Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській областіСторінка5/5
Дата конвертації24.05.2018
Розмір0,78 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5

Колегія Головного управління юстиції у Чернігівській області


УХВАЛЮЄ:
1. Першому заступнику начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області, заступнику начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області, керівникам структурних підрозділів Головного управління юстиції у Чернігівській області, начальникам районних, міського, міськрайонних управлінь юстиції та керівникам структурних підрозділів цих управлінь юстиції забезпечити:

1.1 дієвий контроль за дотриманням працівниками органів юстиції вимог законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції», своєчасно виявляти та усувати причини та умови, що сприяють учиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних із корупцією;

1.2 систематичне проведення з працівниками внутрішніх навчань з метою підвищення їх кваліфікації, на яких обов’язково приділяти увагу вивченню антикорупційного законодавства;

1.3 дотримання працівниками органів юстиції трудової дисципліни, негайно реагувати на випадки її порушення.
2. Заступнику начальника Головного управління юстиції у Чернігівській області Бобруйку В.А.:

2.1 провести круглий стіл з питань надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2.2 вжити заходів щодо розміщення виступів працівників Головного управління юстиції у Чернігівській області в засобах масової інформації.

2.3 вживати заходів по виділенню приміщення для створення приймальні для проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління юстиції у Чернігівській області.

3. Начальнику відділу нотаріату Головного управління юстиції у Чернігівській області Давиденко Н.В.:

3.1 продовжити роботу щодо контролю за дотриманням нотаріусами вимог нормативно-правових актів з питань обігу спеціальних бланків нотаріальних документів;

3.2 продовжити методичну роботу шляхом проведення семінарів та надання роз’яснень для суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

3.3 у разі виявлення порушень та наявності інших, передбачених Законом України «Про нотаріат», підстав застосовувати зупинення, припинення приватної нотаріальної діяльності, заходів дисциплінарного впливу, внесення подань про анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

3.4 забезпечити щоквартальне проведення порівняльного аналізу та щопіврічне узагальнення щодо надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру державними нотаріусами державних нотаріальних контор області.
4. Начальнику відділу з питань банкрутства Головного управління юстиції у Чернігівській області Трейтяку О.М.:

4.1 посилити контроль за діями арбітражних керуючих в частині погашення заборгованості із заробітної плати. У разі виявлення випадків зростання такої заборгованості інформувати органи соціального захисту в Чернігівської області про можливість оскарження до територіального органу з питань банкрутства дій арбітражних керуючих з метою вжиття заходів контролю;

4.2 продовжити співпрацю з господарським судом Чернігівської області у справах, по яких процедура неодноразово продовжувалась, з питання скорочення термінів процедури банкрутства шляхом ініціювання питання про перехід до наступної процедури, про припинення провадження, а у разі виявлення випадків затягування процедури інформувати Міністерство юстиції України для вжиття заходів реагування;

4.3 продовжити співпрацю з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та правоохоронними органами щодо обміну інформацією, необхідною для здійснення контролю за процедурами банкрутства, в тому числі з погашення заборгованості із заробітної плати.
5. Завідувачу сектору правової роботи, правової освіти, реєстрації нормативно-правових актів та систематизації законодавства Головного управління юстиції у Чернігівській області Кебець І.А.:

5.1 проводити перевірки стану правової роботи з врахуванням Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 № 403/5;

5.2 вживати заходи щодо виконання керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій (їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів), державних підприємств, установ, організацій пункту 2 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (із змінами), по забезпечення правовим обслуговуванням територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;

5.3 вживати заходи, направлені на виконання доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 12.07.2010 №42125/1/1-10, щодо забезпечення органів державної влади, підприємств, установ та організацій «Офіційним вісником України»;

5.4 постійно висвітлювати на сайті Головного управління юстиції інформацію про офіційне видання Міністерства юстиції України «Офіційний вісник України», інформувати місцеві органи влади, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, підприємства, установи та організацій про умови передплати видання «Офіційний вісник України»;

5.5 розробити методичний посібник з питань обліку та систематизації законодавства;

5.6 надавати методичну допомогу територіальним управлінням юстиції з питань проведення перевірок стану правової освіти.
6. Начальнику управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Шерману О.С.:

6.1 при проведенні перевірок територіальних відділів державної виконавчої служби приділити увагу наступним питанням:

- своєчасності проведення державними виконавцями виконавчих дій та дотримання вимог ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків здійснення виконавчих проваджень;

- повноті вжиттю державними виконавцями заходів примусового виконання при виконанні рішень судів, інших органів (посадових осіб) по стягненню коштів до державного (місцевого) бюджету, в тому числі в інтересах органів ПФУ;

- повноті та своєчасності проведення виконавчих дій при виконанні рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі;

- повноті та своєчасності проведення виконавчих дій при виконанні рішень про стягнення заборгованості по аліментах;

- своєчасності звернення стягнення на майно боржників;- дотриманню вимог Інструкції з організації примусового виконання рішень щодо ведення Книг обліку депозитних сум та своєчасного перерахування коштів з депозитних рахунків;

6.2 залишити на постійному контролі стан виконання рішень суду про стягнення заборгованості по заробітній платі, стягнення коштів на користь держави, в тому числі в інтересах ПФУ та інших фондів соціального спрямування, виконання рішень за позовами прокуратури; постанов ДАІ в справах про адміністративні правопорушення в сфері забезпечення правил дорожнього руху;

6.3 продовжити практику взаємодії з органами прокуратури, ДПС України, органами внутрішніх справ з питань виконання рішень судів інших органів (посадових осіб), в тому числі шляхом проведення спільних нарад;

6.4. забезпечити своєчасний та всебічний розгляд звернень, які надходять до Головного управління юстиції у Чернігівській області з питань примусового виконання, з метою запобігання надходження повторних звернень.
7. Начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Баштовому В.В.:

7.1 забезпечити проведення до 20.08.2013 перевірок реєстраційних служб районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції з напрямку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, результати яких розглянути на засіданні колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області 29.08.2013;

7.2 здійснювати контроль за забезпеченням безперервного процесу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

7.3 забезпечити своєчасне та об’єктивне проведення перевірок за дотриманням державними реєстраторами законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у разі надходження скарг або звернень громадян, суб’єктів господарювання, юридичних осіб, звернень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів;

7.4 забезпечити контроль за підготовкою необхідних документів для надання (блокування) державним реєстраторам юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати призначення / звільнення державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, або зміни прізвища, виходу з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

7.5 забезпечити роботу по пересиланню реєстраційних справ громадських організацій та спілок до уповноважених органів з питань реєстрації за місцезнаходженням громадських організацій та спілок.
8. Начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Баштовому В.В., заступнику начальника служби - начальнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Орєшкіній Ю.В.:

8.1 до 18 листопада 2013 року провести роботу по забезпеченню запровадження та функціонування у всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції області попереднього електронного запису громадян на прийом;

8.2 вжити організаційних заходів щодо впровадження постійного моніторингу за станом подальшого забезпечення виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад Чернігівської області необхідною комп’ютерною технікою, мережею Інтернет, ключами ЕЦП за встановленими вимогами та щодо підключення виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад області до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
9. Заступнику начальника служби - начальнику відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Орєшкіній Ю.В.:

9.1 протягом ІІ півріччя 2013 року організувати роботу по приведенню книг державної реєстрації актів цивільного стану відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції, Головного управління юстиції у Чернігівській області у повну відповідність з вимогами Умов зберігання книг реєстрації актів цивільного стану і метричних книг у відділах реєстрації актів цивільного стану та порядку передачі цих книг на зберігання до державних архівів;

9.2 тримати під постійним контролем питання внесення працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції області до Державного реєстру актів цивільного стану громадян архівних актових записів цивільного стану в кількості та строки, передбачені законодавством за період з 1996 по 2008 роки включно;

9.3 продовжувати роботу щодо забезпечення постійної взаємодії працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції, відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області з органами адміністрування та ведення Державного реєстру виборців з метою належного виконання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців".
10. Начальнику реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області Баштовому В.В., начальникам реєстраційних служб районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції:

10.1 забезпечити контроль за дотриманням державними реєстраторами реєстраційних служб районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції встановлених законодавством строків при проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та наданні інформації з Державного реєстру прав;

10.2 здійснювати запобіжні заходи та посилений контроль з метою дотримання державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців строків розгляду документів і проведення реєстраційних дій відповідно до вимог законодавства, недопущення участі державних реєстраторів у рейдерських схемах захоплення підприємств або корпоративних конфліктах між засновниками (учасниками) юридичних осіб;

10.3. продовжувати роботу по висвітленню діяльності реєстраційних служб, в тому числі, про переліки і порядок надання адміністративних послуг через засоби масової інформації.
11. Начальнику відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернігівській області проаналізувати до 20.12.2013 практику розгляду судових справ, відповідачами в яких є органи державної реєстрації прав або державні реєстратори, та надати відповідні рекомендації реєстраційним службам районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції.
12. Начальникам районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції:

12.1 проводити перевірки стану правової роботи з урахуванням Примірної програми проведення перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства в міністерствах, інших органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 11.03.2013 № 403/5;

12.2 вживати заходи щодо виконання керівниками територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій (їх управлінь, відділів та інших структурних підрозділів), державних підприємств, установ, організацій пункту 2 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040 (із змінами), по забезпечення правовим обслуговуванням територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, державних підприємств, установ та організацій;

12.3 забезпечувати популяризацію видання «Офіційний вісник України» серед органів державної влади, підприємств, установ та організацій Чернігівської області;

12.4 удосконалити роботу з проведення перевірок стану правової освіти, забезпечивши неухильне дотримання Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.11.2011 № 3325/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.11.2011 за №1304/20042, з урахуванням Примірних програм здійснення органами юстиції перевірок стану правової освіти;

12.5 забезпечити обов’язкову співпрацю з відділами (управліннями) освіти щодо залучення їх представників до проведення перевірок стану правової освіти у навчальних закладах та організації спільних правоосвітніх та правовиховних заходів;

12.6 проводити постійний моніторинг об’єктів перевірки стану правової освіти;

12.7 забезпечити контроль за якістю підготовки методичних матеріалів, не допускати використання застарілої літератури та не чинної нормативної бази;

12.8 з метою забезпечення дотримання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів постійно проводити навчання з представниками суб’єктів нормотворення.
13. Начальникам районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції, начальникам реєстраційних служб районних, міськрайонних та міського управлінь юстиції області:

13.1 забезпечити належну підготовку та направлення повного комплекту документів для отримання ключів ЕЦП працівниками відділів (секторів) державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, міськрайонних, міського управлінь юстиції та спеціалістами, які займаються питаннями легалізації громадських формувань, для роботи з Єдиними та Державними реєстрами до філії Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України не пізніше наступного робочого дня з дати призначення або зміни прізвища, виходу з відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку вищезгаданих працівників;

13.2. постійно здійснювати контроль за роботою працівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану щодо внесення архівного фонду до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до вимог Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерством юстиції України від 24.07.2008 року № 1269/5 (зі змінами);

13.3. здійснювати контроль за виконанням працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану вимог Закону України "Про державний реєстр виборців";

13.4. забезпечити суворе дотримання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» під час надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян та інших громадських формувань, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

13.5. здійснювати постійний контроль за організацією роботи з прийому та обслуговування громадян, які звертаються питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.
14. Начальнику Городнянського районного, Ніжинського міськрайонного управлінь юстиції спільно з начальниками реєстраційних служб вказаних управлінь юстиції вирішити питання щодо заповнення вакантних посад керівників відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб Городнянського районного, Ніжинського міськрайонного управлінь юстиції.
15. Начальнику Ріпкинського районного управління юстиції спільно з начальником реєстраційної служби даного управління юстиції вирішити питання щодо заповнення вакантної посади провідного спеціаліста відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Ріпкинського районного управління юстиції.
16. Начальникам Бахмацького районного та Ніжинського міськрайонного управлінь юстиції, начальникам реєстраційних служб вказаних управлінь юстиції вжити невідкладних заходів щодо покращення організації роботи з прийому та обслуговування громадян, які звертаються з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
17. Начальникам реєстраційних служб Бобровицького та Ічнянського районних управлінь юстиції забезпечити належний рівень підготовки статистичної інформації з питань легалізації об’єднань громадян, її повноту та достовірність.
18. Начальнику відділу матеріально - технічного забезпечення Головного управління юстиції у Чернігівській області Остапенку Ю.М., начальнику відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Головного управління юстиції у Чернігівській області Підгайній Н.М.: забезпечити організацію проведення робіт по підключенню додаткових телефонних номерів та мережі Інтернет у відділах державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб територіальних управлінь юстиції області з метою подальшого запровадження попереднього електронного запису громадян на прийом.
19. Начальникам Варвинського районного та Ніжинського міськрайонного управлінь юстиції терміново вжити заходів щодо приведення у відповідність до законодавства зареєстрованих у 2012 році нормативно-правових актів, прийнятих суб’єктами нормотворення з порушенням законодавства.

20. Начальникам Борзнянського, Варвинського, Козелецького, Корюківського, Носівського районних управлінь юстиції забезпечити проведення семінарів з питань обліку та систематизації законодавства.
21. Начальникам Варвинського, Городнянського, Ічнянського, Коропського, Куликівського, Менського, Носівського, Ріпкинського, Семенівського, Сосницького, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського, Щорського районних та Прилуцького міськрайонного управлінь юстиції активізувати діяльність з напрямку правової освіти.
22. Начальникам Борзнянського, Коропського, Менського, Семенівського, Талалаївського районних, Чернігівського міського управлінь юстиції збільшити кількість перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства.
23. Начальникам Бобровицького, Борзнянського, Варвинського, Коропського, Куликівського, Менського, Ріпкинського, Срібнянського, Талалаївського, Щорського районних, Прилуцького міськрайонного та Чернігівського міського управлінь юстиції переглянути та оновити переліки об’єктів перевірок стану правової освіти.
24. Начальникам відділів державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційних служб районних, міського та міськрайонних управлінь юстиції:

24.1 вжити організаційних заходів щодо впровадження постійного моніторингу за станом подальшого забезпечення виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад Чернігівської області необхідною комп’ютерною технікою, мережею Інтернет, ключами ЕЦП за встановленими вимогами та щодо підключення виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад області до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, в межах своєї компетенції всебічно сприяти у вирішенні вказаних питань;

24.2 після запровадження попереднього електронного запису на прийом, забезпечити належне та своєчасне правове обслуговування громадян, які скористалися цим записом;

24.3 забезпечити суворе дотримання вимог положень Закону України “Про адміністративні послуги” у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

24.4 забезпечити внесення працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану області книг державної реєстрації актів цивільного стану архівного фонду за 1996 - 2008 роки включно до Державного реєстру актів цивільного стану громадян в кількості та терміни, передбачені вимогами законодавства;

24.5 продовжувати здійснювати належний контроль за формуванням відділами державної реєстрації актів цивільного стану відомостей про виборців та своєчасним наданням цих відомостей органам ведення Державного реєстру виборців та забезпечити постійну взаємодію та співпрацю відділів державної реєстрації актів цивільного стану з місцевими органами ведення Державного реєстру виборців, зокрема, шляхом організації та проведення спільних нарад щодо порядку подання та врегулювання питань, які можуть виникати при передачі відомостей про виборців.
25. Начальникам відділів державної виконавчої служби районних, міського, міськрайонних управлінь юстиції:

25.1 забезпечити своєчасне складання та подання до управління державної виконавчої служби області статистичної звітності та будь-якої затребуваної інформації, її повноту та достовірність;

25.2 забезпечити оперативне інформування управління державної виконавчої служби про надходження на виконання до органів державної виконавчої служби рішень судів, які містять заходи пов’язані із втручанням у внутрішню діяльність підприємства стосовно зобов’язання реєстраторів, проведення зборів, вилучення та передачу печаток, установчих та інших документів, заборону або зобов’язання посадовим особам виконувати обов’язки, заборону вчинення перешкод надання доступу чи звільнення території підприємства; виселення громадян з дітьми; звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок; встановлення обмеження права на мирні зібрання (пікетування, пішої ходи, демонстрацій, мітингів, зборів та інших категорій мирних зібрань) тощо. Дану інформацію надавати до прийняття постанови про відкриття чи відмови у відкритті виконавчого провадження, з одночасним направленням копії виконавчого документа;

25.3 усунути порушення вимог ст. 30 Закону України «Про виконавче провадження» щодо строків проведення виконавчих дій начальникам відділів державної виконавчої служби Ічнянського РУЮ, Корюківського РУЮ, Прилуцького МРУЮ, Срібнянського РУЮ, Талалаївського РУЮ, Новозаводського та Деснянського відділів ДВС Чернігівського міського управління юстиції;

25.4. вжити заходів щодо покращення стану виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб) та збільшення кількості завершених виконавчих проваджень (зокрема, у відділах державної виконавчої служби Бахмацького РУЮ, Бобровицького РУЮ, Варвинського РУЮ, Ічнянського РУЮ, Козелецького РУЮ, Корюківського РУЮ, Куликівського РУЮ, Менського РУЮ, Новгород-Сіверського РУЮ, Прилуцького МРУЮ, Ріпкинського РУЮ, Сосницького РУЮ, Срібнянського РУЮ, Талалаївського РУЮ, Центральному відділі державної виконавчої служби Чернігівського МУЮ);

25.5 вжити заходів (зокрема, у відділах державної виконавчої служби Корюківського РУЮ, Ріпкинського РУЮ, Сосницького РУЮ, Срібнянського РУЮ, Щорського РУЮ, Чернігігвського РУЮ, Новозаводському та Центральному відділах державної виконавчої служби Чернігівського МУЮ) щодо своєчасного та повного проведення державними виконавцями виконавчих дій по виявленню коштів, майна боржників та зверненню на них стягнення з метою забезпечення фактичного виконання рішень судів, інших органів (посадових осіб);

25.6 забезпечити стягнення в повному обсязі витрат на організацію та проведення виконавчих дій, в тому числі за користування ЄДРВП;

25.7 взяти на особистий контроль стан виконання рішень суду про стягнення коштів на користь держави, в тому числі в інтересах фондів соціального спрямування, а також про стягнення заборгованості по заробітній платі;

25.8 взяти на особистий контроль стан виконання рішень суду про стягнення заборгованості по аліментах;

25.9 вжити заходів щодо усунення порушень строків перерахування коштів, які надходять на депозитні рахунки відділів державної виконавчої служби, забезпечити постійний контроль за веденням Книг обліку депозитних сум у відповідності до вимог Інструкції про проведення виконавчих дій;

25.10 забезпечити дотримання державними виконавцями вимог Закону України «Про виконавче провадження» та Інструкції з організації примусового виконання рішень при зверненні стягнення на майно боржників;

25.11 в ході проведення щотижневих оперативних нарад відділу державної виконавчої служби не рідше ніж раз на місяць проводити профілактичні бесіди з державними виконавцями на теми запобігання корупції, етиці поведінки державних службовців, змін у чинному законодавстві.
Голова колегії,

начальник О.В.Карнабеда


Каталог: web docs -> 2950
2950 -> Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні
web docs -> Постанова верховної Ради України Про
web docs -> Програма «Цукровий діабет»
2950 -> Рішення розширеного засідання колегії Головного управління юстиції у Чернігівській області
2950 -> Наказ Міністерства юстиції України 22. 12. 2010 n 3256/5
2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста Носівського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
2950 -> Умови проведення конкурсу на посаду спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області
2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» головного спеціаліста Прилуцького міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській
2950 -> Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» спеціаліста Козелецького районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка