Програма з предмета «Акторська майстерність» Пояснювальна записка. «Акторська майстерність»
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0,76 Mb.

ПРОГРАМА

з предмета «Акторська майстерність»

Пояснювальна записка.

«Акторська майстерність» - наука, основним завданням якої в позашкільній установі є в першу чергу постановка вистав з вітчизняного та зарубіжного класичного драматичного надбання людства, якій передує, та яку, на всьому протязі навчання супроводжує вивчення спеціальних фахових прийомів та супутніх дисциплін.

«Акторська майстерність» є однією з ключових синтетично - гуманітарних дисциплін, яка відіграє визначну роль у новітній інтелектуальній культурі та посідає одне з центральних місць серед суспільно-естетичних наук.

Запропонований курс складається з тематичних блоків, які знайомлять учнів з основними складовими предмета «акторська майстерність» в проекції на соціум у сучасному суспільстві.

Подібний тематичний поділ тем створює підґрунтя для подальшого переходу до постановочної роботи над вітчизняною та зарубіжною драматургією. Він дає можливість учням сформувати необхідний комплекс теоретичних та практичних знань в галузі театру. Оскільки «акторська майстерність» належить до дисциплін, які не обмежуються своїми вузькими дисциплінарними рамками, а активно залучають міждисциплінарні підходи, то даний курс має дотичні теми та ділянки з більшістю курсів як циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, так і циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Основною метою дисципліни «акторська майстерність» є ознайомити учнів з термінологічним полем, що використовується в театральному мистецтві, а також типологізаціями та класифікаціями соціальних процесів і явищ, історичною структурою суспільства. Встановити взаємозв'язок між особливостями розвитку українського та світових суспільств. Навчити учнів вмінню аналізу, інтерпретації та елементів реконструкції соціальних явищ та текстів.

Випускники курсу повинні оволодіти необхідним комплексом теоретичних знань щодо основних історико-суспільних інститутів та процесів,що відкриє можливість для подальшого нарощування знань під час вивчення курсів за спеціальністю (актор ТЮГУ, ляльок, драматичний тощо).

Учні курсу покращать комунікативні здібності, наприклад, навики роботи в складі творчих груп різного рівня, вироблять навички концептуалізації, створення власних інтерпретаційних моделей, аргументованої презентації та захисту виробленої позиції перед аудиторією, тощо.

Учні оволодіють навичками поліваріантної та компаративістичної інтерпретації історичних соціокультурних явищ, необхідною концептуальною базою, що сприятиме виробленню міждисциплінарного підходу до окремих історико - соціальних феноменів чи явищ та стратегій їх досліджень та аналізу.

Мета і завдання предмету «Акторська майстерність».

Програма гуртка розрахована на однорічний термін навчання.

Гурток є групою основного рівня і комплектується з підлітків та молоді від 15-ти до 28-и років. Метою гуртка є в першу чергу постановочна робота, а також:

- засвоєння початкових знань акторської майстерності;

- допомога в розумінні практичного використання пам'яті фізичних дій;

- допомога в розумінні практичного використання емоційної пам'яті

- допомога в розумінні практичного використання активної уваги;

- допомога в розумінні практичного використання активної уяви;

- засвоєння принципів роботи над роллю;

- вироблення навиків ансамблевості;

- подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач».

Програма навчання розрахована на 216* годин.

Особливість програми полягає в тому, що гуртківці головну увагу приділяють практичній роботі з постановки навчальних робіт (етюдів), літературно-музичних композицій, моновистав, вистав, тощо.

*Для засвоєння програми курсу передбачено проведення додаткових індивідуальних занять, кількість яких становить 108 юдин за навчальний рік. 216 годин групових + 108 годин індивідуальні = 324 годин.

Головним завданням програми гуртка «Акторська майстерність» є:

- розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці;

- допомагати школярам і молоді усвідомити, що заняття мистецтвом - це не лише задоволення, але й творча праця, що потребує настирності, готовності постійно поглиблювати свої знання і удосконалювати свої вміння; - підвищувати фаховість та вкорінювати загальну

ансамблевість колективу;- проведення показів, організація гастролей, екскурсій.
Тематичний план занять основного рівня.

Тема

Кількість годин

Контроль

Всього

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1

Вступне заняття. Техніка безпеки.

3

2

1

Опитування

2

Ввідний курс з теорії акторської майстерності.

12

6

7

Опитування, показ**

3

Практичне використання пам'яті фізичних дій

24

3

21

-II-

4

Практичне використання емоційної пам'яті

36

3

33

-II-

5

Практичне використання активної уваги

36

3

33

-II-

6

Практичне використання активної уяви

36

3

33

-II-

7

Робота над роллю

99

30

69

-II-

8

Вироблення навиків ансамблевості

48

15

33

-II-

9

Подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач»

6

3

3

Опитування, показ**

10

Екскурсії, вистави, гастролі

21

21

0

Опитування

11

Заключне заняття

3

1

2

Опитування, показ**
Всього

324

90

234
Програма курсу навчання основного рівня. 1. Вступне заняття.

Ввідний інструктаж з правил техніки безпеки. Ознайомлення з навчальним планом роботи гуртка. Попереднє обговорення можливого репертуарного плану гуртка.

 1. Ввідний курс з теорії акторської майстерності.

Дія.

Сценічна культура.Практична робота.

Надзавдання твору, вистави і образу.

Наскрізна дія твору, вистави і образу.

Конфлікт драматичного твору.

Конфлікт в виставі.

Конфлікт образу та образів.

Основні дійові принципи акторської майстерності.

Принципи побудови поведінки і намірів.

Подія.


 1. Практичне використання пам'яті фізичних дій.

Поняття про акторський термін « пам'ять фізичних дій».

Практична робота.

Придумування та виконання одиночних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки. Придумування та виконання парних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки Придумування та виконання групових етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки. 1. Практичне використання емоційної пам'яті.

Поняття про акторський термін «емоційна пам'ять».

Практична робота.

Придумування та виконання одиночних асоціативних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки на задану тему.

Придумування та виконання парних асоціативних етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки на задану тему.


  1. Практичне використання активної уваги.

Поняття про акторський термін «Активна увага».

Практична робота.

Придумування та виконання групових етюдів з уявними предметами в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки на підлаштування.  1. Практичне використання активної уяви.

Поняття про акторський термін «Активна уява».

Практична робота.

Вправи на активну уяву. Наприклад: «Оповідання». Виконання групою «вистави» за гуртом, створеним оповіданням.   1. Робота над роллю.

* Попередній розбір п'єси.

Практична робота. Перше читання п'єси, взятої до постановки з розбором дійового та подійового ряду. Встановлення надзавдання постановки, наскрізної дії та дійового завдання дійових осіб-персонажів.

* Читання п'єси по подіях.Практична робота. Докладний розбір подійового ряду п'єси, взятої до постановки.

* Відтворення в діїепізодів.Практична робота. Перші виходи на майданчик по застільному розборі п'єси, взятої до постановки,

* Робота над словом.

Практична робота. Постановка інтонаційно - підтекстового забарвлення в п'єсі, взятій до постановки.

   1. Вироблення навиків ансамблевості.

* Відтворення в дії цілих картин

Практична робота. Зведення розроблених епізодів в картини-шматки п'єси, взятої до постановки,

*Практичне закріплення.Практична робота. Практичне закріплення з урахуванням дійових завдань п'єси, взятої до постановки, перші проби в костюмах.

   1. Подолання внутрішнього конфлікту «актор-глядач».

* Репетиції в декораціях.

Практична робота. Монтувальні та прогонні репетиції п'єси, взятої до постановки в декораціях. * Вистава

   1. Екскурсії, вистави, гастролі.

Екскурсії в залаштункові частини львівських театрів. Вистави на сцені театру «Ми» та на виїзді.

   1. Заключне заняття.

* Підведення підсумків роботи за рік.

Практична робота.

* Показ кращих етюдів та композицій.Прогнозований результат.

В результаті курсу занять в гуртку акторської майстерності учень має орієнтовно знати:

1. Норми сценічної культури (норми поведінки на майданчику, за

лаштунками, в глядацькій залі тощо);

2 Принципи акторського аналізу драматичного твору;

3. Принципи роботи над роллю;

4 «Ази» акторської майстерності;

5. Термінологічне поле, що використовується в театральному мистецтві;

6. Типологізацію та класифікацію соціальних процесів і явищ;

7. Історичну структуру суспільства;

В результаті занять в гуртку акторської майстерності учень має вміти:

1. Практично використовувати пам'ять фізичних дій;

2. Практично використовувати емоційну пам'ять;

3. Практично використовувати активну увагу;

4.Практично використовувати активну уяву;

5.Практично використовувати навички ансамблевості;

6.Долати внутрішній конфлікт «актор-глядач»;

7.Встановлювати взаємозв'язок між особливостями розвитку українського та світових суспільств;

8.Вміти аналізувати, інтерпретувати та реконструювати соціальні явища та тексти;

9.Працювати в складі творчих груп різного рівня;

10.Концептуалізувати;

11.Створювати власні інтерпретаційні моделі;

12.Аргументовано презентувати та захищати вироблені позиції;

13.Володіти навичками поліваріантної та компаративістичної інтерпретації історичних соціокультурних явищ.

Бібліографія:


     1. Василько В. С. Микола Садовський і його театр. К., 1962.

      1. Вінок спогадів про Заньковецьку: Збірник. К.,1950.

      2. Від романтизму до натуралізму в французькому театрі: Збірник. 1989.

      3. Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр сьогодні. К.: «Знання», 1963.

      4. Брудний Д. Бесіди про театр. Л.: 1983.

      5. Збірник спогадів про Марка Лукича Кропивницького. К., 1965.

      6. Коваленко П.Т. Шляхи на сцену. К., 1964.

      7. Кухаркін А. В. По той бік розквіту. (Буржуазне суспільство: культура та ідеологія.)-К.: «Політвидав», 1984.

      8. Лесь Курбас. Статті та спогади про Л. Курбаса. Литературное

наследие. М.: «Искусство», 1988.

      1. Мар'яненко І. О. Сцена, актори, ролі. К., 1964.

     1. Молодий театр («Ґенеза, завдання, шляхи»). Упорядник М. Лабінський. К.: «Мистецтво», спілка театральних діячів України., 1991.

 1. Білоусов М. Актор у театрі. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР. К.: 1960.

 1. Саксаганський П. К. Думки про театр. К.: 1955.

 1. Український драматичний театр. К.:1967. т. 1,2.

 2. Хрестоматія з теорії драми. К.: 1988.


ПРОГРАМА

з предмета «Репетитор»

Пояснювальна записка.

Предмет «Репетитор» в Українському драматичному театрі «Ми» є дисципліна, що синтезує в собі елементи більш докладного вивчення акторського фаху з образотворчими та ужитковими видами мистецтв, зав'язаних на звичаєвих, міфологічних, етнічних, соціально-етичних, ідеологічних, культових та міжнаціональних традиціях і стосунках суспільства, що є фоном та дійовими особами п'єси, взятої до постановки.

Викладач - репетитор має вищу художню освіту і великий практичний стаж роботи в аматорському драматичному колективі.

Запропонований курс складається з тематичних блоків, які знайомлять учнів з основними складовими предмета «Репетитор», що в свою чергу підводить до більш детального і різнобічного практичного засвоєння акторської майстерності в проекції на соціум у сучасному, старожитньому і доісторичному суспільстві.

Подібний тематичний поділ тем створює підґрунтя для постановочної роботи над вітчизняною та зарубіжною драматургією. Він дає можливість учням сформувати необхідний комплекс теоретичних та практичних знань. Оскільки «Репетитор» належить до дисциплін, які не обмежуються своїми вузькими дисциплінарними рамками, а активно залучають міждисциплінарні підходи, то даний курс має дотичні теми та ділянки з більшістю курсів як циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, так і циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін.

Основними завданнями дисципліни «Репетитор» є:

- ознайомити учнів з термінологічним полем, що використовується в театральному мистецтві, їх етимологією та практичним застосуванням, а також типологізаціями та класифікаціями соціальних процесів і явищ, історичною структурою суспільства, відображених у драматургії, художній літературі, образотворчому мистецтві та архітектурі;- встановити взаємозв'язок між особливостями розвитку українського та світових суспільств на прикладах літератури та образотворчого й декоративно - ужиткового мистецтва;

- навчити учнів аналізувати тексти, вмінню інтерпретації та реконструкції соціальних явищ, користуючись прийомами акторського тренінгу.

Випускники курсу повинні оволодіти необхідним комплексом практичних знань щодо аналізу основних історико-суспільних інститутів та процесів, що відкриє можливість для подальшого нарощування знань під час вивчення курсів за спеціальністю (актор ТЮГУ, ляльок, драматичний тощо).

Учні повинні оволодіти навичками поліваріантної та компаративістичної інтерпретації історичних соціокультурних явищ, необхідною концептуальною базою, що сприятиме виробленню міждисциплінарного підходу до окремих історико -соціальних феноменів чи явищ та стратегій, їх досліджень та аналізу.Мета і завдання предмету «Репетитор»

Програму розраховано на 216* годин.

Програма гуртка розрахована на однорічний термін навчання.

Гурток є групою вищого рівня і комплектується з підлітків та молоді віком від 15-ти до 28-и років. Метою гуртка є:

- перевірка та практичне закріплення початкових знань, одержаних з акторської майстерності;

- практична допомога у використанні пам'яті фізичних дій для досконалої побудови «запропонованих обставин» на сценічному майданчику;

- практична допомога у використанні емоційної пам'яті для побудови «почуття» на сценічному майданчику;

- практична допомога у використанні активної уваги в спілкуванні з партнером на сценічному майданчику;

- практична допомога у використанні активної уяви для побудови психофізичного стану;

- практична допомога в роботі над роллю.

Особливість програми полягає в тому, що гуртківці основну увагу приділяють практичній роботі в постановці навчальних робіт (етюдів), літературно-музичних композицій, моновистав, вистав, тощо.

*Для засвоєння програми передбачено проведення додаткових індивідуальних занять, кількість яких становить 144 години за навчальний рік.

Головним завданням програми предмету «Репетитор» є:

- розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці;

- допомагати школярам усвідомити, що заняття мистецтвом - це не лише задоволення, але й праця, праця творча, що потребує настирності, готовності постійно поглиблювати свої знання і удосконалювати свої вміння;

- підвищувати фаховість та вкорінювати загальне відчуття ансамблевості у колективі.Тематичний план занять

Тема

Кількість годин

Контроль

Всього

Теорет

Практичні

1

Вступне заняття. Техніка безпеки.

3

3

0

Опитування

2

Перевірка теоретичних знань з акторської майстерності

3

3

0

-II-

3

Перевірка практичних знань з акторської майстерності

9

3

6

Опитування, показ**

4

Еподи на прості фізичні дії

24

33

221

-II-

5

Асоціативні етіоди з використанням емоційної пам'яті

24

3

21

-II-

6

Етюди одиночні та парні на активну увагу

24

3

21

-II-

7

Етюди на задану тему

24

3

21

-II-

8

Робота над роллю

105

30

75

-II-
Всього

216

51

165


Зміст програми «Репетитор».

1.Вступне заняття.

Ввідний інструктаж з правил техніки безпеки. Ознайомлення з навчальним планом роботи гуртка.

2.Перевірка теоретичних знань з акторської майстерності:

- надзавдання твору, вистави і образу;

- наскрізна дія твору, вистави і образу;

- конфлікт драматичного твору;

- конфлікт у виставі;

- конфлікт образу та образів.

3.Перевірка практичних знань з акторської майстерності.

Основні дійові принципи акторської майстерності: - бачу що дано - ставлюсь як задано;

- дія відбувається тут, сьогодні, зараз;

- дивитися і бачити,слухати і чути.

Практична робота.

Придумування і виконання етюдів з застосуванням цих принципів. Подія:

- різниця між подією і фактом;

- подійовий ряд драматичного твору;

- подійовий ряд вистави;

- подійовий ряд персонажу.

Практична робота.

Розбір по подіях відомого драматичного твору. Наприклад, «Лісова пісня» Лесі Українки.

4.Етюди на прості фізичні дії.

Поняття про акторський термін «проста фізична дія».

Практична робота.

Придумування і виконання етюдів з простими фізичними діями в запропонованих обставинах вимушеної мовчанки з уявними предметами. Наприклад: «прасування», «прибирання», «чищення картоплі», «заміна лампочки» тощо.

5.Асоціативні етюди з використанням емоційної пам'яті.

Поняття про акторські терміни: «емоційна пам'ять», «асоціативний етюд».

Практична робота:

- придумування і виконання асоціативних етюдів за картинами;

- асоціативні етюди на прилаштовування;

- асоціативні етюди «манки»;

- асоціативні етюди під музично-шумовий супровід.

6.Етюди одиночні та парні на активну увагу. Поняття про акторський термін «активна увага».

Практична робота:

- вправи на активну увагу. Наприклад: «арифмометр», «друкарська машинка», «муха», «екстрасенс», «описати партнера по-пам'яті»тощо.

7.Етюди на задану тему (фантазію).

Поняття про фантазію як явище високої психічної діяльності та ерудиції. Різниця між уявою і фантазією. Практична робота:

- вправи на фантазію. Наприклад: «доповни оповідання», «придумай казку» тощо.

Придумування і виконання одиночних, парних та групових етюдів на фантазійні сюжети. Наприклад: • за сюжетом спільно придуманого оповідання;

 • за сюжетом придуманої колективно казки;

 • за сюжетом легенди;

 • за сюжетом міфу;

- за сюжетом спільно пригаданого історичного факту тощо.

8.Робота над роллю. Обговорення п'єси, взятої до постановки.Практична робота:

 • розбір запропонованих обставин п'єси. (Країна, епоха, звичаї, вірування, етикет, костюм, мода);

 • аналіз образів-персонажів; ^виявлення головного конфлікту твору;

 • конфлікти образів-персонажів та між образами-персонажами, (відповідність головному конфлікту);

 • надзавдання п'єси, постановки, образів-персонажів;

 • наскрізна дія п'єси, постановки, образів-персонажів;

 • мова п'єси, постановки, образів-персонажів.

Прогнозований результат.

В результаті занять в гуртку «Репетитор» учень має знати:1. Основи теорії акторської майстерності:

- три різновидності дії;

- поняття «факту»;

- поняття «події»;

- три основні принципи акторської майстерності;

- чотири базові рушійні сили для поведінки та намірів.

2.Основи практичних знань з акторської майстерності: - композиційна побудова етюду;

- сюжетна побудова етюду;

- мізансценічна побудова етюду;

- композиційна побудова драматичного твору;

- сюжетна побудова драматичного твору.

3.Основні принципи дієвого аналізу драматичного твору.

4.Основні принципи подійового аналізу драматичного твору.

5.Основні принципи встановлення внутрішнього конфлікту дійової особи-персонажу.

6.Основні принципи встановлення міжособового конфлікту дійових осіб-персонажі.

7.Основні принципи встановлення головного конфлікту драматичного твору.

В результаті занять з предмета «Репетитор» учень має вміти:

1 .Використовувати пам'ять фізичних дій для досконалої побудови «запропонованих обставин» на сценічному майданчику:

- самостійно придумувати та виконувати одиночні етюди на пам'ять фізичних дій;

- самостійно придумувати та виконувати парні етюди на пам'ять фізичних дій;

- самостійно придумувати та виконувати групові етюди на пам'ять фізичних дій.

2.Використовувати емоційну пам'ять для побудови «почуття» на сценічному майданчику:

- самостійно придумувати та виконувати одиночні асоціативні етюди;

- самостійно придумувати та виконувати парні асоціативні етюди.

3.Використовувати активну увагу в спілкуванні з партнером на сценічному майданчику:

- самостійно придумувати та виконувати одиночні етюди на активну увагу;

- самостійно придумувати та виконувати парні етюди на активну увагу;

- самостійно придумувати та виконувати групові етюди на активну увагу.

4.Використовувати активну уяву для побудови психофізичного стану:

- самостійно придумувати та виконувати одиночні етюди на задану тему за картинами живопису;

- самостійно придумувати та виконувати одиночні етюди на задану тему за літературними творами.

5.Самостійно працювати над роллю.

Бібліографія.

Білоусов М. Актор у театрі, Держвидав. образотворчого мистецтва, К.: 1960.

Крижацький Т. Поради керівнику драматичного гуртка, «Мистецтво», 1955.

КурбасЛ. Літературний спадок, К.: «Мистецтво», 1988. МарченкоТ. Мистецтво бути глядачем, вид. К.: «Мистецтво», 1966. Мар'яненко І. Сцена, актори, ролі. К.: «Мистецтво»,1964. Славський Р. Мистецтво пантоміми, вид. К.: «Мистецтво», 1962 Український драматичний театр, т. 1,2. К., 1967. Хорал В. Зарубіжний прогресивний театр. Тов. К.: «Знання», 1963 Чайковський Д. Шляхи розвитку режисури як професії. К.: «КДІК», 1997.ПРОГРАМА

предмета «Історія розвитку українського драматичного театру, теорія драми»Пояснювальна записка.

Предмет «Історія розвитку українського драматичного шатру, теорія драми» вивчає історію виникнення театру, подальший його розвиток, знайомить вихованців з зарубіжною та українською драматургією.

Мета: в доступній формі ознайомити учнів з історією театрального мистецтва, розвивати інтерес до драматичного театру, допомогти дітям засвоїти елементарні принципи акторського аналізу драматичного твору, а також познайомити їх з особливостями різних театральних жанрів, життям і творчою діяльністю видатних драматургів різних епох.

Головне завдання: і розвивати у дітей та молоді здатність проявляти творчу ініціативу та вміння застосовувати отримані знання на практиці.

Програма укладена для основного рівня на два роки навчання. Вік гуртківців 12-19 років. Кількісний склад 10 осіб.

Заняття проводяться 1 раз на тиждень по 2 години, один раз на і тиждень індивідуальне заняття 1 год. Форма заняття групова, індивідуальна.Тематичний план занять групи основного рівня першого року навчання


Тема

Кількість годин

Контроль

Всього

Теорет

Практичні

1

Вступне заняття. Техніка безпеки.

3

2

1

-II-

2

Основні аспекти дослідження української драматургії XVII – XVIII ст.

3

2

1

Бесіда, реферат

3

Репертуар українського шкільного театру

18

12

6

-II-

4

Особливості української драматургії

33

22

11

-II-

5

Світський театр (1819 – 1881)

15

10

5

-II-

6

Побутовий театр (1881 – 1917)

18

12

6

-II-

7

Революція в театрі(1917 – 1919)

12

8

4

-II-

8

Український театр XIXcт.

30

20

10

-II-

9

Особливості українського театру

9

6

3

-II-

10

Заключне заняття

3

2

1

-II-
Всього

144

96

48
Зміст програми

Вступне заняття. Техніка безпеки.

* Техніка безпеки на сцені, костюмерній, гримувальній.

* Вступне слово до предмету «Історія українського театру та теорія драми».

Основні аспекти дослідження української драматургії XVI/-XVIІ Іст.

* Предмет дослідження - давня українська драматургія. Репертуар українського шкільного театру.

- Рекламації та діалоги.

- До сценічна драма.

- Різдвяна драма.

- Великодня драма.

- Житійна, або агіографічна драма.

- Повчальна драма.

- Історична драма.

- Про українських драматургів XVІ і -XV111 от.

Особливості української драматургії Х\/ІІ-Х\/ІІІст.

* Традиційні сюжети.

* Декламація, діалог і драма: шляхи становлення суто драматичного тексту.

* Нові функції традиційних персонажів.

* Розгортання сюжету. Становлення ремарки. Час.

*Адаптована різдвяна драма, або вертеп, адаптована великодня драма, або «Слово о збуренню пекла».

* Хор та інтермедія.

* «Українізація» біблійних героїв.

* Інтимні стосунки в українській шкільній драмі.

* Вічні образи. Історична драма.

* Специфіка шкільноївиставиХ\/ІІ-Х\/ІІІст.

* Давня шкільна драма і нова та новітня українська драматургія.Світський театр (1819-1881).

*Кріпацький театр на Україні. Постійні театри по Українських містах.

*Репертуар. Виконавці. Глядачі. Український театр в Галичині.

* Театр аматорів.

* Українська опера.

* Заборона українського театру.Побутовий театр (1881-1917).

* Перші кроки. Репертуар. Виконавці. Глядачі.

* Переслідування українського театру. Український театр в Галичині.

* Театр аматорів.

* Народний український театр.

* Українська опера.

* Застій у театрі.

Революція в театрі (1917-1919).

* Криза українського театру. Передвісники революції.

* Новий репертуар. Виконавці.

* Театральна школа. Глядачі. Театральна рада.

* Два напрями українського театру.

Український театр XIX ст.

* Театр Кропивницького. Особливості.

* Театр Панаса Саксаганського. Особливості.

* Театр Старицького.

* Театр Карпенка-Карого

* Драматургія Лесі Українки шедевр театрального символізму.Особливості українського театру.

* Художній простір.

* Простір вертепу.

* Зовнішність. Міміка. Костюм. Танець.Заключне заняття.

* Підведення підсумків.Тематичний план занять групи основного рівня другого року навчання.


Тема

Кількість годин

Всього

Теорет.

Індивід

Контроль

1

Вступне заняття. Техніка безпеки.

3

2

1

-

2

Походження театру й соціальна функція мистецтва.

3

2

1

Бесіда, реферат*

3

Особливості театралізації релігійних вірувань та забобонів.

6

4

2

II

4

Античний театр.

12

9

3

II

5

Середньовічний театр.

18

12

6

II

6

Театр епохи Відродження.

17

10

7

II

7

Класицистичний театр.

9

6

3

II

8

Театр реалізму.

6

4

2

II

9

Театр символізму.

7

6

1

II

10

Основні різновидності театру неореалізму.

12

8

4

II

11

Поза літературні форми театру.

15

10

5

II

12

Театр народів Сходу.

12

8

4

II

13.

Англійський театр.

3

2

1

II

14

Французький театр.

6

4

2

II

15

Італійський театр.

3

2

1

II

16

Німецький театр.

6

4

2

II

17

Сучасний драматичний театр

3

2

1

II

18

Заключне заняття.

3

2

1

.
Всього

144

96

48

-

Зміст програми1.Вступне заняття. Техніка безпеки.

* Техніка безпеки на сцені, костюмерній, гримувальній.

* Вступне слово до предмету «Історія українського театру, теорія драми».

2.Походження театру й соціальна функція мистецтва.

3.Особливості театралізації релігійних вірувань та забобонів.

* Магічні обряди,їх театралізація.

* Особливості релігійних вірувань та забобонів.

4.Античний театр.

* Особливості театру Давньої Греції, її традиції.

* Діонісії.

* Давня трагедія, давня комедія.

* Театр Давнього Риму.

5.Середньовічний театр.

*Особливості композиційної побудови драматичних творів Середньовічного театру Східної Європи.

* Особливості композиційної побудови драматичних творів Середньовічного театру Західної Європи.

* Особливості стилю. Сюжетна побудова.

* Літургічна драма, її сюжетна побудова. Особливості стилю.

* Містерія. Принципи сюжетної побудови. Дійові особи.

* Фарс. Особливості стилю.6.Театр епохи Відродження.

* Міракль. Принципи сюжетної побудови.

* Мораліте. Принципи сюжетної побудови.

* Народний театр епохи Відродження.

* Драматургія ІІІекспіра.

* Комедія дель арте, особливості жанру.7.Класицистичний театр.

* Особливості стилю класицизму.

* Жан Батист Мольєр. Життя і творчість.

* Жан Батист Мольєр комедія класицизму.8.Театр реалізму.

* Європейський театр XIX століття.9.Театр символізму.

* Європейський театр першої половини XX століття.*Знайомство з творчістю Августа Стріндберга шведського драматурга-символіста.

10.Основні різновидності театру неореалізму.

* Театр жаху.

* Театр парадоксу.

* Театр детективу.* Театр абсурду.

11. Позалітературні форми театру.

* Танок і драма в дикунів.

* Ведмежа драма сибірських народів.* Пантоміма.

* Італійська народна комедія масок.

* Маски та сценарій соттеdіа dеіі'аrtе.

12.Театр народів Сходу.

* Японський театр.

* Китайський театр.

* Театр старої Індії.

* Перський театр.

13.Англійський театр.

* Драматургія. Сценічне мистецтво.

14.Французький театр.

* Вольтер. Дідро. Бомарше.* Сценічне мистецтво.

15.Італійський театр.

* Гольдоні. Гоцці.

16.Німецький театр.

* Лессінг. Гете. Шіллер.

*Сценічне мистецтво.

17.Сучасний драматичний театр.

* Експерименти в царині нового театру XX століття

18.Заключне заняття.

*Підведення підсумків.Прогнозований результат.

В результаті курсу занять в гуртку учень має орієнтовно знати:

 • історію театрального мистецтва;

 • основні напрямки сучасного театрального мистецтва;

 • норми сценічної культури (норми поведінки на майданчику, за лаштунками, в глядацькому залі тощо);

 • принципи акторського аналізу драматичного твору;

 • термінологічне поле, що використовується в театральному мистецтві;

 • типологізацію та класифікацію соціальних процесів і явищ;

 • історичну структуру суспільства;

 • вміти аналізувати, інтерпретувати та реконструювати соціальні явища та тексти.

В результаті дворічних занять в гуртку учень має в загальному вміти:

 • встановлювати взаємозв'язок між особливостями розвитку українського та світових суспільств;

 • вміти аналізувати, інтерпретувати та реконструювати соціальні явища та тексти;

 • працювати в складі творчих груп різного рівня;

 • концептуалізувати;

 • створювати власні інтерпретаційні моделі;

 • аргументовано презентувати та захищати вироблені позиції;

 • володіти навичками поліваріантної та компаративістичної інтерпретації історичних соціокультурних явищ.

Бібліографія:

  1. Дмитрієва Л. З історії всесвітнього театру. Випуск 1-й, Львів: ТзОВ «Простір М»,1991.

  1. Історія зарубіжного театру, ч.1-а, під ред. проф. Г. Н. Бояджиєва. М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1971

  1. Мар'яненко І.О. Сцена, актори, ролі К., 1964.

  2. Софронова Л. А. Старинный украинский театр. М., «РОССПЭН», 1996.

  3. Сулима М. Українська драматургія XVII XVIII ст., - К.: «Фоліант», вид. дім «Стилос», 2005.

  4. Спогади про Івана Карпенка-Карого. - К.: Мистецтво, 1987.

Триста років українського театру. - К.: «ВІП», 2003.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка