Рекомендації заступнику директора Фізика рекомендації щодо заповнення класного журналу
Скачати 449,28 Kb.
Сторінка1/6
Дата конвертації08.05.2017
Розмір449,28 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Рекомендації заступнику директора

Фізика
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КЛАСНОГО ЖУРНАЛУ

( Затверджені наказом МОН від 03.06.2008 № 496)


Заповнення журналу є одним із важливих моментів роботи вчителя. Класний журнал – державний нормативно-фінансовий документ. Нормативний мінімум, що регулює й регламентує діяльність учителя в роботі з класним журналом, такий:

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

  • постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 776);

  • наказ Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти».

Журнал заповнюється вчителем у день проведення уроку. Кількість проведених уроків і відповідні їм дати повинні збігатися. Дату проведення уроку в правій частині розгорнутого аркуша журналу слід фіксувати тільки арабськими цифрами, наприклад, 04/09; 23/11. Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо. Дати, проставлені на розвороті ліворуч, повинні строго відповідати датам, проставленим праворуч. Місяць і число записуються відповідно до розкладу уроків, затвердженого директором школи.

На правій стороні розгорнутої сторінки журналу вчитель зобов'язаний записувати тему, вивчену на уроці, і завдання додому. У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку записуються окремо. Кількість годин із кожної теми повинна відповідати затвердженому календарно-тематичному плануванню й програмі з предмета. У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.

Над датами уроків однієї теми (за програмою з фізики чи астрономії) записується її назва. Наприклад: «Магнітне поле».

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне), державна підсумкова атестація.

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з написом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці). Поточному оцінюванню підлягають:


  • рівень володіння теоретичними знаннями, що їх можна виявити під час усного чи письмового опитування, тестування;

  • рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв’язування задач різного типу (розрахункових, експериментальних, якісних);

  • рівень володіння практичними уміннями та навичками, що їх можна виявити під час виконання лабораторних робіт і фізичного практикуму;

  • зміст і якість творчих робіт учнів (рефератів, творчих експериментальних робіт, виготовлення приладів, комп’ютерне моделювання фізичних процесів тощо).

Кількість обов’язкових до оцінювання лабораторних робіт передбачена навчальними програмами. Можуть не оцінюватися лабораторні роботи, що сприяють розвитку навичок спостереження фізичних явищ і процесів, ознайомлення учнів з будовою пристроїв і певним чином мають репродуктивний характер. Це, наприклад, така лабораторна робота для 7 класу – «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах», для 8 класу – «Вивчення характеристик звуку», «Конструювання динамометра» тощо.

Теми робіт лабораторного практикуму відбирає вчитель, відповідно до передбачених програмою з фізики, та наявним обладнанням.

Мінімальна кількість тематичних оцінювань навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії залежить від кількості тем та годин, що відводяться на їхнє вивчення у класах різних профілів.

Мінімальна кількість тематичних оцінювань з фізики
Клас

Курс/профіль

Річна кількість годин за навчальними планами та програмами

Орієнтовна мінімальна кількість тематичного оцінювання

7

Базовий курс

35

4

8

Базовий курс

70

6

9

Базовий курс

70

6

8

Поглиблене вивчення (допрофільна підготовка)

140

8

9

Поглиблене вивчення (допрофільна підготовка)

140

8

10

Рівень стандарту

70

6

Академічний рівень

105

8

Профільний рівень

210

10

11

суспільно-гуманітарний

70

6

універсальний

122

8

природничий

140

8

фізико-математичний

175

10

з поглибленим вивченням фізики

245

10

Мінімальна кількість тематичних оцінювань з астрономіїПрофіль

Річна кількість годин за навчальними планами та програмами

Орієнтовна мінімальна кількість тематичного оцінювання

Суспільно-гуманітарний, технологічний, спортивний

17

3

Природничий,

фізико-математичний35

4
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка