Рекомендації для вчителів щодо підготовки учнів до зно з географіїСкачати 69,17 Kb.
Дата конвертації11.01.2019
Розмір69,17 Kb.
Рекомендації для вчителів щодо підготовки учнів до

ЗНО з географії

Зовнішнє оцінювання навчальних досягнень учнів визнано у світі одним з ефективних інструментів освітнього моніторингу.

Допомогти учням підготуватись, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО – саме ці завдання ставить перед собою кожен вчитель-предметник.

Для успішної підготовки учнів до ЗНО рекомендуємо дотримуватись таких порад: • Проаналізувати зміст програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії 2013 року.

 • Провести поелементний аналіз завдань.

 • Особливу увагу необхідно звернути на наступні теми, що викликали найбільші складності у абітурієнтів при складанні ЗНО з географії, проаналізувавши відповіді випускників минулих років.

 • Використовувати результати зовнішнього незалежного оцінювання з географії як діагностику сформованості знань умінь і навичок і внести необхідні корективи у поурочне планування основних тем курсу географії.

 • Використовувати тестові завдання тих форм, які представлені у характеристиці тесту ЗНО з географії 2013 року (завдання на визначення однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, множинного вибору з короткою відповіддю і завдання відкритої форми з короткою відповіддю) для перевірки знань, умінь і навичок учнів у поточному, тематичному і підсумковому контролях.

 • Вивчаючи природу або господарство окремих територій Землі, виявляти фізико – географічні, економічні, демографічні закономірності, що вивчались раніше, пропонувати завдання на застосування розуміння цих закономірностей на реальних і умовних об’єктах чи територіях, пропонувати учням самостійно складати аналогічні завдання.

 • При вивченні складних для засвоєння тем використовувати складання узагальнюючих схем і таблиць із формуванням висновку, застосовувати практичні методи із проблемними питаннями, ситуаціями.

 • Під час організації навчальної діяльності з картами та підручниками важливо враховувати, що в них можуть міститися застарілі статистичні, номенклатурні чи картографічні дані, які не відображають реальної ситуації в розвитку і розміщенні географічних об'єктів на території, що зображується. У разі вимушеного використання застарілої інформації варто її коригувати і ознайомлювати учнів з новими статистичними даними, географічними назвами, з кордонами держав та іншими змінами, що відбуваються постійно.

 • Використовувати для організації практичної пізнавальної діяльності учнів сучасні наочні матеріали, Інтернет-ресурси, електронні засоби навчального призначення.

 • Використовувати зошити ЗНО з географії минулих років для індивідуальної роботи з учнями (розв’язання завдань).

 • Формувати в учнів навички роботи із тестами, техніку виконання тестів (самоконтроль часу, умовне визначення меж результатів, метод виключення невірних варіантів відповіді, підстановка як прийом перевірки тощо).

 • Під час проведення уроків ширше застосовувати діяльністний підхід, забезпечуючи при цьому значну частку самостійності учнів у засвоєнні умінь, навичок і способів діяльності.

 • Використовувати систему елективних курсів, факультативів, індивідуально-групових занять для задоволення пізнавальних потреб учнів.

 • Оформити в кабінеті стенд «Готуємось до ЗНО з географії» (програма ЗНО – 2014, характеристика тесту ЗНО – 2014, зразки тестів минулих років, методичні рекомендації щодо роботи з тестами, графік консультацій учителя – предметника).Рекомендації щодо організації роботи з тестом з географії

Алгоритм підготовки для учасника тестування

Враховуючи специфіку проведення зовнішнього незалежного оцінювання, його мету і завдання, формулу успішного проходження тестування з географії, як і з будь-якого іншого предмета, можна виразити приблизно так: «систематизовані знання, сформовані предметні компетентності + досвід роботи з тестами». Щоб оптимізувати процес підготовки, варто діяти за таким алгоритмом: 1. Ознайомитися з програмовими вимогами ЗНО з географії, що стосуються певної теми.

 2. Опрацювати відповідні параграфи у підручнику (підручниках).

 3. Опрацювати тренувальні тести (виконати завдання, перевірити правильність виконання, зробити висновки щодо повноти засвоєння матеріалу теми).

 4. Повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу, якщо результати виконання тренувальних тестів показали таку необхідність.

Обираючи літературу для підготовки, звертайте увагу:

 • на наявність грифів, які засвідчують, що те чи інше видання рекомендовано до використання Міністерством освіти і науки України, Українським центром оцінювання якості освіти,

 • на рік видання (перевидання) посібника,

 • на те, за специфікацією якого року укладені тренувальні вправи.

Уся інформація щодо проведення ЗНО-2014 розміщується на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (http://www.testportal.gov.ua/).

Учні мають можливість пройти пробне тестування, а також безкоштовне on-line-тестування з географії, яке можна використати як елемент підготовки до ЗНО – 2014.
Як успішно впоратися з тестом з географії

(із сайту moskovskiy-ruo.edu.kh.ua)

Пропонуємо майбутнім учасникам зовнішнього незалежного оцінювання на етапі підготовки опанувати тестові стратегії, які допоможуть успішно впоратися з тестом з географії.

1. Виконуйте тест послідовно, починаючи з першого завдання.

2. Ознайомтеся з інструкціями, які містяться на початку кожної форми тестових завдань. Відповідайте тільки після того, як Ви зрозуміли правила виконання завдань певного формату.

3. Читайте уважно умову завдання, здобувайте із неї максимум інформації. Не намагайтеся зрозуміти умову лише за першими словами й добудовувати кінцівку у власній уяві.

4. Поміркуйте над усіма варіантами відповідей, виключайте ті, що здаються Вам маловірогідними. Позначайте правильні відповіді спочатку в тестовому зошиті, використовуючи його як чернетку.

5. Пропускайте важкі або незрозумілі завдання, навчальний матеріал яких Вам невідомий. Пам’ятайте, що у тесті знайдуться такі, з якими Ви обов’язково впораєтеся.

6. Вивчіть структуру бланку відповідей до тесту, правила запису відповідей на завдання різних форм. Записуйте до бланка лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

7. Ознайомтеся з правилами виправлення помилок. Будьте уважні й обережні!

8. Контролюйте час роботи над тестом. Сплануйте свою діяльність таким чином, щоб встигнути пройти всі завдання тесту. Якщо залишиться час, поверніться до завдань, які Ви пропустили.

9. Намагайтеся виконати якомога більшу кількість тестових завдань.


Як працювати над виконанням тестових завдань різних форм

Звертаємо Вашу увагу на те, що різні форми тестових завдань передбачають різну тактику їх виконання. Пропонуємо Вам поради з виконання тестових завдань різних форм.

Виконуючи завдання з вибором однієї правильної відповіді, поміркуйте, які знання (поняття й терміни, причини і наслідки процесів або явищ) необхідно залучити до його розв’язання. Якщо Ви не впевнені в правильності обраної відповіді, поміркуйте над усіма варіантами, виключте неправильні відповіді й прийміть остаточне рішення.


 • Якщо завдання передбачає роботу із географічною картою або картосхемою, розгляньте умовні знаки на карті (картосхемі), визначте зображений регіон, встановіть відповідність картографічної інформації запропонованим варіантам відповіді й визначте серед них оптимальний.

 • Під час виконання завдання, пов’язаного з аналізом ілюстрацій або фотографій, уважно розгляньте зображуване, звертаючи особливу увагу на деталі, які можуть наштовхнути Вас на визначення правильної відповіді на запропоноване завдання.

Виконуючи завдання на встановлення відповідності між поняттями та їх визначеннями, назвами географічних процесів та їх наслідками, причинами виникнення тощо, утворіть спочатку ті логічні пари, в правильності яких впевнені, потім визначте найбільш оптимальні варіанти з тих, що залишилися.

Працюючи із завданнями на встановлення правильної послідовності звертайте увагу на принцип побудови послідовності, зазначений в умові завдання, адже дотримання саме такого принципу є запорукою успішності виконання завдання такої формиЗавдання множинного вибору з короткою відповіддю перевіряє сформованість умінь групувати географічну інформацію за вказаною ознакою, Відтак – виконуючи завдання такого типу, варто спочатку пригадати загальну характеристику поняття, явища чи процесу, про які йдеться в умові, а вже потім проаналізувати наведені у завданні положення з огляду на їхню відповідність отриманій (пригаданій) характеристиці.

Завдання відкритої форми з короткою відповіддю являє собою географічну розрахункову задачу. Звертаємо Вашу увагу, що хід розрахунку у тестовому зошиті не перевірятиметься, тому алгоритм відповіді на дану форму завдання учасник тестування обирає самостійно. Головне щоб кінцева відповідь у вигляді числа була позначена у бланку відповіді А, який і буде надалі перевірятись. Звертаємо, також, увагу на те, що розмірність у якій необхідно зазначити відповідь, вказана в умові завдання і це має принципове значення.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка