Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. ПідручникСкачати 175,5 Kb.
Дата конвертації16.02.2019
Розмір175,5 Kb.
ТипПрограма
«Погоджено»

Заступник директора

КЗШІ-Шст.№44

ІонкоТ.О.Календарно-тематичне планування

з біології 10 клас

(І семестр)

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.


Підручник:

Біологія: 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл.

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

НАВОДИТЬ ПРИКЛАДИ

РОБИТЬ ВИСНОВОК

ВСТУП (2 ГОДИНИ)
1(1)

Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками.

Завдання сучасної біології.


зв’язок біології з іншими природничими і гуманітарними науками§1
2(2)

Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої природи. Значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства.
рівні організації живої природи; методи біологічних досліджень (описовий, порівняльний, експериментальний, статистичний, моделювання, моніторинг)

значення біологічних наук в житті людини і суспільства

про значення досягнень біологічної науки в житті людини і суспільства

§2-3

РОЗДІЛ І. Молекулярний рівень організації живої природи.

Тема 1. Неорганічні речовини (3 ГОДИНИ)
3 (1)

Елементний склад організмів.

Класифікація хімічних елементів за їх кількістю в організмах: макроелементи, мікроелементи.


органогенні елементи;
§4
4 (2)

Роль неорганічних речовин у життєдіяльності організмів.
причини ендемічних та екологічних захворювань людини;

потребу квотування промислових викидів країнами світупро єдність елементного складу тіл живої і неживої природи; про відмінності між живою та неживою природою, які пов’язані з різним кількісним співвідношенням хімічних елементів.

§5

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

НАВОДИТЬ ПРИКЛАДИ

ХАРАКТЕРИЗУЄ
5 (3)

Роль води у життєдіяльності організмів.

Узагальнюючий урок.
норми вживання води людиною в різних умовах навколишнього середовища
поняття: гідрофільність, гідрофобність; необхідність контролю хімічного складу води та їжі людини

§6

Тема 2. Органічні речовини (8 ГОДИН + 1 резервна)
6 (1)

Органічні речовини, що входять до складу організмів, їх різноманітність та біологічне значення.

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів малих органічних молекул: ліпідів


органічні речовини, що входять до складу організмів
будову, властивості та біологічну роль ліпідів (жирів, фосфоліпідів, стероїдів)

§7
7 (2)

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів вуглеводів. Лабораторна робота №1: «Визначення деяких органічних речовин та їх властивостей»


будову, властивості та біологічну роль моносахаридів (рибози, дезоксирибози, глюкози)

§8
8 (3)

Будова, властивості, роль у життєдіяльності організмів білків та амінокислот
структурні рівні організації білків
будову, властивості та біологічну роль амінокислот і нуклеотидів

§9-10
9 (4)

Принципи дії ферментів, їхня роль у життєдіяльності організмів. Лабораторна робота №2: «Вивчення властивостей ферментів»


дію ферментів

§10 (ст. 57-59)

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ___ПОЯСНЮЄ___РОБИТЬ_ВИСНОВОК'>НАЗИВАЄ

ПОЯСНЮЄ

РОБИТЬ ВИСНОВОК
10 (5)

Будова, властивості та функції нуклеїнових кислот. АТФроль АТФ в життєдіяльності організмів;

роль нуклеїнових кислот у спадковості та мінливості організмів


§ 11-12
11 (6)

Розв’язання елементарних вправ із молекулярної біології. Практична робота №1:

« Розв'язування елементарних вправ з реплікації та транскрипції».розв’язує елементарні вправи з молекулярної біології (моделювання реплікації, транскрипції)
ст. 74 - 75
12 (7)

Розв’язання елементарних вправ із молекулярної біології.розв’язує елементарні вправи з молекулярної біології (моделювання реплікації, транскрипції)


13 (8)

Особливості використання окремих хімічних речовин як медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо. Хімічний склад продуктів харчування. Практичні роботи № 2: «Ознайомлення з інструкціями з використання медичних препаратів, засобів побутової хімії тощо та оцінка їхньої небезпеки» та № 3: «Оцінка продуктів харчування за їхнім хімічним складом»


про використання різних хімічних речовин, які можуть впливати на життєдіяльність людини в побуті, у виробничий діяльності


ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

НАВОДИТЬ ПРИКЛАДИ
14 (9)

Узагальнюючий урок. Єдність хімічного складу організмів.


про єдність хімічного складу організмів
РОЗДІЛ ІІ. Клітинний рівень організації живої природи.

Тема 1. Загальний план будови клітин. Поверхневий апарат. Ядро (5 ГОДИН)
15 (1)

Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень.

методи вивчення клітин ( світлова і електронна мікроскопія; авторадіографія, культура клітин)

клітинну теорію Т. Шванна і її роль в обґрунтуванні єдності органічного світу

§ 14
16 (2)

Хімічний склад, будова і функції клітинних мембран (біомембран). Транспорт речовин через мембрани.
механізми транспорту речовин через біомембрани


взаємозв'язок клітини із зовнішнім середовищем;

§ 15
17 (3)

Функції та особливості будови поверхневого апарату клітин організмів різних царств живої природи.
функції поверхневого апарату клітин;поверхневий апарат клітин бактерій, грибів, рослин і тварин;


про поверхневий апарат клітин для обґрунтування небезпеки тютюнокуріння та вживання алкоголю і наркотичних речовин

§ 16
18 (4)

Особливості будови клітин прокаріотів і еукаріотів. Лабораторна робота

3: «Будова клітин прокаріотів і еукаріотів»
будову клітини прокаріотів і еукаріотів;


про- та еукаріотичних організмів;

робить висновок про загальний план будови клітин прокаріотів і еукаріотів та їх особливості.
§ 23

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СПОСТЕРІГАЄ, РОБИТЬ ВИСНОВОК
19 (5)

Будова і функції ядра клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів.

функції ядра;


будову ядра ( ядерна оболонка, нуклеоплазма, ядерний матрикс, хроматин, ядерце); нуклеоїд прокаріотів;


керівної ролі спадкової програми у життєдіяльності клітин;


§ 17

Тема 2. Цитоплазма клітин (7 ГОДИН + 1 резервна)
20 (1)

Складники цитоплазми: цитозоль, гіалоплазма, органели, включення. Мембранні та не мембранні органели. Лабораторна робота № 4: «Рух цитоплазми в клітинах рослин»
складники цитоплазми; мембранні і немембранні органели і включення клітини;

процеси, які відбуваються в цитоплазмі клітинихімічний склад і функціональне значення цитозолю;

будову і функції одномембранних і двомембранних органел;
рух цитоплазми у клітинах рослин;


§ 19
21 (2)

Будова та функції цитоскелету і клітинного центру. Органели руху клітини.
роль цитоскелету в організації рухів в клітині і рухів клітин;

роль клітинного центра в організації цитоскелету

§ 22
22 (3)

Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків.

генетичний код та його значення в біосинтезі білків;
§ 22, 27
23 (4)

Розв’язування елементарних вправ з трансляції. Практична робота:

4. Розв’язування елементарних вправ з трансляції


Розв’язує елементарні вправи з трансляції;


ст. 178 - 179

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СПОСТЕРІГАЄ, РОБИТЬ ВИСНОВОК
24 (5)

Будова і функції одномембранних органел клітин: гранулярна і гладенька ендоплазматичні сітки, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолібудову і функції одномембранних органел;

§ 20
25 (6)

Будова і функції двомембранних органел клітини. Мітохондрії і процес диханнябудову і функції двомембранних органел;

§ 21, ст. 154 – 157
26 (7)

Функції пластид.

Фотосинтез. Значення фотосинтезу. Узагальнення з теми «Цитоплазма клітин».значення фотосинтезу, його планетарну та космічну роль§ 21, 28
27 (8)

Контрольна робота №1.
Тема 3. Клітина як цілісна система (6 ГОДИН + 1 резервна)
28 (1)

Хромосоми. Каріотип. Лабораторна робота №5: «Будова хромосом»хімічний склад, будову і функції хромосом;


значення вивчення каріотипу для діагностування і профілактики спадкових хвороб людини;

§ 18
29 (2)

Клітинний цикл про- та еукаріотів . Механізми відтворення і загибелі клітин. Мітоз. Лабораторна робота №6: «Мітотичний поділ клітин»
поділ клітин прокаріотів;

стадії клітинного циклу еукаріотів; причини і способи загибелі клітин

§ 24
30 (3)

Мейоз.
фази мейозу;

порівнює процеси мітозу і мейозу;

§ 25

«Погоджено»

Заступник директора

КЗШІ-Шст.№44

ІонкоТ.О.Календарно-тематичне планування

з біології 10 клас

(ІІ семестр)

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту.


Підручник:

Біологія: 10 кл.: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.П. Поліщук. – К.: Генеза, 2010. – 288 с.: іл.

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СПОСТЕРІГАЄ, РОБИТЬ ВИСНОВОК
31 (4)

Обмін речовин і енергії в клітині. Енергетичний обмінобмін речовин в клітинах автотрофних і гетеротрофних, аеробних і анаеробних організмів
§ 26

Хімічний склад, будова і функції рибосом. Синтез білків32 (5)

Пластичний обмін. Біосинтез білків та нуклеїнових кислот


про зв’язок пластичного і енергетичного обміну в клітині;


§ 27

Повт.


Історія вивчення клітини. Методи цитологічних досліджень
33 (6)

Сучасна клітинна теорія. Можливості та перспективи використання цитотехнологій.
положення сучасної клітинної теорії;


застосування цитотехнологій для лікування захворювань людини

про зв'язок клітинної теорії Т. Шванна з сучасною клітинною теорією

§ 29

Повт. Неорганічні речовини
РОЗДІЛ ІІІ. Організмовий рівень організації живої природи

Тема 1. Неклітинні форми життя (4 ГОДИНИ)
34 (1)

Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли.


неклітинні форми життя; гіпотези походження неклітинних форм життя;


хімічний склад, будову та життєвий цикл вірусів; білки, нуклеїнові кислоти, які входять до складу вірусів

механізми проникнення вірусів у клітини людини, тварин, рослин, бактерій;

§ 30, 31

Повт. Органічні речовини: вуглеводи, білки, АК


35 (2)

Пріони. Їхня будова, життєвий цикл.особливості пріонів
§ 34 Повт. ферменти, НК

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СПОСТЕРІГАЄ, РОБИТЬ ВИСНОВОК
36 (3)

Роль вірусів та пріонів у природі й житті людини.
способи боротьби з вірусними захворюваннями;заходи профілактики вірусних захворювань людини, зокрема ВІЛ-інфекції /СНІДу, вірусного гепатиту;

заходи профілактики зараження пріонами;


шляхи розповсюдження вірусних захворювань людини

наводить приклади захворювань людини, що спричинені вірусами і пріонами

§ 32, 33

Повт. клітинні мембрани і поверхневий апарат клітини


37 (4)

Узагальнюючий урок. Вірусні хвороби людини та їх профілактика. Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу

Повторити § 30-33, Повт. Особливості будови про- та еукаріот

Тема 2. Одноклітинні організми (4 ГОДИНИ)
38 (1)

Характеристика прокаріотів – еубактерій і архебактерій. Особливості організації і життєдіяльності прокаріотів.
одноклітинні організми;особливості будови прокаріотів;
§ 35

Повт. ядро клітин еукаріотів. Значення нуклеоїду клітин прокаріотів


39 (2)

Роль бактерій у природі та в житті людини.

Профілактика бактеріальних захворювань людини.

роль бактерій в екосистемах; значення бактерій у господарчій діяльності людини; профілактика бакте-ріальних захворювань людини; принципи застосування антибіотиків у лікуванні бактеріальних захворювань
§ 36 Повт.

Складники цитоплазми. Мембранні та немембранні органели.ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СПОСТЕРІГАЄ, РОБИТЬ ВИСНОВОК
40 (3)

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.

Колоніальні одноклітинні організми.


одноклітинних рослин, тварин, грибів;

колоніальних одноклітинних організмівявище колоніальності одноклітинних організмів; відмінності одноклітинних еукаріотів від клітин багатоклітинних організмів
§ 37-38

Повт. Цитоскелет і клітинний центр. Органели руху клітини.


41 (4)

Роль одноклітинних еукаріотів у природі та господарстві.

Узагальнюючий урок.


роль одноклітинних еукаріотів у виникненні захворювань людини; роль одноклітинних грибів у природі та
життєдіяльності людини

§ 39 Повт. Одномембранні органели

Тема 3. Багатоклітинні організми (9 ГОДИН + 1 резервна)
42 (1)

Багатоклітинні організми без справжніх тканин.

Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.§ 40 Повт. Двомембранні органели: мітохондрії. Дихання
43 (2)

Утворення, будова і функції тканин рослин, їх здатність до регенерації. Лабораторна робота № 8: «Будова тканин рослинного організму»
типи тканин рослин (твірні, покривні, провідні, механічні, основні)§ 41 Повт. Двомембранні органели: пластиди. Фотосинтез

ДАТА

уроку


ТЕМА УРОКУ

ОБЛАДНАННЯ

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Домашнє завдання

НАЗИВАЄ

ХАРАКТЕРИЗУЄ

СПОСТЕРІГАЄ, РОБИТЬ ВИСНОВОК
44 (3)

Будова і функції тканин тварин, їх здатність до регенерації. Лабораторна робота № 7: «Будова тканин тваринного організму»
Гістотехнологіїтипи тканин тварин ( епітеліальні, тканини внутрішнього середовища, м’язові, нервова)

можливості та перспективи використання гістотехнологійзначення гістотехнологій у лікуванні захворювань людини; значення процесів регенерації

§ 42

Повт. ХромосомиКаріотип


45 (4)


Органи та системи органів багатоклітинних організмів

Регуляція функцій у багатоклітинних організмів

регуляцію функцій у рослин; регуляторні системи тварин на прикладі людини (нервову, ендокринну, імунну)

організацію багатоклітинних рослин, тварин і грибів

§ 43-44

Повт. Мітоз

46 (8)

Контрольна робота №247 (9)

Колонії багатоклітинних організмів


принципи організації та функціонування
колоніальних організмів

Повт. Мейоз

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка