Програма З дисципліни: Основи радіомоніторингу
Скачати 168,76 Kb.
Дата конвертації24.05.2018
Розмір168,76 Kb.


Міністерство освіти і науки України
Державний університет телекомунікацій


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни:
“ Основи радіомоніторингу ”

Київ – 20___I. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Предметом навчальної дисципліни є:

організаційні та правові засади забезпечення радіомоніторингу;


принципи та методи визначення місця знаходження ДРВ;

основні типи радіопеленгаторів для радіочастотного контролю;

особливості функціонування систем визначення власного місцезнаходження;

основні методи радіочастотного контролю частоти, вимірювання зайнятості спектру, напруженості поля і щільності потоку напруженості.


Метою вивчення навчальної дисципліни є:

отримання знань про особливості організацію радіопеленгації в Україні;

знання принципів та технічних можливостей організації у сфері користування радіочастотним ресурсом України;

навчити майбутніх фахівців з вищою освітою використовувати отриманні знання для проведення та організації радіочастотного контролю.


Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

вміти вимірювати основні параметри випромінювань ДРВ;

вміти грамотно застосовувати існуючу нормативно-правову базу в сфері використання радіочастотного ресурсу;

вміти аналізувати отримані результати та робити практичні висновки.II. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
II.1. Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять


Се-местр

Всього годин

Розподіл навчального часу за семестрами і видами занять

Семестр.

атестаціяЛекц.

Лабор.

Практ.

МК

(кіл-ть)


Конс

4

47

10

4

10

2

4

Залік

Усього

47

10

4

10

2

4

15

II.2. Розподіл навчального часу за розділами, темами і видами занятьНомери та найменування тем

Всього годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Лекц.

Лабор.

Практ.

Семін.

МК

Конс

МОДУЛЬ 1Тема 1. Організаційні засади радіомоніторингу


16

6

2

6

-

+

2

МОДУЛЬ 2


Тема 2. Ідентифікація радіовипромінювання.


16

4

2

4

-

+

2

Усього

47

24

4

8

-

+

7III. ЗМІСТ
МОДУЛЬ 1Тема 1. . Організаційні засади радіомоніторингу

Служби радіомоніторингу. Методи проведення радіомоніторингу. Оцінка параметрів радіовипромінювання. Радіочастотний контроль частоти. Основні методи вимірювання частоти. Практичні аспекти вимірювання частоти. Вимірювання зайнятості спектру. Вимірювання ширини займаної смуги частот. Вимірювання позасмугових випромінювань. Вимірювання параметрів модуляції радіосигналів. Радіочастотний контроль напруженості поля і щільності потоку напруженості. Вимірювання напруженості поля. Спеціальні системи радіоконтролю.


МОДУЛЬ 2
Тема 2. Ідентифікація радіовипромінювання
Принципи та методи визначення місця знаходження ДРВ. Радіопеленгація як основа визначення місцезнаходження ДРВ Точність пеленгування. Помилки пеленгування. Основні типи радіопеленгаторів для радіочастотного контролю. Визначення місцезнаходження ДРВ наземними рухомими комплексами радіомоніторингу. Допплерівські та інтерферометричні радіопеленгатори. Наземні рухомі засоби пеленгування. Системи визначення власного місцезнаходження.


IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Вид

заняттяВсього

годин


Із них

Семестри, модулі, найменування розділів та тем, найменування навчальних занять та навчальні питання, завдання на самостійну роботу

Дидактичне забезпечення

занять


Інформаційно-

методичне

забезпечення


Ауд. зан.

СРСМОДУЛЬ 1


Тема 1. Організаційні засад радіомоніторингу


1.


Лекція 1

6

2

4

Заняття 1. Радіомоніторинг, як складова частина державного регулювання радіочастотним ресурсом..

Основні поняття. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР

Завдання служби радіомоніторингу

[1] ст. 84...93, [2] ст. 327...331
2

Практ. заняття 1

2

2

-

Заняття 2. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР 1. Методи вимірювання.

2. Виявлення радіосигналів.

3. Оцінка, обробка і документування результатів вимірювання

[1] ст. 116...124.
3

Лекція 2

6

2

4

Заняття 3. Методи проведення радіомоніторингу

 1. Пошук радіовипромінювання

 2. Виявлення радіосигналів

 3. Спостереження за радіовипромінюваннями[1] ст. 105...111
4

Практ. Занят. 2

6

2

4

Заняття 4. Пошук та виявлення радіовипромінювань

1.Організація технічного контролю.

2. Методи виявлення радіовипромінювань.

[1] ст. 111...116
5

Лекція 3

6

2

4

Заняття 5. Оцінка параметрів радіовипромінювання

 1. Селекція радіовипромінювань

 2. Інструментальне оцінювання парамет­рів радіовипромінювання[1] ст. 116...124.
6

Практ. Занят. 3

6

2

4

Заняття 6. Селекція радіовипромінювань

 1. Методи технічного контролю параметрів.

 2. Оцінка параметрів та характеристик радіосигналів.

 3. Особливості оцінки параметрів випромінювальних пристроїв
[1] ст. 111...116
7

Лабора-торне заняття 1

2

2

-

Заняття 7. Вимірювання зайнятості спектру

Методи вимірювання. Вимірювання в діапазоні частот до 30 МГц. Вимірювання в діапазоні частот УКХ. Аналіз результатів вимірювання.
8

Практ. заняття 4

МК-1


2

2

-

Заняття 7а. МК-1

Виконання кваліфікаційних завдань

9

МОДУЛЬ 2
Тема 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РАДІОВИПРОМІНЮВАНЬ


10


Лекція 4

6

2

4

Заняття 8.

Визначення місцезнаходження ДРВ.

 1. Пеленгування ДРВ

 2. Визначення місцезнаходження ДРВ

 3. Ідентифікація радіовипромінювання[1] ст. 149...162
11


Практ. Занят.4

6

2

4

Заняття 9. Радіопеленгація як основа визначення місцезнаходження ДРВ.

 1. Загальні положення.

 2. Основні принципи радіопеленгації.

 3. Методи визначення місцезнаходження ДРВ за допомогою радіопеленгації.

 4. Вибір методу пеленгації
[2] ст. 188...206
12

Лекція 5

6

2

4

Заняття 10.

Технічний радіоконтроль

 1. Організація технічного контролю

 2. Методи технічного контролю

Похибки за рахунок вторинних електромагнітних полів. Похибки за рахунок поширення радіохвиль. Суб’єктивні похибки.


[2] ст. 172...180
13

Практ. Занят. 5

6

2

4

Заняття 11. Методи технічного контролю

1.Вимірювання у часовій та частотній областях.

2. Вимірювання в амплітудній та фазовій областях.

3. Інструментальні похибки.


[2] ст. 215...234
14

Лабора-торне заняття 2

2

2

-

Заняття 14. Оцінка параметрів та технічних характеристик радіосигналів

Основні характеристики аналогових видів модуляції. Вимірювання параметрів сигналів з АМ. Вимірювання параметрів сигналів з ЧМ. Вимірювання параметрів цифрових модульованих сигналів.


[3], [2] ст. 280...299, 268...274
15

КМК

6

2

4

Заняття 7. КМК

Виконання кваліфікаційних завдань
V. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ

Індивідуальні заняття спрямовані на поглиблення вивчення матеріалу, активізацію пізнавального процесу, виявлення схильності студентів до науково-дослідної роботи і творчої діяльності з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття творчого обдарування.


V.1 Тематика рефератів та аналітичних оглядів:

 1. Аналіз сучасного обладнання систем визначення місцезнаходження GPS.

 2. Аналіз сучасних систем визначення місцезнаходження GPS.

 3. Порівняльний аналіз сучасних радіопеленгаторів для визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювання та аналіз показників якості.

 4. Особливості здійснення радіочастотного контролю основних параметрів радіоелектронних засобів.

 5. Нормування основних параметрів випромінювання радіоелектронних засобів.

 6. Аналіз сучасних радіовимірювальних пристроїв для радіомоніторингу.

 7. Особливості радіомоніторингу систем аналогового та цифрового звукового мовлення.

 8. Особливості радіомоніторингу систем аналогового та цифрового телевізійного мовлення.

 9. Особливості радіомоніторингу цифрових систем стільникового зв'язку.

 10. Особливості радіомоніторингу систем транкінгового та пейджингового зв'язку.

 11. Особливості радіомоніторингу радіоелектронних засобів КХ та УКХ радіозв'язку.

 12. Особливості радіомоніторингу мереж безпроводового радіодоступу (IEEE 802.11, HiperLAN, IEEE 802.15, IEEE 802.16, WiMAX…).

 13. Аналіз загальних принципів та методів визначення місцезнаходження джерел радіовипромінювань.V.2. Контрольні заходи

Назва

контрольного заходуВсього годин

Із них

Ауд. занять

СРС

Модульний контроль 1

2

2
Комплексний семестровий модульний контроль

3

3
Усього

5

5


VI. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


В процесі навчання студентам пропонується приділяти особливу увагу фізичним процесам техніки електроживлення, прагнути опанувати уміннями і навичками фізичного і математичного аналізу. Необхідно дотримуватись правила, що в більшості випадків важливіше зрозуміти і знати походження розрахункових співвідношень, ніж запам’ятовувати висновки в остаточному вигляді. Студентів необхідно навчити самостійно та правильно застосовувати розрахункові формули і визначати оптимальну методику виконання конкретних технічних завдань.

Дисципліна вивчається за один семестр. Курс забезпечений підручниками та достатньою кількістю додаткової літератури.

Основними формами вивчення дисципліни є лекції, практичні та лабораторні заняття виконання індивідуальних завдань та самостійна робота студентів.

Лабораторні заняття проводяться з використання апаратно програмного комплексу радіочастотного контролю РМ-170.


VII. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Список літератури
а) основна література:

 1. Слободянюк П.В, Благодарний В.Г, Ступак В.С. Довідник з радіомоніторингу/ Під ред.. Слободянюка.- Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф». 2008.- 588 с.

 2. Ступак В.С., Долматов С.О. Основи радіочастотного контролю: Практичний посібник. – К., Фенікс, 2004. – 231 с.

 3. Справочник по радиоконтролю. МСЭ. Бюро радиосвязи, 2002г.- 584 с.

 4. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять.


б) додаткова література:

 1. Катунин Г.П., Мамчев Г.В., Попантонопуло В.Н., Шувалов В.П. Телекоммуникационные системы и сети. Том 2. – М.: Горячая линия - Телеком, 2004. – 672 с.

 2. Григорьев В.А. и др. Сети и системы радиодоступа. - М.: Эко-Трендз, 2005. – 384 с.

 3. Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.-640с.

 4. Девис Джон, Карр Джо Карманный справочник радиоинженера. – М.: Издательский дом «Додэка – XXI», 2002. – 544 с.


Розробник – доцент кафедри РРМ Малюженко М. В.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка