Психологічна служба освіти м. Тернополя
Скачати 28,57 Kb.
Дата конвертації08.03.2019
Розмір28,57 Kb.

Психологічна служба освіти м. Тернополя

Психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в контексті основних тенденцій розвитку сучасної освіти.

  2016-2017 н.р.


Засідання мо працівників психологічної служби

18.08.2016р.

ТКМЦ

Психологічна служба освіти міста

Психологічна служба освіти міста

у 2015-2016 н.р.


55 психологів ЗНЗ та ДНЗ

24 соціальних педагоги

55 психологів ЗНЗ та ДНЗ

ЗОНТ та ЗНЗ з

Днз

Спеціальні

ЗНЗ- 93

24 соціальних педагоги

ЗНЗ- 60

ДНЗ

Охоплено осіб

74 049

Охоплено осіб38 615

Тематика звернень

Батьки

Педагоги

Учні

Психологічна служба освіти міста у 2015-2016 н.р.

 • Психологічна служба освіти міста у 2015-2016 н.р.

Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби освіти у новому навчальному році

 • Пріоритетні напрямки діяльності психологічної служби освіти у новому навчальному році

Нормативне забезпечення

 • лист Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2016 р. № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. р. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу»
 • наказ МОНУ від 06.08.2013 р. № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»

Нормативне забезпечення

 • лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-135 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»;
 • лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України»;
 • лист Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;
 • Лист Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти від 15.05.2015р. №03/1972-08 «Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки України».
 • наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 31.03.2014р. №164 «Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу».
 • наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.01р. № 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України»
 • .

Методичне забезпечення діяльності психологічної служби

 • web-сторінка Українського НМЦ практичної психології і соціальної роботи www.psyua.com.ua
 • блог «Психологічна служба освіти м. Тернопіль»
 • http://psichologtern.blogspot.com
 •  сайти навчальних закладів (рубрика -психологічна служба)

інтеграція структурних підрозділів психологічної служби, організацій, установ, громадських об’єднань в цілісну багаторівневу державно-громадську систему надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу;

соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов та результатів навчальної діяльності вихованців, учнів і студентів у зв’язку з процесом реформування окремих складових освітньої галузі

підвищення рівня психологічної культури й психологічної компетентності педагогічних працівників ;

соціально-педагогічне і психологічне забезпечення превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля, суїцидальної та агресивної поведінки;розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля, суїцидальної поведінки тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці

Актуальні напрями психологічного забезпечення освіти

Організація діяльності психологічної служби на основі мультидисциплінарного підходу у вирішенні потреб дитини.

Організація діяльності психологічної служби на основі мультидисциплінарного підходу у вирішенні потреб дитини.

 • При плануванні діяльності враховувати Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей в яких детально наведений порядок такої взаємодії, основні функції кожної служби (лист МОН України від 28.10.2014р., №1/9-557). Б
 • дотримуватись в роботі наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України» від 20.04.01р. № 330
 • з метою недопущення представників громадських організацій, псевдорелігійних течій у навчальні заклади для проведення досліджень, лекцій, тренінгів без відповідної психологічної експертизи матеріалів які вони застосовують.

 •  

Забезпечення психологічного і соціального супроводу дітей, постраждалих внаслідок військових дій, а також їх батьків. Заходи ефективної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові умови проживання та навчання

 • Індивідуальні картки на кожну дитину
 • Діагностика психоемоційного стану, соціометричного статусу, адаптації та ін
 • Психокорекція, психологічний супровід і підтримка розвитку особистісних ресурсів дитини
 • Соціально-психологічна адаптація, соціальний супровід сім'ї

програма освітньої діяльності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (лист МОН України від 09.06.2015р., № 1/9–284 ). Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/

 • програма освітньої діяльності та спецкурс для курсів підвищення кваліфікації практичних психологів і соціальних педагогів з проблеми «Навички кризового консультування та розвиток психосоціальної стійкості до стресу у дітей» (лист МОН України від 09.06.2015р., № 1/9–284 ). Матеріали розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства в розділі «Позашкільна освіта, виховна робота» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/
 • Соціально - психологічний супровід дітей та сімей вимушених мігрантів . Методичні рекомендації для працівників психологічної служби освіти.
 • http://psichologtern.blogspot.com/2015/05/blog-post_86.html

 • Робота психолога НЗ з питань профілактики ПТСР, відновлення душевної рівноваги, повернення опори, стабілізації при психологічної травмі.
 • https://docs.google.com/document/d/

  1-QWpjbRQFdtm87O3ItjilNt6O4hdWCx-lX96q3M0anU/edit

 •  Спецвипуск газети «Психолог» № 11-12 2015р.
 • «Діти і дорослі між миром і війною».

Профілактика та корекція відхилень у поведінці школярів


Подолання девіантної поведінки, насилля, агресії, запобігання ксенофобії та

сегрегації
  • створення сприятливих соціально-психологічних умов для особистісних змін, розвиток мотивації на соціальну адаптацію;
  • стимулювання особистісних змін;
  • корекція поведінки з урахуванням специфіки її проявів .
  • Сприяння формуванню сприятливого психологічного мікроклімату навчального закладу.
  • Розбудова мережі шкільних служб порозуміння.

Профілактика залежної поведінки неповнолітніх
  • впровадження інформаційно-освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова».
  • реалізація профілактичних і превентивних програм з формування здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я.
  • Профілактика комп»ютерної залежності

Профілактика та подолання саморуйнівної поведінки
  • роз'яснювальна робота серед батьків із залученням працівників кримінальної міліції у справах дітей
  • ознайомити батьків та дітей про функціонування Національної дитячої „гарячої лінії" (0 800 500 225),

«Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад програми профілактичних дій». / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. - 38 с. Електронна версія всіх матеріалів Комплексної програми розміщена на сайті: www.mon.gov.ua в розділі позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини.

 • «Комплексна програма з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтована на учнів 1-11 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання: Загальний виклад програми профілактичних дій». / Вієвський А. М., Лепеха К. І., Балакірєва О.М., Дивак В.В., Дмитришина Н.А., Жданова М.П., Олійник І.М., Панок В.Г., Сидяк С.В. – К., 2014. - 38 с. Електронна версія всіх матеріалів Комплексної програми розміщена на сайті: www.mon.gov.ua в розділі позашкільна освіта, виховна робота та захист прав дитини.

Розбудова мережі шкільних служб порозуміння.

 • . Матеріали на допомогу в організації шкільної служби порозуміння, навчання учнів шкільної медіації, навичок ненасильницького розв’язання конфліктів - у спецвипуску газети «Соціальний педагог» №7 , 2015.р

Шкільна служба порозуміння (ШСП) – це команда підготовлених старшокласників-посередників (медіаторів), які допомагають своїм одноліткам розв’язувати конфлікти мирним шляхом, використовуючи в роботі відновні практики – медіацію однолітків, коло прийняття рішень – і працюють над формуванням безпечної атмосфери в навчальному закладі.

Заходи захисту прав дітей. .

 • Попередження торгівлі людьми серед школярів (“Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція.» http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/196/korinf19/1432801608/ )
 • Соціальний захист прав і свобод дітей, створення умов комфортного освітнього середовища, захист честі і гідності учнів,
 • соціальний супровід сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Психологічний супровід реалізації реформ у початковій школі
 • Продовження психолого-педагогічної підтримки усіх учасників НВП у впровадженні Державних освітніх стандартів
 • формування психологічної готовності випускників до ЗНО

забезпечення та психологічний супровід підготовки учнів до профільного та професійного самовизначення

 • програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів основної школи в умовах допрофільної підготовки
 • програма «Людина і світ професій» для учнів 8–9-х кл. (9, 17, 35, 70 год.) та п’ять посібників «Робочий зошит».

 • програмно-методичний комплекс забезпечення професійного самовизначення учнів старшої школи в умовах профільного навчання
 • навчальні програми «Побудова кар’єри» (9, 17, 35, 70 год.) для учнів 10-11-х кл., навчально-методичний посібник для педагогічних працівників до цієї програми, Робочий зошит «Побудова кар’єри» для учнів старших класів та навчально-методичний посібник до робочого зошиту для педагогічних працівників

Психологічний супровід впровадження інклюзивної освіти

Психологічний супровід впровадження інклюзивної освіти


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009р. №855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки"

Продовжуємо впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах “годину психолога”, що сприяє розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі,

 • Продовжуємо впроваджувати в загальноосвітніх навчальних закладах “годину психолога”, що сприяє розв’язанню ряду соціально-педагогічних проблем в учнівському середовищі,
 • а також - факультативні курси, які орієнтовані на підсилення психологічної складової у вихованні дітей та
 • учнівської молоді.

  перелік програм факультативів та курсів за вибором розміщений на сайтах: www.mon.gov.ua, www.psyua.com.ua.

Планування роботи та ведення документації

 • лист Міністерства освіти і науки України від 17.09. 2015 р. № 1/9-442 «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»
 • Нормативи часу на основні види роботи
 • практичного психолога (лист Міністерства освіти і науки України від 27.08. 2000 р. № 1/9-352)
 • соціального педагога (лист Міністерства освіти і науки України від 05.03. 2008 р. № 1/9-128)

Структура методичної роботи з працівниками психологічної служби освіти міста

Вдосконалення професійної майстерності

Освоєння нових технологій

Підвищення ефективності психолого-корекційного супроводу навчально-виховного процесу

Психологи ЗНЗ

Психологи ДНЗ та НВК

Соціальні педагоги НЗ

Фахове об'єднання психологів НЗ

Фахове об'єднання соціальних педагогів НЗ

Консультпункт психологів

І-ІІІ р.р. роботи

Клуб професійного спілкування

Творча група психологів НЗ

Майстер-клас психологів вищої категорії та тих, хто атестується на вищу категорію,

звання «психолог-методист»

Напрямки методичного забезпечення

Динамічна група фахівців психологічної служби

Проблемна група психологів ДНЗ та НВК

Дидактична майстерня

Інтервізійні групи психологів ЗНЗ ТА ДНЗ

Title

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

дякую за увагу!

дякую за увагу!

методист ТКМЦ

Несмашна Г.Є.База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка