Рекомендаційний список літератури Кривий Ріг 2014 Життя поета


Шевчук В. Син волі : роман у двох книгах. – К. : Дніпро, 1989. – 715 сСторінка10/11
Дата конвертації19.11.2018
Розмір0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Шевчук В. Син волі : роман у двох книгах. – К. : Дніпро, 1989. – 715 с.

            У романі «Син волі» охоплено так званий “казематний” період життя Т. Шевченка, події розгорнено на обмеженому часовому плацдармі, що має кульмінаційну особливість, а вже відтак, з висоти цього плацдарму, завдяки асоціативно-ретроспективним екскурсам, розкриваються попередні епізоди й цілі, етапи його життєвого шляху. Художньо правдиво досліджено наукову тезу про стиль взаємин Т. Шевченка і П. Куліша - суперництво. Здобутком роману “Син волі” можна назвати нове трактування долі подруги Т. Шевченка за дитячих років Оксани Коваленко, взаємин з Афанасьєвим-Чужбинським, діяльності Кирило-Мефодіївського товариства. У другій частині дилогії - «Терновий світ», де реальним часом оповіді є події кінця 1860 року, останніх місяців життя  поета, асоціативно-психологічне збагачення образу Т. Шевченка розгорнуто через ефект подвійного віддзеркалення, коли «я» двічі стає об’єктом рефлексії свідомості - автора і головного героя. Різнобарвну мозаїку діалогів збагачують інтроспекції: аналіз поетом внутрішнього світу, станів своєї душі, фіксації своїх думок-переживань у розвитку тез і антитез, боріння стверджень і заперечень, конструктивно ускладнені форми діалогу героя з самим собою, із відсутнім співрозмовником.


Смілянський Л. І. Поетова молодість / Леонід

Смілянський . – К. : Укр. письменник, 2005. – С. 22-478.

            Роман, охоплюючи період життя Т. Шевченка в Петербурзі (1834-1847), містить багато художньої пластики, органічно поєднує монументальну епічність та проникливий ліризм. Динамічно розкриває систему подій, їх естетичне осмислення, рух світогляду й характеру головного героя у художньому часі й просторі, розвиток його переживань, почуттів, психологічних порухів, метаморфози емоційного стану, настрою, тобто внутрішню дію.Автор долає фактографічність, уводить у розповідь художньо домислені епізоди, дотепні діалоги. Інтерпретуючи клопотання К. Брюллова, а потім О. Венеціанова за Т. Шевченка перед Енгельгардтом, письменник вдається до парафразу уривку з автобіографічної повісті “Художник”. Художньо-дослідницьким є опис у романі процесу виходу в світ першого “Кобзаря” Т. Шевченка, справедливо акцентовано значну роль у ньому Є. Гребінки. З історичною достовірністю і художньою винахідливістю трактуються  стосунки поета з В. Забілою, Яковом де Бальменом, О. Капністом, Г.Закревською, В. Рєпніною .  

     
Тулуб З. В степу безкраїм за Уралом : роман / З. Тулуб. – К. : Дніпро, 1970. – 510 с.

           Хронологічним продовженням “Поетової молодості” Леоніда Смілянського можна вважати роман З. Тулуб - вражаюче полотно про невільницьке життя поета в «незамкнутій тюрмі», в напівдиких степах Казахстану від 9 липня 1847 року до 29 квітня 1850 року. Основу композиційної структури роману становлять дві сюжетні лінії - казахська та шевченківська, які побудовано з різною часткою і роллю реальної історії та художньої вигадки: перша з них домислена, друга моделює конкретні факти. Звісно, це не означає, що в першій лінії зовсім

усіх перед законом, увага до потреб простої людини, не відчуження держави від людей – основа суспільної згоди та політичного консенсусу. Демократію неможливо побудувати в країні жебраків. Її основа – заможний народ. Заможні та радісні люди – багата, сильна і процвітаюча держава.

Нам іще треба конче виконати заповіт Шевченка й об'єднати Україну – від святої Тарасової гори до чернігівських лісів, донецьких степів, кримських виноградників, карпатських гір.

Об'єднати людей різних національностей, релігій, політичних поглядів, щоб не дивилися один на одного, як на ворога чи конкурента.

Сьогодні слово нашого Апостола свободи повинно в незалежній Україні особливо голосно лунати з уст кожного депутата Верховної Ради, кожного українця й українки, щоб рятувати волю держави, як її врятував у найтяжчий час нашої історії Великий Кобзар.


Вилегжаніна Т. Національний електронний ресурс «Шевченкіана» : створимо разом /Т.Вилегжаніна //Бібліотечна планета.-2913.-№2.-С.4.

Кирей В. Земля, яку сходив Тарас/В.Кирей//Урядовий кур'єр.-2013.- 13 грудня.-С.12

Впорядкування шевченківських міст.Петрушенко М. Близький усім, хто виборював волю/М.Петрушенко // Урядовий кур'єр.-2013.-12 лист.-С.17.

Міжнародний конгрес україністів.Федорович В. Тарасові нащадки продовжили традицію/В. Федорович //Урядовий курєр.-2013.-25 жовтня.-С.5.

Нащадки Т.Шевченка висадили алею дубів на Чернечій горі.Онищенко О. Рівненські майстрині вишили «Кобзар»/О. Онищенко //Голос Укр.-2913.-12 жовтня.-С.9.

Унікальна книга- вишитий «Кобзар»Некрасов А. В честь Тараса Шевченко назвали улицу в Кембрмдже /А. Некрасов//Комс.правда.-2013.-18-24 окт.-С.2.

Боронь О. «Тарасова ніч» постраждала найбільше /О.Боронь //Урядовий кур'єр.-2013.-3 жовтня.-С.21.

Вийшло факсиміле першого видання «Кобзаря»Ілляш І. Науковці вже знають , які картини не належать пензлю Шевченка /І.Ілляш// Голос Укр.-2013.-2 серпня.-С.8.

Нові дослідження Національного музею Т.ШевченкаГаврош О. Мій кіносценарій зветься «Історія одного доносу»: інтерв'ю з письменником О.Гаврошем/Вів В.Нитка//Голос Укр.-2013.-2 серпня.

Кіносценарій про молодого Т.Шевченка.Слипушко О. Тарас Шевченко і Київський університет : мовою фактів і документів /О.Слипушко //Голос Укр.-2013.-14червня.-С.12.

Клочек Г. Тарас Шевченко-поет елітарний/ Г. Клочек //Літ.Україна.-2013.-23 травня.-С.1.

Т.Г.Шевченко і сьогодення.Кроп Т. «Це видання-справжній подвиг»/Т.Кроп//Літ. Укр.-2013.-14 березня.-С.6.

Вийшла в світ «Шевченківська енціклопедія»Боронь О. Факсимільне видання першого з відомих альбомів малюнків Тараса Шевченка(проблеми датування)/О.Боронь//Літ. Укр.-2013.-14 березня.-С.5.

Видано перший альбом малюнків геніального художника//Голос Укр.-2913.-7 березня.-С.21.

Щекун Л. Підполковник Шпільовий пройшов шляхами Великого Поета: Наслідком стали унікальні роботи, аналогів яким немає жодний музей країни /Л.Щелкун//Урядовий кур'єр.-2013.-7 березня.-С.10.

Художник-аматор створив альбом «Шляхами Тараса»Синьоок Т. Віртуальний архів Тараса Шевченка- для кожного / Т.Синьоок // Літ. Укр.-2013.-№7.-С.1.

Проект «Віртуальний архів Тараса Шевченка»Синьоок Т. Шевченко в кінематографії незалежної України/Т.Синьоок //Літ. Укр.-2012.-9 серпня.-С.12.

характеристики, думки героя, його дії і вчинки, соціальне оточення, мистецьке середовище, творчі задуми і втілення, пейзажі та інтер’єри. П’ять частин роману відбивають найважливіші періоди в біографії Т. Шевченка: «Сирота в свитині» - дитинство, «Художник» - навчання в Академії, вихід у світ «Кобзаря», «На розпуттях велелюдних» - два приїзди на Україну, участь у Кирило-Мефодіївському товаристві, «Подай же руку» - перебування у засланні, «На сторожі - слово» - останні роки життя.Письменниці вдалося показати, що жахливі соціальні, економічні умови життя рідного народу, його рабське становище стали основними чинниками формування політичної свідомості Т. Шевченка та визначення основної спрямованості його поетичної та художньої творчості. Але історичну правду при «переломленні» в художню дещо викривлено, насамперед, через те, що твір написаний у часи тоталітаризму, і письменниця або ж не мала доступу до багатьох історично правдивих документів, художніх творів, або ж не могла досить відверто викласти свої думки через жорстку цензуру.

Ільченко О. Петербурзька осінь / О. Ільченко .– К. : Дніпро, 1979. – Т. 2. Повісті, оповідання, нариси. – С. 6.

            Історико-хронологічні рамки повісті охоплюють життя Тараса Шевченка в Петербурзі після заслання, у 1858 році. Перед нами постає поет не тільки за роботою у майстерні художника, але й у спілкуванні з багатьма діячами культури та науки того часу: революціонером-демократом М. Чернишевським, вченим М. Северцевим, грузинським поетом А. Церетелі, перекладачем М. Курочкіним, відомим актором-трагіком Олдриджем. Окреме місце у творі відведено складним відносинам поета з Пантелеймоном Кулішем.  Чисельні персонажі, пов’язані з образом Тараса, взаємодіють, розвиваються як людські характери, посилюючи інтелектуальний, естетичний потенціал повісті .          не не слабел и не ломался, а становился еще собраннее и крепче. Стремление автора глубоко раскрыть внутренний мир поэта не заслонило от него другой важной задачи: нарисовать окружение Шевченко, среду, в которой он провел годы ссылки. Впервые сделана попытка рассказать о взаимоотношениях ссыльного поэта с казахами. О справедливом акыне Терези (по-казахски - весы) много доброго говорили в народе, здесь знали некоторые его песни. Шевченко в свою очередь проникся участием и любовью к этим простым и доверчивым, угнетенным и обездоленным людям.

 Єнджеєвич Є. Українські ночі, або родовід генія. Повість про Шевченка : роман / Єжи Єнджеєвич // Київ. – 1988. - № 10-11 ; 1989. - № 1-5.

            Вперше роман-есе польського перекладача і літературознавця побачив світ 1966 року, згодом перевидавався багато разів. Серед українських письменників твір завоював визнання одразу. В авторській анотації до роману Єнджеєвич пише: «Елементи літературної вигадки й домислу тут обмежені до мінімуму, а всі цитати взяті з відповідних джерел».  Чим же відзначається і просто вражає ця унікальна книжка? Тим, що життя Т. Шевченка вмонтоване в усі європейські найважливіші революційні рухи та події його доби. Тут показано українського поета і художника на тлі широченної світової панорами як постать грандіозну, як мислителя, який бачить набагато глибше своїх видатних сучасників, дивиться за обрії своєї епохи. Образ Шевченка намальовано доброзичливою польською рукою, рукою друга й чесного дослідника.    Іваненко О. Тарасові шляхи : роман / О.Іваненко. – К. : Держ. вид-во дит. л-ри УРСР, 1964. – 796 с.           

Композицію першого роману, який обійняв усе життя Т. Шевченка, збудовано за принципом хронологічної, причинно-часової послідовності. У плині часу поєднуються усі складові компоненти сюжетно-композиційної єдності - події, авторськіВеликий рід великої людини // Сільське Криворіжжя.-2011.-10 березня.-С.4.

Про книгу криворізького поета С.Чаніна, присвячену роду Т.Шевченка.В душі народу-кобзареве слово//Дивослово.-2010.-№3.

Шевченківські мотиви на полотнах Марфи Тимченко


У бронзі і граніті .

Німенко А. Пам'ятники Тарасові Шевченку/А. Німенко .-К.: Мистецтво,1964.-52с.

Скрипник В. Пост постане у Вінниці на Музейній площі /В. Скрипник //Голос Укр.-2013.-25 жовтня.-С.9.

Скульптурна композиція присвячена Т.Шевченка.Пастух Р. Збережений історією /Р. Пастух //Літ. Україна.-2012.-8 березня.-С.1,15.

Про один із найстаріших пам'ятників Тарасові Шевченку.

Оттава матиме Шевченка//Урядовий кур'єр.-2011.-20 травня.-С.3.

26 червня в Оттаві(Канада) відбудеться урочиста церемонія відкриття пам'ятника ШевченкуЛевченко Є. Ходімо до Тараса /Є. Левченко //Звезда-4.-2011.-15 февраля.-С.37.

Пам'ятники Т.Шевченку в світі, в Україні і Кривому Розі.Пам'ятники Кобзареві //Позакласний час.-2010.-№2.-С.7.

Титаренко Л. «У те найкращеє село…» /Л.Титаренко //Голос Укр.-2009.-24 листопада.-С.3.

На Черкащині відкрито пам'ятник Т.Шевченку.Коротченко А. Найорігінальшій памятник Шевченку /А. Коротченко //Экспедиция ХХI.-2009.-№3.-С.16.

Лазебник С. Шевченко постане в Оттаві /С. Лазебник //Урядовий кур'єр.-2009.-5 лютого.-С.8.

У 2011 році буде відкрито пам'ятник Т.Шевченко в Канаді.Шот М. Пам'ятник Кобзарю поставав тричі /М. Шот //Урядовий кур'єр.-2008.-7 березня.-С.17.

Чорна С. Збувається Тарасове пророцтво /С. Чорна //Урядовий кур'єр.-2007.-11 грудня.-С.2.

Відкриття пам'ятника Т.Г. Шевченку в Криму (м.Ялта)Пам'ятник Великому Кобзарю у Тбілісі/ /Урядовий кур'єр.-2007.- 2 березня.-С.1.

Шпилева В. Война статуй, или Неизвестный урок единения /В. Шпилева //Голос Укр.-2004.- 26 июня.- С.5.

40 лет назад установлен памятник Т.Шевченко в Вашингтоне.

Криворучко В. У бронзі і граніті /В. Криворучко //Дивослово.-2003.-№3.-С.69. Пам'ятники Кобзареві.
Скарбниця невмирущої спадщини

Каталог: static -> doc -> 0000 -> 0000
0000 -> Найважливіші хімічні виробництва в Україні
0000 -> Столичний економічний район
0000 -> Дослідницька діяльність на уроках російської мови та світової літератури
0000 -> Алкоголь та його вплив на організм людини
0000 -> Народне мистецтво у вихованні дітей та розвитку творчих здібностей учнів впровадження в шкільну практику декоративно-прикладного мистецтва
0000 -> Озера і лимани, водосховища України
0000 -> 2012 – Укладач – Задерей Ольга Анатоліївна, викладач І категорії філологічних дисциплін Рецензент
0000 -> Українська література 1920–1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка