Робочий періодСторінка1/3
Дата конвертації29.05.2018
Розмір0,5 Mb.
  1   2   3
Введення
Капітальні вкладення являються сукупністю затрат на утримання нових, розширення, реконструкцію і технічне переобладнання головних фондів.

Реконструкція діючих підприємств означає здійснення по єдиному проекту повне або часткове його переобладнання і перебудова без введення нових і розширення діючих об’єктів допоміжного і обслуговуючого призначення при необхідності.

Технічне переобладнання діючого підприємства здійснюється з планом технічного розвитку підприємства за допомогою упровадження комплексу заходів по підвищенню до сучасних вимог технічного рівня окремих дільниць виробництва, автоматизацій і механізації виробничих процесів, поліпшення організацій і структури виробництва і інших організаційних і технічних засобів.

Технічне переобладнання, реконструкція і розширення діючого підприємства здійснюється завдяки фонду розвитку виробництва, науки і техніки цих підприємств і кредитів банка.

 1. Робочий період


Робочий період – це час роботи технологічного обладнання.

Тривалість капітального ремонту залежить від:

 • Добової продуктивності підприємства;

 • Технічного стану обладнання;

 • Якості виконання усіх видів ремонту;

 • Фінансування ремонтних робіт.

Капітальний ремонт – діб за рік;

 • Газація – діб за рік;

 • Поточний ремонт – доби за місяць;

 • Інші зупинки – доби за рік.

Робочий період складається:
Рп = Кфм.-Пз (1.1.)
Де: Рп – робочий період (діб);

Кфм – календарний фонд часу (діб);

Пз – планові зупинки (діб).

Рп = 365 – 150 = 215 діб.Коефіцієнт використання робочого часу:
Кв = Рп / Кфм (1.2.)
Де: Кв – коефіцієнт використання робочого часу.

Кв = 215/365 = 0.58.На 2010 рік плануються свята:

Вихідні дні – два дня на тиждень:

I квартал – 26 діб;

II квартал – 26 діб;

III квартал – 26 діб;IV квартал – 26 діб.
Таблиця 1.1. Робочий період

Показники

План на 2010 рік

У тому числі по кварталам

I

II

III

IV

1. Календарний фонд часу (діб)

365

90

91

92

92

2. Планові зупинки (діб)

94

34

23

17

20

 • Капітальний ремонт (діб)

12

12

-

-

-

 • Поточний ремонт (діб)

18

3

3

6

6

 • Газація (діб)

4

4

-

-

-

 • Інші зупинки за рік (діб)

-

-

-

1

1

 • Вихідні (діб)

104

26

26

26

26

 • Свята (діб)

10

3

5

2

-

 • Всього планових зупинок (діб)

150

48

34

35

33

3. Робочий період (діб)

215

42

57

57

59

4. Коефіцієнт використання робочого часу

0.58

0.46

0.62

0.61

0.64
 1. Виробнича програма


Виробнича програма – це перший розділ виробничо-фінансового плану підприємства. Це основний розділ для розрахунку усіх показників плану підприємства.

Річний випуск продукції:
Кт = СпРпНв/100% (2.1)
Де: Кт – товарна продукція у натуральному виразі (т);

Сп – добова продуктивність (т/добу);

Рп – робочий період (діб);

Нв – норма виходу (%).


Кп = Кт заг+К вис (2.2)
Де: Кп – калькуляційна продукція (т);

Кт заг – річний випуск борошна (т);

Квис – річний випуск висівок (т).

Розрахункові данні по таблиці 2.1.

Кт заг = 270*215*75/100% = 43537,5 (т);

Кт в/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт 1/г = 270*215*35/100% = 20317,5 (т);

Кт 2/г = 270*215*5/100% = 2902,5 (т);

Кт вис = 270*215*21/100% = 12190,5 (т);

Кп =43537,5+12190,5 = 55728 (т).
Таблиця 2.1. Виробнича програма


Показники

Одиниці вимірювання

Величина

Добова продуктивність

т/добу

270

Робочий період

діб

215

Норма виходу

У тому числі: • Борошно в/г

 • Борошно 1/г

 • Борошно 2/г

%

75
35

35

5Висівки

%

21

Річний випуск борошна

Утому числі: • Борошно в/г

 • Борошно 1/г

 • Борошно 2/г

Т

43537,5
20317,5

20317,5


2902,5

Висівки

Т

12190,5

Калькуляційна продукція

Т

55728

Розрахункові данні по табл. 2.2:

I квартал

Кт в/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт 1/г = 270*42*35/100 = 3969 (т);

Кт 2/г = 270*42*5/100 = 567 (т);

Кт вис = 270*42*21/100 = 2381,4 (т).

II квартал

Кт в/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 1/г =270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 2/г =270*57*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис =270*57*21/100 = 3231,9 (т).

III квартал

Кт в/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 1/г = 270*57*35/100 = 5386,5 (т);

Кт 2/г = 270*57*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис = 270*57*21/100 = 3231,9 (т).

IV квартал

Кт в/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт 1/г = 270*59*35/100 = 5575,5 (т);

Кт 2/г = 270*59*5/100 = 769,5 (т);

Кт вис = 270*59*21/100 = 3345,3 (т).
Таблиця 2.2. Випуск продукції


Назва продукції

План на 2010 рік

У тому числі по кварталам

I

II

III

IV

Борошно в/г

20317,5

20317,5
2902,53969

3969


567

5386,5

5386,5


769,5

5386,5

5386,5


769,5

5575,5

5575,5


769,5

Борошно 1/г

Борошно 2/г

Висівки

12190,5

2381,4

3231,9

3231,9

3345,3

Калькуляційна продукція

55728

10886,4

14774,4

14774,4

15265,8


3. Амортизаційні витрати
Амортизація – це перенесення вартості основних фондів по частинам по мірі зносу на готову продукцію.
Амортизація розраховується за формулою:
А = БаНа/100% (3.1)
А = 205200*33/100 = 67716 (грн.).

Де: Ба – балансова вартість (грн.);

На – норма амортизації (%);

А – сума амортизації (грн.).


Ба = СпН0.95 (3.2)
Ба = 270*800*0,95 = 205200 (грн.).

Де: Н – норматив вартості основних фондів на одну тону добової продуктивності, Н=800 (тис. грн.).Розрахункові дані по таблиці 3.1:

Загальна балансова вартість:

Ба заг = 270*33*0,95 = 8464,5 (грн.)Балансова вартість груп основних фондів:

Ба буд. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба сп. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба п.з. = 205200*0,48 = 98496 (грн.)

Ба тр. з. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інст. = 205200*0,07 = 14364 (грн.)

Ба інф.в. = 205200*0,2 = 41040 (грн.)

Ба м.обл. = 205200*0,25 = 51300 (грн.)Амортизаційні витрати:

А буд.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А сп.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А п.з.= 98496*2/100 = 1969,92 (грн.)

А тр. з.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інст.=14364*10/100 = 1436,4 (грн.)

А інф.в.= 41040*15/100 = 6156 (грн.)

А м.обл.= 51300*6/100 = 3078 (грн.)


Таблиця 3.1. Амортизаційні витрати

Назва фондів

Група фондів

Структура, %

Вартість фондів, грн.

Норма амортизації

Сума амортизації, грн.

Побутові

I

48,0

98496

2.0

1969,92

Споруди

Передатні засоби

Транспортні засоби

II

7,0

14364

10.0

1436,4

Інструмент

Машини та обладнання

III

20,0

41040

6.0

6156

Інформаційні витрати

IV

25,0

51300

15.0

3078

Всього
100,0

205200

33,0

12640,32


4. Вартість сировини
Вартість сировини визначається за формулами:
Вс = РсЦз (4.1)
Рс = СпРп (4.2)

Вод = Вс1%/100 (4.3)


Ввід =%видходівКопт (4.4)
%від (%) = 100% – (Нв +%висівки) (4.5)
%від (т) = Рс%від (%)/100 (4.6)
Взаг = Вс + Вод – Ввід (4.7)
Де: Вс – вартість сировини (грн.);

Рс – витрати сировини за рік (т);

Цз – закупочна ціна (грн.);

Вод – витрати на одержання сировини (грн.);

Ввід – вартість відходів (грн.);

Взаг – загальна вартість сировини (грн.).Розрахункова до таблиці 4.1.

Рс = 270*215 = 58050 т.

Вс = 58050*1200 = 69660000 грн.

Вод = 69660000*1%/100 = 696600 грн.

%від (%) = 100% – (75% + 21%) = 4%

%від (т) = 58050*4/100% = 2322

Ввід = 2322*350 = 812700 грн.

Взаг = 69660000 + 696600 – 812700 = 69543900 грн.


Таблиця 4.1. Вартість сировини

Показники

План на 2010 рік

Закупочна ціна, грн.

Вартість сировини, грн.

Пшениця м’яка

58050

1200

69660000

Витрати на одержання

сировина

-


-

696600


Відходи

2322

350

812700

Всього

60372

1550

69543900


5. Вартість електроенергії
Для визначення вартості електроенергії треба знайти заявлену потужність:
N = PePп24cos (5.1)
Cos= 0.95
Pe = KтW yд (5.2)
Ce = Pea + Nв (5.3)
Де: N – заявлена потужність, кВт;

Ре – витрати електроенергії на технологічні цілі кВтг;

W yд – норматив витрат електроенергії на одну тону борошна, кВтг;

Се – вартість електроенергії, грн.;

а – тариф за 1 кВтг, грн.;

в– тариф за 1 кВтг, грн.

Якщо заявлена потужність трансформаторів більш ніж 750 кВт, то вартість електроенергії визначається по двоставочному тарифу, в протилежному значені – по одноставочному тарифу:

а = 0,416 грн.

в = 25 грн.

Розрахункові дані по таблиці 5.1.

Ре = 43537,5*67,5 = 2938781,2 кВт*г;

N = 2938781,2/215*24*0,95 = 311647,47 кВт;

Ce = 2938781,2*0,416 = 1222533 грн.


Таблиця 5.1. Вартість електроенергії

Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537,5

Питомі витрати електроенергії

W yд

кВтг

67.5

Витрати електроенергії на технічні цілі

Ре

кВтг

2938781,2

Тариф за 1 кВтг

а

грн.

0,416

Вартість електроенергії на технічні цілі

Реа

грн.

1222533

Заявлена потужність

N

кВА

311647,47

Тариф за 1 кВА

в

грн.

25.0

Вартість заявленої потужностігрн.

7791186,7

Загальна вартість електроенергії

Се

грн.

1222533


6. Вартість палива
Вартість палива:
Тум = Кт*Нп/1000 (6.1)
Тп = Тум/К (6.2)
Вп = Тп*Ц (6.3)
Де: Тум – кількість умовного палива, у. т;

Кт – борошно сортове, т;

Нп – норма витрат умовного палива, кг;

Тп – кількість натурального палива, т;

К – коефіцієнт переведення умовного палива в натуральне;

Вп – вартість палива, грн.;

Ц – ціна за одну тону палива, грн.

Розрахункові дані до таблиці 6.1

Тум = 43537.5*117/1000 = 5093.88 у. т.

Тп = 5093.88/1.39 = 3664.66 т.

Вп = 3664.7*800 = 2931760 грн.
Таблиця 6.1. Вартість палива


Показники

Позначення

Одиниці вимірювання

Величина

Борошно сортове

Кт

т

43537.5

Норма витрат умовного палива

Нп

Кг

117

Кількість умовного палива

Тум

у. т.

5093.88

Коефіцієнт переведення

К

-

1.39

Кількість натурального палива

Тп

т

3664.66

Ціна за 1 тону палива

Ц

грн.

800

Вартість палива

Вп

грн.

2931760


Каталог: data -> file doc
data -> Українська архітектура
data -> Тема. Метод архітектурної біоніки. Біотектонічне моделювання Мета
data -> Реферат на тему: Залізодефіцитна анемія (малокрів'я)
data -> Кафедра медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології
data -> І тип анафілактичні реакції
data -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
data -> Рахіт І рахітоподібні захворювання у дітей
file doc -> Юлія павленко міні-реферат
file doc -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
file doc -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка