Реферат як приклад дослідницької роб
Скачати 26,39 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір26,39 Kb.
Реферат як приклад дослідницької роботи

Рефератце доповідь, розроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел. В основі реферату лежить стислий аналіз декількох джерел у письмовій формі, результатів вивчення якоїсь проблеми, підсумків наукової роботи.
Реферат включає такі частини:

Вступ. Спочатку необхідно вказати що є предметом дослідження, в чому полягає його актуальність, де і коли дана проблема вже досліджувалась, хто автор цих робіт, яка їх назва, зв'язок з важливими проблемами сучасності.
Основна частина. Подається матеріал згідно з планом дослідження, при цьому бажано в кінці кожного розділу робити висновки, які стосуються матеріалу саме цього розділу.
У висновку (заключній частині) формулюються основні висновки, узагальнення та рекомендації, вказуються питання, які вдалося висвітити, й ті, які потребують подальшої розробки.
Використана література. В алфавітному порядку вказується вся література, яка була використана автором під час проведення дослідження.
Додатки. У цьому розділі подаються схеми, карти, таблиці, фото, малюнки, копії документів і все, що доповнює та ілюструє дослідження. При цьому слід пам'ятати, що сторінки розділу вже не нумеруються.
При роботі над рефератом необхідно:

1. Дібрати відповідну літературу (використовувати не одне джерело, а декілька):

• з'ясувати, яка існує література з теми реферату;

скласти її список;

• користуватися різними каталогами (алфавітним, тематичним, систематичним), бібліографічними виданнями, довідковою літературою.
2. Визначити вид опрацювання літератури:
• суцільне;

• вибіркове (іноді для теми достатньо вивчити не всю книжку, а окремі її розділи, параграфи);

• комбіноване (суцільне читання одних частин і вибіркове — інших).

3. Опрацювати підібрані джерела з робочими стислими примітками, закладками в книжці:

розібратися у змісті, критично проаналізувати його; відібрати суттєве, основне; • надати певну оцінку прочитаному;

• перевірити, чи збігається ваша оцінка якоїсь проблеми з думкою авто­ра, інших авторитетних осіб;

• вибрати для реферату більш яскраві факти, виклади, цікаві положення та інше; •зробити необхідні висновки.

4. Скласти (простий чи складний) план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сто­рінок).

Реферат потребує усного захисту перед аудиторією приблизно 10-15 хвилин.

Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього треба скласти розгорнутий план-конспект або тези. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно врахувати особливості наукового стилю мовлення.


Оформлення реферату:

• Титульна сторінка: вказати назву установи, де виконана робота, тему реферату, прізвище та ім'я її автора, клас (предмет, проект, гурток) де він навчається, рік написання, прізвище керівника роботи.• Реферат має бути чітко написаним або віддрукованим. Текст пишуть лише з однієї сторони аркуша, залишаючи ліворуч поля. Враховується загальний вигляд реферату, оформлення цитат, посилань, списку ви­користаної літератури.


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка