Резюме Тарасевич Наталія Ростиславівна


Практичні роботи фізики, хімії, географі, біологіїСторінка2/9
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0,71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Практичні роботи фізики, хімії, географі, біології

Таблиця №2Назва предмету

Класи

Хімія


8 клас

9 клас

10 клас

11 клас

2

5

2

5

Біологія

2

10

7

4

Фізика (лабораторні роботи)

13

11

10

9

Фізичний практикум

-

1

7

7

Географія

8

8

4

4

Вчителями-предметниками систематично здійснюється перевірка робочих зошитів, про що свідчать записи й оцінки у класних журналах. Тематичне оцінювання здійснене з усіх предметів відповідно до плану, крім української мови в 11 класі, вчитель Каленик Т.М., бо відсутня остання тематична після 15 проведених уроків ( з 17.03. – 19.05.2015р.).

Оцінювання говоріння, читання вголос повинно було б здійснюватись вчителями-філологами індивідуально шляхом поступового накопичення оцінок для того, щоб кожний учень одержав мінімум одну оцінку за виконання завдань на побудову діалогу, усного переказу і усного твору. За ці види роботи: діалог, усний переказ, усний твір, оцінки виводяться один раз на рік і виставляються у колонки без дати. Проте, не оцінений діалог в учнів 9, 10 класу (вчитель Каленик Т.М., Марач С.М.), усний переказ, 10 клас (вчитель Марач С.М.), усний твір, 10 клас (вчитель Марач С.М.). Вчителем української мови і літератури Каленик Т.М., відведена графа на сторінках класного журналу у 8, 9, 11 класах і оцінено читання вголос, але такого виду контролю не має.

Облік відвідування учнями навчальних занять відповідає фактичним пропускам, облікованих на сторінках класних журналів з окремих предметів у 8-11 класах. Усі записи на сторінках класних журналів відповідають вимогам Інструкції з ведення класних журналів 5-11 (12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України № 496 від 03.06.2008р.Проведені директорські контрольні роботи в 8-11 класах з української мови, алгебри, геометрії, фізики, української літератури свідчать про те, що в основному, учні підтвердили свої знання в порівнянні з попередньою тематичною оцінкою.
8 клас (3 учні) Таблиця №3

Предмети

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

Вчитель
Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.
Укр.мова

-

-

-

-

3

2

-

1

Каленик Т.М.

Укр.л-ра

-

-

-

-

-

-

3

3

Каленик Т.М.

Світ. л-ра

-

-

-

1

2

-

1

2

Марач С.М.

Алгебра

-

-

-

-

3

2

-

1

Косинець С.П.

Геометрія

-

-

-

1

3

1

-

1

Косинець С.П.

Фізика

-

-

2

2

-

-

1

1

Шинкарчук В.І.

9 клас (1 учень) Таблиця №4Предмети

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

Вчитель
Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.
Укр.мова

-

-

-

-

1

1

-

-

Каленик Т.М.

Укр.л-ра

-

-

1

1

-

-

-

-

Марач С.М.

Світ. л-ра

-

-

1

1

-

-

-

-

Марач С.М.

Алгебра

-

-

1

1

-

-

-

-

Косинець С.П.

Геометрія

-

-

1

1

-

-

-

-

Косинець С.П.

Фізика

-

-

1

1

-

-

-

-

Шинкарчук В.І.

10 клас (4 учені) Таблиця №5Предмети

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

Вчитель

Укр.мова


Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Марач С.М.-

-

-

-

3

4

1

-

Укр.л-ра

-

-

-

1

2

3

2

-

Марач С.М.

Світ. л-ра

-

-

-

2

2

1

2

1

Марач С.М.

Алгебра

-

-

2

2

2

2

-

-

Косинець С.П.

Геометрія

-

-

1

2

3

2

-

-

Косинець С.П.

Фізика

-

-

-

-

4

3

-

1

Шинкарчук В.І.

11 клас (3 учні) Таблиця №6Предмети

В.р.

Д.р.

С.р.

П.р.

Вчитель
Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Тем.

К.р.

Каленик Т.М.Укр.мова

-

-

-

1

3

1

-

1

Укр.л-ра

-

-

-

2

3

1

-

-

Каленик Т.М.

Світ. л-ра

-

-

-

-

3

3

-

-

Марач С.М.

Алгебра

-

-

1

1

2

2

-

-

Косинець С.П.

Геометрія

-

-

1

1

2

2

-

-

Косинець С.П.

Фізика

-

-

1

3

2

-

-

-

Шинкарчук В.І.

При написанні контрольної роботи з української мови (диктант) учні 9-11 класів помилилися в написанні подвоєння і подовження –н-, написання -е,-и в ненаголошеній позиції, написанні складних іменників, не розставили розділові знаки при прямій мові. Аналіз контрольних робіт з алгебри, геометрії у 8-11 класах показав, що учні школи засвоїли програмовий матеріал на середньому рівні. Вихованці допустили помилки при обчисленні інтегралу (11 клас), спрощенні виразів (8 клас), при виконанні дій із степенями, додаванні і відніманні дробів з різними знаменниками (10 клас).

Учні 11 класу з фізики при розв’язуванні задач на визначення питомої енергії зв’язку чи енергетичного виходу ядерної реакції не вміють самостійно користуватися довідковим матеріалом, а учні 10 класу недостатньо знають формули з термодинаміки, що стало основною причиною низьких результатів контрольної роботи з фізики.

Згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованці) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року №1547), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за №157\26602, відповідно до наказу Міністерства освіти інауки України від 20.02.2015р. №192 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014\2015 навчальному році», наказу шкли-інтернату від 20.04.2015р. №130 «Про закінчення 2014\2015 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го, 11-го класів», у закладі проведено державну підсумкову атестацію в 11 класі з предметів: українська мова у формі ЗНО, математика, історія України; у 9 класі з таких предметів: українська мова, математика, українська література.

Учні 11 класу підтвердили свої знання в порівнянні з річною оцінкою з математики, історії України (вчителі Косинець С.П., Кононець П.Є.). Лазарчук Роман, учень 11 класу, добре володіє навчальним матеріалом, знає тригонометричні формули, формули скороченого множення, властивості показникової, логарифмічної функцій. Він вміє розв’язувати задачі на складання рівнянь, застосовувати формули до розв’язування геометричних задач.

З історії України одинадцятикласники виявили середній рівень знань. В учнів виникли труднощі при характеристиці документа, зокрема при визначенні ставлення автора та власного ставлення до того чи іншого документа, помилялись у визначенні історичних дат.

Не підтвердили рівень навчальних досягнень з української мови (вч. Каленик Т.М.) учні 11 класу при здачі державної підсумкової атестації у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, понизили рівень знань: Лазарчук Р. з 6 балів річна на 5 балів ДПА, Мелещук В. – з 5 балів річна на 3 бали ДПА, Романюк А. – з 4 балів річна на 2 бали ДПА. Це говорить про те, що вчителем української мови і літератури були завищені оцінки учням 11 класу.

Державна підсумкова атестація у 9 класі проводилась за завданнями, підготовленими вчителями школи, погодженими на засіданні педагогічної ради (протокол №14 від 13.05.2015р.) та затвердженими директором школи.

Узагальнені результати атестації подані в таблиці.Предмет

Річний бал

Атестація

Підвищено рівень навчальних досягнень

Знижено рівень навчальних досягнень

Вчитель

Українська мова

5

4

-

На 1 бал

Каленик Т.М.

Українська література

7

5

-

На 2 бали

Марач С.М.

Математика

7

3

-

На 4 бали

Косинець С.П.

Типові помилки з української мови:

  • написання подвоєння –н-, -л-;

  • написання апострофа;

  • лексичні помилки в написанні слів;

  • пропущені коми і тире.

З математики:

  • допущені помилки при розкритті дужок на спрощення виразів;

  • не вміють розв’язувати неповні квадратні рівняння, системи рівнянь;

  • помилялися при виконанні множення раціональних виразів.

З української літератури Наумов М. у жодному із завдінь на встановлення відповідності між письменниками та їх творами, між афористичними висловами з Біблії та їх значенням, між літературознавчими термінами та їх визначеннями, між прислів’ями і тими, хто їх промовляє у романі «Чорна рада», не виконав.

За даними таблиці видно, що результати нижчі в порівнянні з річними балами. Це свідчить, що вчителі недостатньо попрацювали з учнем в період підготовки до ДПА, завищеними були оцінки за усні та письмові роботи протягом навчального року з української мови, української літератури, математики.

З метою забезпечення об’єктивного підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів одним із завдань педагогічних працівників є детальне опрацювання й подальше чітке дотримання вчителями чинних критеріїв оцінювання навчальної діяльності учнів із кожного предмета.

Виходячи з результатів навчальних досягнень учнів, основними завданнями для педагогічних працівників є:  • широке впровадження тестових методик у навчально-виховний процес;

  • здійснення консультативної допомоги, проведення індивідуальної роботи з учнями при підготовці до ДПА, забезпечення системного повторення навчального матеріалу;

  • широке використання навчального матеріалу інтегрованого характеру, використання завдань, що передбачають практичне застосування знань у нестандартних ситуаціях.

У школі був розроблений план виховної роботи та плани виховної діяльності класних керівників 8 – 11 класів та вихователів виховної групи. Ці плани охоплювали всі напрями виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включали календарні, традиційні шкільні свята, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

З метою виховання та забезпечення повноцінного розвитку вихованців у школі протягом року працювали гуртки: «Настільний теніс», «Загальна фізична підготовка», - керівник Кравчук В.В., «Оригамі» - керівник Мельник Н.О., « Юні музеєзнавці» - керівник Кононець П.Є., «Гіди – перекладачі» та «Англійська мова навколо світу» - керівник

Сидорчук А.Т.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час проведення предметних тижнів, брали участь у спортивних, культурно-масових заходах, що проводились у школі та поза школою. В рамках районного фестивалю творчості для дітей-сиріт «Повір у себе і в тебе повірять інші» вихованці школи-інтернату брали участь в конкурсі творчих робіт «Як живемо і вчимося – наші мрії» на кращий новорічний чобіток (листопад, 2014р.), на кращий оберіг, виготовлений із бісеру для солдата, учасника АТО (березень, 2015р.), на кращий малюнок «Україна – європейська країна» (травень, 2015р.). Призові місця у всіх цих конкурсах здобув Романюк Андрій, учень 11 класу. Слід також відзначити активність та зацікавленість у відвідуванні вихованцями гуртків спортивного напряму та проведенні змагань з футболу, волейболу, настільного тенісу.

Протягом 2014 – 2015 н.р. за окремими планами в школі проведено тематичні дні, тижні та місячники:Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка