Роботи змістовий модуль ІСкачати 99,22 Kb.
Дата конвертації15.02.2019
Розмір99,22 Kb.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І.

ЗМІСТ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЧИТАТИ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Тема 2. Аналіз програми з читання (3 год.-5 балів)

 • Проаналізувати програму з читання. Скласти таблицю динаміки формування читацьких умінь (змістова лінія – на вибір).

Тема 3. Аналіз підручника «Читанка» (3 год. – 5 балів)

Проаналізувати підручники «Читанка». Вивчити напам’ять по 2 вірші пейзажної лірики для 2,3,4 класів .

Опрацювати статті і скласти таблицю для запису результатів аналізу підручника «Читанка» :


 • Савченко О.Я. Методичні настанови щодо роботи за новим підручником «Читанка» // Початкова школа. – 2002.- № 8.- С. 16 – 19; 2003. - № 1. – С. 12 – 15; 2004. - 12.- С. 18 – 20.

 • Кодлюк Я.П.Що потрібно знати вчителю про шкільний підручник//Початкова школа,-2004.-№9.-С.56-60.Змістовий модуль 2

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ
Тема 6. Аналіз статей, методичних посібників з формування навички читання (6 год. – 10 балів)

 1. Законспектувати методичні статті за 2005- 2009 р (журнал «Початкова школа», газета «Початкова освіта») – 5 балів.

 2. Скласти анотовані картки на 15 статей з читання – 5 балів.

Тема 7. Побудова системи вправ на формування правильності читання

( 3 год. – 5 балів)

 1. Скласти «Пошукову таблицю» до 4 художніх творів .

 2. Виготовити дидактичний матеріал для вправ з формування правильності читання .

Тема 8. Побудова системи вправ на формування швидкості читання (3 год – 5 балів)

Виписати з посібників вправи на формування швидкості читання, систематизувати їх, виготовити дидактичний матеріал: 1. Бородина В.А.Активизация интеллектуально-информаионной деятельности младшего школьник // Начальная школа. - 1997. - №11. - С.24-27.

 2. Ґудзик І.П. Розвиток навички читання. – К.: Освіта, 1993.

 3. Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения.- К.: Знання, 1990.

 4. Науменко В.О. Посієш вчасно: Збірник вправ для формування навички читання. – К.: Навчальні посібники, 1997.

 5. Скорочтение/ авт.О.В.Козловский.-М.: АСТ, 2006.


Тема 9-10 Побудова системи вправ на формування усвідомленості читання ( 3 год.-5 балів); виразності читання (3 год. – 5 балів)

Виписати з посібників вправи на формування усвідомленості, виразності читання, систематизувати їх: 1. Бородина В.А Активизация интеллектуально-информационной деятельности младшего школьника // Начальная школа. - 1997. - №11. - С.24-27.

 2. Ґудзик І.П. Розвиток навички читання. – К.: Освіта, 1993.

 3. Мельник В.М. Искусство быстрого и интенсивного чтения.- К. Знання, 1990.

 4. Науменко В.О. Посієш вчасно: Збірник вправ для формування навички читання. – К.: Навчальні посібники, 1998.

 5. Скорочтение/ авт.О.В.Козловский.-М.:АСТ, 2006.Тема 11.Побудова вправ на формування навички читання (на матеріалі оповідання) (3 год. – 5 балів)

Підготувати вправи і дидактичний матеріал для проведення вправ на формування чіткої вимови, точності зорового сприймання, розширення поля читання, активізацію мислення (з презентацією).Тема 12. Діагностика рівня сформованості навички читання (3 год. – 5 балів)

Розробити форми і зміст вивчення рівня сформованості вмінь і навички читання в учнів початкових класів. Підготуватися до проведення практичного заняття - брейнстормінг.Змістовий модуль 3

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ І МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ЧИТАННЯ

Тема 14. Вимоги до уроку читання (3 год. – 5 балів)

Розробити урок читання відповідно до вимог літературного читанняТема 15.Літературознавча пропедевтика в початкових класах ( 3 год.- 5 балів)

Законспектувати: 1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К.: Либідь, 2001.- С.124 -141,С. 205 – 223.

 2. Мовчун А.І.Запрошуємо у світ літературних термінів // Початкова школа. – 2003. - №10. – С.35 –38.

 3. Светловская Н.Н.О литературном произведении и проблемах, связанных с его осмыслением при обучении младших школьников чтению // Начальная школа. – 2005. - № 4.- С. 8 - 15, № 5.- С. 39 – 47, № 6, - с. 48 – 57.

 4. Цимбалюк Л. Проблеми ведення літературознавчої пропедевтики в початкових класах// Початкова школа.- 2000.- № 11. – С. 19 – 25.

Змістовий модуль 4.

МЕТОДИКА РОБОТИ З ТВОРАМИ РІЗНИХ ЖАНРІВ

Тема 16.Аналіз художнього твору в початкових класах (3 год – 5 балів)

Законспектувати:

Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник. – Вища шк., 2007. - С.188-231.


Тема 17.Особливості читання загадок, прислів'їв, лічилок, скоромовок (3 год. – 5 балів).

Вивчити по 5 скоромовок, загадок, лічилок, прислів’їв.Тема 18. Особливості читання казки (3 год. – 5 балів)

Законспектувати: 1. Науменко В.О. Підготовка студентів до опрацювання казки із використанням методу моделювання // Початкова освіта. – 2008. - № 44. – С. 18.

 2. Бибко Н.С. Сказка приходит на урок // Начальная школа. – 1996. - № 9. – С. 31 – 48.

 3. Формирование круга детского чтения учителем // Начальная школа. – 1999.- №12. – С. 33 – 38.

 4. Савченко О.Я. Методика читання в початкових класах.-К.: Освіта,2007. Підготувати переказ програмних казок ( по одній кожного виду).

Тема 19. Особливості читання оповідання(3 год.-5 балів).

Опрацювати статтю: Первова Г.М. Теоретико- методические основы планирования уроков чтения в начальных класах// Начальная школа.-2002.-№1.-С.46-53.

Підготувати: а) технологічну карту уроку; б) план програмного тексту оповідання, різні види його переказу.

Тема 21.Особливості читання творів пейзажної лірики (3 год. – 5 балів).

Розробити фрагмент уроку читання пейзажної лірики . Опрацювати статтю: Науменко В.О. Вибір прийомів аналізу віршів пейзажної лірики // Початкова освіта. - 2007.- №4. – С. 2-4.Тема 22.Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного(3 год.- 5 балів)

Виписати творчі завдання з різних джерел. Розробити фрагмент уроку читання з використанням творчих завдань.Тема 24.Розробка сценаріїв уроків із застосуванням НІТ (3 год. – 5 балів)

Розробити два фрагменти уроків читання ( жанр і клас на вибір) та презентації з використанням Smart –дошки.


Тема 25. Методика уроків позакласного читання (3 год. – 5 балів).

Розробити урок позакласного читання із презентацією (вказати етап підготовки дитини – читача).КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТАЗмістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали

Термін

виконання (тижні)

Змістовий модуль І.

ЗМІСТ І МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ

Тема 2. Аналіз програми з читання(3 год.)

Індивідуальне заняття. Семінарське заняття, підсумкове заняття

5
Тема 3. Аналіз підручника «Читанка» (3 год.)

Модульна контрольна робота, Семінарське заняття

5
Змістовий модуль ІІ.

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ЧИТАННЯ

Тема 6. Аналіз методичних посібників (3 год.), методичних статей з формування навички читання(3 год.)

Семінар, модульна контрольна робота, екзамен

5

5

Тема 7. Побудова системи вправ на формування правильності читання (3 год)

Модульна к.р. Практичне,семінарське заняття

5
Тема 8. Побудова системи вправ на формування швидкості читання (3 год.)

Практичне, семінарське заняття, модульна контрольна робота, екзамен

5
Тема 9-10. Побудова системи вправ на формування усвідомленості читання (3 год),

виразності читання (3 год.)практичне , семінарське заняття, модульна контрольна робота

5
5
Тема 11. Побудова вправ на формування навички читання ( на матеріалі оповідання)( 3 год.)
Тема 12.Діагностика рівня сформованості навички читання ) (3 год.)

Практичне заняття, індивідуальне заняття модульна контрольна робота, екзамен

Практичне, семінарське заняття5

5Змістовий модуль 3.

Літературознавчі і методичні підходи до проведення уроків читання

Тема14. Вимоги до уроків читання (3 год.)

Модульна контрольна робота

5
Тема 15. Літературознавча пропедевтика в початкових класах (3год.)


Семінарське заняття., екзамен5


Змістовий модуль 4.

МЕТОДИКА РОБОТИ З ТВОРАМИ РІЗНИХ ЖАНРІВТема 16. Аналіз художнього твору в початкових класах (3 год.)

Модульна контрольна робота, екзамен

5
Тема 17. Особливості методики читання загадки, прислів’їв, скоромовок, лічилок (3 год.)

Модульна контрольна робота, екзамен

5
Тема18. Особливості методики читання казки (3 год.)

МКР, екзамен

5
Тема19.Особливості методики читання оповідання (3 год.)

Модульна контрольна робота, екзамен

5
Тема 21. Особливості методики читання творів пейзажної лірики (3 год.)

Індивідуальне, семінарське заняття, модульна контрольна робота

5
Тема 22. Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного (3 год.)
Тема 24.Розробка сценаріїв уроків із застосуванням НІТ (3год)
Тема 25. Методика уроків позакласного читання (3 год)

Модульна контрольна робота, екзамен

Інд. заняття, модульна контрольна робота, екзамен


Інд. заняття, модульна контрольна робота, екзамен


5

5

5
Разом: 60 год.

Разом: 100 балів

Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS -> pohatkove
pohatkove -> Лекція 1 Тема лекції: "Сутність і функції педагогічної діагностики вчителя початкових класів" План
pohatkove -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
pohatkove -> Лекція 4 Тема лекції: "Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи" План
pohatkove -> Лекція 2 Тема лекції: "Види педагогічної діагностики" План Діагностика особистості учня початкової школи
pohatkove -> Г. С. Сазоненко (заг ред.). К.: Гопак, 2000. 560 с
pohatkove -> Повідомлення про зв'язок курсу з педагогікою, психологією, методикою розвитку музичного сприймання, творчих музичних здібностей ( 1год.)
pohatkove -> Геометричні фігури: пряма лінія, крива лінія, ламана. Відрізок прямої лінії. Промінь. Коло і круг
pohatkove -> Рекомендована література основна
pohatkove -> Сутність поняття «мистецтво». Історія мистецтв


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка