Програма з предмета " Основи галузевої економіки і підприємництва "Скачати 235,5 Kb.
Дата конвертації09.09.2019
Розмір235,5 Kb.
ТипПрограма

Робоча навчальна програма з предмета
 1. Основи галузевої економіки і підприємництва ”


Професія: адміністратор, агент з організації туризму

кваліфікація: адміністратор


з/п

Тема

Кількість годин

всього

з них ЛПР

1.

Загальні основи суспільного виробництва

1

-

2.

Галузева структура економіки України

1

-

3.

Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції

2

-

4.

Система підприємництва. Організація власного бізнесу

4

2

5.

Система управління. Менеджмент.

2

1

6.

Маркетингове управління галуззю

2

1

7.

Процес ціноутворення. Витрати виробництва

2

1

8.

Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість і безробіття в галузі

2

1

9.

Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі.

1

-
Всього годин:

17

6


Тема 1. Загальні основи суспільного виробництва

Поняття економіки, типи економічних систем. Економіка та її місце у суспільному житті. Типи економічних систем. Товарне виробництво, його типи та види. Виникнення, сутність та функції грошей. Закони ринкового господарства. Інфляція, причини і наслідки.


Тема 2. Галузева структура економіки України

Розвиток економіки України на сучасному етапі. Основні галузі економіки України. Галузева структура економіки України.


Тема 3. Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції

Досягнення, проблеми та перспективи галузі. Особливості роботи в умовах ринку. Тенденції діяльності. Умови функціонування ринку. Формування ринку в Україні.
Тема 4. Система підприємництва. Організація власного бізнесу

Мікроекономіка. Підприємництво, його типи і види. Умови розвитку підприємництва. Тіньова економіка. Обмеження в підприємництві. Умови, порядок створення, реорганізації та ліквідації підприємств.Лабораторно-практична робота №1.

Розробка бізнес-плану щодо розвитку сучасного підприємства.

Лабораторно-практична робота №2.

Оформлення документації щодо відкриття власної справи.
Тема 5. Система управління. Менеджмент.

Типи системи менеджменту. Сучасні вимоги до менеджера. Сучасні вимоги до складання бізнес-плану та основні вимоги до його складання. Культура управління та підготовка менеджерів. Психологічні характеристики менеджера. Міжнародний менеджмент.Лабораторно-практична робота №3.

Визначення умов необхідних для діяльності менеджера.
Тема 6. Маркетингове управління галуззю

Сутність, принципи та функції маркетингу, його види. Принципи маркетингу та менеджменту, механізми соціального регулювання ринкової економіки.

Види маркетингової діяльності. Реклама та її роль в умовах ринкової економіки.

Сучасні вимоги до маркетингової системи.

Роль інформації у здійсненні менеджменту й маркетингу.

Види, мова та стиль реклами. Реклама й збут товару.Лабораторно-практична робота №4.

Визначення ролі реклами в просуванні товару на ринку.
Тема 7. Процес ціноутворення. Витрати виробництва

Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін. Доход та його економічна природа. Розподіл та використання доходу на підприємстві. Рентабельність. Система оподаткування доходів підприємства. Класифікація податків.Лабораторно-практична робота №5.

Формування ціни в умовах конкурентного ринку.
Тема 8. Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість і безробіття в галузі

Форми організації праці. Тарифна система та її елементи (класи, категорії, розряди, порядок їх присвоєння). Заробітна плата, її форми і системи. Реальна заробітна плата і захист її від інфляції. Проблеми соціального захисту.

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Безробіття. Державні гарантії зайнятості.

Лабораторно-практична робота №6.

Визначення ситуацій на ринку праці
Тема 9. Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі.

Міжнародна економічна інтеграція. Тенденції економічного розвитку Західної Європи. Проблема входження України в світове господарство.


ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія: адміністратор, агент з організації туризму

кваліфікація: адміністратор


уроку


К-ть

годин

З м і с т т е м и

Прим.1

Тема 1. Загальні основи суспільного виробництва

1

1

Економіка та її місце у суспільному житті. Типи економічних систем. Товарне виробництво, його типи та види.


1

Тема 2. Галузева структура економіки України.

2

1

Основні галузі економіки України. Галузева структура економіки України.


2


Тема 3. Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції.
3

1

Особливості роботи в умовах ринку.
4

1

Умови функціонування ринку в умовах конкуренції.


4


Тема 4. Система підприємництва. Організація власного бізнесу.
5

1

Підприємництво: типи, види, умови розвитку. Обмеження в підприємництві.
6

1

Умови, порядок створення, реорганізація та ліквідація підприємств.

Лабораторно-практична робота № 1.

Оформлення документації для відкриття власної справи.

7

1

Бізнес-план: поняття та основні вимоги до його складання.

Лабораторно-практична робота № 2.

Розробка бізнес-плану власного підприємства.

8

1

Тематичне оцінювання з тем 1, 2, 3, 4.

Контрольна робота.
2

Тема 5. Система управління. Менеджмент.

9

1

Типи і системи менеджменту. Менеджер: вимоги, культура управління та підготовка.
10

1

Психологічні характеристики менеджера.

Лабораторно-практична робота № 3.

Визначення умов, необхідних для діяльності менеджера.2

Тема 6. Маркетингове управління галуззю.

11

1

Маркетинг: сутність, принципи, функції, види. Види маркетингової діяльності.
12

1

Види, мова і стиль реклами.

Лабораторно-практична робота № 4.

Визначення ролі реклами в просуванні товару на ринку.2

Тема 7. Процес ціноутворення. Витрати виробництва.

13

1

Показники ефективності виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження.
14

1

Поняття про ціни та їх види.

Лабораторно-практична робота № 5.

Формування ціни в умовах конкурентного ринку.
2

Тема 8. Оплата праці. Трудові відносини.

Зайнятість населення і безробіття.


15

1

Заробітна плата, її форми і системи. Проблеми соціального захисту.
16

1

Зайнятість населення. Безробіття.

Лабораторно-практична робота № 6.

Визначення ситуацій на ринку праці.
1

Тема 9. Інтеграція України в світову економіку. Перспективи і проблеми галузі.
17

1

Проблема входження України в світове господарство.

Тематичне оцінювання з тем 5, 6, 7, 8, 9.

Письмовий залік.


Критерії навчальних досягнень учнів з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»Професія: адміністратор, агент з організації туризму

кваліфікація: адміністратор
П о ч а т к о в и й р і в е н ь


1

Учень з допомогою викладача розпізнає економічні явища побутового рівня, однослівно відповідає на запитання «так» - «ні»

Учень бере участь в активній діяльності на уроках, однак потребує постійного контролю з боку викладача

2

Учень з допомогою викладача:

 • розпізнає одне з кількох понять побутового рівня, виділивши їх серед інших, однослівно їх називає;

 • відтворює деякі факти побутового рівня

Учень з допомогою викладача уміє виконувати тестові завдання початкового рівня

3

Учень з допомогою викладача:

 • однослівно відповідає на запитання;

з помилками характеризує поняття з тем «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

Учень уміє:

 • виконувати тестові завдання початкового рівня;

скласти схему з тем «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»С е р е д н і й р і в е н ь4

Учень з допомогою викладача:

відтворює словами, близькими до тексту конспекту визначення термінів з тем «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»; • у процесі відповіді допускає окремі видозміни навчальної інформації, ілюструючи відповідь прикладами, що наводив викладач

Учень з допомогою викладача уміє:

 • розв'язувати тестові завдання середнього рівня складності;

 • скласти схему з тем «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

5

Учень з допомогою викладача:

дає правильне визначення окремих понять з тем «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»;Учень уміє:

 • розв'язувати тестові завдання середнього рівня складності;

 • скласти схему з тем «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

6

Учень з допомогою викладача:

 • свідомо відтворює тему, ілюструючи її власними прикладами;

розкриває суть економічних понять з тем «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

Учень уміє:

 • зробити частковий аналіз понять;

 • скласти таблицю з тем «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»Д о с т а т н і й р і в е н ь7

Учень:

 • без помилок відтворює зміст теми, наводячи власні приклади;

правильно розкриває суть понять з тем «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

Учень уміє:

 • з допомогою викладача розв’язувати тестові завдання достатнього рівня складності;

 • скласти таблицю з тем «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»8

Учень:

 • володіє навчальною інформацією, яку вміє зіставляти і узагальнювати;

 • аргументовано відповідає на запитання і намагається відстояти свою точку зору

Учень уміє:

 • складати бізнес-план туристичного агентства, допускаючи невеликі помилки;

 • проводити роботу зі створення рекламної продукції

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, наводить аргументи на підтвердження своїх думок;

 • використовує матеріали ЗМІ

Учень уміє:

 • розв'язувати тестові завдання достатнього рівня складності;

 • висвітлювати практичне значення знань з тем «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»В и с о к и й р і в е н ь10

Учень:

 • вільно володіє темою, має ґрунтовні економічні знання;

 • вільно відповідає на запитання, що потребують знання кількох тем;

 • оцінює окремі нові факти, ідеї, судження його логічні і достатньо обґрунтовані

Учень уміє:

 • працювати із статистичними збірниками і науковою літературою;

 • свою відповідь ілюструвати схемами, графіками, прикладами з життя;

 • проводити самоперевірку виконаної роботи тем «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

11

Учень:

 • має системні знання з основ економіки;

узагальнює і систематизує матеріал у межах теми «Загальні основи суспільного виробництва», «Галузева структура економіки України», «Особливості роботи галузі в умовах ринку і конкуренції», «Система підприємництва. Організація власного бізнесу», «Система управління. Менеджмент», «Маркетингове управління галуззю», «Процес ціноутворення. Витрати виробництва», «Оплата праці. Трудові відносини. Зайнятість населення і безробіття»

Учень уміє:

 • прогнозувати поведінку окремих людей, груп населення при розробці туристичних послуг і вивченні туристичного попиту;

 • пояснювати виконання завдання високого рівня складності

12

Учень:

 • глибоко розуміє економічні закони і категорії;

 • подає ідеї згідно з вивченим матеріалом;

 • робить творчо обґрунтовані висновки

Учень уміє:

 • сформулювати економічну проблему і визначити шляхи її розв’язання (стратегія розвитку туристичного підприємства);

 • вести дискусію з конкретного питання;

 • складати бізнес-план туристичного агентства із розрахунками витрат і прибутку


Завдання для тематичного оцінювання з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

з тем 1 – 4


Тестові завдання (4 – 6 б)
1. Господарський комплекс країни – це:

а) сфера матеріального виробництва;

б) структура національного господарства;

в) сукупність галузей, що відрізняють національне господарство від господарств інших країн.


2. До сфери матеріального виробництва належать:

а) будівництво;

б) кредитування;

в) страхування;

г) промисловість.
3. На галузеву структуру господарського комплексу країни впливають:

а) розвиток транспортної мережі;

б) кількість населення країни;

в) кліматичні умови країни.


4. До сфери нематеріального виробництва належать:

а) освіта;

б) фінансові установи;

в) торгівля;

г) сільське господарство.
5. Для аналізу господарського комплексу країни застосовують:

а) галузі господарства;

б) структурні підрозділи;

в) сфери економіки.


6. Господарський комплекс країни поділяють на сфери:

а) посередницького виробництва;

б) нематеріального виробництва;

в) матеріального виробництва.


7. Галузь – це:

а) форма економічних зв’язків;

б) сфера і форми обігу товарів і послуг;

в) сукупність підприємств, які характеризуються однорідною продукцією.8. У складі промисловості налічуються наступні галузі:

а) хімічна;

б) пенсійна;

в) харчова;

г) побутова.
9. Міжгалузевий комплекс – це:

а) структура, яка характеризується взаємодією підприємств різних галузей;

б) форма економічних зв’язків;

в) економічне суперництво між виробниками товарів.


10. Реєстраційна картка – це:

а) документ встановленого зразка, який підтверджує волевиявлення особи щодо внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру;

б) документ, що посвідчує авторство на винахід і виключне право на його використання впродовж певного строку;

в) документ, що підтверджує місце розташування підприємства.


11. Оберіть найточніше визначення поняття «ринок»:

а) це місце, де відбувається процес купівлі – продажу;

б) це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну;

в) сфера і форми обігу товарів та послуг.


12. Що не є характерною ознакою ринку:

а) ринок покупців;

б) конкурентний характер ринку;

в) новаторство ринку;

г) управління ринком.
13. Що є об’єктом ринку:

а) цінні папери;

б) земельні ділянки;

в) підприємці;

г) службовці.
14. Якого виду ринку не існує:

а) органічний ринок;

б) ринок житла;

в) ринок інформації;

г) ринок цінних паперів.
15. Якої функції ринку не існує:

а) інтегруюча;

б) комплектуюча;

в) основна;

г) розподільча.
16. Економічне суперництво між виробниками товарів і послуг за вигідніші умови діяльності – це:

а) ринок;

б) галузь;

в) конкуренція.

г) сектор економіки.
17. Що не є типом конкуренції:

а) міжнародна;

б) міжгалузева;

в) цінова;

г) внутрішньогалузева.
18. Запровадження нових видів продукції належить до … рис конкуренції:

а) позитивних;

б) негативних.
19. Структура ринку, на якому існує невелика кількість великих фірм – виробників, - це:

а) монополія;

б) олігополія;

в) досконала конкуренція;

г) монополістична конкуренція.
20. Що не є рівнем конкуренції:

а) монополістична;

б) монополія;

в) міжгалузева;

г) олігополія.
21. Володіння основними видами сировини є причиною:

а) олігополії;

б) монополії;

в) досконалої конкуренції;

г) міжнародної конкуренції.

22. Оберіть найповніше визначення підприємства: а) це технологічно і територіально відособлена сукупність засобів виробництва і робочої сили; б) це соціальний осередок суспільства, певний колектив співробітників; в) це самостійна ланка економіки, яка діє у спільному економічному просторі.

23. Виберіть найповніше визначення підприємництва:

а) це планування й організація виробництва, отриманих доходів;б) це діяльність, яка передбачає використання власних коштів і готовність ризикувати;

в) самостійна, ініціативна діяльність, яка спрямована на виробництво товарів з метою одержання прибутку з використанням власних коштів.


24. Якого виду підприємництва не існує:

а) загального;

б) посередницького;

в) виробничого;

г) комерційного.
25. Якої функції підприємництва не буває:

а) особистісної;

б) новаторської;

в) соціальної;

г) комерційної.
26. Виберіть, яка функція не відноситься до підприємницької:

а) регулююча;

б) розподільча;

в) статистична;

г) стимулююча.
27. Виберіть проблему підприємництва в Україні:

а) обмеження державного втручання у розвиток підприємництва;

б) нестабільне чинне законодавство;

в) чітке додержання антимонопольного законодавства;

г) суворе дотримання законодавчих норм.
28. Укажіть умови розвитку підприємництва, які в Україні мають найменш сприятливий характер:

а) існування приватної власності;

б) створення умов для конкуренції;

в) надання свободи підприємцям, пільговий податковий режим;

г) стабільність державної економіки та соціальної політики.
29. Укажіть помилкове твердження про суспільну корисність підприємницької діяльності:

а) максимальна реалізація можливостей, пошук нового;

б) економія на зарплаті найманих працівників;

в) зацікавленість у стабільності суспільних відносин;

г) пошук незадоволених потреб споживачів.
30. Оберіть вид підприємництва, якого не існує:

а) матеріальне; б) індивідуальне; в) корпоративне; г) комерційне.Завдання (7 – 9 б) 1. Установіть відповідність між функціями підприємницької діяльності та їх змістом:

1 організаційна; А формування стимулюючих механізмів для ефективного

2 ресурсна; використання ресурсів;

3 стимулююча; Б мобілізація фінансових, трудових, матеріальних та інших

4 інноваційна ресурсів;

В безпосередня організація виробництва, збуту, реклами;

Г підтримання традицій, що передаються з покоління в покоління, щодо товарів та послуг, які необхідно виробляти;

Д генерування і реалізація нових ідей


 1. Установіть відповідність між видами підприємств за галузево-функціональною діяльністю та їх змістом:

1 виробничі; А надання різних посередницьких послуг: інформаційних,

2 комерційно - консультативних, маркетингових;

торговельні; Б формування грошових фондів та відшкодування суми3 фінансові; збитків застрахованим особам;

4 посередницькі В виробництво товарів та надання послуг з їх реалізації;

Г діяльність у сфері грошово-кредитних відносин;

купівля – продаж грошей та цінних паперів;Д здійснення товарно-грошових і торговельно-обмінних

операцій 1. Установіть відповідність між підприємствами за формою власності та їх ознаками:

1 індивідуальні; А засновані на загальнодержавній власності;

2 сімейні Б засновані на власності адміністративно-територіальних

одиниць;


3 колективні В засновані на власності окремого громадянина та

особистій праці;4 державні Г засновані на власності та праці членів однієї родини;

Д засновані на власності трудового колективу.

4. Згрупуйте існуючі ринки за такими ознаками:З точки зору законуЗа економічним призначенням об’єктів ринкових відносин

За територіальною ознакою5. Бізнес-план містить наступні розділи:

 • стислий опис;

 • ____________;

  • ринок та маркетингова стратегія;

  • ____________;

  • управління та процес прийняття рішень;

  • ____________;

  • ____________;

  • додатки.

6. Чим було зумовлене виникнення такого документу як бізнес-план?


7. Які основні функції підприємництва вам відомі?

8. У країні з ринковою економікою з монополізмом ведеться боротьба на державному рівні. ЧОМУ?


9. Господарський комплекс ________ економіки країни – сукупність _______ галузей, які відрізняють її національне ________ від господарств інших ____________.

Творчі завдання (10 – 12 б)
1. «Конкуренція забезпечує найвищу якість продукції та розвиває найгірші якості людей». Чи згодні ви з цією тезою Д. Сарноффа? Аргументуйте свою відповідь.

2. З’ясуйте роль підприємницької діяльності в розвитку економіки України.


3. Дайте відповідь на питання: «Чому важливо обмежувати монополію та в який спосіб це може робити уряд?»

4. Поясніть, як ринок вирішує основні проблеми економіки?5. Які проблеми заважають розвитку підприємництва в Україні?

6. Що було б, якби не існувало конкуренції ?

Завдання для тематичного оцінювання з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

з тем 5 – 9

Тестові завдання (4 – 6 б)
1. Що таке маркетинг:

а) сукупність прийомів вигідного збуту товарів;

б) оптимальне просування товарів до споживачів;

в) діяльність з приводу всебічного вивчення потреб споживачів задля найкращого їх задоволення?


2. На які верстви населення, як на потенційних споживачів, мають орієнтуватися маркетологи на Україні:

а) на людей, що проживають за межею бідності;

б) на людей з середніми доходами;

в) на людей з низькими доходами;

г) на людей з високими доходами.
3. Що є запорукою конкурентоздатності продукції певної фірми?

а) ціна;

б) якість;

в) співвідношення «якість – ціна»;

г) технічні параметри і якісні характеристики.
4. Сегментування ринку – це:

а) визначення потреб певної групи споживачів;

б) поділ його на частини з урахуванням певних особливостей споживачів, які однаково реагують на однакові товари;

в) орієнтація підприємства на кілька груп споживачів;

г) сполучення таких ринкових сегментів, найбільшою мірою реалізують ринкові можливості та інтереси фірми.
5. Кінцевою метою маркетингу є:

а) збут якомога більшої кількості продукції;

б) забезпечення прибутковості в роботі фірми;

в) завоювання ринків збуту та успішна боротьба з конкурентами;

г) досягнення мети фірми через задоволення потреб споживача.
6. Реальна заробітна плата – це:

а) нарахована працівникові заробітна плата протягом певного періоду;

б) отримана працівником заробітна плата за вирахуванням прибуткового податку;

в) кількість товарів і послуг, що можна придбати на отриману заробітну плату.


7. Який елемент не входить до тарифної системи оплати праці:

а) тарифна сітка;

б) розміри преміальних виплат;

в) тарифні ставки.


8. Якого виду заробітної плати не існує:

а) реальна;

б) фіксована;

в) номінальна.


9. Розмір реальної заробітної плати залежить від:

а) рівня цін на товари і послуги;

б) величини номінальної заробітної плати;

в) виконання певного обсягу робіт.


10. На загальний рівень заробітної плати впливають фактори:

а) внутрішні;

б) опосередковані;

в) зовнішні.


11. До структури заробітної плати належать:

а) основна заробітна плата;

б) неосновна заробітна плата;

в) додаткова заробітна плата.


12. До основної заробітної плати працівника належить:

а) матеріальна допомога;

б) сума відпускних;

в) заробіток.


13. До додаткової заробітної плати працівника належать:

а) винагорода за трудові досягнення;

б) винагорода за виконану роботу відповідно до норми часу;

в) компенсаційні виплати.


14. Які форми оплати праці існують:

а) погодинна;

б) колективна;

в) відрядна.


15. У загальній структурі заробітної плати основна заробітна плата становить:

а) 40 – 50%;

б) 60 – 70%;

в) 70 – 80%.


16. Комплексна система організації виробництва, орієнтована на задоволення потреб і отримання прибутку шляхом дослідження ринку – це:

а) менеджмент;

б) маркетинг;

в) збут.
17. Сукупність методів і форм управління виробництвом для одержання прибутку – це:

а) маркетинг;

б) мотивація;

в) менеджмент.
18. Що не є функцією менеджменту:

а) контроль;

б) забезпечення;

в) планування.


19. Процес координації завдань підприємства і дій працівників – це:

а) планування;

б) мотивація;

в) організація.


20. Що не входить до структури маркетингу:

а) транспорт;

б) збут;

в) ціна.
21. Що не є функцією маркетингу:

а) формування пропозиції;

б) інформаційне забезпечення;

в) формування попиту.
22. Маркетинг з англійської мови означає:

а) організація;

б) метод;

в) ринок.


23. Професійний управляючий, який здійснює управління фірмою – це:

а) менеджер;

б) економіст;

в) маркетолог.


24. Ціни поділяються на:

а) комплексні;

б) оптові;

в) роздрібні.


25. Що не входить до основних обов’язків менеджера:

а) підтримувати передові ідеї;

б) розробляти маркетингові програми;

в) захищати перед керівниками інтереси підлеглих.


26. Самостійні елементи заробітної плати, які не враховані у тарифній ставці – це:

а) основна заробітна плата;

б) додаткова заробітна плата;

в) надбавки.


27. До доплат, пов’язаних з компенсацією працівникам додаткової роботи, належать:

а) за обслуговування комп’ютерної техніки;

б) за роботу в нічний час;

в) за багатозмінний режим роботи.


28. До 1 групи зараховують доплати:

а) за час простою не з вини робітника;

б) за несприятливі умови праці.
29. До компенсаційних доплат у сфері діяльності з несприятливими умовами праці належать:

а) за суміщення посад;

б) за ведення діловодства;

в) за перевезення небезпечних вантажів.


30. Водіям автомобілів, що працюють ненормований робочий день, нараховуються доплати, пов’язані з:

а) компенсацією працівникам додаткової роботи;

б) особливостями характеру виконання орбіт;

в) несприятливими умовами праці.Завдання (7 – 9 б)
1. Схарактеризувати основні види цін і тарифів.

2. Схарактеризувати об’єкти маркетингу.

3. Проаналізувати функції менеджменту.

4. Для чого держава законодавчо встановлює мінімальний рівень заробітної плати?5. Вільні ціни — це ______, що їх визначає ____________ самостійно.

6. Додаткові ________, які отримує _________, купляючи товар , називається ___________.

7. Сегментація ринку – це поділ його на __________ з урахуванням певних особливостей ________, які однаково реагують на однакові ____________.

8. До елементів фірмового стилю належать… .9. Як можуть класифікувати витрати за окремими ознаками?


Творчі завдання (10 – 12 б)
1. Провести аналіз тарифної системи оплати праці.

2. Доберіть аргументи на користь вашої позиції до питання. «Маркетинг – це робота з людьми, а не з товарами». Чи згодні ви з таким твердженням Лі Якокка?

3. Висловіться щодо питання. Як зміни заробітної плати працівників у національній економіці впливають на попит?

4. Класифікуйте види реклами за різними ознаками.5. Як ви розумієте слова спеціаліста з менеджменту П. Друкера: «Менеджмент – це особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп в ефективну й продуктивну групу».

6. Охарактеризуйте на конкретних прикладах роль товарних марок у взаємодії виробників і споживачів. Які проблеми пов’язані з використанням товарних знаків відомих вам виробників?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка