Реферат циклу наукових праць «Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот»
Сторінка7/7
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Відомо, що алкілові естери, зокрема етилові, 4-ацетиламіно- та 4-амінобензентіосульфокислоти, є малотоксичними сполуками і проявляють широкий спектр протимікробної дії, високу антибактеріальну та фунгіцидну активність. Тому перспективним є синтез естерів 4-ациламінобензентіосульфокислот введенням нових ацильних залишків.

З метою синтезу нових біологічно активних тіосульфоестерів та встановлення впливу флуору на їх біологічну активність синтезовано тіосульфоестери (21а-в) ацилюванням алкілових естерів (22а-в) ангідридом трифлуорооцтової кислоти.

В сухому бензені при кімнатній температурі реакція відбувається достатньо швидко, за 3-3,5 год, з виходами естерів (21а-в) 70-75%. У випадку проведення цієї взаємодії при температурі кипіння реакційної маси утворення тіосульфоестерів (21а-в) відбувається з майже кількісним виходом (90-95%).

Враховуючи практичну цінність алкілових S-естерів 4-амінобензен-тіосульфокислоти, розроблено новий спосіб їх одержання деацилюванням тіосульфоестерів (23а-в) розчином сульфатної кислоти. Встановлено, що деацилювання проходить при температурі 54-78оС. Як деацилюючий реагент доцільно використовувати 30-40% розчин сульфатної кислоти. Процес деацилювання проводили при співвідношенні кислота : вихідний тіосульфоестер - 5:1. Надлишок сульфатної кислоти нейтралізували розчином натрій гідрокарбонату при охолодженні. В такий спосіб цільові продукти одержано з 75-82 % виходами. Окрім того, встановлено, що збільшення довжини алкільного замісника тіосульфоестерів (23а-в) потребує підвищення концентрації деацилюючого реагента.

Досліджено можливість використання S-естерів 4-амінобензен-тіосульфокислоти як діазо- так і азоскладових в реакції азосполучення.В реакціях, де тіосульфоестери (22а-г) використано як азоскладову первинна атака катіону арилдіазонію відбувається по атому нітрогену сполук (22а-г) з утворенням, як свідчать дані 1Н ЯМР та ІЧ спектроскопій, сполук (26а-г,27а-г), а не сполук (25) які ми очікували.

Спроби провести ізомеризацію продуктів (26) у продукт (25) не дали позитивного результату. Тому нами проведено дослідження реакцій азосполучення в яких тіосульфоестери (22а-в) використано як діазоскладові.Діазосполуки на основі сполук (22а-в) одержано у вигляді розчинів. Азосполучення прово-дили у водному розчині. В реакціях з п-нітро-аніліном і аніліном виділено продукти (28а-в,29а-в) жовтого забарвлення з невели-кою домішкою сполук (26а-в, 30а-в), про що свідчать дані ТШХ.

При азосполученні тіосульфонатних солей діазонію з м-фенілендиаміном отримано азобарвники (31а-в) червоного забарвлення, розчинні у органічних розчинниках і мало розчинні у воді. Дослідження методом ІЧ спектроскопії свідчать про наявність вільних аміногруп у продуктах (31а-в). За даними ТШХ в ході реакції утворюються й інші продукти, які очевидно є наслідком сполучення катіона діазонію з амінами.На основі проведених експериментальних досліджень біологічної активності синтезованих тіосульфоестерів виявлено сполуки, що проявляють бактерицидну дію по відношенню до культур Burkholderia серасіа та Alcaligenes faecalis, навіть в концентрації 1мкг/мл, завдяки чому можуть бути використані як біоциди для захисту фарб (грунтовок) від біопошкоджень.

Показано, що ацилювання аміногрупи тіосульфоестерів знижує їх фунгібактерицидну активність. Досліджено вплив атома флюору в ацильному залишку естерів 4-ациламінобензентіосульфокислоти на їх фунгібактерицидну активність. Деякі з досліджених тіосульфоестерів є перспективними сполуками, які проявляють вибіркову фунгібактерицидну активність.

Дослідження антибактеріальної дії алкілових S-естерів 4-ацетиламіно-бензентіосульфокислоти показали можливість їх використання як консервантів при тривалому зберігання плодів та овочів. Ці сполуки запобігають швидкому розвитку цвілевих грибів на томатах та винограді, зменшують їх відходи та підвищують сортність плодів, що дасть значний економічний ефект.Тіосульфоестери похідні сим-триазину при дії на насіння сільсько-господарських культур, зокрема вівса та крес-салату, сприяють підвищенню схожості, збільшенню розміру та ваги проростків, а також є активнішими стимуляторами росту у порівнянні з відомим препаратом “Івін”.

На основі результатів скринінгу біологічної активності синтезованих сполук, здійсненого з допомогою комп’ютерної програми PASS, показано пріоритетні напрямки експериментальних біологічних досліджень цих речовин.

Впровадження одержаних результатів. Отримані результати впроваджені на підприємствах АТ «Галичфарм» (Довідка № 36/2 від 12.01.2011р.), ТзОВ «Фарма Лайф» (Довідка № 60/11 Д від 12.01.2011р.) в умовах промислового виробництва допоміжних речовин, готових лікарських препаратів, встановленні мікробного забруднення промивних вод технологічного процесу виробництва та у дослідних розробках при створенні інноваційних препаратів на основі дослідження дії біологічно активних сполук.

Основні положення та результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Національного університету “Львівська політехніка” для підготовки фахівців за напрямом “Фармація“ (Довідка № 62-01-116 від 21.01.2011р.), при читанні загального курсу з органічної хімії та в науковій роботі, що ведеться на кафедрі фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (акт використання від 20 січня 2011р.), а також використовуються в науковій роботі кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету (акт впровадження від 04.02.2008р.)Загальна кількість публікацій – 10 статей, зокрема у міжнародних журналах з ненульовим імпакт-фактором, що містяться в базі даних SCOPUS – 3, один патент України. Загальний ідентифікатор SJR – 0,099, загальний індекс цитування – 3,552.

Представлені результати наукових досліджень циклу наукових праць виконані у Національному університеті “Львівська політехніка” в межах держбюджетних науково-дослідних робіт „Створення основ синтезу і одержання нових біологічно активних хінонів і тіосульфонатів з практично цінним комплексом властивостей” (№ держреєстрації 0106U001340) та „Створення нових біологічно активних сполук в ряду фенотіазинових, сірковмісних нафтохіноїдних та тіосульфонатних похідних – потенційних субстанцій, засобів захисту, регуляції росту рослин та ветеринарних препаратів” (№ держреєстрації 0109U004773) та відповідають науковому напрямку кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”.


Старший науковий співробітник кафедри технології

біологічно активних сполук,

фармації та біотехнології

Національного університету

Львівська політехніка”, к.х.н. С.В. Василюк
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка