Реферат 2012 Актуальність роботиСторінка1/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1,57 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров′я україни

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.л.ШупикаЦикл робіт

«Новаторські технології лікування та діагностики вертеброгенних синдромів»

Бубнов Ростислав Володимирович – лікар центру ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами

Педаченко Юрій Євгенович - кандидат медичних наук, асистент кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

РЕФЕРАТ

2012

Актуальність роботи. Неврологічні прояви дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта відносяться до найважливіших проблем сучасної медицини. Це зумовлено стабільно високою кількістю хворих працездатного віку з патологією хребта, незадовільними результатами консервативної терапії, частими рецидивами після хірургічного лікування. Біль в спині та кінцівках є другою за частотою після респіраторних захворювань причиною звернень за медичною допомогою. Більше половини людей працездатного віку протягом життя переносять епізоди різкого болю у спині. Серед уражень хребта, які супроводжуються больовими та неврологічними порушеннями, найбільш часто зустрічаються дегенеративно-дистрофічні процеси: остеохондроз та спондилоартроз. Остеохондроз – поліетіологічне захворювання. Про величезну кількість невирішених питань цього захворювання говорить лише той факт, що його лікують декілька груп спеціалістів, які мають діаметрально різні підходи у розумінні та лікуванні цієї проблеми – нейрохірурги, неврологи, ортопеди-травматологи, мануальні терапевти та ін. Не узгоджено питання показів до консервативного та оперативного лікування вертеброгенної патології, не створено єдиного алгоритму ведення таких пацієнтів. Визначальними факторами виникнення дегенеративно-дистрофічних процесів у хребті (та суглобах), а також їх прямими наслідками є порушення балансу м’язового тонусу та поступальної рівноваги. Тому вважається, що більшість больових синдромів в клінічній практиці має міофасціальну природу (Simons DG, Travell JG, 1999), причиною якої є формування міофасціальних тригерних точок. Тригерні точки є причиною міофасціальних больових синдромів різних частин тіла, вони мають властивість викликати проекційний біль, а точне і вчасне виявлення тригерів дозволяє ефективно їх інактивувати. Одночасно прояви дегенеративно-дистрофічного процесу виникають у драглистому ядрі міжхребцевого диска, а зміна його структури та об’єму призводить до запуску каскаду патофізіологічних механізмів, що обумовлюють його клінічні прояви.

У циклі наукових праць «Новаторські технології лікування та діагностики вертеброгенних синдромів» автори прагнули запропонувати методи лікування, які впливають на два основні фактори патогенезу остехондрозу – міофасціальні структури і нерви та міжхребцеві диски. Здійснено постановку нових нетрадиційних завдань, присвячених впровадженню нових методик лікування, з застосуванням сучасних діагностичних методів та авторських методологій. Отримані результати дозволили значно покращити ефективність лікування хворих з вертеброгенними нейрокомпресійними синдромами. Саме дані розробки вкрай необхідні сьогоднішньому працездатному населенню, оскільки больові синдроми при патології хребта та периферичної нервової системи значно впливають на рівень тимчасової непрацездатності населення і наносять відчутні економічні збитки для підприємств та держави.

Метою роботи є підвищення якості лікуванні та діагностиці вертеброгенних синдромів.

Наукова новизна отриманих результатів:


 1. вперше було отримано сонограму тригерної точки (Патент України № 53237 від 27.09.2010 р.);

 2. вперше встановлено ультразвукові симптоми периферичної нейропатії (Патент України № 61290 від 11.07.2011 р.), міопатії (Патент України № 61291 від 27.09.2010 р.);

 3. розроблено і впроваджено унікальні методики лікування міофасціального больового синдрому під ультразвуковим контролем (Патент України № 57287 від 25.02.20111 р.);

 4. проведені дослідження стосовно пункційної лазерної мікродискектомії, пункційної вертебропластики та міжостистих систем динамічної фіксації.

 5. вперше запроновано спосіб візуалізації периферичної нервової системи для контролю регіонарної анестезії (Патент України № 53237 від 27.09.2010 р.), вперше запропоновано спосіб візуалізації сідничного нерва (Патент України № 51375 від 12.07.2010 р.), запропоновано візуалізацію підколіного нерва;

 6. вперше розроблено способи введення голки, критерії поширення анестетика відносно нерва, розроблені ультразвукові паттерни прогнозування ефективності реґіонарної анестезії (Патент України № 53236 від 27.09.2010 р.);

 7. вперше розроблено спосіб тривмірного моделювання на основі сегментації ультразвукових даних з створенням інтегрованих векторних моделей для переманіпуляційного планування (Патент України № 61777 від 25.07.2011 р.);

 8. вперше проведено моделювання інтервенційної сонографії в вертебрології та медицині для оптимізації методики реґіонарної анестезії та вивчено помилки інтервенційного втручання для забезпечення оптимальної мультидисциплінарної співпраці, створення навчальних програм з використанням ультразвукового контролю.

Практичне значення отриманих результатів:


 1. Впровадження інноваційних технологій в клінічну ультрасонографію, дозволяє на основі ультразвукового дослідження нервових та м’язових структур розвивати методики лікування больових синдромів різного ґенезу. Результати роботи мають значення для діагностики захворювань периферичної нервової системи, патології нервових стовбурів, з можливістю проведення електрофізіологічних досліджень та біопсії під ультразвуковим контролем.

 2. Пріоритетні роботи з візуалізації периферичних нервів дають змогу застосовувати реґіонарну анестезію та широкий спектр протибольових методик під ультразвуковим контролем. Дані методики створюють можливість програмованого усунення хронічного та гострого болю, спрямовані на зниження коштів на загальне знеболення, відмову від прийому анальгетиків, в тому числі наркотичних, у пацієнтів у післяопераційному періоді.

 3. Адекватний відбір пацієнтів для малоінвазивного хірургічного втручання згідно запропонованого алгоритму знижує кількість рецидивів та хронізації вертеброгенного болю та кількість необґрунтованих травматичних втручань.

 4. Запропоновано нові підходи для лікування міофасціального больового синдрому із застосуванням власних унікальних методик, впровадження яких є економічно вигідним, тому що забезпечує зниження коштів на обстеження та лікування. Наприклад, тривалість лікування больового синдрому за власним методом становить 1-3 сеанси без додаткових методів втручання, порівняно з, щонайменше, 1 тижнем згідно клінічного протоколу медикаментозного лікування пацієнтів з больовими синдромами.

 5. Створені інноваційні технології ефективно використовуються в консервативній ортопедії, неврології, вертебрології, онкології.

Впровадження у практику:


Результати роботи широко впроваджені в лікувально-діагностичну роботу в клініці лазерної та ендоскопічної спінальної нейрохірургії Державної установи „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України та клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами, а також у педагогічний процес Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка та та Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Структура роботи:


Робота виконувалась в клініці лазерної та ендоскопічної спінальної нейрохірургії Державної установи „Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України” із 1997 по 2006 рр. та центрі ультразвукової діагностики та інтервенційної сонографії Клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами (КЛ «Феофанія» ДУС) протягом 2005 – 2012 років. Опис роботи складається з 4-х розділів. Об’єм опису роботи - 243 друкованих сторінок. Кожний з розділів роботи висвітлює наступні питання:

Розділ 1. Створення нових технологій дігностики вертеброгенних синдромів

Даний розділ присвячено опису авторських діагностичних технологій, що застосовуються для діагностики вертеброгенної патології: УЗ дослідження тригерних точок; ультразвукового дослідження периферійних нервів для контролю виконання реґіонарної анестезії, вивчення основних сонографічних параметрів проведення реґіонарної анестезії під ультразвуковим контролем, ультразвукової діагностики нервових структур, ультразвукової діагностики нейропатії, міопатії. В розділі також висвітлений власний досвід застосування широкого спектру сучасних методів діагностики вертеброгенної патології, як КТ, МРТ, нейрофізіологічні дослідження тощо.  1. Ультразвукове (УЗ) дослідження тригерних точок, які зумовлюють виникнення больових синдромів (немає аналогів у світі)

Більшість больових синдромів в клінічній практиці має міофасціальну природу (Simons DG, Travell JG, 1999), причиною якої є формування міофасціальних тригерних точок (MTrP). Тригерні точки є причиною міофасціальних больових синдромів різних частин тіла, вони мають властивість викликати проекційний біль, а точне і вчасне виявлення тригерів дозволяє ефективно їх інактивувати. Була вперше була візулізована, за допомогою ультразвукового (УЗ) дослідження, тригерна точка та проведена пункційна терапія м'язів під ультразвуковим контролем (Пат. № UA 55241 U, Україна, МПК A61B 8/00. Спосіб виявлення тригерних точок при міофасціальному больовому синдромі – корисна модель / Бубнов Р.В. – Опубл. 10.12.2010. Бюл. № 23).

  1. УЗ дослідження периферійних нервів для контролю виконання реґіонарної анестезії

  2. Вивчення основних сонографічних параметрів проведення реґіонарної анестезії під ультразвуковим контролем

Вперше в Україні сформулювано методологічні прийоми дослідження периферійних нервів нижньої кінцівки, розроблено характерні симптоми виявлення нервів, створено схеми їх ультразвукової анатомії, досліджено параметри сонографічної візуалізації на різних етапах виконання реґіонарної анестезії - рис. 1 (Пат. № 51375 U, Україна, МПКA61B 8/00. Спосіб візуалізації сідничного нерва / Абдуллаєв Р.Я, Бубнов Р.В. – Опубл. 12.07.2010. Бюл. № 13; пат. № 53237 U, Україна, МПК A61B 8/00 A61B 8/06. Спосіб візуалізації периферійної нервової системи для контролю регіонарної анестезії / Бубнов Р.В., Строкань А.М. – Опубл. 27.09.2010, бюл. № 18; пат. № 53236 U, Україна, МПК A61B 17/00 A61B 8/06 A61M 19/00. Спосіб візуалізації проведення реґіонарної анестезії та поширення анестетика / Строкань А.М., Бубнов Р.В. – Опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.).

А Б

Рисунок 1 (А-Б) - Схема введення голки «in plane» при суперселективному блоку підколінної гілки підшкірного нерва

  1. Каталог: sites -> default -> files
   files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
   files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
   files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
   files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
   files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
   files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
   files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
   files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
   files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка