Реферат звіт про дипломне проектування: стор., рис. 8, табл. 18, джерел інформації 21 Об’єкт дослідження процес запобігання
Дата конвертації09.09.2018
Розмір34,6 Kb.
РЕФЕРАТ

Звіт про дипломне проектування: стор. - , рис. -8 , табл. - 18 , джерел інформації - 21Об’єкт дослідження - процес запобігання відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини за рахунок використання теплової енергії води.

Мета роботи – розробка системи запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини.

Ідея – запобігання процесу відкладення парафіну на стінках нафтової свердловини за рахунок підігріву стінок діючої свердловини відібраним теплом від іншої свердловини шляхом зміни конструкції вихідного трубопроводу теплового насосу, який розташований в стовбурі діючої свердловини, до температури, яка перевищує температуру плавлення парафіну.

Задачі

  1. Розробити систему запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини.

  2. Визначити основні параметри системи та перевірити її працездатність.

Актуальність теми:

Підвищення продуктивності діючої нафтової свердловини за рахунок використання теплової енергії іншої свердловини для зменшення парафінових відкладень, а також капітальних та енергозатрат на експлуатацію свердловини.Практичне застосування отриманих результатів – Розроблена система запобігання процесу відкладення парафінів на стінках нафтової свердловини відноситься до нафтової промисловості і використовується для запобігання процесу парафінових відкладень на стінках трубопроводу діючої свердловини за рахунок використання теплової енергії з відбором тепла від іншої свердловини.

Прогнозні припущеня про розвиток об’єкту дослідження - покращення експлуатації свердловини з високопарафіністою нафтою, збільшення міжремонтного періоду свердловини та зменшує капітальні витрати при її експлуатації.

ПАРАФІН, ТЕПЛОВИЙ НАСОС, НАФТА, СВРДЛОВИНА

ABSTRACT
A report about graduation projects: p. - , Fig. - table. - sources of information -

The object of study - the process of preventing paraffin deposits on the walls of the oil well through the use of thermal energy of water.

The work purpose – development of a system to prevent paraffin deposits on the walls of the oil well.

The idea is to prevent deposition of paraffin on the walls of the oil well by the heating of the walls of the existing wells selected heat from the other wells by changing the design of the output duct of the heat pump, which is located in the trunk of existing wells, to a temperature which exceeds the melting point of the paraffin.

Tasks

1. To develop a system to prevent paraffin deposits on the walls of the oil well.

2. To determine the basic parameters of the system and test it.

The relevance of the topic:

Improving the performance of existing oil wells through the use of thermal energy other wells to reduce paraffin deposits and lower capital and energy costs to operate the wells.The practical application of the obtained results – developed a system to prevent paraffin deposits on the walls of oil wells refers to oil industry and is used to prevent paraffin deposits on the pipe wall of the existing borehole through the use of thermal energy with heat from other wells.

Forecast pripomina about the object of study - the improvement of well operation with paraffin’s oil, increase of overhaul period of wells and reduces the capital investment required for its operation.
PARAFFIN, HEAT PUMP, OIL, OIL WELL


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка