Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській областіСторінка2/5
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0,78 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5

З метою підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань учинення нотаріальних дій забезпечена участь працівників відділу нотаріату Головного управління юстиції у Чернігівській області у 3 семінарах за участю посадових осіб органів місцевого самоврядування.

 • У І півріччі 2013 року відділом нотаріату Головного управління юстиції у Чернігівській області проведено 7 узагальнень з питань: посвідчення державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами правочинів за участю дітей; посвідчення державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами Чернігівської області договорів про поділ спільного майна подружжя; роботи Головного управління юстиції у Чернігівській області по розгляду звернень громадян з питань нотаріату за І квартал 2013 року; за ІІ квартал 2013 року; за І півріччя 2013 року; результатів перевірок організації діяльності державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів області, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, проведених протягом І кварталу 2013 року; протягом ІІ кварталу 2013 року;

 • підготовлено 8 інформаційних листів для державних та приватних нотаріусів області щодо алгоритму дій нотаріуса та державного реєстратора; ведення тарифних відомостей; надання додаткових послуг правового та технічного характеру; застосування форми свідоцтва про право на спадщину № 6 «Свідоцтво про право на спадщину за законом на нерухоме майно померлого спадкоємця, який прийняв спадщину, але не оформив своїх спадкових прав»; заповнення графи 5 реєстру для реєстрації нотаріальних дій; встановлення права подружжя на відчужуване майно; заповнення заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про час складення заповіту;

 • з 01.02.2013 запроваджено функціонування постійно діючої «гарячої» телефонної лінії з питань, що виникають у нотаріусів як спеціальних субєктів, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно, при роботі з програмним забезпеченням Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (діє щодня з 10-00 до 13-00);

 • працівниками відділу нотаріату на телефонні звернення та на особистому прийомі громадян надано 43 консультації; розглянуто 53 письмові звернення громадян, 74 запити нотаріусів Чернігівської області про надання правової допомоги, які надіслано до компетентних органів країн-учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (з яких 36 запитів виконані, 38 запитів знаходяться у процесі виконання), та 9 запитів, які надійшли від компетентних органів країн-учасниць Конвенції (з яких 4 запити виконані, 5 знаходяться у процесі виконання);

 • забезпечено проходження на погодження, схвалення до ЕК Головного управління юстиції у Чернігівській області 1 номенклатури справ приватного нотаріуса; 32 акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду), з них 25 актів приватних нотаріусів та 7 актів державних нотаріальних контор); 5 актів про нестачу архівних справ (документів).


  З метою підвищення рівня поінформованості учасників нотаріального процесу активізовано інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення області.

  Так, протягом І півріччя 2013 року нотаріусами державних нотаріальних контор надано до місцевих засобів масової інформації 19 статей (при цьому два державні нотаріуси підготовлені статті не змогли розмістити у засобах масової інформації), здійснено 5 виступів на місцевому радіо, проведено 7 семінарів для посадових осіб органів місцевого самоврядування, 5 виступів перед трудовими колективами. Приватними нотаріусами надано до місцевих засобів масової інформації 44 статті, здійснено 1 інтернетпублікацію, 5 виступів на радіо, 1 виступ на телебаченні, 6 виступів перед трудовими колективами, прийнято участь у роботі 2 семінарів для посадових осіб органів місцевого самоврядування.


    1. З метою надання громадянам безкоштовної допомоги за участю державних і приватних нотаріусів та начальників територіальних управлінь юстиції забезпечено роботу виїзних громадських приймалень. Протягом І півріччя 2013 року здійснено 55 виїздів до сільських і селищних ради Чернігівської області.

    2. У І півріччі 2013 року державними нотаріусами державних нотаріальних контор стягнуто 377 896 грн. державного мита та отримано за надання додаткових послуг правового характеру, які не повязані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру, - 1 325 861 грн.

    3. Станом на 01.07.2013 Державним нотаріальним архівом Чернігівської області прийнято на зберігання 31 952 справ нотаріальних документів від державних (27 держнотконтор) та приватних нотаріусів (28) Чернігівської області.

    4. Протягом І півріччя 2013 року кримінальні справи щодо приватних та державних нотаріусів області не порушувались, подання про анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю до Міністерства юстиції України не направлялися.  Щодо кадрової роботи та державної служби
  Протягом звітного періоду відділом кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області проводилась робота по добору та підготовці кадрів, підвищенню їх кваліфікації, формуванню кадрового резерву на посади державних службовців, покращенню стану виконавської дисципліни, попередження та протидії корупції тощо.

  Станом на 30 червня 2013 року у Чернігівській області створені та функціонують Головне управління юстиції у Чернігівській області, 20 районних, 2 міськрайонних та 1 міське управління юстиції, 27 державних нотаріальних контор та Державний нотаріальний архів.

  У складі районних, міського, міськрайонних управлінь юстиції функціонують: 23 реєстраційні служби (до складу яких входять: 23 відділи державної реєстрації актів цивільного стану, 5 відділів та 18 секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 3 сектори легалізації об»єднань громадян, 3 відділи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) та 25 відділів державної виконавчої служби.

  Гранична чисельність органів юстиції Чернігівської області станом на 02 липня 2013 року становить 782,5 штатних одиниць, із них апарат Головного управління юстиції у Чернігівській області - 89 штатних одиниць (в тому числі реєстраційна служба – 19 штатних одиниць, управління державної виконавчої служби - 19 штатних одиниць); районні, міське, міськрайонні управління юстиції (надалі – територіальні управління юстиції) – 612,5 штатних одиниці (в тому числі управління юстиції – 62 штатних одиниці; реєстраційні служби – 248,5 штатних одиниці, з яких відділи державної реєстрації актів цивільного стану - 105,5 штатних одиниці, спеціалісти з питань легалізації 10 штатних одиниць, спеціалісти з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 72 штатних одиниці, спеціалісти з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – 38 штатних одиниць; відділи державної виконавчої служби - 302 штатних одиниці), державні нотаріальні контори – 81 штатна одиниця.

  Протягом лютого 2013 року з метою регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій в органах юстиції проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків та завдань

  Щорічну оцінку пройшли всі державні службовці органів юстиції Чернігівської області, які їй підлягали у 2013 році.

  Протягом першого півріччя 2013 року забезпечено проходження виробничої практики в органах юстиції Чернігівської області 9 студентами Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», які навчаються за державним замовленням (з них 8 студентів навчаються за направленням Головного управління юстиції у Чернігівській області).

  Згідно державного розподілу у 2013 році для роботи в органах юстиції Чернігівської області направлено 4 молодих спеціалістів – випускників Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». На сьогоднішній день проводиться робота щодо їх працевлаштування до органів юстиції.

  Протягом травня – червня 2013 року проведено роботу по організації відбору кандидатур для вступу на навчання до Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» та Національного університету «Одеська юридична академія».

  Систематично Головним управлінням юстиції у Чернігівській області та територіальними управліннями юстиції вживаються заходи щодо підвищення кваліфікації працівників з якими проводяться заняття по вивченню чинного законодавства та внесених до нього змін, стажування працівників.

  У звітному періоді підвищили кваліфікацію 28 державних службовців (враховано кількість разів, якщо кваліфікацію підвищувала одна особа). З них 26 державних службовців – в Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників юстиції Міністерства юстиції України, 2 – в навчально-методичному центрі Держмоніторингу України.

  У звітному періоді підвищили кваліфікацію 1 завідувач державної нотаріальної контори, 1 державний нотаріус, 2 консультанта державних нотаріальних контор, 15 приватних нотаріусів, 2 помічника приватних нотаріусів, 1 завідувач Державного нотаріального архіву Чернігівської області.

  З метою здобуття практичних знань, набуття умінь і навичок за фахом, в структурних підрозділах Головного управління юстиції у Чернігівській області пройшли стажування 52 працівника районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції Чернігівській області, в структурних підрозділах Міністерства юстиції України - 3 працівника Головного управління юстиції у Чернігівській області.

  Відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1994 р. N 804, на посадах державних службовців органів юстиції Чернігівської області пройшли стажування 46 осіб.

  Крім того, у звітному періоді працівники відділу кадрової роботи та державної служби приймали участь в 6 семінарах, які проводились з працівниками територіальних управлінь юстиції

  Протягом першого півріччя 2013 року було проведено 2 внутрішні навчання для апарату Головного управління юстиції у Чернігівській області та 3 внутрішніх навчання для працівників відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області.

  Протягом І півріччя 2013 року в Головному управлінні юстиції у Чернігівської області проведено 9 конкурсів, за результатами яких призначено 38 державних службовців (у І півріччі 2012 року конкурсною комісією було проведено 10 конкурсів, за результатами яких було призначено 30 осіб).

  З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей осіб, які претендують на посади державних службовців в органах юстиції та відповідно до Положення про порядок стажування у державних органах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 № 804, проводиться їх стажування. Так, стажування на посадах державних службовців органів юстиції у звітному періоді пройшли 46 осіб (у І півріччі 2012 року – 110 осіб).

  Протягом І півріччя 2013 року на посади державних службовців органів юстиції призначено 31 особу (без внутрішньої ротації), із них: до Головного управління юстиції у Чернігівській області – 3 особи, до територіальних управлінь юстиції 28 осіб, а саме: до управління юстиції – 1 особа; до реєстраційних служб – 15 осіб, у відділи державної виконавчої служби – 12 осіб. Із загальної кількості призначених державних службовців за результатами конкурсу призначено 25 осіб, з кадрового резерву – 4 особи, за переведенням – 2 особи.

  Протягом І півріччя 2013 року з посад державних службовців органів юстиції звільнилось 30 осіб (без внутрішньої ротації), із них в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області – 1 особа, в територіальних управліннях юстиції – 29 осіб, а саме: в управліннях юстиції – 1 особа, в реєстраційних службах – 17 осіб, у відділах державної виконавчої служби – 11 осіб.

  Протягом першого півріччя 2013 року на посади, передбачені штатним розписом додатково залучених працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану управлінь юстиції та державних нотаріальних контор на 2013 рік, було призначено 53 особи та звільнено 4 особи.

  Станом на 30 червня 2013 року в органах юстиції Чернігівської області було 46,5 вакантних посад, із них:

  1) в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області – 2 вакантні посади, а саме: провідного спеціаліста відділу нотаріату (на час відсутності основного працівника), головного спеціаліста відділу державної реєстрації юридичних осіб, легалізації об’єднань громадян та державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (на час відсутності основного працівника)

  2) в районних, міськрайонних та міському управліннях юстиції – 31 вакантна посада, з яких:

  2.1) в управліннях юстиції – 3 вакантні посади, із них: 1 посада начальника управління юстиції, 2 посади головних спеціалістів;

  2.2) в реєстраційних службах – 15 вакантних посад, із них: 2 посади начальників служб (1 з них – на час відсутності основного працівника); 3 посади завідувачів секторів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб (1 з них – на час відсутності основного працівника); 1 посада заступника начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби (на час відсутності основного працівника); 5 посад спеціалістів відділів (секторів) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційних служб (з яких 1 – на час відсутності основного працівника); 2 посади начальників відділів державної реєстрації актів цивільного стану (на час відсутності основного працівника); 2 посади спеціалістів відділів державної реєстрації актів цивільного стану (з яких 1 – на час відсутності основного працівника);

  2.3) у відділах державної виконавчої служби – 13,5 вакантних посад, із них: 2 посади начальників відділів державної виконавчої служби; 2 посади заступників начальників відділів державної виконавчої служби (1 – на час відсутності основного працівника); 9 посад державних виконавців (з яких 3 – на час відсутності основного працівника); 0,5 штатної одиниці посади водія;

  3) у державних нотаріальних конторах – 13 вакантних посад, із них: 2 посади завідувачів державних нотаріальних контор; 8 посад нотаріусів (з них 3 – на час відсутності основного працівника); 3 посади консультантів (з них 2 – на час відсутності основного працівника).

  Головним управлінням юстиції у Чернігівській області та територіальними управліннями юстиції проводиться робота, спрямована на попередження корупційних діянь з боку працівників органів юстиції відповідно до затверджених планів заходів щодо профілактики та попередження корупційних діянь в органах юстиції.

  Наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 22.03.2013 № 108/4 було затверджено План заходів щодо профілактики та попередження корупційних діянь в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області на 2013 рік

  В квітні 2013 року Головним управлінням юстиції у Чернігівській області проаналізовано перелік посад органів юстиції Чернігівської області з підвищеним корупційним ризиком та за результатами аналізу наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 29.04.2013 № 181/4 затверджений в новій редакції.

  На виконання доручення начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області від 03.04.2013 № 4-19/1371 в кожному територіальному управлінні юстиції Чернігівської області належним чином був розроблений та затверджений відповідний план заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень.

  На виконання пункту 6.1. Плану заходів щодо усунення порушень, виявлених під час комплексної перевірки діяльності Головного управління юстиції у Чернігівській області та підвідомчих йому органів у період з 25 лютого по 01 березня 2013 року, затвердженого начальником Головного управління юстиції у Чернігівській області 17 квітня 2013 року, розроблені тести на перевірку знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», які затверджені начальником Головного управління юстиції у Чернігівській області 29 квітня 2013 року. Тестову перевірку знань Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» пройшли 280 державних службовців.

  У звітному періоді тестування на знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції пройшли 66 державних службовців Головного управління юстиції у Чернігівській області та 214 державних службовців територіальних органах юстиції.

  Із загальної кількості працівників, які приймали участь в тестуванні (280 осіб): 52 державних службовця надали 100% правильних відповідей (18,5% від кількості всіх працівників, що пройшли тестування); 171 державний службовець надав 90% правильних відповідей (61% від кількості всіх працівників, що пройшли тестування); 25 державних службовців надали 80% правильних відповідей (9% від кількості всіх працівників, що пройшли тестування); 20 державних службовців надали 70% правильних відповідей (7% від кількості всіх працівників, що пройшли тестування); 7 державних службовців надали 60% правильних відповідей (2,5% від кількості всіх працівників, що пройшли тестування); 5 державних службовців надали 50% правильних відповідей (2% від кількості всіх працівників, що пройшли тестування). Державних службовців, які надали менш ніж 50% правильних відповідей, немає.

  Протягом І півріччя 2013 року державні службовці органів юстиції Чернігівської області до адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не притягувались.

  Також, у звітному періоді відносно працівників органів юстиції Чернігівської області кримінальні справи не порушувались.

  В Головному управлінні юстиції у Чернігівській області з метою запобігання проявам корупції щоденно, з понеділка по п’ятницю з 9 до 12 години діє телефонна ,,лінія довіри”, положення про яку затверджено наказом начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області від 11.05.2012 № 293/1. Оголошення про роботу ,,лінії довіри” розміщувалось в обласній газеті ,,Деснянка вільна” № 42 від 26.05.2012.

  Протягом першого півріччя 2013 року повідомлень з питань корупції по телефону „лінія довіри” до Головного управління юстиції у Чернігівській області не надходило.

  На виконання п. 19 Плану з метою попередження скоєння корупційних правопорушень державними службовцями органів юстиції Чернігівської області, 25 червня 2013 в період з 11 до 12 години заступником начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області Бобруйком В.А. проведено «гарячу лінію» на тему: ,,Суспільство проти корупції”. Оголошення про це розміщувалось в обласній газеті ,,Деснянка вільна” № 46 (449) від 13 червня 2013 року.

  З метою запобігання проявам корупції, виявлення та оперативного реагування на порушення чинного законодавства працівниками органів юстиції в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області запроваджено ведення журналу «Відгуків та пропозицій», який розміщується в приймальні начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області на видному для відвідувачів місці.

  Протягом І півріччя 2013 року до Головного управління юстиції у Чернігівській області інформація щодо одержання державними службовцями органів юстиції незаконних пільг або переваг не надходила.

  На виконання статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 року № 33/2012, пункту 15 Плану в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області відділом кадрової роботи та державної служби проводиться спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в органах юстиції.

  Так, у звітному періоді відділом кадрової роботи та державної служби підготовлені матеріали і направлені до відповідних органів для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо 31 особи, яка претендувала на зайняття посад держаних службовців в органах юстиції. Станом на 30 червня 2013 року 27 осіб успішно пройшли спеціальну перевірку, відносно 4 осіб спеціальна перевірка ще триває.

  Відповідно до пункту 7 Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» від 25 січня 2012 року № 33/2012, на відділ кадрової роботи та державної служби покладені обов’язки щодо ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надання інформаційних довідок і витягів з нього. Наказом Головного управління юстиції у Чернігівській області від 31.01.2012 № 58/1 «Про призначення відповідальних осіб за ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зі змінами) призначені особи відповідальні за ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надання інформаційних довідок і витягів з нього.

  Протягом І півріччя 2013 року до Головного управління юстиції у Чернігівській області надійшло 757 запитів для здійснення спеціальної перевірки, в термін передбачений законодавством, надано 707 витягів з Реєстру, 50 запитів залишено без розгляду, у зв’язку з порушенням Порядку організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента від 25.01.2012 № 33/2012, про що було повідомлено державні установи, які надіслали зазначені запити.

  Також, протягом І півріччя 2013 року до Головного управління юстиції у Чернігівській області надійшло 200 письмових запитів від фізичних осіб для видачі Інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, видано 396 інформаційних довідок.

  Строки, передбачені чинним законодавством, надання витягів та інформаційних довідок, в зазначений період, не порушувались.

  Відповідно до статті 28 Закону України «Про державну службу» а також згідно Положення про формування кадрового резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199, кадровий резерв для державної служби формується для заміщення посад державних службовців, а також для просування їх по службі та забезпечується добором працівників, які мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях та успішної реалізації управлінських рішень.

  Відповідно до наказів Головного управління юстиції у Чернігівській області від 28.12.2012 № 1152/2 сформовано резерв та затверджені списки на посади державних службовців районних, міського та міськрайонних управлінь юстиції на 2013 рік, відповідним наказом від 28.12.2012 № 1153/2 було сформовано кадровий резерв та затверджені списки на посади державних службовців Головного управління юстиції у Чернігівській області на 2013 рік.

  Крім того, у звітному періоді також 4 особи було зараховано до кадрового резерву для державної служби за результатами конкурсного відбору.

  Протягом І півріччя 2013 року з кадрового резерву призначено на посади державної служби в органи юстиції – 5 осіб, з них 4 особи, які зараховані до кадрового резерву за результатами конкурсного відбору.

  Головним управлінням юстиції у Чернігівській області та територіальними управліннями юстиції здійснюється постійний контроль за якістю виконання працівниками службових обов’язків, дотримання ними вимог чинного законодавства та трудової дисципліни.

  У звітному періоді, порівняно з аналогічним періодом 2012 року, кількість працівників органів юстиції, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, дещо зменшилась. Так, протягом першого півріччя 2013 року до дисциплінарної відповідальності притягнуто 24 працівника (у І півріччі 2012 року – 39 осіб), із них: 20 працівників відділів державної виконавчої служби (у І півріччі 2012 року – 38 працівників), а саме: 2 заступників керівників органів державної виконавчої служби, 17 державних виконавців, 1 секретар-друкарку); 2 працівників реєстраційних служб органів юстиції області (у І півріччі 2012 року – 1 особа), а саме: 1 начальника відділу державної реєстрації актів цивільного стану та 1 завідувача сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 2 завідувачів державних нотаріальних контор (у І півріччі 2012 року працівники установ нотаріату не притягувались).

  До працівників, притягнутих до дисциплінарної відповідальності, у 14 випадках застосовано захід дисциплінарного впливу у вигляді затримки у присвоєнні чергового рангу, у 10 випадках - дисциплінарне стягнення догану.

  У І півріччі 2013 року комплексну перевірку стану організації кадрової роботи та державної служби здійснено в Щорському районному управлінні юстиції В ході перевірки працівникам районного управління юстиції надавалась практична та методична допомога з питань ведення кадрової роботи та державної служби.

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 852 „Про внесення зміни до пункту 4 Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади” в Головному управлінні юстиції у Чернігівській області та територіальних управліннях юстиції поводиться робота щодо ведення системи „Картка” єдиної комп’ютерної системи „Кадри”.

  У звітному періоді питання з кадрової роботи та державної служби двічі заслуховувались на засіданнях колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області, а саме:


  Каталог: web docs -> 2950
  2950 -> Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні
  web docs -> Постанова верховної Ради України Про
  web docs -> Програма «Цукровий діабет»
  2950 -> Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області
  2950 -> Наказ Міністерства юстиції України 22. 12. 2010 n 3256/5
  2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста Носівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
  2950 -> Умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
  2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
  2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
  2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5


  База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка