Реферат Подход к анализу новостных потоков как дискретных сигналов
Дата конвертації30.08.2018
Розмір8,94 Kb.
Реферат

УДК 681.3Подход к анализу новостных потоков как дискретных сигналов / Ландэ Д.В. // Регистрация , хранение и обраб. данных. – 2006. - Т. ??, № ??. – С. - ??-??. – рус.
Підхід до аналізу новинних потоків як дискретних сигналів / Ланде Д.В. // Реєстрація , зберігання і оброб. даних. – 2006. - Т. ??, № ??. – С. - ??-??. – рос.

Описано модель, у якій текстові інформаційні потоки розглядаються як дискретні сигнали, амплітудні значення яких - частотно-семантичні ранги найбільш рейтингових термінів або документів. Обґрунтовано підхід до створення інструментарію, що забезпечує перегляд так званих «маргінальних» повідомлень за тематикою, визначеною запитом користувача, тобто таких, що відповідають на запитання, про що пишуть менше за усе в межах визначеної тематики у останній час. Бібліогр.: 9 найм.Ключові слова: інформаційні потоки, обробка сигналів, Інтернет, текстовий корпус, ранжирування

The method of attack the analysis of news streams as discrete signals / Lande, D.V. // Data Rec., Storage & Processing. - 2006. –Vol. ??, № ??. – P. ??-??. – Ukr.

The article describes the data processing model in which text information streams are considered as discrete signals. Frequency - semantic ranks of terms or documents are used as peak values of signals. Creation of the toolkit providing viewing so-called "marginal" messages on subject-matter determined by user query, is based. The method actually answers the question - what are the least mentioned subjects within determined subject-matter in a recent time.

Key words: information streams, processing of signals, Internet, the text corpus, rankingБаза даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка