в парі: акробатичні підтримки «тарілочка», «колодязь», «конячка», «складка-стійка».

 • Вправи на розтягування м’язів.

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди, святкові вечори.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Прогнозовані результати
Учні повинні знати:

 • поняття музичного образу;

 • принцип виконання елементів класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете»;

 • принцип виконання елементів класичної хореографії на обер­таннях: різновид піруетів, «шене», «андедан-піке», «андеор-піке», різновид турів;

 • принцип виконання елементів джазової хореографії: зв’язок з еле­ментів стилю «фанк-біт», стилю «брейк-данс», «електрик», «локінг»;

 • принципи виконання елементів спортивної хореографії: «кік-бол- ченч» з поворотом на 180 градусів, «голландський хід», «французький хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест»;

 • принцип виконання базових змін з акробатичного рок-н-ролу: «верхня», «нижня», «ворота», «променад», «корзиночка», «тунель», «обвідне обертання», «верхня зміна з обертанням», «шебетюр», «нижнє обертання», «променад з обертанням»;

 • принцип виконання елементів спортивної підготовки: вправи на гнучкість, вправи на збільшення сили м’язів;

 • принцип виконання акробатичних підтримок: «тоте-фрау», «тоте- мен», «сід на стегна», «полоссо», «тарілочка», «колодязь», «конячка», «складка-стійка».


Учні повинні вміти:

 • технічно відобразити образ за відповідним музичним матеріалом;

технічно виконати елементи класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете»;

 • технічно виконати елементи класичної хореографії на обертаннях: різновид піруетів, «шене», «андедан-піке», «андеор-піке», різновид турів;

 • технічно виконати елементи джазової хореографії: зв’язок з еле­ментів стилю «фанк-біт», стилю «брейк-данс», «електрик», «локінг»;

 • технічно виконати елементи спортивної хореографії: «кік-бол- ченч» з поворотом на 180 градусів, «голландський хід», «французький хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест»;

 • технічно виконати базові зміни з акробатичного рок-н-ролу: «верхня», «нижня», «ворота», «променад», «кошик», «тунель», «об­відне обертання», «верхня зміна з обертанням», «шебетюр», «нижнє обертання», «променад з обертанням»;

 • технічно виконати елементи спортивної підготовки: вправи на гнучкість, вправи на збільшення сили м’язів;

 • технічно виконати акробатичні підтримки: «тоте-фрау», «тоте- мен», «сід на стегна», «полоссо», «тарілочка», «колодязь», «конячка», «складка-стійка».

Навчально-тематичний план

Перший рік вищого рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

4

8

12


2

Елементи класичної хореографії

4

19

23

3

Елементи джазової хореографії

4

19

23

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

18

64

82


5

Комплекс спортивної підготовки

14

54

68

6

Заходи виховного та пізнавального характеру


88

Разом

44

172

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (12 год)

 • Вправи на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу.

 • Робота з музичним матеріалом: поняття характеру музичного матеріалу, визначення темпоритму музичного матеріалу.

 1. Елементи класичної хореографії (23 год)

 • Вправи у характері «релеве».

 • Стрибкові рухи за позиціями ніг 6,1,2,3,5—«жете», «асамбле», «перекидне жете».

 • Вправи на обертання: подвійні піруети за 6,2,5 позиціями (вправо, вліво, комбінації з обертань).

 • Вправи на обертання: «шене» (вправо, вліво), «тури», подвійні «тури», зв’язки з обертань.

 1. Елементи джазової хореографії (23 год)

 • Постановча робота танцювальних номерів «Асорті», «Коли ми разом», хореографічних етюдів.

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук «кін-тат», робота корпусу «електрик», «локінг», «хіп-хоп».

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6,2 позиціями ніг. Робота рук.

 1. Елементи спортивної хореографії—акробатичний рок-н-рол

(82 год)

 • Вправи на акторську майстерність.

 • «Рок-н-рольні доріжки» — робота у розвернутій позиції: «Бага­тоніжка», різновид «кік-степів» за ракурсами.

 • Робота в парі — поняття «ведення партнерів», робота над базо­вими змінами.

 • Вивчити зміни: «амерікен-спін», «флірт», «брезель».

 • Постановча робота командного виступу «Леді-формейшн».

 • Постановча робота індивідуальних програм парам.

 • Побудова танцювальних варіацій.

 • Вправи на середині залу: розминка на елементах акробатичного рок-н-ролу, «голландський хід», «французький хрест», «швейцарський хрест», «кік-степ у діагональ».

 1. Комплекс спортивної підготовки (68 год)

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 • Різновиди бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Вправи на розтягування м’язів спини, плечей.

 • Робота на спортивній доріжці: різновид перекидів уперед, назад, колесо, рондат, фляк, елементи: «столик», «уіклер».

 • Вправи на розтягування м’язів ніг.

 • Різновиди ходьби по колу.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Навчально-тематичний план

Другий рік вищого рівня навчання
з/п

Зміст програми

Кількість годин

Теорія

Практика

Разом

1

Колективно-порядкові та ритмічні вправи

4

8

12


2

Елементи класичної хореографії

4

19

23

3

Елементи джазової хореографії

3

20

23

4

Елементи спортивної хореографії-акробатичний рок-н-рол

16

66

82


5

Комплекс спортивної підготовки

14

54

68

6

Заходи виховного та пізнавального характеру


88

Разом

41

172

216


Зміст програми


 1. Колективно-порядкові та ритмічні вправи (12 год)

 • Вправи на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу.

 • Робота з музичним матеріалом: поняття характеру музичного матеріалу, визначення темпоритму музичного матеріалу.

 1. Елементи класичної хореографії (23 год)

 • Вправи у характері «релеве».

 • Стрибкові рухи за позиціями ніг 6,1,2,3,5 — «жете», «асамбле», «перекидне жете» в комбінаціях.

 • Вправи на обертання: подвійні піруети за 6, 1, 2, 5 позиціями (вправо, вліво).

 • Вправи на обертання: «шене» (вправо, вліво), «тури», подвійні «тури», зв’язки з обертань.

 1. Елементи джазової хореографії (23 год)

 • Елементи стилю «фанк-біт»: рухи за 6,2 позиціями ніг. Робота рук.

 • Елементи стилю «брейк-данс»: робота рук «кін-тат», робота корпусу «електрик», «локінг», «хіп-хоп», зв’язки з елементів.

 • Постановча робота танцювальних номерів «Асорті», «Коли ми разом», хореографічних етюдів.

 1. Елементи спортивної хореографії—акробатичний рок-н-рол

(82 год)

 • Вправи на середині залу: розминка на елементах акробатичного рок-н-ролу, «голландський хід», «французький хрест», «швейцарський хрест», «кік-степ у діагональ».

 • «Рок-н-рольні доріжки» — робота в розвернутій позиції: «Бага­тоніжка», різновид «кік-степів» за ракурсами. Танцювальні варіації.

 • Робота в парі — поняття «ведення партнерів», робота над базо­вими змінами.

 • Постановча робота за програмою «Шоу-дует».

 • Постановча робота індивідуальних програм парам.

 • Побудова танцювальних варіацій.

 • Вправи на акторську майстерність.

 1. Комплекс спортивної підготовки (68 год)

 • Різновиди ходьби по колу.

 • Різновиди бігу по колу.

 • Загальні вправи у колі для розігріву м’язів.

 • Вправи на розтягування м’язів спини, плечей.

 • Робота на спортивній доріжці: різновиди перекидів уперед, назад, колесо, рондат, фляк.

 • Акробатичний елемент «дитяче сальто», «тодес» (задній та пе­редній).

 • Вправи на розтягування м’язів ніг.

 • Силові вправи на поліпшення роботи м’язів.

 1. Заходи виховного та пізнавального характеру (8 год)

 • Бесіди.

 • Екскурсії до музеїв, театрів.


Прогнозовані результати
Учні повинні знати:

 • вправи на розвиток акторської майстерності в межах обраного музичного матеріалу; Я

 • принцип виконання елементів класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете»;

 • принцип виконання елементів класичної хореографії на обер­таннях: різновиди піруетів, «шене», «андедан-піке», «андеор-піке», різновиди турів;

 • принцип виконання елементів джазової хореографії: зв’язок з еле­ментів стилю «фанк-біт», стилю «брейк-данс», «електрик», «локінг»;

 • принципи виконання елементів спортивної хореографії: «голланд­ський хід», «французький хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест»; «кік-степ» у діагональ;

 • принцип виконання «рок-н-рольних доріжок» — «Багатоніжка»;

 • принцип виконання змін з акробатичного рок-н-ролу «шебетюр», «амерікен-спін», «флірт», «брезель»;

 • принцип виконання елементів спортивної підготовки: вправи на гнучкість, вправи на збільшення сили м’язів;

 • принцип виконання акробатичних елементів: «рондат», «фляк», «столик», «уіклер», передній та задній «тодес», «дитяче сальто».

Учні повинні вміти:

 • технічно відобразити образ за відповідним музичним матеріалом;

 • технічно виконати елементи класичної хореографії: «жете», «асамбле», «перекидне жете»;

 • технічно виконати елементи класичної хореографії на обертаннях: різновид піруетів, «шене», «андедан-піке», «андеор-піке», різновид турів;

 • технічно виконати елементи джазової хореографії: зв’язок з еле­ментів стилю «фанк-біт», стилю «брейк-данс», «електрик», «локінг»;

 • технічно виконати елементи спортивної хореографії: «голландський хід», «французький хрест», «подвійний кік-степ», «швейцарський хрест», «кік-степ» у діагональ;

 • технічно виконати зв’язки з елементів основного ходу акробатич­ного рок-н-ролу у вигляді «рок-н-рольних доріжок» — «багатоніжка», різновид «кік-степів» за ракурсом;

 • технічно виконати зміни з акробатичного рок-н-ролу: «шебетюр», «амерікен-спін», «флірт», «брезель»;

 • технічно виконати елементи спортивної підготовки: вправи на гнучкість, вправи на поліпшення сили м’язів;

 • принцип виконання акробатичних елементів: «рондат», «фляк», «столик», «уіклер», передній та задній «тодес», «дитяче сальто».

Випускники ансамблю, які завершили навчання за програмою вищого рівня мають можливість готуватися до вступу (за бажанням) до середніх та вищих навчальних закладів культури і спорту.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка