Родинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35 ІІІ серпневий Конгрес освітян Донеччини – 2017Скачати 296,87 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір296,87 Kb.
ВІДДІЛ ОСВІТИ ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

РОДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 35

ІІІ серпневий Конгрес освітян Донеччини – 2017

ТРЕНДОВІ СТУДІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»


Назва векторуВектор № 1. Інтегроване навчання

Підготовила

творча група

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 35

м. Покровськ, 2017

Назва розробки / творча група педагогів загальноосвітньої школи № 35 Покровської міської ради Донецької області (Легеза Л.В., Петросян М.Л.), - м. Покровськ, 2017 – 20 с.

У посібнику представлений узагальнений досвід роботи творчої групи щодо застосування інтегрованих уроків на уроках біології та фізики

Для вчителів природничого циклу© Легеза Л.В., Петросян М.Л.

ЗМІСТ


 1. Пояснювальна записка

 2. Покроковий сценарій заняття/уроку

2.1 Опис

2.2 Інструктивно-методична частина

2.3. Зміст (розробка самого заняття з обов’язковим виділенням його змістовних частин)

3. Додатки.

4. Висновки

Пояснювальна записка

Ніщо не може бути важливішим у світі,

ніж уміння бачити предмет з усіх боків

і серед тих обставин, у які він поставлений.

К.Ушинський

Легеза Любов Василівна учитель хімії та біології Родинської ЗОШ№35

Петросян Маріне Ленорівна учитель фізики Родинської ЗОШ№35

Вимоги сучасної концепції освіти, перевантаження інформаційного простору, важкість сприйняття матеріалу і значна його формалізація, приводять до зниження інтересу учнів до навчання. Ці фактори змушують учителів шукати нові, більш раціональні форми і методи навчання, орієнтовані на індивідуальну, колективну і групову форми роботи учнів на уроці. Нині у школах потрібно змінювати пріоритети цілей навчання: на перший план треба висувати його розвиваючу функцію, культ самостійності і нестандартності думок.

У північних народів є простий і мудрий афоризм: “Якщо подарувати людині одну рибину, вона буде ситою один день. Якщо подарувати дві, буде ситою два дні. А якщо навчити ловити рибу – буде ситою все життя.” Так і в навчанні: скільки б у школяра не було предметних знань і вмінь, старанності, сумлінності – їх все таки буде замало для подальшого успішного навчання і розвитку. Тому ми пропонуємо інтегрований урок з фізики та біології.

Проведення нетрадиційних уроків дає можливість значно доповнити і поглибити знання учнів, розвинути інтерес до предмету, формувати науковий світогляд учнів.

Тема. Повторення та узагальнення знань з розділу "Механіка" та теми "Кровообіг і лімфообіг"

Мета: Формування уявлення про єдність фізичних і біологічних явищ в енергетичному обміні людини; розвиток уміння переносити знання з фізики в біологію і з біології у фізику, інтегрувати ці знання і на основі цього робити висновки; ппоказати практичне застосування знань про енергетичному обміні в організмі людини у формуванні здорового способу життя

Завдання:


 • розвиток процесів сприймання;

 • оволодіння загально-навчальних умінь і навичок;

 • нагромадження індивідуального досвіду пошукової діяльності;

 • розвиток уяви, уваги.

Очікувані результати:

Після цього уроку учні зможуть перевірити рівень знань, які здобули при вивченні розділу механіки ; підвищити оцінку за розділом; удосконалити свої уміння і навички.

Урок узагальнення і систематизації знань учнів з вивченої теми “Кругообіг і лімфообіг” та розділу фізики "Механіка". Інтеграція з фізики дає можливість учням повторити, як процеси відбувається та розширити знання про роботу кровоносної системи людини. Медіапрезентація, що супроводжує урок, дозволяє подати матеріал як систему яскравих опорних образів, підсилює навчальний ефект.

Цільова аудиторія для учнів 8 класів

Актуальність: Ідея інтегрованого навчання сьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самоутверджуватися в різних соціальних сферах.

Інтегровані уроки розвивають мислення і мовлення школярів, їхню увагу, пам'ять, спостережливість, кмітливість, ініціативу, самостійність, наполегливість, працьовитість, чуйне, уважне ставлення один до одного та багато інших позитивних якостей особистості, які так важливо закладати якомога швидше.

На інтегрованих уроках повторення і узагальнення матеріалу найбільша кількість часу відводиться на відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань; узагальнення й систематизацію основних теоретичних положень і відповідних ідей науки. На таких уроках пояснюється велика кількість нових фактів, різноманітних процесів, розкриваються перспективи одержання знань з даного розділу або вивченої теми.

Доцільність інтегрованих уроків зумовлена завданнями інтеграції знань, умінь і навичок учнів з предмету фізики та біології..Опис

Тема уроку: "Кровообіг та лімфообіг". Мехпніка

Мета уроку: поглибити і закріпити знання учнів з теми; розглянути роботу системи кровообігу з позицій біофізики; розвиток аналітичних здібностей учнів на прикладі роботи складних біосистем; розвивати вміння швидко відповідати на поставлені питання, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, формувати навички самооцінки і самоаналізу, розвивати здібності учнів. Виховувати інтерес до вивчення фізики та біології, прагнення самовдосконалюватись, створити ситуацію успіху шляхом спільного планування уроку, Виховання правильного ставлення до власного здоров'я.

Базові поняття й терміни з фізики:

Сила пружності. Коливання. Теплообмін . Теплопередача. Електричні заряди. Звук. Звукові хвилі. Дифузія та осмос. Тиск. Швидкість руху рідини.Базові поняття й терміни з біології: кровообіг, серце, ендокард, міокард, епікард, перикардій, передсердя і шлуночки, клапани, збудливість, провідність, електрокардіограма, автоматизм серця, серцевий цикл, систола, діастола, систолічний об'єм, хвилинний об'єм крові, саморегуляція роботи серця, гуморальна регуляція роботи серця. Теплообмін .Звукові хвилі. Газообмін в легенях та тканинах. Тиск крові на стінки судин. Шкіра,її будова та функції.

Обладнання: таблиці „Будова серця”, „ Кровоносна система людини”, опорні конспекти, мультимедіапроектор, комп'ютер, паперові сердечка 5 кольорів, плакат для виявлення очікувань учнів, клейкі папірці у формі кораблика.

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань.

Завдання уроку:

 • Дати учням систему знань, що включає основі поняття з біології та фізики з даної теми на сучасному рівні її розвитку ;

 • Повторити фізичні поняття та показати на прикладах зв'язок біологїї та фізики.

 • У процесі узагальнення і систематизації знань учнів з цього матеріалу не тільки збагатити пам'ять учнів, а й розвинути їх мислення і творчі здібності .

План уроку:

 • Організаційний момент (1хв)

 • Синквейн (5 хв.)

 • Вправа «Веббінг» ( 5 хв.)

 • Будова серця і кровообіг (5хв.)

 • Робота з таблицею (15 хв)

 • Завдання для допитливих. ( 5 хв.)

 • Рефлексія (5 хв.)

 • Підсумки уроку (3 хв).

 • Домашнє завдання (1хв) .

І

Інструктивно-методичнна частина

До уроку готуються заздалегідь. Завдання з біології для даного уроку даються за два-три тижні до його проведення, щоб учні могли ретельно підготуватися. В фізичному кабінеті вивішується перелік питань, які відображатимуть тематику підсумкового уроку. Щоб на уроці витрачався час згідно до регламенту.

Метод "Складання сенквейну" (п’ятирядок)

Синквейн складаються за алгоритмом:

 перший рядок – іменник;

 другий рядок – два прикметники, що характеризують термін;

 третій рядок – три дієслова, що характеризують термін;

 четвертий рядок – речення з 4-х слів, що характеризують термін;

 п’ятий рядок – іменник-синонім до терміна

Веббінг — «павутиння слів». Це метод побудови логічних структурованих зв'язків між явищами і подіями. Ґрунтується він на асоціативних і логічних елементах розумової діяльності школярів. Веббінг починається з ключового слова, навколо якого «нарощуються» інші терміни, що пов'язані з ним асоціативно або логічноЗміст

І. Організаційний момент.

Підготовка учнів до проведення уроку, привітання вчителів та гостей на уроці.ІІ. Актуалізація знань.

Відомий лікар і філософ Авіценна сказав: „Головним скарбом життя є не землі, що ти їх завоював, не багатства, що їх маєш у скринях... Головним скарбом життя є здоров’я, i, щоб його зберегти, потрібно багато що знати.”

Сьогодні не зовсім звичайний урок. На уроці присутні 2 вчителі біології та фізики. Це обумовлено тим, що до вивчення теми ми підійдемо з позицій фізики та біології. А тема нашого уроку: "Кровообіг та лімфообіг".

Ми знаємо, що серце – один з небагатьох органів, що часто згадується в

приказках, прислів’ях, піснях, віршах.

Але ми пропонуємо скласти синквейн (слайд 4) зі словом серце, бо головним органом у системі кровообігу, тим «мотором», який приводить в рух кров по судинах. Далі слухаємо зміст синквейнів учнів і показуємо на екрані тексти синквейнів вчителя фізики та біології (слайди 5, 6). Аналізуємо результат спільної роботи і приходимо до висновку про необхідність розглянути систему кровообігу з позицій біофізики.ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

А яке серце насправді? Яким його бачать фізики, біологи?

Наше серце – невтомний насос. За добу воно скорочується до 100 – 115 тис. разів, перекачує 8,5 тис. л крові, обслуговує до 80 тис. км капілярів (цей шлях у два рази довший за довжину екватора). Серце за все життя людини скорочується 2,5 млрд разів. Підраховано, що цієї роботи достатньо, щоб підняти поїзд на гору Монблан.

Вправа «Веббінг» (ключове поняття – здорова серцево-судинна система).

Обговорення.

- Від яких чинників залежить стан серцево-судинної системи?

- Що може стати причиною порушення її діяльності?

Наступною сходинкою буде узагальнююче повторення ,а на наступному уроці тематичне оцінювання, тому до нього потрібно добре підготуватися.

Давайте разом сплануємо нашу подальшу роботу. (Пропозиції учнів: виконувати цікав завдання, визначити, хто краще засвоїв вивчене, погратися, дізнатися щось нове, позмагатися . Кожен від цього уроку чогось чекає. Давайте запишемо свої очікування на паперових човниках і прикріпимо їх біля берега Сподівань. (Вчитель тим часом записує на дошці план уроку).ІV. Повторення і узагальнення знань.

Вчитель біології формулює запитання: «Які особливості будови серця, що зумовлюють функцію просування крові по судинах?» Це питання було задано учнів на попередньому уроці як домашнє завдання. Користуючись малюнком на слайді 7, учень дає відповідь на питання, аналізуючи особливості будови міокарда передсердь, шлуночків, будова і розташування стулкових і півмісяцевих клапанів, а так же сутність серцевого циклу і автоматії серця. Потім учням пропонується робота з таблицею «Система кровообігу», в якій записують фізичні і біологічні процеси, що характеризують процес кровообігу (слайд 8).

V. Робота з таблицею.

Учні, перекреслив таблицю в зошит, уважно слухають пояснення вчителів фізики та біології і заповнюють таблицю.Вчитель фізики. Пружність.

Здоровий організм людини – пружні, еластичні судини і органи.Сила пружності – це сила, що виникає в результаті деформації тіла і спрямована в сторону протилежну переміщенню частинок тіла при деформації. Тільки при пружних деформаціях сила пружності прямо пропорційна величині деформації (закон Гука), пружність судин серця дозволяє правильно пульсувати крові (слайд 9)

Вчитель біології. Пульс (лат. pulsus удар, поштовх) - це періодичне поштовхоподібне розширення стінок артерій, пов'язані зі скороченнями серця коливання об'єму судин, обумовлені динамікою їх кровонаповнення і тиску в них протягом одного серцевого циклу. Його можна відчути, якщо на артерію, котра перебуває поблизу поверхні тіла, приміром на зап’ясті покласти палець, притискаючи артерію до кістки. У середньостатистичного здорової людини нормальний пульс у спокої дорівнює 60-80 ударів у хвилину. Частота пульси дорослої людини в спокійному стані в середньому становить 70 ударів за хвилину. При фізичному навантажені частота пульсу збільшуються, оскільки серцю доводиться працювати швидше аби забезпечити м’язи всім необхідним для роботи. Отже, чим економічніше обмінні процеси, тим меншу кількість ударів робить серце людини за одиницю часу, тим більша тривалість життя. Якщо ваша мета - продовження життя, то необхідно слідкувати за ефективністю процесу, а саме за показниками пульсу (слайд 9).

Вчитель фізики. Коливання. Періодичне рух – це повторюється рух, у якого кожен цикл майже в точності відтворює будь-який інший цикл. Це характерно для роботи здорового серця (слайд 10).

Вчитель біології. Серцевий цикл (Фази серцевого скорочення) Як говорилося раніше, серце являє собою своєрідний насос, робота якого можлива при дотриманні кількох умов:

- Злагодженості роботи всіх систем серця (провідної системи клапанів, кровоносної системи);

- Почерговості скорочення м'язів камер серця;

-Безперервного надходження крові в серце, як в порожнині, так і в саму серцевий м'яз.

Робота серця суворо циклічна, і на кожну дію, що входить в цей цикл має свою черговість і певний час. Серцевий м'яз виконує дві дії – скорочується і розслаблюється, що призводить до скорочення і розслаблення камер серця – передсердь і шлуночків. Скорочення серцевого м'яза називається систолой, а її розслаблення – діастолой.

Серцевий цикл триває 0,8 секунди і це час розподілено наступним чином:


 • 0, 1 секунди триває систола передсердь,

 • 0,3 секунди триває систола шлуночків,

 • 0,4 секунди триває серцева пауза (слайд 10).

Вчитель фізики. Теплообмін .

Теплопередача (теплообмін) – процес зміни внутрішньої енергії тіла, при якому над тілом не здійснюється робота, а енергія передається від одних частинок до інших. Теплопередача йде завжди в одному напрямі: від нагрітого тіла до холодного, від нагрітих ділянок тіла до менш нагрітих (слайд 11).Вчитель біології. Теплообмін. Кровоносні судини пронизують все наше тіло, проникаючи в м'язи, печінку та інші органи, де утворюється тепло. Кров у цих органах нагрівається і, перетікаючи по судинах в інші частини тіла, віддає частину свого тепла. Так кров несе тепло по організму, як би вирівнюючи температуру всередині тіла.

Особливе значення для організму мають судини шкіри. Коли температура навколишнього середовища стає високою, кровоносні судини шкіри розширюються, через них протікає більше крові, шкіра нагрівається, віддача тепла у навколишнє середовище збільшується. Якщо ж температура навколишнього повітря знижується, організм прагне зберегти тепло. Просвіти кровоносних судин звужуються, віддача тепла зменшується (слайд 11,12). Вчитель фізики. Електричні заряди.

Електричний заряд-це кількісна міра здатності тіла до електромагнітних взаємодій. Заряди бувають двох видів – позитивні і негативні. Однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні заряди притягуються (слайд 13).

Вчитель біології. Електричні явища. На слайді 13 зображені еритроцити. Їх мембрани заряджені негативно, тому вони, відштовхуючись один від одного, не склеюються між собою. Скорочення серця супроводжуються електричними процесами, які можна виявити як змінну різницю потенціалів між симетричними точками поверхні тіла і записати спеціальними приладами. Так записується електрокардіограма (слайд14).

Вчитель фізики. Звук.

Звукові хвилі – це процес поширення механічних коливань у пружному середовищі. Звук – це механічна поздовжня хвиля (від 16 - 20.000 Гц). Весь наш організм звучить! (слайд 15) .Вчитель біології. Звукові хвилі.

Тони серця. Якщо до грудної клітки прикласти вухо або фонендоскоп, то можна почути ритмічні звуки – тони серця. Їх три: перший тон виникає при скороченні шлуночків і обумовлений коливаннями сухожильних ниток і закриттям стулкових клапанів; другий тон виникає на початку діастоли в результаті закриття півмісяцевих клапанів артерій, а третій тон – дуже слабкий, його можна вловити лише з допомогою чутливого мікрофона. Він виникає внаслідок наповнення кров'ю передсердь (слайд 15).Вчитель фізики. Дифузія та осмос.

Дифузія – це явище взаємного проникнення дотичних речовин одне в одного, що відбувається внаслідок безладного руху частинок речовини. Швидкість дифузії залежить від температури тіл і від їх агрегатного стану. Швидше всього дифузія відбувається в газах, так між молекулами газу великі проміжки і більше швидкість хаотичного руху молекул, ніж у рідинах і твердих тілах при однакових температурах.

Осмос – процес односторонньої дифузії через напівпроникну мембрану молекул розчинника в бік більшої концентрації розчиненої речовини. Осмос відіграє важливу роль у багатьох біологічних процесах. (слайд 16).

Вчитель біології. Газообмін в легенях та тканинах. Стінки альвеол і капілярів дуже тонкі. Кров, яка потрапляє в легені, бідна киснем і насичена вуглекислим газом. Повітря в легеневих альвеолах, навпаки, багатий киснем, а вуглекислого газу в ньому значно менше. Тому згідно із законами осмосу і дифузії кисень з легеневих альвеол спрямовується в кров, де з'єднується з гемоглобіном еритроцитів. Кров набуває червону забарвлення. Вуглекислий газ із крові, де він міститься в надлишку, проникає в легеневі альвеоли. З венозної крові в легеневі альвеоли виділяється також вода, яка у вигляді пари при видиху видаляються з легких. В органах нашого тіла постійно відбуваються окислювальні процеси, на які витрачається кисень. Тому концентрація кисню в артеріальній крові, яка надходить у тканини по судинах великого кола кровообігу, більше, ніж у тканинній рідині. В результаті кисень вільно переходить з крові в тканинну рідину та тканини. Вуглекислий газ, який утворюється в ході численних хімічних перетворень, навпаки, переходить з тканин в тканинну рідин

Вчитель фізики. Тиск.

Тиск – це фізична величина рівна відношенню сили, що діє перпендикулярно поверхні тіла, до площі цієї поверхні. У рідинах і газах тиск передається однаково по всіх напрямах (закон Паскаля) (слайд 17)Вчитель біології. Тиск крові на стінки судин.

Скорочуючись, серцевий м'яз має сильний тиск нанаходящуюся в шлуночках кров. Кров передає тиск стінок судин. Вимірюючи тиск у плечовій артерії за допомогою манометра, лікар зазначає верхнє (в момент скорочення ) і нижню (у момент розслаблення).

Нормальний тиск – 120-140/60-80 мм ртутного стовпа. По мірі просування по кров'яному руслу тиск падає, так як завдяки дії сили опору, що залежить від тертя, пружності судин, в'язкості крові, сила, що діє на кров, зменшується. Мінімальний тиск крові у венах (слайд 17).

Вчитель фізики. Швидкість руху рідини.

Швидкість – це відношення переміщення до проміжку часу, за який відбулося переміщення. Швидкість руху рідини по судинах залежить від площі їх поперечного перерізу. Тиск рідини, що тече по трубі, більше там, де швидкість руху рідини менше, і назад: тиск менше там, де швидкість руху рідини більше. Цю залежність між швидкістю руху рідини та її тиском називають законом Бернуллі (слайд 18).Вчитель біології. Швидкість руху крові по судинах.

Швидкість руху крові залежить від ширини кровоносного русла. В аорті швидкість максимальна. Артерії, на які вона розгалужується, мають менший діаметр, проте загальна площа поперечного перерізу всіх артерій зростає, тому швидкість зменшується. Загальна ширина просвітів капілярів більше, отже, швидкість кровотоку тут ще менше. Вени мають менший просвіт, ніж капіляри, але більший, ніж артерії, тому швидкість у них – середня (слайд 18).

На слайді 19 представлена зведена таблиця, що демонструє результат спільної роботи учнів і вчителів. Учні формулюють висновки про фізичні явища, що відбуваються в біосистемах – організмі людини.

Вчитель біології. Здоровий спосіб життя забезпечує людині щастя. Серцево - судинні захворювання займають перше місце серед усіх хвороб людини. Кожен з нас повинен знати, як зберегти здоров'я. Гіподинамія, переїдання, куріння, алкоголь, стреси – це фактори, що провокують серцево-судинні захворювання (слайд 20).

. Завдання для допитливих. 3 питання на вибір довільно витягають різнокольорові сердечка:


 • Біле. Вміст кисню і поживних речовин в артеріальній крові більший,ніж у венозній. Чому в донорів кров беруть з вен, а не з артерій?

 • Жовте. Чому відморожені вуха біліють?

 • Чорне. Як довести,що судини, помітні на зап'ястку ,це вени?

 • Червоне. При великих втратах крові людина сильно блідне, часто дихає, їй хочеться пити. Якими реакціями організму викликані ці симптоми? Чи є ці реакції захисними? Чому?

 • Зелене. Серце — дивовижний і надійний мотрор, насос, який працює впродовж усього життя без зупинки. Поясніть ,у чому полягає причина такої працездатності серця.

 • Синє. Відомо, що у ссавців зі збільшенням маси тіла збільшуються

розмири серця, а у комах не спостерігаються залежності розміру “серця”, або трубки, що його заміняє, від розмірів тіла. Чому?

VІІ. Рефлексія.

В кінці уроку 6 учнів довільно витягають різнокольорові сердечка, на яких написано завдання для рефлексії, і відповідають на нього.дізнався на цьому уроці.

 • Жовте – учень називає те, що йому сподобалося на уроці.

 • Чорне – учень називає те, що йому не сподобалося на уроці.

 • Червоне – учень аналізує емоційний фон уроку.

 • Зелене – учень відзначає творчі моменти уроку

 • Синє – учень підводить підсумки уроку.

VІІІ. Підсумки уроку.

Одержання зворотного зв’язку (висловлювання ланцюжком):

- На сьогоднішньому уроці мені найкраще вдалося…

Протягом уроку ви гарно попрацювали. Кожен з вас одержав певну кількість

балів. Підрахуйте їх і внесіть дані в картку самоконтролю. Це допоможе мені виставити оцінки за урок. Зверніть увагу: що вам вдалося краще, над чим ще слід попрацювати, в яких видах роботи вам сьогодні не вдалося взяти участь.

Чи справдились ваші очікування щодо сьогоднішнього уроку? Якщо так – перенесіть свій човник з берега Сподівань до берега Звершень. Якщо ж збулось не все, чого ви чекали, то ваш човник ще в дорозі до протилежного берега. Це не страшно, адже вивчати тему ми ще не закінчили і попереду вас чекає багато нового.

Я бажаю вам, щоб в житті ваші надії і сподівання завжди здійснювались.Одержання зворотного зв’язку (висловлювання ланцюжком):

- На сьогоднішньому уроці мені найкраще вдалося.ІX. Домашнє завдання: підготуватись до підсумкового уроку з теми:"Кровообіг та лімфообіг". Який будє проведений у вигляді “ Різнорівневий тестів. А хто гарно з тестами, той отримає додаткові бали із фізики.

додатки

Джерела інформації:

1. ru.wikipedia.org

2. http://www.plam.ru/

3. http://dic.academic.ru/ • nauka03.ru"mekhanizmy-teploregulyatsii/

 • Ампілогова Л. Модульна організація уроку / Л. Ампілогова. – К. : Шкільний світ, 2008

 • Аналіз уроку – К. : Шкільний світ, 2008.

 • Андрусенко А. Педагогічна суть сучасного уроку / А. Андрусенко // Завуч. – 2006 .

 • Нікуліна Ф. Інтегральна технологія: основні ідеї та структура // Завуч (Перше вересня). – 2000. – № 23-24.

 • Степанюк А.В., Гадюк Т.В. Інтеграція природничих дисциплін у школі // Педагогіка і психологія. – 1996. – №1.

 • Демидюк О.В., Ткаченко О.К., Федьович М.В. Нетрадиційні уроки фізики в школі: Навчальний посібник для фізичних спеціальностей. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007.

 • Презентація для використання на уроці https://docs.google.com/presentation/d/1XdRgqmBku69ejXEfI5uyLi2N-ma_qRHa07In_c1Edd0/edit?usp=sharing

Додаток 1

Вивчення “ фаз серцевого циклу”. Заповнення таблиці.

Фаза серцевого циклу

Тривалість фази, с

Зміни, що відбуваються

Скорочення передсердь

0,1

Кров з передсердь через клапани виштовхується до шлуночків

Скорочення шлуночків

0,3

Кров з правого шлуночка виштовхується до легеневої артерії, а з лівого шлуночка – в аорту

Діастола

0,4

Серцевий м’яз розслаблений, кров з вен надходить до передсердь

Додаток 2таблиця «Система кровообігу»

Фізичні процеси та величини


Біологічні процеси і величини


Каталог: resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Теми рефератів (доповідей) з основ екології
resources -> Міжнародне ціноутворення
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультету
resources -> Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»
resources -> Рефератів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
resources -> Програма навчальної дисципліни Еволюційна психологія напрям 030102 психологія
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Основи здоров'Я 2 клас Посібник для вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка