Районний методичний кабінет
Сторінка1/12
Дата конвертації05.11.2018
Розмір5,06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЗВЕНИГОРОДСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Творча група вчителів географіїКерівник Іванченко Ольга ЙосипівнаФормування картографічної компетентності на уроках географії у 8 класі

(методичний посібник)

Схвалено методичною радою

методичного кабінету

протокол №1 від 23.02.2018

Звенигородка 2018

Авторський колектив • Бойко Валентина Василівна(Ризинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів )

 • Дідусенко Антоніна Василівна (Вільховецький НВК імені Героя України В’ячеслава Чорновола)

 • Закутня Тамара Іванівна(Стецівський НВК-МАНМ)

 • Іванченко Ольга Йосипівна(Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Тараса Шевченка)

 • Кодола Надія Іванівна(Княжицький НВК)

 • Лисенко Майя Миколаївна(Козацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів)

 • Муравська Наталія Петрівна(Звенигородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4)

 • Степенко Ірина Михайлівна(Озірянська загальноосвітня І-ІІ ступенів)

 • Харченко Алла Миколаївна((Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1)

 • Храпов Володимир Анатолійович(Звенигородська загальноосвітня школа - інтернат І-ІІІ ступенів – спортивний ліцей)

 • Шаров Юрій Михайлович(Стебненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів)

 • Ярошенко Ліля Іванівна(Шевченківський НВК)

Анотація

Методичний посібник «Формування картографічної компетентності на уроках географії у 8 класі» створено творчою групою вчителів географії відповідно до Навчальної програми «Географія» для загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

Завдання розроблені до окремих тем програми. Використання матеріалів дозволить вчителю покращити підготовку до проведення уроків та урізноманітнити форми перевірки знань на різних етапах уроку.

Використання різнопланових завдань дозволить: формувати картографічну компетентність, також зробить процес навчання більш цікавим та різноманітним для учнів шляхом розвитку індивідуальних якостей дітей.Вступ

«Карта – це книга, читати її можуть тільки ті,

хто вивчив азбуку цієї книги».

М. Михайлов
  Європейські науковці визначають поняття  «компетентність» як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, а їх внутрішня структура розкриває взаємозалежність між ними. Науковці та практики відзначають, що формування компетентної особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконалення найбільш повно реалізується у процесі розвитку творчої діяльності учня. Значимість теми компетентнісного підходу в курсі географічної освіти обумовлена рядом інноваційних напрямів.

По – перше, система географічних знань створює фундаментальну базу для практичної діяльності особистості за різними напрямками.

По – друге, існує реальна можливість формування ключових компетентностей, уміння використовувати можливості навколишнього середовища та суспільства. 

По – третє, даний підхід забезпечує відповідну структуру інтеграції знань - від інформації до прогнозування різних сторін діяльності особистості та суспільства.

По – четверте, процес навчання має чітко виражений дослідницький характер, орієнтований на особистість, що постійно навчається, самовдосконалюється.

У процесі реалізації змісту шкільної освіти вчитель має пам’ятати, що дидактичною домінантою, згідно з поставленим завданням, є визнання ключовим в освіті особистості учня, необхідності створення сприятливих умов для його розвитку та становлення, успішного входження в життя сучасного суспільства. Тому важливо: закладати систему знань, яка формується протягом життя; розвивати потреби й інтереси учнів, створювати позитивну мотивацію для подальшого навчання; сприяти виробленню учнями умінь і навичок, необхідних під час самостійного навчання.

Географічна компетентність визначається як володіння необхідною сумою географічних знань, умінь та навичок, що зумовлюють сформованість географічної діяльності, географічного спілкування та особистості учня як носія географічних цінностей. Географічна компетентність – сутність географічної культури.

Виходячи із  основних компетентностей, що розкриваються  Державним стандартом   базової і повної середньої освіти  та завдань природничих дисциплін   географічний компонент спрямований на засвоєння учнями знань про природну і соціальну складову географічної оболонки Землі, формування в учнів комплексного, просторового, соціально орієнтованого знання про планету Земля у результаті застосування краєзнавчого, регіонального і планетарного підходів та усвідомлення цілісного географічного образу своєї країни. 

Серед ключових компетентностей, що формуються при вивченні географії можна зазначити наступні: інтелектуальну, інформаційну, мовленнєву, соціальну, комунікативну, загальнокультурну та компетентність саморозвитку. Серед предметних компетентностей слід виділити логічну, картографічну, аксіологічну, краєзнавчу та інші.

Необхідною складовою успішного навчання з географії є освоєння картографічної грамотності, адже знання карти для сучасної людини не менш важливі, ніж комп’ютерні. Будь-який текст не може настільки зрозуміло і швидко пояснити взаємне розташування пунктів чи інших об’єктів, як це відображає карта. Сучасний урок географії  не можна уявити без використання географічної карти.

 Карти – важливий засіб пізнання навколишнього світу. Робота з картами сприяє розвиткові уяви, пам’яті, логічного мислення і мови учнів, умінь аналізувати, порівнювати, зіставляти  і робити висновки. Картознавча компетентність  - це сукупність здібностей особи використовувати засвоєні картографічні знання, уміння і навики для вирішення практичних і теоретичних завдань в реальних умовах життя.  Вона інтегрує  сукупність  таких життєвих компетентностей: комунікативної; інформаційної, професійної. Картознавча компетентність учнів забезпечує виконання багатьох навчальних та життєвих завдань людини.  

З позицій сучасної методики викладання географії карта є триєдиним засобом навчання: вона служить об’єктом вивчення, засобом наочності та джерелом знань про географічні явища, що вивчаються. Всі три компоненти картографічних знань взаємозв’язані й взаємодіють один з одним, оскільки, не знаючи карти, неможливо використовувати її як засіб наочності та джерело знань.

В  процесі вивчення географічної карти та роботи з нею вирішуються три основних завдання: навчити учнів розуміти карту, читати карту і знати карту.

Розуміти карту — це означає засвоїти основні її властивості, види карт, умовні позначення, прийоми використання. Читати карту — це вміти за поєднанням умовних знаків виявити розміщення і взаємозв’язки явищ природи та людської діяльності. Це уміння формується в результаті виконання  численних вправ. Щоб вміти читати карту, учні повинні спочатку опанувати картографічну грамоту.

Знати карту — це означає чітко уявляти по пам’яті взаємне розташування, відносні розміри, форму і власні назви об’єктів, що вивчаються в курсі шкільної географії. Знання карти досягається в процесі вивчення географічної номенклатури.  З давніх часів карта послуговується людям не тільки в практичній діяльності, але й і в систематизації знань, створенні теорій і розвитку філософських уявлень про світ. Отже, географія і карта є нероздільними.

Розділ І. Географічна карта та робота з нею

Прийом «Картографічний вернісаж»

Установіть відповідність: 1. Картографічне зображення

А. Система використаних умовних та текстових пояснень

2. Легенда

Б. Сукупність даних про об’єкти та явища

3.Градусна сітка

В. Математичні способи зображення земної кулі на площині

4.Картографічні проекції

Г. Паралелі і меридіани

Д. Зображення земної поверхні на площині умовними знаками і в масштабіПрийом « Словничок»

За текстом підручника встановіть особливості картографічних проекцій та заповніть таблицюКартографічні проекції

Характерні ознаки

Циліндрична

Карта світу, меридіани і паралелі -прямі лінії

Конічна
Азимутальна
Прийом « ЕСЕ»

Опишіть схематично картографічні проекції та їх характерні ознаки

1 варіант—циліндрична 2 варіант—конічна

3 варіант- азимутальна

Прийом «Творча лабораторія»(групова форма роботи)

1 – визначити карти атласу різні за масштабом

2 - до яких груп карт за охопленням території належать карти атласу

3- за допомогою карт атласу визначити карти, що відносяться до тематичнихПрийом « Лови помилку»

1. Загальногеографічні карти мають географічну основу, що є прив’язкою для визначення теми, або змісту карти.

2. На тематичних картах відображений рельєф, шляхи сполучення, кордони, гідрографічна сітка.

3. Географічна карта є головним носієм географічної інформації.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка